Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 33 Сортирай по:
ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ. ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 16/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наименованието „екология” е от гръцки произход и означава „дом”, „къща” и „наука”. В преносен смисъл понятието може да се интерпретира като наука за природата като общ дом за всички. Безспорно екологията придобива все повече хуманитарни измерения. Тя се свързва и с педагогиката, доколкото разумното
Педагогическо консултиране на дете в риск.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 9, качен на 03/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Консултирането се определя като процес на взаимодействие между консултант и субект на консултирането. Консултирането включва определени процедури и цели оказване психологическа подкрепа на субекта . Такава подкрепа може да се постигне чрез различни методи на работа, които най-общо могат да бъдат раб
АНАЛИЗ НА ПРИОРИТЕТ: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 03/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бърза поглед на стратегията за Висше образование в България показва една непоследователност и дизагрегирана последователност от цели. Последните считам, че са обвързани с двете цели на Стратегия 2020 на ЕС. Към всяка една цел са предложени мерки за тяхното бъдещо реализиране. Но както целите така и
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 11, качен на 08/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Възпитанието води началото си от най-ранния етап от развитието на обществото в процеса на общата дейност и борба за оцеляване. То възниква, когато трудът става основен фактор в живота на човека. Като исторически обособено социално явление възпитанието има три главни цели: съхраняване на познанието и
Система на симптомите.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 26, качен на 29/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
При Борис се наблюдават смущения в социалните взаимодействия, тъй като детето предпочита да седи на пода и да гледа книжки, а също и да играе сам, въпреки че занималнята е приятна и стимулираща игрите . Не проявява интерес нито към конструкторите, нито към други креативни игри, въпреки честите подк
Трудовата дейност на детето в детската градина
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 18, качен на 28/09/2015 от 6661 бр коментари 0
В процеса на труда хората влизат в определени връзки, отношения-производствени отношения. Трудът осигурява съществуването на човека, влияе върху цялостното му нравствено формиране, но в същото време е и принуда, задължение, потребност. Важни характеристики на труда са материалната и моралната заинте
Дистанционно образование и формиране на виртуални академични студентски групи
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 8, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дистанционното обучение представлява напътствия посредством печатни или електронни медии към човек, който се обучава на различно място и време от това на преподавателите или другите обучаващи се. Дистанционно е обучението, когато преподавателят и обучаващите са отделени физически и когато технологии
Каква е взаимовръзката между педагогическите социални умения, опит, сфера, взаимодействие (като основна форма) и емоционалното състояние на децата?
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 7, качен на 06/08/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Във века на информационните технологии, когато животът е изпълнен с множество трансформации във всички социални сфери, естествено се променят и изискванията спрямо реализацията на човешкия капитал. Способностите за критическо мислене, работа в екип, управление на ресурси са обект на интерес и изискв
Възпитателни аспекти на средствата за масова комуникация.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 6, качен на 19/05/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
В рамките на социалната структура, една от най-важните функции на медиите е Функцията "Образование". Когато се счита, че функцията по "информирането" може да бъде предоставена от медиите, важността на предоставянето на образователната функция чрез средствата за масово осведомяване могат да бъдат раз
КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 14, качен на 12/02/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Придвижвайки се през началото на 21 век може да се каже, че при прилагане на критериите за оценка на резултатите на различните нива на образователния процес, се наблюдава значително засилване на вниманието към обучаваната личност, изостря се критерият за справедливост при оценяване и хуманност във
Форми за възпитание. Същност и особености. Класификация.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 18, качен на 27/11/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основните компоненти на възпитателния процес (цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с нейното реализиране. Те се намират в неразривна връзка и взаимна обусловеност. В това отношение Ю.К.Бабански и Г.А.По
ОТНОШЕНИЕТО НА БЛИЗКОТО ОБКРЪЖЕНИЕ КЪМ ДЕЦАТА СЪС ЗАЕКВАНЕ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 13, качен на 27/11/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според Hout (1996) съществува тенденция заекването да се дефинира чрез „етиологични” критерии. Riper (1971) твърди, че някои от определенията са просто изявления, формулировки на авторови гледни точки и позиции по отношение на природата на нарушението или причините, които го пораждат. „Заекването еСтр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2273 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2270 )
Готови дипломни работи ( 12 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 7 )
Теми ( 5 )
Дипломни работи ( 4 )
Реферати ( 3 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Есета ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 376 )
Мениджмънт / Управление ( 333 )
Икономика ( 198 )
Маркетинг ( 158 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 145 )
Туризъм ( 120 )
Психология ( 117 )
Педагогика ( 68 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 16 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
История ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Педагогика
Real Time Web
Analytics