Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОЕКТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 24, качен на 09/12/2010 от bojanka бр коментари 0
Планиране на проект – представлява дейност по съставяне на разписания и конкретизиране на срокове, при които с участието на различните ресурси ще бъдат извършени дейностите, предвидени за постигането на проектните цели. Планирането се състои в конкретизиране на целите и начините за постигането им въз основа на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени. За да се планира правилно даден проект, трябва да се определят най-важните стъпки, за изпълнение на проектните дейности. За улесняване на мониторинга и контрола е важно дейностите да се подредят и обвържат с пускови срокове. В процеса на пла
Инвестиционен проект в сферата на управлението на отпадъците
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 09/12/2010 от dobri бр коментари 0
Основните цели са свързани с развитието и бъдещото функциониране на фирмата. Към тях се отнасят следните видове: Основни краткосрочни цели: Изграждане и пускане в експлоатация на нова сортиръща инсталация. В срок от четири месеца се предвижда изливане на бетонна площадка на депото в Горна Оряховица, върху която ще бъде изградена сортиръщата инсталация, включваща фракция за хартия и опаковки, пластмаса, метал, РЕТ. Дългосрочни цели - изграждане на център за управление на отпадъците: • Инсталация за сортиране на битови, домакински и рециклируеми отпадъци от разделното събиране (РЕТ, хартия,
Формиране на целите на бизнес организацията
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 09/12/2010 от DIAN бр коментари 0
1.Обобщен SWOT анализ на бизнес организацията. За изготвяне на стратегическия план ръководството първо трябва да анализира външните въздействия и да диагностицира вътрешното състояние на фирмата. Полезен инструмент за постигане на тази задача е SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) анализа, който в буквален превод означава: силни страни, слаби страни, възможности и заплахи. Силните и слабите страни се характеризират като вътрешна за изследвания обект среда, които пряко зависят от решенията, взимани в него, а възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и в повеч
ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА “ПРО М”ООД, ГР.ПЕРНИК
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 09/12/2010 от emiliqn_1989 бр коментари 0
Нашето дружество „ПРО М” ООД е създадено през 1999 година с решение на Перникски окръжен съд, откогато започва и своята дейност. Регистрирано е като предприятие за натурална медицина, което е и основната му дейност. Специализирано е в изкупуване, преработка и износ на диворастящи гъби, плодове и билки и внос на готов продукт от един от нашите чуждестранни партньори, а именно плодов и билков чай произведен от нашите български суровини. За нас бихме могли да кажем, че сме едни от най-големите български износители на гъби, билки и сушени плодове като суровини за фармацевтичната, козметичната и хр
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ 2
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 09/12/2010 от ailin бр коментари 0
Мотивацията е процес на подтикване себе си и останалите към дейност, която да води до достигане на личните цели или тези на организацията. Ние правим нещо, защото имаме необходимост от него, стремим се да постигнем някакви резултати, имаме определени желания, вътрешни позиции, цели и ценности, които ни карат да избираме това поведение. Това е механизмът на мотивацията. Потребностите на служителите в едно предприятие са да работят, да получават възнаграждения, да имат постижения, да се усъвършенстват в работата, да се издигат по йерархическата стълбица - всичко това може да пропадне именно
МОТИВАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ 1
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 09/12/2010 от ailin бр коментари 0
Мотивацията е това което кара хората да действат и да се спражят успешно и качествено с техните за задалжения. Според Маслоу потребностите се намират в йерархия и са йерарически подредени под формата на пирамида, защото най-напред трябва да бъда задоволени потребностите от най-носко ниво. Маслоу разделя тези поребности на пет основни категории като в основата на тази пирамида стоят физиологочните потребности това са основните човешки нужди;сигурност и безопастност;социални потебности и реализация която е върхът на пирамидата. Оновен принцип на теорията на Масло
ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 39, качен на 09/12/2010 от luska бр коментари 0
I. Определяне срока на икономически живот на проекта \период на сравнение на вариантите\ А. Методически указания Съвременният подход изисква проектите да се оценяват не по отношение на една година, а на определен период. По отношение на един инвестиционен проект разглеждаме следните срокове, отнасящи се до неговата продължителност от гледна точка на икономическия анализ: • Икономически живот на предприятието – той е продължителен, често без ясен край; • Икономически живот на проекта \Тиж\ - това е периода, през който се реализира потенциала на идеята, представляваща сърцевина на инвестицио
Разработване на система за УЧР в хотелски комплекс
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 105, качен на 09/12/2010 от filkata бр коментари 0
Система за управление на човешките ресурси Елементите на системата освен че са взаимосвързани, имат връзка и се влияят от външната и вътрешната среда и това влияе върху постигането на крайната цел на системата. Анализът на тези въпроси има голямо практическо значение за ежедневната работа на ръководителите, за опознаването на причинно – следствените връзки между отделните дейности на управлението на човешките ресурси. СУЧР обхваща всички дейности , който трябва да се осъществят в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им със заобикаляшата среда и начина на функциониране с цел да
Изграждане на ски-център „Хайдушки ливади” – Смолян
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 09/12/2010 от ivka_1 бр коментари 0
Инвестиционният проект за изграждане на ски център " Хайдушки поляни " е замислен като разширяване на съществуващите и активно използвани в последните 15 години, удобства за краткотраен отдих и туризъм, както и за по-нататъшно развитие на самата ски-зона край Смолян. Целта на проекта е да установи ски-центъра като модерен курорт, който успешно се конкурира на вътрешния и на международния туристически пазар. За тази цел ще бъдат положени усилия за изграждане на нови ски писти и свързаните с тях съоръжения, инфраструктура, хотели, ресторанти и развлекателни удобства. Инвестиционния проект пред
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МЕНИДЖМЪНТ за фирма „Прайд” ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 32, качен на 09/12/2010 от ivailovna бр коментари 0
1. Анализ на външната среда( ПИСТ анализ)- състояние на макросредата, в която работи фирмата. Анализират се основните политико- правни, макроикономически, демографски, социални и технологически фактори. Формата в която и чрез която се осъществява мениджмънта на съвременните човешки дейности се нарича организация. За да може някаква група от хора със съзнателно координирани дейности да се нарече организация трябва: да включва най- малко една цел; да включва двама или повече членове, който да имат съвместно намерение да я постигнат. Анализа на външната среда включва всички фактори, който се н
Управление човешки ресурси ХК “Оазис” Златни пясъци
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 111, качен на 09/12/2010 от kolev бр коментари 0
Елементите в системата за управление на човешките ресурси в хотелски комплекс „ Оазис” са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки. И те са : 1. анализ на длъжностите – включва системно изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните изпълнители. Проектирането на длъжностите обхваща дейността по определяне на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат в предвид както технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите;
Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 51, качен на 09/12/2010 от trifkata бр коментари 0
Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели. Един от основните ресурси, без който тази ефективност и сработване между отделните звена на организацията са немислими, е човешкият. В днешно време човешките ресурси се определят като най-важният и ценен ресурс на организацията. Те са в основата на интегрирането и задвижването на всички останали ресурси. С употребата на този актив във времето нараства продуктивността, способността, стойността и ценноста му заСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics