ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (2355)
Ученици (29)

ВИД
Курсови работи (2388)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (380)
Мениджмънт / Управление (356)
Икономика (219)
Маркетинг (176)
Право (157)
Технически и инженерни специалности (157)
Финанси (154)
Туризъм (124)
Психология (119)
Статистика (64)
МИО (61)
Публична администрация (55)
Педагогика (34)
Математика (31)
Информатика (31)
Логистика (28)
История (26)
Социология (20)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (19)
Екология (16)
Данъци (15)
Биология (14)
Медицина (14)
Икономика на недвижимата собственост/ Строителство (12)
Политология (11)
Транспорт (8)
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (8)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 2388 Сортирай по:
Курсови работи
ПРОБЛЕМЪТ МОНОПОЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 08/03/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Българският железопътен сектор има добре развита инфраструктура, но лошата поддръжка и липсата на инвестиции, заедно с макроикономическите фактори са допринесли за цялостното влошаване на сектора по отношение на качество, размер, доходи и доверие. Съществува модернизация главно на пътническите услуги и станции, които са монополизирани от държавата. Секторът на пътническите мрежи изостава в процеса на либерализация, като няколко частни оператори на товари нарушават монопола в областта на товарните превози. Въз основа на националните стратегии се предвиждат подобрения на качеството на пътнически
Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на пoкупко-продажбата?
Курсови работи, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 14/12/2023 от demon4o бр коментари 0
Приема се, че първоначалната стойност на придобиването е в зависимост от разменната операция. Като се определят на базата на свързаните с придобиването разхводи. В случай, че срещу придобитите активи се поеме дълг – общата стойност на активите е равна на настоящата стойност на бъдещите вноски по погасяването на дълга, като се вземат предвид вероятните неустойки и отстъпки. Ако активите са придобият срещу предосттавяне на акции от дяловия капитал, общата стойност на придобиването се определя на баца пазарна цена на акциите към датата на разменната операция Втори въпрос: Какво разбирате под
ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ НА CASAVINO.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 21/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В случаят на Casavino може да се говори за социален медиен маркетинг (SMM). Това е интегрираното използване на различни онлайн платформи за постигане на взаимодействие и видимост по един относително евтин и високоефективен начин . Casavino успешно прилага тази стратегия като магазина за вино понастоящем има високо ниво на взаимодействие във Facebook и Youtube. Това показва, че Casavino използва ефективно социалните платформи за достигане на нови клиенти. Нещо повече, това увеличава нуждата от актуализиране на SMM стратегията . Също така, значителното време изразходвано за потребителите в соци
БРАНД МИНЕРАЛНА ВОДА „ДЕВИН“.
Курсови работи, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 21/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Брандингът е ключова стратегия, широко използвана в търговския маркетинг, за да се направят продуктите по-привлекателни за потребителите. С изключение на бутилираната вода, брандингът до голяма степен не беше приет в контекста на водата за пиене, въпреки че общественото приемане е от решаващо значение за успехът на стратегията на компаниите, които се занимават в продажбата на продукт – вода. Тенденцията към бутилирана вода няма да изчезне скоро. Но, за да остане на пазара компанията, произвеждаща вода Девин, трябва да доставя уникална и привлекателна марка бутилирана вода. Брандирането на вода
ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС.
Курсови работи, по Право, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от те бр коментари 0
През 1917 г. Т. Адамс пръв разработва основните принципи на облагане с ДДС. Началото на този данък е поставено в Европа, където през 1919 г. в Германия е въведен под първоначалното наименование “ облагороден данък или още наричан нетен данък върху оборота “. През 1921 г. Ф. фон Сименс чрез своите трудове се нарежда на челно място сред пионерите в разработването на същността на този данък заедно с Адамс. След Германия, през 1936 г. Франция втора въвежда този данък, но под друго наименование “ данък върху производството “. Това различно наименование е обусловено от факта, че обектите на облаган
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ. ВИДОВЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
Курсови работи, по Педагогика, брой страници 9, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има много разногласия по отношение на определението за социална компетенция. Въпреки това, някои безспорни генерализирани модели съществуват. Arnold et al. (2012), например, определят социалните компетенции като характеристики на хората, които могат да взаимодействат с другите по такъв начин, че тяхното поведение да има максимален положителен и минимален отрицателен резултат за партньора, с който се взаимодейства . От гледна точка на образованието, основната същност на това определение е много проблематично. Последствията са многобройните "поддефиниции", съдържащи конкретни способности, необхо
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 12, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Факторите, които най -много са повлияли на икономическото развитие на страните от Европейския съюз през периода 1995-2014 г. са били: 1) развитие на ИКТ технологиите; 2) структурни промени в икономиката, особено нарастващата роля на сектора на услугите за БВП и заетостта; 3) последиците от единния европейски пазар; 4) макроикономическата политика, насочена към изпълнението на договорните критерии на Икономическия и паричен съюз; 5) въвеждането на еврото и последиците от общата парична политика в страните с висока и ниска инфлация; 6) интернет балона на Нюйоркската фондова борса от 2001 г. и по
Анализ на Under Armor.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Under Armour е започнала своята дейност въз основа на идеята на нейния основател Кевин Планк, че спортистите се нуждаят от по-добри тениски. След като създава и усъвършенства първия си продукт, той го продава на футболен отбор, Georgia Tech. След това компанията се разширява, за да включи много футболни отбори от NCAA, няколко отбора от NFL и започва да предлага продукти за други спортове и пазари по целия свят. Днес компанията е нараснала като в нея работят 1900 души, базирани в централата в Балтимор. Тя продава продукти под марките UNDER ARMOR, COLDGEAR, HEATGEAR и ALLSEASONGEAR. През 2008 г
АНАЛИЗИРАЙТЕ ВЕЧЕ СЪЗДАДЕНИ ВЪПРОСНИЦИ И УСТАНОВЕТЕ ДАЛИ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Качеството на въпросника считам, че може да се оцени от гледна точка на полезността на отговорите на респондентите т.е. доколко получените отговори са в съответствие с очакванията на публичната администрация с оглед подобряване на административните услуги в бъдеще. В основата на представената анкета е Ликертова скала. Тъй като виждам, че въпросите са отразяващи, то отговорите, които участниците ще дават ще бъдат донякъде сходни помежду си. Въпросникът е интерес затова, че съдържа подозрителни данни, които могат да засегнат качеството на отговорите т.е. може да наруши неговата полезност и общи
Управление на автономни коли.
Курсови работи, по Технически и инженерни специалности, брой страници 6, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Компютърното зрение е термин, с който се означават група изследвания в областта на компютърните науки, насочени към автоматична обработка на изображения от реалния свят, с цел да се извлече и интерпретира визуалната информация в тях. Като научна дисциплина, компютърното зрение разглежда теорията зад изображенията, използвайки информация, получена механично. В областта на технологиите, компютърно зрение обикновено се отнася до процеса на интегриране на автоматизирания анализ на изображенията с други методи и технологии, например при проектиране на роботи и други индустриални приложения. Даннит
ЦИФРОВА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Информатика, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Демократизирането на знанията изисква не само увеличаване на достъпа до цифрови технологии, но също така и притежаването им от всички така, че те да могат да се възползват ефективно от тях. Това води до засилване на аналоговите допълнения на дигиталните инвестиции чрез укрепване на регулациите, които да гарантират ефективното използване на технологиите от страна на бизнеса, чрез адаптиране на уменията на работниците към изискванията на новата дигитална икономика, и чрез установяването на отговорни институции, които да дават възможности на гражданите. Продължаване на инвестициите в технологии,
Мисия, цели, стратегия за развитие на фирма „ЕЛВИ“ ООД.
Курсови работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегическият мениджмънт е тясно свързан с концепцията за стратегическо планиране. При нея главно внимание се обръща на дефиниране на стратегическите проблеми, приоритети и разработване на съответните решения за тяхната реализация. В тесен смисъл стратегическият мениджмънт се определя като съвкупност от методически правила и процедури за вземане на т.нар. стратегически решения, които се отнасят до главните въпроси на развитието на компанията. По-широката трактовка (Доралийски, А., Стратегически мениджмънт) включва още и характеристика на системата за управление, която позволява адекватно даСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 199
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни