Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 60 Сортирай по:
Същност и развитие на аутсорсинга в Р.България / Пловдив, Бургас, София /.
Курсови работи, по МИО, брой страници 9, качен на 12/08/2019 от милени33 бр коментари 0
Той има връзка с извършването на част от функциите в една фирма, като например следните функции - финансови; производствени; информационни и т.н., които се прехвърлят на друга фирма, която има нужния опит, възможности и разполага с нужните ресурси. Предпоставките от които зависи развитието на аутсорсинга са много. С най-голямо въздействие е факта, че малките компании и средните компании са много тясно специализирани. Поради този факт всияки фирми имат интерес да осъществяват сътрудническа дейност с други фирми. За тях е по-изгодно да прехвърлят част от функциите си на други фирми, които са с
КАПИТАЛЪТ КАТО ФАКТОР НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изследването на Бломстрюм и Коко (2002) представя, че притокът на преките чуждестранни инвестиции генерира благоприятна среда за растеж на човешкия капитал в Източна Азия и в Латинска Америка. И в двата региона е подобрено домашното обучение на служителите и тяхното ниво на образование в резултат на входящи ПЧИ и те биха могли да използват по-сложни технологии в производствения процес. Артуро изследва ролята на ПЧИ в повишаването на натрупването на човешкия капитал през периода на 1960-1999 . Резултатите показват, че има конвергенция в посещението на училище сред държавите, като човешкият капи
Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения.
Курсови работи, по МИО, брой страници 15, качен на 04/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Императивната цел на СТО е да спомогне на търговията да протича гладко, свободно, справедливо и предсказуемо . В основата на централния принцип на организацията е механизмът за уреждане на спорове, система, която подчертава върховенството на закона и се основава на ясно определени правила и принципи за разрешаване на спорове. Членовете на СТО приемат, че ще използват многостранната система за уреждане на техните търговски спорове, вместо да предприемат едностранни действия. Намаляване на едностранните действиия е важна гаранция за справедлива търговия за по-малко развитите икономики . СТО
Международният маркетинг и неговите съвременни измерения.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 30/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последната година международната търговия е достиганала оборот от над 11 млрд долара и световната търговия с услуги се оценява на около 4 трилиона долара. Докато повечето от нас не могат да си представят такива огромни суми, то те служат за индикация относно мащаба на международната търговия днес. Глобалният пазар е представен от население от 6.6 милиарда души, като според последните прогнози на ООН, то се очаква да достигне 10 милиарда до 2050г. Глобалното богатство се увеличава и това се отразява в нарастващото равнище на търсене. Повишаването на равнището на богатство и търговската д
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ТПТИ).
Курсови работи, по МИО, брой страници 9, качен на 10/08/2018 от те бр коментари 0
Ненужните регулаторни различия между страните продължават да съществуват като бариери за търговията, дори когато традиционните бариери намаляват. Едно проучване, поръчано от Комисията на Европейските Общности е установило, че намаляването на нетарифните бариери за търговията между Европейския съюз и САЩ с 50% през 2018 г. може да доведе до 0,7% годишно увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС и увеличение от 0.3% за САЩ. Проучването прогнозира, че в сравнение с липсата на такава промяна, това може да означава потенциална годишна печалба от 122 000 000 000 € (158 милиарда $) в ЕС и 4
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ
Курсови работи, по МИО, брой страници 16, качен на 22/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дори най-беглият поглед върху историята на човешката ци-вилизация свидетелства, че всеки различен по своя характер цивилизационен модел в процеса на своето развитие проявява стремеж към непрекъснато разширяване както от едни народи към други, така и от една територия към друга, върху която господства съот¬ветният цивилизационен модел. Достатъчно е да си припомним само мащабната завоевателна политика на Александър Македонски (356-323 г.пр.Хр.), който завоюва Египет и огромната за това време Персийска империя. По време на своите военни походи този велик завоевател, от една страна, сее смърт и ру
КАПИТАЛЪТ КАТО ФАКТОР В ИКОНОМИКАТА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 06/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешкият капитал като понятие може да се проследи до класическата школа на мисълта през 1776 г. Шулц признава човешкия капитал като един от най-важните фактори, които определят икономическия растеж. Той разглежда понятието човешки капитал като запас продуктивна знания и умения, притежавани от работниците. Човешкият капитал може да бъде категоризиран като „нещо подобно на имущество”, която е, знания и умения, притежавани от индивид . Растоги (2002) концептуализира човешкият капитал като „знание, компетентност, отношение и поведение, притежавани от индивид” . Човешкият капитал също е определян
РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ В СВЕТА.
Курсови работи, по МИО, брой страници 6, качен на 12/01/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес инкубаторите стават все по-популярни в индустриализирания свят и в развиващите се страни. Бизнес инкубаторите имат за цел да максимизират шансовете за успех на стартиращите фирми чрез създаване на подкрепяща среда. Обикновено това включва предлагане на помощ за управлението, достъпа до финансиране, гъвкавост и лизинг с ниски разходи, офис услуги и други. Въпреки, че често инкубатори се разглеждат от гледна точка на изграждане на една стартираща фирма, много инкубатори са станали "виртуални". Виртуалните инкубатори обслужват клиентите, които са намира „извън площадката”. Има различни о
ОСНОВНИ РИСКОВЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДЕЛКИ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО МИНИМИЗИРАНЕ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на риска е една от основните цели на фирмите, работещи в международен план. Независимо от това, настоящото третиране на риска и несигурността в международното управление на литературата варират в използването на различни термини и литературата е склонна да разглежда конкретни категории рискове като се изключват рисковете споменати другаде. Липсва общоприета дефиниция на риск. Основните употреби на термина са във връзка с неочаквана вариация или отрицателно отклонение (т.е. "низходящ риск") в бизнес резултати като приходи, разходи, печалба, пазарен дял и така нататък. Мениджърите п
Сънрайз ООД
Курсови работи, по МИО, брой страници 30, качен на 22/11/2017 от npetroff бр коментари 0
Целеви пазари на нашата фирма като водещ износител на слънчогледови семена са Холандия и Турция , тъй като търсенето в тези европейски държави е в най-големи стойности. PEST анализ Холандия I. Политически фактори Управление: Форма – Парламентарна република и конституционна монархия Хага заседава нидерландското правителство Настоящето правителство (от 2010 г.) се води от кабинета на Марк Руте от дясно-либералната „Народна партия за свобода и демокрация“ („Volkspartij voor Vrijheid en Democratie“). II. Икономически фактори • Общият брутен вътрешен продукт през 2009 година
МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ: СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 8, качен на 18/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че „Интелигентната отбрана” не е била тема на събранието в Лисабон, лидерите на НАТО са одобрили Лисабонския пакет от реформи, които поставят нейните основи. Но след този момент, международните сценарии са се променили драстично: Арабската пролет и свалянето на Кадафи изведоха на преден план непредвидимостта на заплахите и показаха постоянната нужда от адаптация на международната система за сигурност спрямо новите предизвикателства. Идеята на „Интелигентна отбрана” е разработена на срещата на върха в Чикаго през май 2012. 1. ЛИБИЯ - ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Курсови работи, по МИО, брой страници 12, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Общоприета теза е, че глобализацията е продължение на процеса на интернационализация. В тази връзка терминът “глобален” описва трансграничните отношения между държавите, а глобализацията се асоциира с безпрецедентно нарастване на международния обмен, взаимозависимост и взаимна обвързаност между страните . Този необратим процес има политически, икономически, културни, информационни, трудово-правни и други аспекти, които несъмнено изискват интердисциплинарен подход към него. От икономическа гледна точка глобализацията се идентифицира с увеличаващи се търговски потоци и капиталови инвестиции междСтр 1 2 3 4 5

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2317 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2304 )
Дипломни работи ( 10 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 10 )
Готови дипломни работи ( 7 )
Теми ( 6 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 4 )
Казуси ( 2 )
Реферати ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Коментар ( 1 )
Лекции ( 1 )
Презентации ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 377 )
Мениджмънт / Управление ( 337 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
МИО ( 106 )
Статистика ( 64 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
Социология ( 20 )
История ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, МИО
Real Time Web

Analytics