ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2338)
Ученици (39)

ВИД
Курсови работи (2355)
Задачи (12)
Теми (4)
Доклади (1)
Уроци (1)
Упражнения (1)
Тестове (1)
Презентации (1)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (1)
Готови курсови работи / реферати / казуси (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (378)
Мениджмънт / Управление (348)
Икономика (216)
Маркетинг (165)
Технически и инженерни специалности (156)
Право (154)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Математика (54)
Педагогика (33)
Информатика (30)
Логистика (28)
История (24)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 31 Сортирай по:
Курсови работи, Математика
Математика и информатика, вариант 35
Курсови работи, по Математика, брой страници 10, качен на 28/09/2015 от Stelsan бр коментари 0
1.3. Пресметнете: й) ((1+2i)^2-(1-i)^3)/((3+2i)^3-(2+i)^2 )=(1+4i-4-3i+3.1.(-1)-i^3)/(27+54i-36+8i^3-(4+4i-1) )= = (-3+4i+2+2i)/(-12+42i)=(-1+6i)/(-12+42i).(-12-42i)/(-12-42i)= =(12+42i-72i-252i^2)/(144+508i-508i-1764i^2 ) =(264-30i)/1908=(44-5i)/318 2.3. Намерете рационалните нули на полиномите: а) Р_3 (х) = 〖 х〗^3- 〖6х〗^2+11х-6 Р= ±1; ±2; ±3; ±6 ■( ■(1)&-6&■(11&-6)@ 1 ■(1)&-5& ■(6& 0)⇒х=1) 〖 P〗_(3 ) (х) =(х-1).(х^2-5х+6) D= b^2-4ac=25-24=1 〖 х〗_(1,2=) (-b±√D)/2a=(-(-5)±1)/2= х_1,2={█(2@3)┤ 〖 P〗_3 (х)=(
КУРСОВА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА 2015
Курсови работи, по Математика, брой страници 4, качен на 06/09/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тестът се състои от 20 задачи. Всяка от тях има само един верен отговор. Крайната оценка се определя така: от 0 до 8 верни отговора - слаб 2; от 9 до 12 верни отговора – среден 3; от 13 до 15 верни отговора – добър 4; от 16 до 18 верни отговора – мн. добър 5; при 19 или 20 верни отговора – отличен 6. 1. Стойностите на параметъра p, за които точката с координати лежи на правата с уравнение са: а) -2 и 3; б) -4 и в) 2 и г) 3 и 4. 2. Точката Р лежи на отсечката с краища точките и и е пет пъти по-близо до М в сравнение с
ПРОСТ ХЕМОСТАТ.
Курсови работи, по Математика, брой страници 14, качен на 31/10/2011 от g6 бр коментари 0
Съвременната биотехнология може да се определи като комплексна, многопрофилна област с приоритетно направлвние в научно-техническият прогрес. Тя е отрасъл , който обединява постиженията на приложната микробиология (техническата, ветеринарната, селскостопанската, биохимията, инженерната ензимология и др.) с цел технологично приложение на възможностите на микроорганизмите, на клетъчните и тъканните култури . Основната и особеност, която я отличава от останалите приложни науки е, че тя се основава на съвременната биология. Част от познатите на човека микроорганизми са полезни и играят основна р
Решаване на диференциални уравнения с метода на крайните разлики.
Курсови работи, по Математика, брой страници 8, качен на 31/10/2011 от grandi бр коментари 0
Всички задачи, отразяващи даден физичен процес, се извършват в определени граници, за които могат да бъдат измерени реални стойности, или да се наблюдават промени във времето.Затова диференциалните уравнения се допълват с начални и гранични условия, спрямо които се започва изчислението по метода на крайните разлики. Граничните условия се отнасят до пространствените координати, докато началните са свързани с фактора време. Физическите процеси, описвани от ЧДУ се развиват в непрекъснати области. За разлика от тях, обаче, численото решаване на диференциалните уравнения, предполага разбиване на т
Курсова работа по оптизационни методи.
Курсови работи, по Математика, брой страници 16, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Задачи.
Теорема за четирите цвята.
Курсови работи, по Математика, брой страници 13, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
След изучаване на голям брой различни графове е открит един очевиден факт, че всеки граф, независимо от неговите размери и сложност, може да бъде оцветен с точно четири определени цвята. Това първо било забелязано от Август Фердинанд Мобиус през 1840г. Малко след това през 1852г. млад мъж на име Франсис Гътрие написал за това в писмо до брат си Фредерик, който тогава бил студент University College London. Никой от братята не могъл да докаже това, затова Фредерик се обърнал към един от професорите си, Августин ДеМорган. ДеМорган също не бил способен да докаже това предположение и след приемане
Неравенство между средно аритметично и средно геометрично.
Курсови работи, по Математика, брой страници 9, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Две числа или два числови израза, свързани с един от знаците >, <, ≥, ≤ образуват числово неравенство. Всеки един от тези знаци се нарича знак за неравенство. Под решение на едно неравенство се разбира, че се търси множеството от всички решения на неравенството. За решаване на различните видове неравенства съществуват и различни методи за тяхното решаване. В тази тема ще разгледаме едно от класическите неравенства- между средно аритметично и средно геометрично и приложението му в решаване на задачи предназначени за училищния курс по математика. Огюстен Луи Коши (1789-1857) е френският матема
Мощности при синусоидални режими. Линеен трансформатор, уравнения и еквивалентни схеми.
Курсови работи, по Математика, брой страници 11, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Моментната стойност на електрическата мощност, получавана от идеалния резистивен елемент е равна на произведението на моментните стойности на напрежението и тока. Мощностите при синусоидален режим са моментна р( t ), активна P, пълната S и реактивна Q, и в резисторната верига се определят, както следва: Моментна мощност р( t ) Моментната мощност р(t ) изразява скоростта, с която електрическата енергия се превръща в друг вид енергия – топлинна енергия. Моментната мощност р( t ) се определя като произведение от моментните стойности на тока и напрежението: p(t) = u (t)i(t) = Ri2(t
Пластична хирургия и комбинаторна топология.
Курсови работи, по Математика, брой страници 11, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
В последните години се наблюдава тенденция към увеличаване броя на пластичните операции в света като цяло. Всеки човек желае да корегира част от своето лице и тяло. Поради тази причина в следващия материал ще поднеса на драгия читател малко повече информация за това що е то „пластична хирургия” и има ли приложение на математиката в това „изкуство” за оформяне на човешкото тяло. Топологията (от гр. топос - място, логос - наука) е математика на деформациите. Тя изследва начините, по които фигурите се деформират, без да променят основните си елементи. Първите сериозни трудове по топологи
Графи на Рамзи.
Курсови работи, по Математика, брой страници 31, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
През 1953г. е зададена на ученически конкурс, а по късно побликувана в американското списание Amer. Math Monthly, задачата: Какъв е максималният брой хора в компания, в която няма нито тройки познати, нито тройки непознати? Търсеният брой е 5. Следователно във всяка компания от 6 души има поне една тройка познати или непознати. Още нещо, във всяка такава компания има поне две тройки от познати или непознати(без да се изисква и двете тройки да са познати или непознати – може едната да е от познати, а другата от непознати). Съществуват 6 членни компании съставени от само 2 тройки познати или
Число на Ремзи за 5-цикли.
Курсови работи, по Математика, брой страници 11, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
С Кn ще означаваме конфигурация от n точки и отсечките, които сьединяват всяка от двойките точки.Точките се наричат вьрхове ,а отсечките –ребра на n-кликата Кn.С Сp ще означаваме конфигурацията, сьставена само от вьрховете и страните на един p-ьгьлник.Стpаните на Сp се наpичат ребра на p- цикьла Сp. Казваме ,че е зададено черно-бяло оцветяване на ребрата на Кn, ако множеството от ребрата му е подразделено на две непресичащи се подмножества; за ребрата на едното от тях ще казваме , че са оцветени в черно ,а на другото –в бяло.Ако два вьрха са сьединени с черно (бяло) ребро,ще ги наричаме черн
R(3,3) , R(3,4) , R(3,5).
Курсови работи, по Математика, брой страници 10, качен на 01/10/2011 от admin бр коментари 0
Нека имаме пълен граф G и при всяко 2-оцветяване на ребрата на G не се получава едноцветен триъгълник. Тогава всеки връх на G има най-много 2 бели и най-много 2 черни ребра излизащи от него. Доказателство:Да допуснем, че A e връх в графа. А е свързан посредством бяло ребро с : B, C и D. Ако B и C са свързани също с бяло ребро, тогава заедно с А те образуват образуват триъгълникът АBC образуват триъгълникът (А,B,C), което е невъзможно.Следователно не са свързани никои два върха измежду B, C и D не са свързани с бяло ребро. Следователно B, C и D са свързани с черно. Тогава B, C и D образувСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни