Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Процесът на планиране на кариерата
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 34, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
До не много отдавна хората прекарваха почти целия си трудов живот в една организация. Но в десетилетието след Втората световна война, постепенно лоялността към организацията работодател започва постепенно да намалява, нарастат възможностите за избор на работа. През осемдесетте години на миналия век, младите хора започващи професионалния си път в САЩ сменят средно шест пъти своята работа. Процесите, протичащи в съвременния свят очевидно ще увеличат мобилността на работниците, тъй като те се ръководят от нови принципи и интереси. Никои постъпващ на каквато и да е работа не счита, че ще извърви ц
Работата в екип: основа за развитие на търговското предприятие
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Успешният екип предлага по-находчиви решения; оползотворява максимално индивидуалните способности на всички участници; отключва лидерските способности на своите членове; катализира свежи идеи за нови продукти, подобрения на работния процес и ражда печеливши идеи; изпълнява задачите си енергично, ефективно и отдадено; поражда усещане за гордост от съвместната работа; овладява конфликтите и ги насочва в продуктивна насока. Работата в екип представлява компетентно съчетаване на знанията уменията и опита на участниците и съвместно успешно развитие на екипа и неговите членове. Екипът функционира
Управленски структури
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 03/02/2011 от тире бр коментари 0
Системите, в това число и системите за управление, могат да се изследват в два аспекта: 1) изследване на състоянието на функционирането в даден , отделно взет момент; 2) в динамика. За пълното изучаване и оптимално управление на системата естествено от ззначение са и двата подхода. Когато се изследват структурите обаче, предимство има първият подход. Изследването на управленските структури е важен етап от изселдването на системите за управление. Управленската структура представлява съвкупност от структурни компоненти, образуващи йерархия. Тя регламентира връзките между всички елементи, образ
Видове мениджъри. Лидерство.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 03/02/2011 от тт бр коментари 0
Редица автори отбелязват, че между ръководител (мениджър) и лидер съществува голяма разлика. Лидерството е част от мениджмънта, тоест от управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер. Управлението може да се дефинира като умствен и физически процес, който подтиква подчинените да изпълняват предварително предписани им работи и задачи. От друга страна, лидерството може да се дефинира като процес, с помощта на който една персона оказва влияние върху поведението на членовете на групата. Ръководителят (мениджърът) на една организация е „човек, който едновременно се явява ли
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 03/02/2011 от ad4 бр коментари 0
• Организационно-управленска структура Организационно-управленската структура на фирмата е линейна. Като цяло е разделна на 2 големи отдела – Администрация и Производство Структура на фирмата: • Управител • Отдел “Администрация” включва: отдел Счетоводство, отдел УЧР, отдел Продажби. • Отдел “Производство” включва: качество(се състои работници за контролна машина за платове и лабаратуарно работници за контрол) и произвоство (се състои работници за багрене, тъкан, печат на платове , сушене платове , гладане на платове ,опоковане на платове ). Предимства на линейната структура са нейнат
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 21, качен на 03/02/2011 от min4о бр коментари 0
Управлението на заплащането се отнася основно до проектирането, внедряването и поддържането на системи за плащане, които помагат за подобряване на качеството в организацията. За да направят това, системите трябва да осигуряват конкурентни и равностойни нива и структури на заплащане, както и това възнагражденията да са свързани пряко с приноса, качеството и потенциала. Една от основните уставни цели на сдружението е да съдейства за развитие на човешкия капитал в гражданското общество. Това е свързано с особената роля на мениджърите от областта на човешките ресурси. Именно мениджърите човешки
Анализ и оценка на състоянието на организационните отношения в лечебното заведение
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 03/02/2011 от ad4 бр коментари 0
проблемът за управлението в организациите придобива нови измерения в контекста на динамичните социални и исторически промени, които се утвърждават през последното десетилетие на ХХ век. Преходът от индустриалната към информационната епоха налага отмиране на бюрократичния тип организации и засилва необходимостта от справяне с кризата в адаптирането към променящата се външна среда. В България, след реформите в здравната система, се наложи пазарен тип на управление на здравните организации. Това, разбира се, бе определящо и при моделите на управление на човешките ресурси в системата на здравео
Прогнозиране на външната среда на предприятието”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 30, качен на 03/02/2011 от нини бр коментари 0
Външната среда на организацията на организацията представлява съвкупността от фактори и елементи, сред която оперира и се развива. Тези фактори са динамични и подлежат на развитие и промяна, поради което всяка организация трябва да ги наблюдава и анализира, за да е в крак с промените и бъдещото състояние на средата. Външната среда на организацията включва всички фактори, които оказват влияние върху нейната структура, дейност и резултатите от дейността. За да може да направи своите стратегически планове и за да определите начините за постигане на своите цели, всяка фирма трябва да разработ
Мотивиране посредством теориите на Маслоу, Алдерфер и МакКлилънд
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Мотивацията е съвкупност от енергетични сили, произтичащи от вътрешни и външни предпоставки за индивида, които предизвикват неговото поведение и определят формата, насоката, интензивността и продължителността на това поведение. Най-общото тълкуване на това определение е, че мотивацията е съвкупност от сили, каращи човека да постъпва по-точно определен начин. Мотивацията обикновено произтича от някаква потребност, която не е удовлетворена. Това състояние продължава, докато се търсят средства за задоволяване на потребностите, т.е. докато се набележат цели, чието постигане ще доведе до удовлетво
Анализ на управленските системи за реализация на избраната стратегия
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Стратегическата промяна, която настъпва при реализация на избраната стратегия, обхваща значителен период от време. По време на този период бизнес процесите в БО протичат по различен начин. В следствие на това възниква една несигурност влияещата на динамиката на цялата БО, тъй като различните сътрудници и групи вътре в БО се стремят да се справят с последсвията от промяната. Тези групи търсят начини да намалят несигурността като използват онези програми и елементи на организационната култура, с които добре са запознати, правейки мениджмънта на промяната доста проблематичен. Разрешаването на т
Индустриален мениджмънт в УХТ;
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Фирма „Илинел „ със седалище град Пловдив е създадена през 2009 го- дина .Предмета на деиност на фирмата е преработка на плодове и зеленчуци и съхранението им в хладилник. Фирмата е разположена в покраинините на град Пловдив,които е вторият по големи на и население в страната.Географските особености на този раион са много благоприятни за отглеждането на различни култури.В близост до града се намират големи пазари и таржища на селскостопанска продукция.В раиона е развит както железопътен,така и сухопътен транспорт.Блозостта на Пловдив до столицата София също е важно предимство при дистрибуцияСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics