ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2774)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2388)
Готови курсови / реферати / казуси (181)
Казуси (66)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Реферати (17)
Готови дипломни работи (17)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (776)
Счетоводство (380)
Икономика (219)
Маркетинг (176)
Право (157)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 356 Сортирай по:
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Анализ на Under Armor.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Under Armour е започнала своята дейност въз основа на идеята на нейния основател Кевин Планк, че спортистите се нуждаят от по-добри тениски. След като създава и усъвършенства първия си продукт, той го продава на футболен отбор, Georgia Tech. След това компанията се разширява, за да включи много футболни отбори от NCAA, няколко отбора от NFL и започва да предлага продукти за други спортове и пазари по целия свят. Днес компанията е нараснала като в нея работят 1900 души, базирани в централата в Балтимор. Тя продава продукти под марките UNDER ARMOR, COLDGEAR, HEATGEAR и ALLSEASONGEAR. През 2008 г
АНАЛИЗИРАЙТЕ ВЕЧЕ СЪЗДАДЕНИ ВЪПРОСНИЦИ И УСТАНОВЕТЕ ДАЛИ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Качеството на въпросника считам, че може да се оцени от гледна точка на полезността на отговорите на респондентите т.е. доколко получените отговори са в съответствие с очакванията на публичната администрация с оглед подобряване на административните услуги в бъдеще. В основата на представената анкета е Ликертова скала. Тъй като виждам, че въпросите са отразяващи, то отговорите, които участниците ще дават ще бъдат донякъде сходни помежду си. Въпросникът е интерес затова, че съдържа подозрителни данни, които могат да засегнат качеството на отговорите т.е. може да наруши неговата полезност и общи
Мисия, цели, стратегия за развитие на фирма „ЕЛВИ“ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегическият мениджмънт е тясно свързан с концепцията за стратегическо планиране. При нея главно внимание се обръща на дефиниране на стратегическите проблеми, приоритети и разработване на съответните решения за тяхната реализация. В тесен смисъл стратегическият мениджмънт се определя като съвкупност от методически правила и процедури за вземане на т.нар. стратегически решения, които се отнасят до главните въпроси на развитието на компанията. По-широката трактовка (Доралийски, А., Стратегически мениджмънт) включва още и характеристика на системата за управление, която позволява адекватно да
Моделът 7- S: МАЛКИЯТ ПРИНЦ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стилът се отнася до културата на бизнеса и начина, по който лидерите се държат към клиенти, служители и други заинтересовани страни . Стилът на лидерство, приет от "Малкият Принц", е демократичен. Гласът на служителите се слуша, тъй като всички служители се разглеждат като експерти сами по себе си. Персоналът работи съвместно като екип и всички служители са оправомощени да използват различните си таланти, които допринасят за успеха на организацията. Като част от стила е оценката на качеството на служителите. Признаването на служителите се осъществява чрез годишни стимули, които могат да бъдат
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от me4oka бр коментари 0
Вземането на решения винаги зависи от изходните условия и от качествата, заложени като дарба в ръководителя на процеса на управление.Качеството на взетите решения зависи от опита и стереотипите на мислене. Мениджърът с цел по-сигурно и стабилно поведение на търговските пазари може да прибегне до вземане на групови колективни решения, с което отговорността се разпределя върху целия ръководен персонал, а възможността за по-успешни решения и по-голяма степен на правилен избор се повишава. 2. Изложение Управлението в много случаи се разглежда като вземане на решения от различно естество с цел
Делова игра
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 68, качен на 20/07/2023 от cholakova бр коментари 0
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение и оценяване на персонала, заплащане на труда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения. Разбира се, тази групировка на дейностите, които се представят като елементи на управлението на човешките ресурси, е една от възможните. В литературата се срещат разнообразни решения на този въпрос, но по-голямата част от тях гравитират към
Swot – анализ и избор на стратегическа алтернатива на РУ „Ангел Кънчев”
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 20/07/2023 от kun4ev бр коментари 0
Русенският университет „ Ангел Кънчев ” е възприел за свое призвание и основна цел разпространяването на висши знания и извършването на научни изследвания на високо равнище в присъщите му научни направления. РУ ще даде своя принос в изграждането на ценностната система и младите хора. Основна стратегическа цел е: Утвърждаване и развитие на РУ „ Ангел Кънчев „ като водещо и авторитетно интелектуално средище на Русенска област и Североизточна България за осъществяване на учебни, научни и други културни дейности, чието равнище има високо национално и международно признание. За да постигне това Ун
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тест на когнитивните способности. Отговорите оценяват различни умствени способности, като вербални и математически способности, способност да се разсъждава и да се чете с разбиране. Когнитивните тестове са показали, че са изключително полезни предиктори относно изпълнението на работат и по този начин се използват често при вземане на решенията за подбор за много различни видове работа. Когнитивните тестове обикновено се състоят от множество отговори. Някои когнитивни тестове да съдържат елементи за проверка, които наблягат на различни способности (например, вербални способности, изчислетелни с
ПРОЕКТ „ТЪРСЕНЕ НА РАСТЕЖ“.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 08/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
„Търсене на растеж“ ще работи на 6-месечен цикъл по времето на който на участниците ще се предлага уникална учебна среда с подход, определен от утвърдени лидери предприемачи при който се споделя опит между опитния предприемач и другите участници. Също така ще се организира Кръглата маса за растеж, която ще е съсредоточена върху 16 водещи предприемачи, от които всеки доброволец, и всеки ще отдели около 3 часа от времето си веднъж месечно, за да се срещне с малка група от жени собственици-мениджъри. На сесиите ще се дискутират серия от въпроси, свързани с растежа. По този начин, опитните предпри
ЕТИКАТА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА - МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА. БИЗНЕС ЕТИКА, ИЛИ ЗАЩО ПРИЯТЕЛСТВОТО СИ Е ПРИЯТЕЛСТВО, А СИРЕНЕТО Е С ПАРИ?
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 30/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-общо казано, моралът е термин, който се отнася до природата на доброто или лошото, правилното или грешното. Етиката в организацията се свързва с изпълнението на организационни роли. Като такава тя не се занимава с абсолютни, универсални принципи, а има ограничен, ситуационен характер. Най-добре се разбира като "морал на ролите", защото обхваща само определен аспект (или роля) от живота на човек. Етиката е по-тясно понятие в сравнение с морала. Неетично поведение се разбира като отклонение от уместността т.е разбиване на един или повече поведенчески стандарти, които определят функциониране
Моделът 7-S: Lufthansa
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите за анализ на организационните проблеми или организационни промени са много, но само малко могат да анализират една организация толкова изчерпателно като рамковия модел 7S, на McKinsey & Company. Моделът 7S, разработен от консултантите на McKinsey & Company Том Питърс, Робърт Уотърман и Джулиън Филип през 80-те години на миналия век е модел, който се стреми да покаже как седемте предварително дефинирани твърди и меки елементи на една организацията трябва да бъдат приведени в съответствие, за да може тя да достигне ниво на достатъчна ефективност. Това е модел за организационен анализ,
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ (част 3).
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 26/07/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Идентифицирани са две важни категории в структурата на организациите: структурата на управление и организационната структура. Анализът на структурата на организациите разкрива, че без подкрепата на ръководството за иновациите, има много малко надежда за реализиране на новаторски идеи и практики. Ръководството трябва да бъде отговорно за генерирането на нови идеи и иновации на всички нива в организацията. Ако не последиците могат да бъдат двупосочни. От една страна трябва да се насърчава цялостна творческа култура в организацията - която не само има добри идеи, но и разбира, се придържа към тяСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни