Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Планиране на капацитета на бизнес организацията „Камис ес” ООД, гр. Пловдив
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 09/12/2010 от nadejda_girla бр коментари 0
Изборът на продукт или услуга и решенията за капацитета са едни от най-важните решения, които мениджърите трябва да вземат, за определят същността и размера на производствената система. Капацитетът представлява горната граница на натоварване, което едно промишлено предприятие или негово производствено звено може да осъществява. Основните въпроси, които стоят пред мениджърите при планирането на капацитета биват: - Какъв вид капацитет е необходим на предприятието при неговото създаване или при преустройството му? - Колко капацитет е необходим? - Кога е необходим? Всички тези решения са от из
Стратегия за развитие на местната икономика в община Златоград
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 09/12/2010 от martinka бр коментари 0
В контекста на съвременната община, икономическото развитие търси и убеждава инвеститорите да вложат капитал в град или район с цел създаване на нови работни места. Програмата за икономическо развитие на града също така трябва да подобрява външния вид, конкурентноспособността и цялото икономическо здраве на района, а също така да осигури оставането на присъстващите вече бизнеси. Тези прости изречения стават крайно сложни, когато се вземат предвид всички последици от подобно усилие. В среда, където градските управи често са в недостиг на средства за осигуряване дори на основни услуги, общински
ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 46, качен на 08/12/2010 от totinka бр коментари 0
Извършването на разнообразните дейности в стопанския и обществения живот се осъществява най-общо казано, от наличието на даден вид организация. Тя е основата, обуславяща съществуването на мениджмънта и изпълнението на неговите функции. В мениджмънта е прието организацията да се разглежда като съвкупност от хора, дейността на които съзнателно се координира и направлява за постигане на общата цел или цели. Всяка организация развива своята дейност в определена вътрешна среда, която чрез своите специфични условия и фактори влияе върху изпълнението на нейните задачи. По-голямата част от факторите
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В КОРПОРАЦИЯ “МАККЕСОН"
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 08/12/2010 от polina89 бр коментари 0
След закупуването на фирма “Чемпион Интернешънъл” от корпорация “МакКесон”, като основен проблем се очертава липсата на добра комуникация между отделните 17 на брой центъра за реализация на придобитата фирма. Това налага вземането на спешни мерки за синхронизирането на дейността на отделните филиали и осъществяването на ефективна комуникация между тях за подобряване дейността на фирмата. Назначената за вицепрезидент по реализациите на “МакКесон” Линда Бос ясно осъзнала, водещата след себе си трудности в осъществяването на основната дейност на фирмата – продажбите, липса на комуникация и не
Значение на отчета
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 08/12/2010 от 6i6kov бр коментари 0
Шести принцип на производителността: бърз, сигурен, пълен, и постоянен отчет Харингтън Емерсън е представител на класическата школа. Емерсън гледа на дейностите от висока гледна точка и поставя въпросите на научната организация и научното управление обобщено и синтезирано, като изследва връзките и зависимостите между отделните елементи и роцеси на организацията и по резултатите съди за управлението на нейната дейност. Основната идея от която се ръководи е приемането на загубите, които са съвкупност и водят до разточителства. Именно за тази основна цел служат неговите дванадесет принципа на про
Възникване на научния мениджмънт в САЩ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от siqnka бр коментари 0
Управлението е процес с универсално проявление – в живата и неживата природа, в обществото, въпреки особеностите на този процес в различните типове системи (социални, технически, биологически). Управлението като наука в САЩ се ражда в началото на 20-ти век и е продукт на обективно обусловени процеси в развитието на икономиката и обществения живот. Управлението възниква от кооперацията на труда, която съществува от дълбока древност. То съпътства еволюцията и развитието на човешкото общество. Управлението като наука не възниква тогава, когато се наблюдава племенната организация, защото мащабит
Организация; формални и неформални организации; вертикално и хоризонтално делене на труда
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/12/2010 от dido_popov бр коментари 0
В нашето динамично време управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна,малка,средна или голиама, дали е стопанска или нестопанска. Това управление не може да бъде успешно ако мениджърът се ръководи само от заучени сухи концепции, модели и формули. Всеки, който иска да управлява успешно, трябва да съчетава разбирането си за някои възлови истини в мениджмънта с техните вариации. 1. Определение за организация Думата организация се използва в два различни смисъла: На първо място се определя ка
Структура на управление на фирма „Ноема”ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/12/2010 от pav21 бр коментари 0
„Ноема” ООД е дружество с ограничена отговорност. То е основано от трима съдружници, които имат различен дялов капитал и са сключили дружествен договор. Стопанския риск е до размера на дяла на всеки участник. Това дава възможност да се акумулира по – голям капитал, без да се застрашава личното имущество. При неплатежоспособност кредитори се възмездяват само до размера на дяловите вноски на съдружниците. Управлението на фирмата се осъществява от общото събрание (което се състои от съдружниците) и двама, назначени от тях управители. Те не са съдружници и участват в заседанията на общото събрание
Управление на персонала в търговия на дребно
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/12/2010 от nenovi бр коментари 0
Управлението на човешките ресурси се основава на разработването и използването на множество конкретни анализи и прогнози. Както анализите, така и прогнозите могат да имат самостоятелно значение и роля в управлението на човешките ресурси или да бъдат основата, върху която се подготвя политиката и стратегията, конкретни планове, програми и управленски решения. 1. Анализ на потребността от трудови ресурси във фирмата Всеки анализ цели открояване на най-съществените характерни черти в състоянието и развитието на даден обект, неговата структура, вътрешни и външни връзки и зависимости. Диа
КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 08/12/2010 от pam1991 бр коментари 0
Конфликтът, това е един неизбежен феномен във всяка една организация. Той съпътства опитите за постигане на синхрон между различните индивиди и групи от индивиди, заети в организацията, както и постигането на съгласуваност и компромиси между противоречивите елементи в нейната структура. Обикновено конфликти възникват при наличието на властно отношение от страна на някой то екипа, което е доста често срещано явление на територията на България, където обикновено има борба за надмощие дори и сред равнопоставени сътрудници. Други фактори за възникването им са разпределението на ресурсите, социалн
Делегиране. Делегиране на пълномощия на екип
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 08/12/2010 от monique бр коментари 0
Да ръководим означава да съумеем да реализираме постигането на резултат посредством усилията на други хора. Различните дейности в организацията трябва да се разпределят между нейните звена и екипи. Това изисква делегирането на права и отговорности от ръководителя към неговите сътрудници, което поражда определени отношения между тях. Делегирането е основна функция на мениджмънта и успехът на мениджъра зависи до голяма степен от умението му да делегира. Мениджмънтът на всяка организация избира модел на организационна структура и определя структурните подразделения по равнища, след което се уст
Ръководене на екипа
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 08/12/2010 от emi бр коментари 0
Всеки мениджър и предприемач желае да има добър екип. Причината е в необикновените резултати, които добрият екип създава: първо постига целите си; второ генерира ценна “добавена стойност” за други екипи и групи в организацията; трето обогатява съществено хората в екипа в личностен и професионален план.Една от разпространените у нас представи за “екипна работа” е, че тя зависи изцяло и единствено от желанието на хората в екипа да работят съвместно, в атмосфера на разбирателство и взаимопомощ. За нещастие, добрият екип не се самосъздава. Напротив, важно е да се осъзнае, че добър екип означаваСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics