Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГ - ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕКУЩИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 03/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Трябва да се има предвид, че участникът поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на офертата си, а работодателят не носи отговорност или отговорност за тези разходи, независимо от провеждането или изхода от процеса на подаване на офертите. На международния търг, както и при цялата кореспонденция и документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на езика, определени в предложението. В случая това е френски език. Подкрепящи документи и литература, които са част от офертата могат да бъде на друг език при условие, че са придружени от точен превод на съответните пасажи. Докуме
МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 01/10/2018 от admin бр коментари 0
В този казус може да се види, че най-малко три поколения са засегнати от етническото прочистване от сръбската армия на мюсюлманите. Налице е не само историческия аспект за този случай, но и родственото измерение ни позволява да видим как семейството и етническите връзки имат голямо влияние върху индивидуалната съдба. Идеята, че "греховете на бащите" или миналите поколения могат да повлияят на бъдещите поколения, могат да бъдат проследени в много религии и философии. Тази идея оспорва западните идеи за "АЗ", които поставят индивида в една всемогъща позиция, който може да моделират собствената с
ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА НА P&G.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Отворените иновации, известни като краудсорсинг или съвместно творение, са начин, при който компаниите използват идеи извън организацията с оглед осъществяване на подобрения във вътрешните им процеси или продукти. Много компании се стремят към тях с оглед решаване на някои от най-трудните проблеми. Отворените иновации помагат за управление на производителността, лоялността на клиентите и по-добрите иновации. Този процес на отворени иновации се състои от три основни стъпки. Това са концептуална фаза, фаза на развитие и етап на изпълнение. Във фазата на концепцията се извършват изследователските
ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 13/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Значението на правилното хранене и вредите от диетите включително липсата на физическа дейност за намаляване на заболяванията и смъртните случаи от хронични заболявания е добре известно . Вредните диети и физическата неактивност причиняват от 31 000 до 58 000 смъртни случая годишно и са основни причинители на увреждания, произтичащи от диабет, остеопороза, затлъстяване и инсулт. Резултатите от едно проучване показват, че 14% от всички смъртни случаи в САЩ през 1990 г. могат да се дължат на неправилно хранене и диети. Този процент към момента се е увеличил значително. Питателната храна и подд
СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НОКЕА АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 13/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нокеа АД има линейната структура на управление. Линейната структура на управление е исторически първа възникнала и се основава на традиционната пирамидална йерархия. При нея разпорежданията се предават непосредствено от началника на неговия подчинен, който от своя страна ги свежда до своите подчинени и т.н. При тази структура се разглежда принципа на единочалието и единството на разпорежданията, така служителите са наясно, че получават нареждания само от прекия си началник и се отчитат само на него, по този начин се осигурява възможност за провеждане на единна политика и контрол на организация
ПРОБЛЕМИ НА АУКЦИОННАТА ТЪРГОВИЯ (АТ) В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правното задължение на аукционера произтича от агентската теория . Американският съд постановява, че като агент на консигнатора, аукционерът има задължение „да действа с най-голяма добросъвестност и в интерес на консигнатора” . Аукционерът е отговорен за използването на разумни усилия, за да се оповестят съществени факти на консигнатора. Най-висшето задължение на аукционера е да получи най-добрата цена за консигнатора . Когато аукционерът не изпълни тези практики, то той е нарушил доверителното му задължение . Търговите практики в САЩ, обаче, могат да бъдат противопоставени с практиките на д
КУРСОВА РАБОТА ПО УРОЦИТЕ НА ЛИДЕРА. АНАЛИЗ НА UPWORK’S CEO ON HOW AN INTROVERTED ENGINEER LEARNED TO LEAD, by STEPHANE KASRIEL
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 04/09/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
Според теорията теория лидерите се раждат, а не се учат да бъдат такива. Присъщите характеристики ще се появят въз основа на нуждите. Но тази теория е вече излишна, след многото изследвания на лидерството. Теорията на отличителните черти е една от най-ранните теории за лидерство. Тази теория се фокусира върху основните черти като физически и лични характеристики заедно с компетенциите, които лидерът трябва да притежават. Тя се основава на предположението, че основните черти са причината за поведението на лидерите, които са съвместими в различните ситуации. Този подход посочва, че лидерите имат
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В LIDL – БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 25/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подборът на служителите е процес на избор на най-подходящия кандидат за съответната позиция. Той има за цел избор на подходящия човек за точната работа. Процесът на подбор следва логиката на оптимално напасване между работата и лицето. Процесът на подбор започва с приключване на процеса на набиране. Подборът е много решаваща функция на управлението, тъй като е отговорна за избора на най-добрите кандидати. Тя подобрява ефективността и продуктивността на организацията, ако правилните хора са избрани за правилната позиция, но тя създава проблемна ситуация, ако се избере неподходящия кандидат. З
ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В БИБЛИОТЕКА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
През септември 2014г., библиотеката в ИУ-Варна е претърпяла значителна еволюция. Ръководителят на библиотеката е напуснал. В резултат на това, администрацията на библиотека е получила възможност да преразгледа текущия ИТ персонал, услуги и оборудване, което е довело до разкриване на настоящите неефективности в организационната структура. Така например, през годините е имало ИТ персонала в два различни организационни отдела. Единият от отделите "ИТ Библиотека", който се фокусира върху услуги като библиотечен каталог, уеб сайт и цифрова библиотека. Другият отдел е "Компютърни и медийни услуги" (
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Организационната структура на Хотел „Реверанс” е линейна. Както се вижда от фиг.1 наличен е малък брой нива на управление. Това води до по-малко усилия, а и малко разходи, тъй като са малко отдели и хората, които са назначени на управленски позиции. Линейната структура прави по-лесна координацията на служителите в хотел „Реверанс“ II. Организационна култура Съгласно мисията на организацията, хотелът има за цел привличане на работния (бизнес) човек като едновременно се стреми да го превърне в турист, макар и за 1 ден. В стратегията на хотела са заложени цели като висока рентабилност, подобр
КУРСОВА РАБОТА ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/08/2018 от admin бр коментари 0
При извършване на сравнителна характеристика между двата варианта се установява, че Вариант I показва по-висока норма на възвръщаемост на инвестицията, както и по-висока доходност на инвестицията в настояща стойност. Рисковият фaктор зa целият кaзус е големият относителен дял нa кредита в размер на 60% от необходимата инвестиция. Препоръчително е зaемният кaпитaл дa не надвишава 20% от общия капитал или съотношението да бъде зaемен : собствен = 20:80%. Препоръчително е дa се търсят aлтернaтивни източници нa финaнсирaне. Точка на Фишер Фигурата показва, че двете криви нямат пресечна точк
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Иновациите са важен източник на растеж и ключов фактор за конкурентно предимство за много организации. Постигането на иновации изисква координирани усилия на много различни участници и интеграцията на дейности в специализирани функции, домейни на знания и контексти за приложение. По този начин, създаването на организационната структура и процеси са от основно значение за процеса на иновациите. Способността на организацията за иновации е предварително условие за успешно усвояване на новаторски ресурси и нови технологии. Обратно, въвеждането на нова технология често представя сложни възможностиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics