Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 337 Сортирай по:
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 01/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последните години Daimler Trucks експериментират самоходен камион - концепцията Inspiration. Компанията е далече пред Uber Technologies, Tesla Inc. и Nikola Motor, които са се ангажирали да разработят електрически камиони с възможности за самоуправление. Volvo Trucks тества автоматизирана технология и е изпратило самоходно камионно средство за работа в рудодобивната промишленост . Но Даймлер предприема разумен подход към технологията. Например, когато Divizia Freightliner на Daimler представи през 2016г. своя камион Cascadia 2018, автомобилът има някои съвременни технологични функции ка
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 23/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Те вече са готови за потребителите, като още в самото начало очилата са направили впечатление на игровата индустрия, като разработчиците на игри са развълнувани да експериментират с тази форма на забавление. Една от тези игри, за които хората желаят виртуално преживяване е Elite: Dangerous, космически симулатор, който позволява на играчите да пилотират космически кораб и да се занимават с търговия или бойни действия. "Нашата галактика е изпълнена с невероятни гледки", казва продуцента Еди Симонс. "Виждането на тези неща, пресъздадени в една вълнуваща виртуална реалност, е най-близкото възможн
СИСТЕМА НА СПОРТА В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 17/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Физическото възпитание и спортът са основна част от социалните дейности в сферата на обществените отношения. Осъществяването им е средство за възпитание и здравословен начин на живот. Спортът е интегриращ фактор, който приучва към толерантност и приемане на различията между хората от най-ранна детска възраст. През последните 20 години системата на физическото възпитание и спорта изпадна в криза, която се изразява в ограничаване обхвата на децата, юношите, възрастните и хората в неравностойно социално положение в практикуването на спорт и социален туризъм и представянето на елитните състезатели
ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСВА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 11/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като дете, Саймън Морис е бил обсебен от правенето на предмети, плаващи във въздуха. В един момент той дори е успял да превърне скейтборд в hoverboard. Сега той е приложил същата страст към Flyte, електрическа крушка, която разчита на електромагнетизма, и на резонансно индуктивно свързване - технически термин за безжично предаване на енергия - за да може да създаде светлина. Морис вижда дизайна си като безупречна комбинация от наука и изкуство, като се комбинират и двамата прагматисти, Томас Едисон и Никола Тесла . Flyte се е продавал толкова добре от 2016г., че екипът на компанията планира
МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА REEBOK.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 17/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Какво може да направи една компанията, за да бъде успешна и динамична? Това е общ въпрос, който е от значение без значение сферата на бизнес. Със сигурност компанията не може да разчита само на традиционните начини и подходи. Повечето компании да реализират печалба, като изнасят своята продукция. По същия начин, преди бизнес корпорация е могла да бъде успешна без да използва Интернет. Но в днешно време това не работи. Глобализацията, интернационализацията на пазарите и корпорациите, напълно са променили начина, по който съвременните корпорации правят бизнес. С цел постигане на икономии от маща
Анализ по модела 7s на ШОНИ Дринкс.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 26/06/2019 от koko бр коментари 0
Моделът 7-S е диагностичен модел, който се опитва идентифицира факторите, които са необходими за осъществяването на ефективна стратегия. Той се основава на идеята, че седемте фактора – структура, стратегия, системи, способности, стил, служители и споделени ценности - са взаимосвързани и трябва да бъдат приведени в съответствие, за да се подобри и оптимизира организационната производителност. Стратегията отразява планираните действия на фирмата за реагиране и адаптиране към конкурентните влияния във външната среда. Структурата представлява координационните механизми на фирмата и се определя о
Разработване на FMEA анализ за изследване на риска при създаването и експлоатирането на рекламен обект на иновативен стартъп.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 33, качен на 09/10/2018 от katisas бр коментари 0
Тъй като при всички останали видове риск , влиянието на неопределеността е в големи граници , ще бъдат пресметнати само разходите за прилагане на мерките в областта на технологичния и производствен риск, взимайки под внимание факта, че единствено за тази категория има налична информация с конкретни стойности на елементите , използвани при въздействието върху него . За останалите категории риск е необходимо да се проучат измененията на пазарните условия , както и динамиката в макросредата, чиито фактори оказват въздействие върху изпълнението на проекта. За целта на изследването , тъй като по –
МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КОКА-КОЛА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 09/10/2018 от tzak бр коментари 0
Теория на вероятностите гласи, че няма „един най-добър начин” за управление във всяка ситуация. Мениджърите са тези, които следва да приспособят решенията и мерките към дадена ситуация и определени служители. Въпросът за привързаността към организацията на отделният служител, за личните му мотиви за оставането или напускането му, както и за чувството на удовлетвореност от онова, което стои зад него е основна предпоставка за ефективност и жизнеспособност на организацията. Направения анализ може да бъде съотнасян единствено с конкретната организация – Кока-Кола Хеленик, защото отговаря на нейнат
Мотивацията като функция на управлението.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 09/10/2018 от aliesiti2 бр коментари 0
Мотивацията е една от основните функции на управлението. Всеки ръководи-тел, колкото и умело да планира, организира, координира и контролира своите подчи-нени, не би могъл да постигне високи резултати, ако не владее до съвършенство уме-нието да ги накара да работят ефективно, тоест да ги мотивира. Терминът произхожда от гръцки език и означава ,,раздвижване’’. Следователно мотивацията е нещо, което е свързано с движението, действието и поведението на човека, което оказва влияние върху тях. Целта на функцията „мотивиране” е да осигури ангажираност и активност на персонала в организацията. Същно
КУРСОВА РАБОТА по управление на проекти.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
По-важното е, че на служителите трябва да бъдат обяснени възможностите. Трябва на първо място да се привлекат основните хора, които другите служители слушат. Не просто да се изберат хората, които лесно ще бъдат убедени, а хората, които ще правят разликите в работата на компанията. Трябва да се обясни какво иска компанията да промени, да се изслушат тревогите на служителите и да се с стратегии за справяне с тези опасения, когато е възможно. След това трябва да поиска тяхната подкрепа, което се превръща процеса на промяна в инициатива. Също така трябва да се сподели визия на компанията .Тя е та
АДАПТАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Имайки предвид, че различните сигнали могат да бъдат на разположение едновременно за всички играчи, адаптивните компании трябва по подобен начин да разчитат на сложни системи за продажби, за да се гарантира получаването на правилната информация навреме. По своето естество, адаптацията е локална. Също така тя е и глобална по своя характер, защото ако един локален експеримент е успешен, той ще бъде уловен от останалите пазарни участници. Затова организациите трябва да създават среда, която насърчава притока на знания, разнообразие, автономия, поемане на риск, споделяне и гъвкавост. В такива усло
ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяко предприятието е позиционирано във веригата на стойността . Веригата на стойността описва пълната гама от дейности, които са необходими да доведат даден продукт или услуга от идейния му дизайн, през различните фази на производство (включващи комбинация от физически трансформации и въвеждане на различни услуги) до крайните потребители, както и окончателното му освобождане след употреба . За разлика от традиционната гледна точка за производството, концепцията подчертава важността на добавената стойност на всеки етап, като по този начин производството се разглежда като само един от елементитСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 2638 )
Ученици ( 29 )

ВИД
Курсови работи ( 2308 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 141 )
Казуси ( 59 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 700 )
Счетоводство ( 377 )
Икономика ( 210 )
Маркетинг ( 159 )
Технически и инженерни специалности ( 156 )
Финанси ( 153 )
Право ( 150 )
Туризъм ( 122 )
Психология ( 118 )
Статистика ( 64 )
МИО ( 60 )
Публична администрация ( 54 )
Педагогика ( 33 )
Математика ( 31 )
Информатика ( 28 )
Логистика ( 27 )
История ( 21 )
Социология ( 20 )
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори ( 17 )
Екология ( 16 )
Данъци ( 15 )
Биология ( 14 )
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство ( 12 )
Медицина ( 12 )
Политология ( 11 )
Транспорт ( 8 )
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Курсови работи, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics