Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Школата за човешките отношения. Елтън Мейо и хоутърнските експерименти
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 02/09/2015 от димов бр коментари 0
Съдържание: 1.Поява и развитие на Школата за човешките отношения: (стр.3-9) 2.Елтън Мейо и Хоуторнските експерименти.(стр.9-16) 2.1.Биография(стр.9-10) 2.2.Хоуторнските експерименти-етапи и основни изводи.(стр.10-16) 2.3. Модел на организационния айсберг.(стр.16-18) 3.Приложение на приносите на Мейо в практиката. (стр.18-20) 1.Поява и развитие на Школата за човешките отношения: Независимо от всичко добро, което сътворяват представителите на Класическата школа за развитието на управленската наука, техен недостатък е подценяването на ч
Ролята на мотивацията за повишаване на качеството
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 02/09/2015 от андреева бр коментари 0
Мотивацията е това нещо, което кара хората да действат или да се държат по определен начин. Тя е такова регулиране на стимулиращите фактори, при което у човека се появява желание да работи така, че да съдейства за постигането на целите на организацията. По принцип целите не винаги се удовлетворяват и неуспехите предполагат необходимостта от търсене на алтернативни начини за постигане. Мотивацията се проявява чрез две форми: • Външна – включва фактори, чрез които се влияе върху индивидуалното поведение като наказания, повишения, похвали и др.; • Вътрешна –фактори, които принуждават индивиди
Обща характеристика на работата в екип
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 02/09/2015 от admin бр коментари 0
Съдържание: 1.Увод 2.Изграждане на екип 2.1. Екип и група 2.2. Правилните хора 2.3. Определяне на екипната цел 2.4. Мотивация на екипа 2.5. Екипна ефективност 2.6. Комуникация и конфликти 2.7. Оценка на работата в екип 2.8. Лидер 3. Заключение
СЪЩНОСТ И УСЛОВИЯ ЗА РАЦИОНАЛНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 01/09/2015 от admin бр коментари 0
В теорията на мениджмънта съществуват няколко основни направления за тълкуване на УР: Първо: Решението е основна и преобладаващата форма на въздействие върху обекта от страна на субекта на управлението. Второ: Решението е акт на избор. То включва подбор на алтернативи и избор на най-добрата от тях. Трето: Решението е краен продукт, получен като резултат от управленския процес. Вземането на решения присъства навсякъде в управленския процес. Често дори се говори, че управлението е непрекъснат процес на вземане на управленски решения, а добрият мениджър е този, който умее да вземе добро реш
Анализ на разходите и загубите и разработка на проект за тяхното намаляване
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/08/2015 от поповска бр коментари 0
1. Обща характеристика на фирма Фирма се занимава с изработката на фасониран дървен материал и продажбата на обла дървесина. Тя предлага голям избор от продукти като : греди на различни размери, дъски за ламперия, куфражи, различни дървени пакетажи за облицовки на къщи дървен материал, дървесни трици и други. Фирмата работи с фирми като Фирма 1 и ФИРМА 2. В страната доставката на дървен материал за мебелните фирми е главно в гр. Пазарджик и гр. Пловдив. Доставка се прави и до гр. София където има и складово стопанство на ДЛС Калофер което фирмата ползва. На рапозложение на фирмата са но
МЕДИЯ И ПОЛИТИКА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 27/08/2015 от гогова бр коментари 0
Съществува дилема за начина, по който се представят новините в публичното пространство. И това е дилемата на комуникиране на днешните събития с публиката и читателите. Тази дилема може да бъде представена по следния начин: • Дилема на сложността • Дилема на забавлението • Дилема на ефекта Никога не е било лесна задача да се представят днешните събития. И защото не може да предвидим крайния резултат не бива да правим, ако се опитваме, правилен журнализъм. Това е този вид журнализъм, който представя на публиката факти и анализи и оставя на публиката да си състави преценка за тези събития.
Начин на формиране на годишната производствена програма
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 26/08/2015 от admin бр коментари 0
ЗАДАНИЕ за разработване на КУРСОВА РАБОТА по дисциплината “ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ” на студента: Никола Кирилов Каракалцев, фак. № РС081287 форма на обучение: редовно , курс III , гр.55 1.Тема:Начин на формиране на годишната производствена програма 2.Съдържание: 2.1. Изходни данни за предприятието 2.2. Теоретична част 2.3. Практическа част 2.4. Резултати Графичната част съдържа схеми, диаграми и др. в съответствие със заданието. 3. Срок за предаване:………………………. 4. Срок за защита:…………………………... Дата: …….. Преподавател:………………….
Какво ценят хората и биха искали да го получават адекватно на приноса си към екипа и фирмата
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/08/2015 от нинов бр коментари 0
Човешките ресурси са хората в предприятието със своите общи и специални знания, професионални умения, трудови навици, нагласи и личностни качества, които правят то да извършва ефективно дейността си. Управлението на човешките ресурси е основната функция на управлението на фирмата. Определя се като:  Система от въздействия върху работниците и служителите, които правят възможно да се постигнат целите на предприятието  Част от управлението, което се занимава с работещите хора и с техните взаимотношения във фирмата  Професионална функция, осъществявана от ръководителите на предприятие
Управление на персонала
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/08/2015 от савина бр коментари 0
I. Процесна характеристика на управление на човешките ресурси.Определяне на потребността от персонал.Набиране и подбор на персонала.Оценка на изпълнението. Необходимите хора,в необходимото време, на необходимото място. Целите на планиране на човешките ресурси са: 1) Да се определят потребностите от персонал по качество,персонален състав и квалификация. 2) Да се осигури най-добро използване на персонала. 3) Да се овладеят проблемите свързани с потенциалния излишък или недостиг на персонала. Основни въпроси за реализиране на поставените цели:пронозиране на общите потребности от пе
Анализ на външната среда
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 26/08/2015 от admin бр коментари 0
I. Теоретична част АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Анализът на организацията е сложен процес, при който могат да се използват различни подходи в зависимост от позицията на изследователя, времето за провеждане на анализа, възможностите за обработка на информацията и др.Основно се използват два подхода – системен и ситулационен. При системния подход организацията се разглежда като единство от взаимосвързани и взаимодействащи си части, обединени от една обща цел.Той използва принципите на общата теория на системите. В основата на ситуационния подход стои твърдението, че не съществува единствен
Лидерството в управлението на Vivatel
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 26/08/2015 от минкова бр коментари 0
Лидерите са превъзхождащи, доминиращи над другите и все пак приятелски обагрени, влагащи огромно количество енергия в цялостната си активност. Те вземат инициативата в социалните ситуации и са способни да мобилизират, за да бъдат постигнати целите, които са им поставени. За ръководител постигнал лидерство сред подчинените си е по-лесно установяването на демократичен стил на ръководство. Той се характеризира с това, че груповите членове участват дейно в процеса на вземане на решения, както и в поемането на отговорностите. При демократичният стил на ръководство е налице повишена комуникация меж
Интегрирани решения за бизнеса: случаят „ТехноЛогика”ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 26/08/2015 от денев бр коментари 0
След използване на SWOT – анлиза установихме, че фирмата се позиционира в квадранта наречен “Maxi – Mini”. Това се случва, тъй като фирмата има доста силни страни, които й позволяват да усъвършенства и развие бизнеса си, и да бъде водеща компания за информационни технологии у нас. Тя няма достоен конкурент, който да я ограничава, има усъвършенстван продукт, партнира си с мащабни фирми в различни сфери на стопанската, културната и социалната дейност, полага грижи за своите клиенти и т.н. Силните страни на фирмата са значително повече от слабите и това й предоставя значителни преимущества пред кСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics