ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (44)

ВИД
Курсови работи (19)
Учебници (7)
Готови курсови работи / реферати / казуси (4)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (3)
Есета (2)
Казуси (2)
Лекции (2)
Готови дипломни работи (2)
Дипломни работи (1)
Реферати (1)
Тестове (1)

КАТЕГОРИЯ
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (44)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 44 Сортирай по:
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори
ИЗКУСТВОТО НА ПРЕГОВОРИТЕ: ТАКТИКИ НА ПРАКТИКАТА НА ПРЕГОВОРИ.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 6, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Аналитичният подход на преговорите обяснява добре теоретичната връзка между интегративни и дистрибутивни комуникационни стратегии и стойността в ситуацията на преговорите. Накратко аналитичният подход на преговорите се концентрира върху описателния и предписващ анализ на договарянето чрез анализиране на интересите на страните, алтернативите на договореното споразумение и промените в възприемането на зоната на възможно споразумение. Освен това, аналитичният подход на преговорите не отчита теоретичните индивидуални Парето оптимални решения, а по-скоро множеството решения, които позволяват създав
Креативни подходи в публичната комуникация.
Готови дипломни работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 60, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Потребителите намират ценност в SNS, защото те най-често публикуват личния си живот и различни мнения. Тези публикации могат да предоставят валидиране на лицата, когато те получават отзиви от своите онлайн приятели. „Очакванията са, че SNS ще удовлетворят социално-емоционалните потребности, а не информационните нужди, и те свързват хората по един по-пряк и междуличностен начин“ . Проучването установява значението на социално-емоционалната обратна връзка намирайки, че SNS имат значително влияние върху поведението на дадено лице в онлайн среда. SNS може да се използва и за изразяване на романти
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 14/02/2020 от те бр коментари 0
Значимостта и ценността на фирмената култура може да се обясни с нейната роля и функции. Хампден-Търнър подчертават ролята на културата, твърдейки, че „културата на една организация определя подходящото поведение, обвързва и мотивира хората, и осигурява решения там, където съществува неяснота” . Тя направлява начина, по който компанията обработва информацията, вътрешните й взаимоотношения и нейните ценности. Културата е израз и на това, как организацията е избрала да се справя с работния процес и взаимоотношенията със служителите, клиентите, партньорите и инвеститорите, както и посоката на раз
КУРСОВА РАБОТА ПО ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Значимостта и ценността на фирмената култура може да се обясни с нейната роля и функции. Хампден-Търнър подчертават ролята на културата, твърдейки, че „културата на една организация определя подходящото поведение, обвързва и мотивира хората, и осигурява решения там, където съществува неяснота” . Тя направлява начина, по който компанията обработва информацията, вътрешните й взаимоотношения и нейните ценности. Културата е израз и на това, как организацията е избрала да се справя с работния процес и взаимоотношенията със служителите, клиентите, партньорите и инвеститорите, както и посоката на раз
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БИЗНЕС ЕТИКЕТА.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 5, качен на 31/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес етикетът е практично и печелившо социално умение, което играе важна роля за кариерния успех, изграждане на по-добри взаимоотношения и повишаване на професионализма. На работното място, служителите се развиват в положителна околната среда, където всички се третират с уважение и по този начин са в състояние да се съсредоточат върху тяхната работа. В допълнение, способностите да се осъществяват връзки и контакти с мениджъри, колеги и клиенти е ключово междуличностно умение, което работодателите ценят високо. Служители, които се придържат към принципите на бизнес етикета се отличават на раб
BCRM120D Проект: "Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори".
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 8, качен на 30/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китайците вярват, че всичко трябва да бъде в хармония и имат дългосрочно виждане за нещата. Те разглеждат промяната като разрушително явление, и по-специално, ако тя е внезапна и значителна. В тази връзка, може да се каже, че китайците предпочитат бездействието, отколкото действието. Този начин на мислене е резултат от учението на Конфуций и даоизма, които имат дълбоко въздействие върху китайския народ. Представата за хармония е лесно разбираема по няколко причини. Първо, Китай е типичен представител на струпване на голямо количество хора. Конфликт между хора, които живеят заедно, в тясно съ
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ ( ПО ПРИМЕРА НА MICROSOFT CORPORATION)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 12, качен на 23/06/2019 от admin бр коментари 0
Управлението на фирмата се характеризира с висока степен на сложност в сегашните икономически условия. Ето защо, мениджърите могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране, комуникация и контрол на цялостната дейност. Борбата за пазарен дял се превръща в съревнование за по-качествено обслужване и предлагане на произвеждания продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи единствено и само на методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране, постоянен анализ, заключения, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и комун
КУРСОВА РАБОТА ПО ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.
Курсови работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 3, качен на 09/02/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основание за написване на книгата „Доставяне на щастие: От нула до милиард” авторът Тони Шей обяснява с желанието си да инициира движение за щастие и с това да направи света по-добро място. За да се случи това, успешните компании трябва да променят начините на управление, а стартиращите - да създадат бизнес модели, да изградят фирмени култури, които да носят удовлетворение на работещите. Според Шей формално, фирмената култура в Zappos се определя като набор от десет ключови ценности, към които екипът се стреми :  Предизвикване на удивление от свършената работа;  Приемане и стремеж към пром
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (ПО ПРИМЕРА НА ПОЩЕНСКА БАНКА).
Казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 18/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изследванията на служителите, комуникацията има тенденцията да бъде един от най-неблагоприятните аспекти за ефективността на организацията. Едуардс (2009) посочва важността на външната комуникация, чрез която компаниите стимулират и се опитват да набират служители, а така също и да подобряват осведомеността на клиентите на организацията и нейната репутацията . Корпоративна комуникация е тази, която се занимава с организационните публики и заинтересовани страни. Тя включва много важни функции за успех в организацията, тъй като тя съдържа много области. Моделът на интегрирани комуникации на Ва
БАРИЕРИ В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ.
Есета, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 4, качен на 04/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Много пречки пред комуникациите в бизнеса произтичат от оперативни умения. Причина може да бъде липсата на процедури, които помага за дефиниране и структуриране на комуникациите. Или може да са в резултат на малко или никакво разбиране на операциите в рамките на организацията или с външните доставчици. Бариери могат да се появят, ако не се използва подходящия инструмент за комуникация, за да се изпрати съобщението. Изпращането на имейл или текст по друг начин не е подходящ инструмент. Личното обаждане или посещение „на крака” ще представи важността на едно съобщение. Изборът на най-доброто
Тест по бизнес комуникации за НБУ.
Тестове, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 20/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Текст на въпроса Проява на професионализъм в бизнес кореспонденцията е да се отговори на получен е-mail в рамките на? Изберете едно a. до 24 часа b. същия ден c. когато имате време Въпрос 2 Все още не е даден отговор От максимално 1,00 Отбелязване на въпроса Текст на въпроса Умението да се преговаря означава? Изберете едно a. да се владеят перфектно вербалните и невербалните символи b. да се комуникира с уважение към проблема и желание за неговото разрешение c. и двете Въпрос 3 Все още не е даден отговор От максимално 1,00 Отбелязване на въпроса Текст на въпроса Ак
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 12/10/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Комуникацията е динамичен процес, който включва много елементи, включително подател, канал, съобщение, приемник и контекст. Публиката и съобщенията са ключови елементи на процеса. Във всяка криза има няколко аудитории. Нуждите и интересите на тези различни аудитории ще се променят с развитието на кризата. Основните принципи на комуникацията могат да подобрят ефективността на организационната комуникация.Разбирането на нуждите, културна среда, историята на общността, местоположението, както и ценностите на публиката са едни от най-важните фактори за ефективна комуникация. Това разбиране позволяСтр 1 2 3 4 ... 4
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни