ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (461)

ВИД
Казуси (209)
Курсови работи (157)
Готови курсови / реферати / казуси (51)
Лекции (16)
Реферати (9)
Пищови (4)
Готови реферати (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Тестове (2)
Коментар (2)
Дипломни работи (1)
Теми (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Документи (1)
Изследвания (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Право (264)
Мениджмънт / Управление (66)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Финанси (16)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
Казуси, Право
КАЗУС ПО БИЗНЕС ПРАВО (ДО) BUBB605D.
Казуси, по Право, брой страници 3, качен на 27/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Така, че (в отговор на въпрос 1) е налице не мълчалив отказ, а мълчаливо съгласие. Ако предлаганият продукт е предназначен за населението съгласно чл.247: „Пред населението се допуска реклама само на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание”. Съгласно чл.5 ал.1 на НАРЕДБА № 1 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ „рекламата на лекарствени продукти, предназначена за населението, включително в помещенията и на витрините на аптеките и дрогериите, се изготвя по начин, който ясно показва, че това е рекламен материал на лекарствен про
КАЗУС ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО.
Казуси, по Право, брой страници 6, качен на 07/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понятието “търговец” е уредено в чл. 1, ал. 1 ТЗ. Търговецът е физическо или юридическо лице, което е дееспособно. Също така Лицето трябва да извършва сделките по чл.1 т. 1-15 на ТЗ. В този смисъл по смисъла на ал.1: - Анани е физическо лице, което извършва самостоятелна стопанска дейност- съгласно чл.1 ал.1 т.2 - Посредник Х ООД – чл.1 ал. т.4 (търговско представителство и посредничество). Както Посредник Х, така и Универсал АД се регламентират като търговските дружества и кооперациите – чл. 1, ал. 2: - Универсал АД – акционерно дружество 2. Какви са видовете търговско представителство и
Казус по търговско право.
Казуси, по Право, брой страници 4, качен на 23/10/2016 от те бр коментари 0
В Решение за прекратяване на ООД трябва да се посочи, че дружеството се обявява за ликвидация. За целта се назначава ликвидатор. Задължение на ликвидатора е да обяви търговското дружество за прекратено и да покани кредиторите му да предявят вземанията си. По чл. 266 (1) от Търговския закон след прекратяване на търговското дружество де извършва ликвидация. Същият член (2) сочи, че срокът, в който трябва да се извърши ликвидацията, се определя от Общото събрание на дружеството. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването (когато то назначава ликвидатори).
Казус 1 по търговско право.
Казуси, по Право, брой страници 4, качен на 11/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В Решение за прекратяване на ООД трябва да се посочи, че дружеството се обявява за ликвидация. За целта се назначава ликвидатор. Задължение на ликвидатора е да обяви търговското дружество за прекратено и да покани кредиторите му да предявят вземанията си. По чл. 266 (1) от Търговския закон след прекратяване на търговското дружество де извършва ликвидация. Същият член (2) сочи, че срокът, в който трябва да се извърши ликвидацията, се определя от Общото събрание на дружеството. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването (когато то назначава ликвидатори).
КРАТКОСРОЧНОТО ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ МАЙЧИНСТВО.
Казуси, по Право, брой страници 7, качен на 02/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В КСО са посочени видовете обезщетения за майчинство, които се предоставят от държавното обществено осигуряване (ДОО). ДОО е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Лица, които подлежат на ДОО, се осигуряват във фонд „Общо заболяване и майчинство“. Фондът включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство . В настоящия казус лицето се осигурява по майчинство. Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения при майчинство на лицето. Лицето подлежи на държавно обществено осигуряване по реда
Казус по ТЪРГОВСКО ПРАВО.
Казуси, по Право, брой страници 6, качен на 29/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Акционерно дружество „Химснаб" АД с капитал 1 000 000 лв. искало да внедри нова поточна линия за производство на моторни масла. По негови оценки стойността на съоръжението била около 400 000 лв. Подобна линия се намирала в експлоатация в дружество с ограничена отговорност „Моторплас" ООД, което желаело да обнови производствената си база и се отнесло с голям интерес към предложението на „Химснаб" АД. В хода на преговорите за придобиване на поточната линия обаче станало ясно, че за евентуалния купувач би било голям проблем да отдели достатъчно средства за нейното закупуване, но и двете дружества
Въпрос: какво да е решението на ВКС ?
Казуси, по Право, брой страници 2, качен на 20/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нормативен материал: чл.108 ЗС; чл.431, ал.1 и 2 ГПК. В своята цялост казусът представлява спор за собственост на недвижим имот - харман от 1200 кв.м. С издаденият по обстоятелствена проверка нотариален акт ответниците Д., К., М. и И. са признати за собственици. До момента, в който този акт не бъде оспорен в съда и признат за недействителен, посочените лица са законни собственици на описания в акта имот. В този аспект, следвайки чл.124 на ГПК трябва да се заведе дело за установяване на собствеността на основания чл. 108 от Закона за собствеността. В разглежданият случай, ВКС трябва да допусн
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВО.
Казуси, по Право, брой страници 7, качен на 18/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Благодарение на обществения трудов процес, човекът има възможност да се превърне в личност, която е в състояние да изменя, да овладява природата, обществото и самата себе си. Ангелова е способна млада жена и я оценявам като комуникативна, амбициозна и инициативна личност. Тъй като е една от малкото добре подготвени хора, измежду които след 10 години ще бъде избиран новия шеф на фирмата, не бива да я загубя като кадър и да я оставя да напусне. Като вариант за действие ще изготвим заедно план за личното й издигане във фирмата, в който ще бъдат очертани както личните изгоди за нея, така и полза
Казус по Търговско право.
Казуси, по Право, брой страници 13, качен на 14/01/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лицето А.В. е търговски посредник. Той сключил договор за търговско посредничество с В.С. В хода на делото се установява,че търговският посредник в изпълнение на договора за търговско посредничество действа активно за приключване на бартерните сделки, страна по които е В.С.Посредникът е посредничил при осигуряване на стоки, спедиторски и транспортни услуги по насрещен внос и износ на стоки по бартерните сделки. Търговският посредник обаче не е водил търговски дневник за отчитане на извършените от него действия, съгласно Търговския закон. Затова се назначава по делото вещо лице, което установя
КАЗУС ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО
Казуси, по Право, брой страници 5, качен на 31/03/2014 от MAKSY бр коментари 0
С решение на С. апелативен съд от 11.07.2002 г. по гражд.дело №610/2002 г. е оставено в сила решението на окръжния съд – гр.М. от 10.12.2001 г. по гражд.дело №54/2001г. в частта, с която са уважени предявените искове от „В.”ЕООД срещу „МАИ” АД както следва: по чл.327, ал.1 ТЗ заразликата над 22 368,80 лв. до пълния предявен и уважен размер 31 003,92 лв. и по чл.86 ЗЗД за 1300 лв. със законните последици. Така постановеното решение на С.апелативен съд е обжалвано от ответника „МАИ”АД с оплаквания за неправилност. Твърди се, че договорът между страните е сключен при общи условия – чл.298 ТЗ п


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни