ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2397)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2374)
Готови курсови работи / реферати / казуси (20)
Дипломни работи (10)
Готови дипломни работи (7)
Теми (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Казуси (2)
Реферати (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Коментар (1)
Лекции (1)
Презентации (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (353)
Икономика (217)
Маркетинг (170)
Право (156)
Технически и инженерни специалности (156)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
МИО (117)
Статистика (64)
Публична администрация (55)
Педагогика (33)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 61 Сортирай по:
Курсови работи, МИО
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Общоприета теза е, че глобализацията е продължение на процеса на интернационализация. В тази връзка терминът “глобален” описва трансграничните отношения между държавите, а глобализацията се асоциира с безпрецедентно нарастване на международния обмен, взаимозависимост и взаимна обвързаност между страните . Този необратим процес има политически, икономически, културни, информационни, трудово-правни и други аспекти, които несъмнено изискват интердисциплинарен подход към него. От икономическа гледна точка глобализацията се идентифицира с увеличаващи се търговски потоци и капиталови инвестиции межд
АУТСОРСИНГ ИЛИ ИНСОРСИНГ – НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 16, качен на 01/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Аутсорсингът може да се определи по няколко начина в зависимост от вида на услугата и формата на отношенията с доставчика. Той често се определя също възлагане и може да се определи като делегиране или предаване на трето лице (външен доставчик), посредством договорно споразумение, всички или част от техническите процеси и човешки ресурси, включително отговорността за управление на прехвърления персонал. Пълен аутсорсинг се случва, когато един цял отдел или функция бъде екстернализиран/а и това може да се изпълнява от един доставчик или множество доставчици. Широк спектър от дейности могат да
ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЕЖАНЦИТЕ И ИМИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ХОЛАНДИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, ГЪРЦИЯ, САУДИТСКА АРАБИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 11, качен на 26/09/2016 от те бр коментари 0
В доклад, публикуван през март независимият експерт на ООН по външния дълг и човешките права предупреди, че въздействието на мерките за строги икономии в Гърция са особено тежки за най-уязвимите. Златна зора се утвърди като третата най-популярна партия в страната с 9,4% от гласовете на изборите през май за Европейски парламент. Атаките срещу мигранти и лица, търсещи убежище продължават, като мрежа от неправителствени организации (НПО) е регистрирала повече от 400 инциденти през последните три години. Министерско постановление, прието през юни въведе разрешителни за пребиваване по хуманитарни п
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛИ И ПРАВОМОЩИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 11, качен на 26/04/2016 от admin бр коментари 0
Договорът от Лисабон създава поста Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, чиято роля е да провежда външната политика на Европейския съюз (ЕС). Отговорностите на върховния представител преди това са били държани от две отделни лица в рамките на ЕС: - върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС); - комисаря по външни отношения. Поради това Договорът от Лисабон поставя всички правомощия, свързани с общата външна политика и политика на сигурност в ръцете на един човек. Целта е да се подобри съгласуваността,
КАК СЕ ТЪРГУВА СЪС СТОКИ ОТ ГРУПА 85 (TARIC).
Курсови работи, по МИО, брой страници 9, качен на 21/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
През разглеждания три годишен период (2011 г. – 2013 г.), може да се направи съпоставка на вноса и износа по страни и групи страни.* България търгува както със страните от Европейския съюз (ЕС) така и със страни извън ЕС. Водещи страни в международния стокообмен на България през 2012 г.* хил. евро Стокообмен +/- % 2012 % дял 2011 % дял ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ 5.9 46 229 290 100.0 43 670 506 100.0 Общо за водещите страни 6.5 37 407 295 80.9 35 135 279 80.5 1 Германия 1.4 4 957 684 10.7 4 891 218 11.2 2 Турция 10.8 3 146 385 6.8 2 839 749 6.5 3 Гърция 11.0 3 037 197 6.6 2 736 618 6.3 4 Фра
Мерки на ЕС за изпълнение на 4-ти стълб от Цифровата програма на ЕС.
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 18/09/2015 от LoraPashalieva бр коментари 0
Областта на цифровите технологии в Европа е поставила три цели, свързани с широколентовия достъп, две от които се отнасят до широколентовото покритие: Всички домове трябва да имат достъп до широколентова връзка до 2013 г., както и до високоскоростен широколентов достъп от поне 30 Mbps до 2020 г.. До края на 2012 г., 99.9 % от европейските домове може да имат достъп до най- малко една основна широколентова връзка при отчитане на всички технологии ( фиксирани , фиксирани безжични , мобилни и сателитни мрежи ). Сателитният широколентов достъп има най-голямо покритие: покрива до 100% от населен
Босненската регионална криза
Курсови работи, по МИО, брой страници 31, качен на 21/07/2015 от admin бр коментари 0
1. Начало Структурната организация на курсовата работа е следната - наложително преди всичко е да се изложат съвсем накратко двете основни схващания за международните отношения - реалистичният и либералният възглед и на базата на краткото сравнение да се спомене защо е предпочетен либералният възглед при разглеждането на Босненския конфликт. След това е наложително да се представи накратко самия конфликт-възникване, развитие, ескалация, край, представяне на основните участници в конфликта и техните стратегически цели. Развитието на конфликта ще бъде представено разделно – първо –
Информационното общество - същност, функции, модели
Курсови работи, по МИО, брой страници 21, качен на 03/04/2015 от danis бр коментари 0
Живеем в динамично време, във века на информационните и телекомуникационни технологии. В забързаното си ежедневие човечеството е обсипано с информация и не случайно се говори за информационен потоп. Информационното общество е конкретна реалност и неоспорим факт. Днес трудът е „изтикан” от индустрията и притиснат в сектора на услугите. Нещо повече, той губи почва и там. Няма да е далеч денят, когато не повече от 10% от икономически активното население ще създава материалното богатство на света и ще го трансформира от точките на производство до точките на потребление. Това се дължи на големите т
ПАМЕТ ЗА ЗЛОТО, ИЗКУШЕНИЕ НА ДОБРОТО.
Курсови работи, по МИО, брой страници 13, качен на 04/09/2014 от mpk8989 бр коментари 0
Според автора сравнението между комунизъм и нацизъм е необходимо, въпреки, че е отхвърляно от обществото поради ред причини. Според него те много си приличат, но също така имат съществени разлики. И комунизмът и нацизмът са вид тоталитаризъм, т.е. имат следните общи същностни черти: нужда от революционна фаза, превръщането на колективната автономност в чиста привидност, отхвърлянето на индивидуалната автономоност, всяческо предпочитание на монизма пред плурализма, конфликтът като истина за живота, радикалното премахване на различията като цел на обществото, следователно системно унищожаване на
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 06/06/2012 от nadin0505 бр коментари 0
Глобалните проблеми започват сериозно да тревожат международната общност в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Те се появяват с първите тревожни констатации за деградацията на околната среда, за демографския взрив, за заплахата от изтощаване на природните ресурси и недостига в световен мащаб на енергия и продоволствия, с растящата пропаст между бедните и богатите страни. Непрестанните войни в Близкия Изток, растящия тероризъм, всички тези проблеми се задълбочават и трудно се намира решение. Формират се различни организации, някои отговарят само за Зелена планета, други за
Външна търговия на Германия в периода 2001 – 2005 г.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/06/2012 от galinius бр коментари 0
Икономиката на Германия е най-третата по големина в света ( слаед САЩ и Япония ), с БВП малко под два трилиона $ през 2001 г. (в номинално изражение). Реалният растеж на БВП, който е спаднал на 1,5% в 1999 г., нарасна до 2,5% през 2001 година.. Германия е силно интегрирана в световната икономика: точно както забавянето на немския икономически растеж в края на 1998 г. и началото на 1999 г. се дължи главно от неблагоприятни международни икономически условия, така и цикличния подем през 2001 г. се основава на възстановяването на глобалните икономически условия. Икономиката на Германия , която е
Валутен курс.
Курсови работи, по МИО, брой страници 17, качен на 26/01/2012 от iveta1010 бр коментари 0
Валутният курс съществува едновременно като абстрактна икономическа категория и като конкретна практическа величина, отнасяща се за всяка отделна парична единица. Като икономическа категория валутният курс изразява съпоставянето, съизмерването на валутите (национални или международни) помежду им, което се базира на определени обективни или субективни условия и фактори.В икономическата литература и в ежедневната практика се определя като цената на валутата на една страна,изразена в паричните единици на друга страна. За основни функции на валутния курс се приемат уравновесяването на макро-икСтр 1 2 3 4 5 6 ... 6
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни