Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
Мотивацията в управлението - теории.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 10/09/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Една от най-големите заслуги на Файол била доктрината му за функциите на администратора. Тя предизвикала широк отзвук сред промишлените кръгове. Можем да я открием в редица негови доклади, изнесени пред конференции още в периода 1900-1908г. Файол е бил радетел за обособяването на т.нар. “административната дейност” в управлението на предприятието. И в този смисъл имал безспорни заслуги в научното разработване на принципите на организиране на административната дейност. Според него операциите, които имат място в управлението на едно предприятие попадали в шест отделни групи: -технически - това
Атестация на персонала в предприятието.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/07/2013 от valeria stoqnova бр коментари 0
Една от най-важните функции на мениджърите и ръководителите е ефективно да управляват ресурсите в организацията. Управлението на изпълнението на дейността се разглежда като непрекъснат процес на комуникиране и изясняване на работните отговорности, приоритети и очаквания за изпълнение, за да се постигне общо разбиране между ръководителите и служителите. Това е философия, която цени и стимулира развитието на служителите чрез прилагането на управленски стил, който осигурява честа и справедлива обратна връзка и насърчава екипната работа. Управлението включва изясняване на работните задължения, опр
Организационна структура на управление на Елиз АД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 27, качен на 13/07/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управленските стилове не могат да бъдат оценени като добри или лоши. Във всяка конкретна ситуация съществува стил на управление, който от гледна точка на ефективността може да бъде добър или лош, което означава, че не съществува универсален стил, който да е приложим във всички ситуации и обстоятелства. Принципно, ръководителят трябва да умее да създава сътрудничество и мотивация в рамките на ръководения от него екип. Като, най-ефективен, по отношение на практическата дейност, е гъвкавият стил на управление. Анри Файол е един от изтъкнатите теоретици и практици на управлението от началото на Х
Разработване и внедряване на иновационно решение касаещо повишаване на икономическата ефективност на улично осветление
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 26, качен на 07/06/2013 от danidesi бр коментари 0
В съвременните условия на модерното улично осветление могат да се интегрират иновации от различни области. С голяма сила това важи за оползотворяване на енергията от различни източници. За по-рационално използване на възобновяемите енергийни източници и постигане на по-голяма независимост и енергийна ефективност, много от най-модерните системи за улично осветление интегрират фотоволтаични клетки с вятърни турбини. Това е една нова концепция, която дава възможност за осветление на всяко населено място, извън електроразпределителна мрежа. Освен това тя е предпочитана и на всяко друго място зарад
Анализ и оценка на организационната структура за управление на фирма „Бигълс”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 08/03/2013 от batVanio бр коментари 0
Фирма “БИГЪЛС” ООД е основана в град София с решение на Софийски градски съд, фирмено дело № 25816/2000, том ІІ, стр. 148. Адресната регистрация на фирмата е в град София, ул. “Симеон Радев” № 7. Фирмата е създадена с частен капитал. Основатели на “БИГЪЛС” са Стефан Стоянов и Ивайло Асенов, като съдружници с еднакво дялово участие. Фирмата е новооткрита и още няма история. “БИГЪЛС” ООД ще внася хромова и офсетова хартия от финландската фирма-производител “АПИРЕКС”. Двете фирми са сключили договор за съвместна дейност. Задълженията на фирма “БИГЪЛС” включват дистрибуция, маркетинг и продажба н
Съставяне на индивидуален план за кариерно развитие.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 19, качен на 18/02/2013 от donvenchenco бр коментари 0
Холсим е един от световните лидери в производството на цимент и инертни материали /трошен камък, чакъл и пясък/. Компанията притежава най-разклонената производствена мрежа в индустрията, включваща предприятия в около 70 държави на всички континенти. В продуктовата гама на компанията влизат и преработени продукти като готови бетонови и асфалтови смеси, както и свързани с тях услуги. “Диалог” е процес на комуникация и бизнес инструмент, който улеснява разговорите между служителите и ръководството за резултатите от работата. Целта на този процес е целенасочен и съдържателен разговор за очакван
Анализ и усъвършенстване на мениджмента на фирма “Комфорт” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 08/02/2013 от Zybcho бр коментари 0
В началото фирмата не е разполагала с достатъчно средства , за да инвестира в ново строителство. Взело се е решение, да се наеме сграда, в която предприятието да осъществява своята дейност. И така се взема под наем сграда, в която преди е имало такова предприятие. През 1999 год. обувният завод е изправен пред необходимостта да вземе практически мерки в посока иновационно обновяване и преструктуриране с цел преодоляване на затрудненията със суровинните ресурси и конкурентноспособността на продукцията в съответствие с модните тенденции. Въз основа на тези причини „Комфорт” ООД се присъединява к
Лекции по антикризисно управление.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 22, качен на 16/12/2012 от anetkata бр коментари 0
Социалните и икономическите явления, както и производството се развиват циклично чрез редуване на възход и спад по възходяща крива.Времето между спада и възхода представлява цикъл на развитието.Традиционно икономическият цикъл се описва в четири фази: криза(рецесия),депресия,оживление и подем. Представя се с вълнообразно движение на стопанската активност около нормалното състояние и обхваща времето за еднократно преминаване през четирите фази. Обикновенно оживлението трае по-дълго и е с по-голяма амплитуда на кризата. За много страни времето м/у кризата и подема е четири-пет години. Един о
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 30/11/2012 от fedinka бр коментари 0
Фотоволтаичните системи преобразуват директно слънчева та енергия в електричество. Общо взето, можем да идентифицираме два вида ФВ системи: такива свързани към мрежата и самостоятелно действащи системи които не са свързани с електроразпределителната мрежа и се нуждаят от акумулаторни батерии. ФВ инсталации представляват дългосрочна и относително скъпа инвестиция. Ето защо, е особено важно прецизното проектиране на дадена ФВ инсталация. За да можем да проектираме ФВ инсталация се изисква обширна и точна информация на широк обхват от параметри, например, данни за климата, характеристики за ФВ
Производствен мениджмънт
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 06/11/2012 от sashetuuuu бр коментари 0
Фирма “Авел-Антон Тончев” ЕТ е създадена през 1992 г. в гр.Бургас, като семейна фирма. През годините се e утвърдила като водещ производител на дограма в региона, развивайки се динамично и постоянно, разширявайки предлаганите продукти и услуги. През 1995г. започва дейността си с производство и монтаж на различни видове външни и вътрешни щори, а по-късно и с разширява дейността си и с производство и монтаж на алуминиева дограма . През 1998 г. фирмата става директен вносител и оторизиран производител на немските PVC профилни системи с марка „KOMMERLING“, а от 2008 г. на алуминиевите профилни сис
Продуктови линии и продуктов микс на Хлебозаводи Корн „АД”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 30/07/2012 от irena_13 бр коментари 0
Продуктовата линия се нарича още продуктова гама, продуктова серия, стокова група и стоков асортимент.Тя представлява група продуктови единици, които се предлагат от конкретна фирма и са свързани помежду си поради следните причини: • Имат сходно функционално предназначение; • Продават се на една и съща група клиенти; • Продават се чрез едни и същи пласментни канали’ • Те са в рамките на един и съши ценови диапазон; • Произвеждат се по сходен начин. Продуктовите линии на една фирма включват групи на близко свързани продуктови единици,които се разглеждат като едно цяло поради маркетинговии
Стратегически анализ на средата и потенциала на предприятието
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 11/06/2012 от krisi_rs бр коментари 0
PEST анализът е рамка, която стратезите използват за да сканират външната макро среда, в която организацията оперира. PEST е съкращение от следните фактори: Political (Политически), Economic (Икономически), Social (Социални), Technological (Технологични) Факторите PEST играят важна роля при избора на стратегия. Те са извън контрола на фирмата и трябва да се считат или като заплахи или като възможности (виж. SWOT анализ). Важно е да се отбележи, че макро икономическите фактори могат да се различават в различните континенти, страни и дори региони. Затова PEST анализа обикновено се изготвя на ниСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics