Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 11/04/2015 от admin бр коментари 0
КОНФЛИКТЪТ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ Конфликтът може да бъде определен като едно особено психично състояние на напрежение, съперничество, дискомфорт в отношенията. С.Джонев например го определя като „Остър сблъсък на противоречиви тенденции, при което всяка от страните опитва едностранно да манипулира обекта на конфликта”. „Конфликтът представлява особено състояние на напрежение и несъгласие. Той възниква и се проявява в процеса на съвместната дейност и общуване като резултат от несъвместими отношения между хората. Конфликтът е завършващ етап от разгръщането на различията и минаването им в п
ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 20, качен на 14/03/2015 от admin бр коментари 0
Фирмата „АЛДЕР ТРАНСПОРТ” ООД е организация, създадена през 1991г. като агенция за пътуване и туризъм, през годините се утвърди като водещ туроператор за екскурзиите в чужбина и почивките в страната. Предлага пакетни екскурзии, извършва услуги касаещи дадено пътуване: самолетни билети; хотелски резервации; осигуряване на професионални, квалифицирани екскурзоводи; визи; застраховки; трансфери; набавя билети за мачове, мюзикали, концерти и театри, според желанията на клиентите. В първите години след нейното създаване се занимава само с изпращане на български туристи в чужбина.Разширява дейностт
Подбор на персонал за обявена вакантна длъжност (оценка 6)
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 05/03/2015 от barbaroska1977 бр коментари 0
Въпроси за интервю за кандидатите за провеждане на интервю за длъжността главен счетоводител Входящ въпрос към кандидата: Моля да се представите и да разкажете накратко за Вашия професионален път. Въпрос 1 за оценяване качествата на кандидата относно уменията за самостоятелно планиране и организиране на работата. 1.1. Разкажете как постъпвате, когато сте изправени пред задачата да направите сложен финансов разчет, когато сте ограничени във времето, и когато за изготвянето на отчета е необходимо да се съберат и анализират многобройни счетоводни данни. 1.2.Дайте ни пример за това как се с
Етичност и моралност на романтичните връзки на работното място
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 3, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Дайте определения за термините етика и морал – има ли разлика и (ако да) в какво се изразява тя (опишете функциите) или (ако не) защо няма разлика според Вас? Да, разлика има. Разликата между морала и етиката се намира в прогреса от абсолютното или обективното към субективното. Често, там където едното приключва, започва другото. Етиката, в далечния край на континуума, е общото разбиране за това как човек трябва да действа. Това е преждевременна аларма, „разположенa на стената на човечеството”. Нашето общество подчертава етичното поведение, надявайки се да намали страха от потенциалната оп
Сравнителен анализ на теориите на класическия подход
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 16/10/2014 от desip1 бр коментари 0
Като основна обща черта на теориите от класическия мениджмънт се откроява стремежът за рационална дейност на организацията. В своте виждания, и представителят на научния мениджмънт- Фредерик Тейлър, и Анри Файол- основоположник на административния мениджмънт и създателят на бюрократичния мениджмънт- Макс Вебер, се стремят да открият най-правилният и целесъобразен модел на управление. Несъмнено и трите теории стигат до изводите , че доброто и справедливо възнаграждение и материалните стимули, са движеща сила за увеличаване на печалбата и постигане на поставените цели пред компанията. Постигнато
Казус “Основи на управлението”.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 15/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обикновено това се отнася до мотивацията на служителите да изпълняват своите задължения в една компания, да си сътрудничат, ръководят или подкрепят лидера, помогат на клиентите и така нататък. Очевидно е, че това определение от Международната Енциклопедия на Организационните изследвания (Bailey & Clegg, 2008) е само един пример от множеството определения за работната мотивация. Някои автори определят какво е мотивация като обясняват от къде произтича тя. Съгласно този подход на мотивацията на работното място се определя като "психологически процес, произтичащ от взаимното взаимодействие между
Задание № 4 Оценяване на трудовото представяне. Протокол за оценка трудовото представяне на персонала в „Web Technologies” ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/08/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компанията проведе през месец ноември 2013г. осем дневно обучение за РМ мениджмънт звеното, с цел изграждане на лидерски качества посредством усъвършенстване на личностни умения и компетенции на мениджърите; мотивиране и задържане на мениджърите в компанията и подобряване управлението на конфликтите и комуникацията в организацията. Постигането на тези цели е пряко обвързано с визията на фирмата за ценността на човешките кадри и грижата за тях, както и с подобряване работата по отделни проекти и удовлетворяване на клиентите от качеството на продукта. Към дата 1.02.2014г. следва да се проведе о
Задание № 3 Протокол за провеждане на програма за обучение на персонала ...
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 29/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
IT комапниите днес осъзнават, че колкото повече обучават хората си, толкова повече печелят, защото работата се извършва по-бързо и качествено. Ето защо към 1.10.2013г. “Web Technologies” ЕООД. отделя по-големи средства от бюджета си за обучение на персонала и това се очертава като стабилна тенденция вече трета подред година. Тази година основната тенденция е в посока към развитие на различните IT Management курсове. Многобройният персонал на компанията налага комуникация на различни нива, както и опит от страна на РМ мениджърите в управлението на конфликтни ситуации и добри лидерски умения. П
Задание № 2 ПРОЦЕДУРА за подбор на персонал в „Web Technologies” ЕООД
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 29/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Отдел ЧР прецени, че е удачно е да възприемем балансиран подход на оценяване, като търсим едновременно съответствие както между личностните характеристики и изискванията за работното място, така и между човека и културата на компанията ни. Подборът обхваща дейности, които се обособяват в няколко основни етапа:  Определяне на изискванията към кандидатите, на качествата, които трябва да притежават, за да изпълнят успешно съответните трудови задачи;  Привличане на подходящи кандидати за заемане на вакантната длъжност;  Проучване на документите и първоначално пресяване на кандидатите, за
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “Комфорт” ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 37, качен на 09/05/2014 от Zybcho бр коментари 0
Обувните изделия на “Комфорт” ООД се реализират изцяло на вътрешния пазар. Фирмата осъществява пласирането на стоките си по няколко начина: - чрез преки контакти със заводи от производствената сфера, които закупувата работни обувки (главно каучукови) за своите работници; - чрез представителни магазини в някой от по-големите градове в страната; - чрез дистрибутори, които желаят да продават обувките на фирмата. Основен приоритет за запазване и разширяване пазарните позиции на фирмата е производството и търговия с качествена продукция, задоволяване потребностите и изискванията н
Система за управление на човешките ресурси.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 16, качен на 21/04/2014 от Jacky бр коментари 0
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение иоценяване на персонала, заплащане на труда, осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвър-шенстване на трудовите отношения. В научната литература има голямо разнообразие на броя на класификацията на елементите на системата. Разликите са по скоро във формален аспект съдържанието се запазва същото.  Анализът на длъжностите – включва системно изследване на съдър-жа
Управление на човешките ресурси в “Макдоналдс България”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 06/10/2013 от ycMuxHaTa бр коментари 0
McDonald’s е американска верига ресторанти за бързо хранене, която обслужва 47 милиона клиенти по цял свят дневно. Компанията е специализирана в приготвянето на хамбургери, чийсбургери, пържени картофи, млечни шейкове, десерти, безалкохолни напитки, напоследък и салати. Първият ресторант е открит на 15 май 1940 г. в американското градче Сан Бернардино, Калифорния от братята Мак и Дик Макдоналд. Разработената през 1948 г. от тях концепция за бързо обслужване установява принципите на днешните ресторанти за бързо хранене. В настоящия момент McDonald’s е най-голямата верига от ресторанти за бързСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2624 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2305 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 134 )
Казуси ( 55 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 689 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 209 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics