ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2683)
Ученици (31)

ВИД
Курсови работи (2389)
Готови курсови / реферати / казуси (115)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (21)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (549)
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Маркетинг (177)
Право (157)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 219 Сортирай по:
Курсови работи, Икономика
ПРОБЛЕМЪТ МОНОПОЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 08/03/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Българският железопътен сектор има добре развита инфраструктура, но лошата поддръжка и липсата на инвестиции, заедно с макроикономическите фактори са допринесли за цялостното влошаване на сектора по отношение на качество, размер, доходи и доверие. Съществува модернизация главно на пътническите услуги и станции, които са монополизирани от държавата. Секторът на пътническите мрежи изостава в процеса на либерализация, като няколко частни оператори на товари нарушават монопола в областта на товарните превози. Въз основа на националните стратегии се предвиждат подобрения на качеството на пътнически
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 12, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Факторите, които най -много са повлияли на икономическото развитие на страните от Европейския съюз през периода 1995-2014 г. са били: 1) развитие на ИКТ технологиите; 2) структурни промени в икономиката, особено нарастващата роля на сектора на услугите за БВП и заетостта; 3) последиците от единния европейски пазар; 4) макроикономическата политика, насочена към изпълнението на договорните критерии на Икономическия и паричен съюз; 5) въвеждането на еврото и последиците от общата парична политика в страните с висока и ниска инфлация; 6) интернет балона на Нюйоркската фондова борса от 2001 г. и по
ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първата вълна от академични изследвания в областта започва през 90-те, след падането на Берлинската стена. При нея се наблюдават трансфери от развитите и индустриализирани нации, към по-бедните народи, които ускоряват и спомагат индустриалното развитие и икономическа среда. Не е изненадващо, че се обръща внимание на много развиващи се страни. Те включват не само страни от Африка и Латинска Америка, но и Индия, Китай, страни от бившия Съветски съюз и други бивши комунистически народи. Процесът на международната икономическа интеграция е в ход оттогава, улеснен от по-отворената икономическа поли
Изчисляване на показателя Брутен вътрешен продукт (БВП) по производствения метод. Подходи.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според предназначението си брутната продукция се състои от пазарна продукция, продукция за собствено крайно използване и друга непазарна продукция. Именно добавената стойност изразява приноса на производителя в веригата от дейности завършваща с полезен ефект предназначен за крайно потребление или за инвестиции. Съвкупната добавена стойност т.е. създадената добавена стойност от всички производители е БВП. За да се изчисли БВП по производствения метод е необходимо да се даде отговор на въпроса кои са производителите, да се намери тяхната брутна продукция, да се определи междинното потребление на
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗАТА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
Сорос призовава за нова парадигма като разглежда проблема на съществуващата парадигма на базата на класическата икономическа теория, който е, „че финансовите пазари са склонни към равновесие” . Въпреки, че Сорос признава, че теорията за развновесието на пазара има своите достойнства , той я обвинява за развитието на регулаторните политики, които позволяват на финансовите пазари да функционират с малко надзор . Сорос определя политиките, които защитават свободните пазари като „пазарен фундаментализъм” и твърди, че „пазарният фундаментализъм не е по-добът от марксистката догма” . Сорос посочва
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ: ФАКТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При тези обстоятелства процесът на европейска интеграция е навлязъл в нова фаза. През 2007г., шест бивши съветски държави (Беларус, Украйна, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения), подписаха декларацията за Източното партньорство (ИП) в Прага. Декларацията посочва следните основни четири платформи за целите на интеграция в ЕС: 1. демокрация, права на човека, добро управление и стабилност; 2. Икономическа интеграция и сближаване с политиките на ЕС; 3. Околна среда, изменението на климата и енергийната сигурност; 4. личните контакти, особено в областите на образованието, културата и младежта,
ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Закрилата при уволнение е израз на социалната защита на правото на труд. Нейното предназначение е да търси социална справедливост при уволнението. Уредена е основно в разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Закрилата е предварителна, тъй като предхожда извършването на уволнението. В изброените в разпоредбата на чл. 333 КТ случаи уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Тя е относителна, тъй като може да бъде преодоляна чрез получаване на съгласие от съответния орган. Както искането на разрешение от стр
Международна търговия на Сирия.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като център на ислямския халифат, Сирия обхваща район, който през вековете свидетелства за нашествия и окупации, от римляни и монголи до кръстоносци и турци. Страната на плодородните равнини, високите планини и пустини е дом на различни етнически и религиозни групи, включително кюрди, арменци, асирийци, християни, друзе, алавити шиити и арабски сунити, последните от които съставляват мнозинството от мюсюлманското население. Съвременната Сирия е придобила независимост от Франция през 1946 г., но е преживяла периоди на политическа нестабилност, поради противоречиви интереси на тези различни етн
Бизнес наблюденията в промишлеността като източник на информация за стопанската конюнктура. Сравнителен анализ между Германия и Финландия.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 14, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Използването на производствените мощности във Финландия за периода 2005-2007г. е сравнително стабилно. През 2007г. е на лице най-висока степен на утилизация на производствените мощности за Финландия - 86,8%. Последният най-голям спад с най-критична точка е през 2009г. – 63,9%. Той съвпада с този на Германия. След 2010 г. започва отново нарастване. През 2012г. -2013г. макар и малък е на лице спад, но той е за кратко време, защото още на следващата година- 2013 г. се наблюдава нарастване. 2. Осигуреност на производството с поръчки в промишлеността в Германия и Финландия през 2005-2017 г.
КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 12, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През периода 2014-2020 г. България ще управлява седем оперативни програми по кохезионната политика на ЕС. От тях две програми (транспорт, околна среда) ще бъдат финансирани от Европейския регионален фонд за развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, два (иновации и конкурентоспособност, регионално развитие) ще бъдат финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), две програми (развитие на човешките ресурси, добро управление) ще получат финансиране от Европейската социална мрежа (ЕСФ), включително инициативата за младежка заетост и една програма (наука и образование) ще бъде финансирана
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 10, качен на 30/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китай е най-голямата икономика в света за втора поредна година. Тя е реализирала 21,3 трлн. долара икономическа продукция. Европейският съюз е на второ място, като генерира $ 19,2 трилиона. Заедно Китай и ЕС генерират 33,9% от световната икономическа продукция от 119,4 трлн. Долара. Съединените щати са паднали на трето място, като са реализирали 18,6 трлн. долара. Трите най-големи световни икономики в света са произвели 59 трилиона долара. Това е почти половината от световната икономика. Никоя друга икономика дори не е близо до никоя от тези три. Четвъртата по големина икономика е Индия, коя
СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АУТСОРСИНГА В СВЕТА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 7, качен на 14/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Аутсорсингът е икономическа концепция, а не правна - стремеж за подписване на споразумение. Може да се следното определение за "аутсорсинг" - метод за оптимизиране на организацията, която се фокусира върху изпълнението на основните си дейности и трансфер на дългосрочна база на някои второстепенни (поддържащи) дейности, както и на част от основните производствени функции на организация в трета страна, която специализира в тази област, което води до съответното намаляване на персонала . Съгласно това определение основните характеристики на аутсорсинга са: 1) "метод за оптимизиране на операциитСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни