Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Енергоспестяващ продукт.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Понятието „ иновация “ възниква още в началото на двадесети век . Въведено е от австро – американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата си „ Теория на икономическото развитие „ ( 1911г.) той описва иновационните процеси като „ създаване на нови комбинации „ или изменения в развитието на пазара и производството. Към тях Шумпетер отнася: - използването на нова техника, нови технологични процеси или ново пазарно осигуряване на производството ( покупко – продажба ); - внедряване на продукция с нови свойства; - използване на нови източници на суровини; - изменения в организацията на производ
Организационно поведение на „Сладки мечти” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Фирма „Сладки мечти” е действаща фирма в областта на производството и търговията със сладкарски изделия. Създадена е през 2002 година. Първоначално възниква като малка фабрика за производство на различни видове сладкарски изделия. До 2007 година във фирмата се произвеждат различни видове сладки,така наречените „дребни сладки”. От октомври 2007 година предприятието разширява своята дейност и се специализира в производството на мини-кексчета, наричани още мъфини. През 2007 година по силата на Търговския закон предприятието е преобразувано в дружество с ограничена отговорност-ООД. Заводът им
Управление на промяната.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 28/02/2011 от admin бр коментари 0
Всяка организация трябва да се променя не само защото се нуждае от нова визия или нов начин на работа, а и за да е в синхрон с непрекъснато променящата се външна среда, а този синхрон ще доведе до по-ефективна работа и до максимално постигане на целите. Всеки ръководител се изправя пред предизвикателството на промяната. Той трябва навременно да установи нуждата от нея и така да я наложи на подчинените си, че те да я възприемат като нещо необходимо и положително. Първоначално всяка промяна се приема с недоверие или дори с отказ. Но въпреки това тя е винаги възможна. За да се извършат ефективн
ПРОЦЕСНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИ В СЪВРЕМЕННИЯ КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 18/02/2011 от rhiki.teo бр коментари 0
Тази работа няма претенциите, че изчерпва проблематиката, свързана с процесната организация и управление на стопанските организации. Тя е много по-широкобхватна и сложна, а някои нейни аспекти може да се окажат засега даже неизвестни. Както беше многократно подчертавано, макар, че има вече над десетгодишна история този тип организация е още в началния период на внедряване в практиката на най-проспериращите компании от развитите страни напредналите страни. За националната ни теория и практика процесната организация и управление все още се счита като терминология на бъдещето. По обясни
Финансиране с привлечен капитал
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 16/02/2011 от admin бр коментари 0
В тази курсова разработка е направен общ преглед на условията и елементите, които формират и определят последващото развитие при използване на такъв вид кредит от клиенти. Чрез анализ на предлаганите условия за ипотечни кредити от банка Булбанк, не само ще добием представа за нейната палитра от изисквания и предложения, но и ще добием обща цялостна представа за свойствата и инструментите използвани при този вид кредитиране. Тъй като ще разглеждаме условията на ипотечните кредити на банка Булбанк е необходимо и важно да се запознаем накратко с нейната история и значението на ипотеката..
Управление на оборотния капитал на "М - Строй 2006” ООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 16/02/2011 от kiko бр коментари 0
Оборотният капитал е част от съвкупния капитал на “М - Строй 2006” ООД. Най-важната задача на дружеството е, да разполага с по-малка величина на съвкупния /инвестиран/ капитал и да увеличава скоростта на неговия кръгооборот и оборот. Оборотният капитал е съвкупност от стойността на краткотрайните и активи. Разглежда се като източник за финансиране, от който се очаква бъдеща изгода. Да се изчисли нето и бруто оборотен капитал - обръщаемостта на оборотния капитал на дружеството, показателите за отчитане на обръщаемост и управление на оборотните средства вложени в материалните запаси, необх
Организационна структура на управление на конкретно предприятие 1 част
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 15/02/2011 от admin бр коментари 0
Управленската структура най-общо може да се представи като една съвкупност от компоненти – управленски органи, притежащи определена власт и свързани по между си. За да се характеризира структората, най-важно е обособяването на всеки от компонентите: А) Управленски орган – може да се разглежда като обединени от обща власт хора в дадена предприятие или ораганизация. Това, което ги обединява, е определена цел, поставена в зависимост от потенциала на предприятието, и трябва да се постигне за определен период от време. Това, което насочва действията и формира необходимото поведение за постигане н
Решение за създаване на ново предприятие 2
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 15/02/2011 от melenka бр коментари 0
Под “предприемачество” и “предприемаческа дейност” съвременната икономика разбира процеса на организиране и управление на стопанската дейност при едновременното приемане на определен стопански риск от дадени субекти. Основаването и стартирането на ново предприятие със собствен бизнес означава нещо повече от находчивост и предприемачески дух. Този бизнес предполага наличие на определена квалификация и познание на предприемача в съответната област, наличие или възможност за ползване на определено количество капитал, управленски умения, организаторски способности и други.. В съвременните ус
Решение за създаване на ново предприятие
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 15/02/2011 от melenka бр коментари 0
Идеята за създаването и възникна след разкриване на потенциална работна ниша, която ще бъде благоприятна за този вид дейност и дълго обсъждане между съдружниците на потенциалните рискове и бъдещи възможности за развитие. Направихме предварително проучване, което установи, че в близост до избраната от нас сграда за откриване на фирмен магазин има голямо строителство на жилищни сгради и офиси, което разкрива голям потенциал от заинтересовани клиенти. 1.2. Описание на предмета на дейност на предприятието Бъдещата дейност на “Майстора и Маргарита” ООД предвижда производството на мека мебел,
Цели, структура, ръководство и управленски решения на “Фида” АД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 03/02/2011 от didi_i бр коментари 0
Основният приоритет е развитието на лидерството на фирмата с използване на най-съвременни технологии и максимално мотивиране на персонала при реализиране мисията на фирмата - развитие на връзките с пазара и качеството на обслужване на потребителите на базата на най-авангардните технологии използвани от мениджмънта на фирмата. Дейността на фирмата е целенасочена към създаването на качествен продукт, който да задоволява потребностите на хората. Концепцията е основана върху принципите за борба срещу ентропията, а резултата е създаването на продукти и услуги носещи минимални разходи за този койт
Радикална ИНОВАЦИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
Има три вида компоненти. Принципи за проектиране, ресурси и способности. Принципите за проектиране са първия компонент от предлаганата рамка за конструиране на бизнес модел. Проектирането се описва като действия базирани на знанията, които превръщат ресурсите в неща които хората оценяват и използват. Вторият компонент са ресурсите. Ресурсите на една компания могат да бъдат разделени на две групи – статични ресурси, които изискват някакво действие, за да се превърнат в стойностни и неосезаеми, динамични ресурси, които са свързани със създаването на стойността на компанията. Третият предложен
Видове Управленски Решения
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 25, качен на 03/02/2011 от admin бр коментари 0
В практическата дейност предприятията постоянно се сблъскват с много проблеми които трябва да решават. Вземането на бързи и обосновани управленски решения за разрешаване на проблемите е от изключителна важност за предприятието. Управленското решение е формулиране на въздействието което субекта на управление или управленската система оказва върху обекта на управление. Процеса на управление в съвременните условия предполага и изисква постоянно формулиране на такива решения. Управленските решения се квалифицират по различни критерии: 1. Стратегически, тактически и оперативни решения. КритеСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics