ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (213)

ВИД
Казуси (209)
Курсови работи (4)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (66)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Финанси (16)
Право (10)
Mоделиране и анализ на решенията (10)
Психология (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Казуси, Mоделиране и анализ на решенията
Моделиране и анализ на решения 2015-16.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първоначално се определя параметър. След отва се сравняват разултатите и както посочихме по-горе ще се избере вариант, при който се максимизира резултата или очакваната полезност. Всъщност, в казуса това е печалбата. Обемът на продажбите е 118 654 = 100 000 + 18 654. Алгоритъм: I. Матрицата на полезност: Състояния на природата Възможни случаи Равно на пълен текущ производствен капацитет 15 % над текущ производствен капацитет 30 % над текущ производствен капацитет увеличаване на цената на продукцията 1281463,2 1308160,35 1329518,07 сключване на договор с подизпълнител 1265213,2 28672
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 9, качен на 19/12/2021 от nesi бр коментари 0
В рамките за развитие на жизнения цикъл на продукта си и във връзка с увеличеното търсене, фирма-производител решава да увеличи своя производствен капацитет с цел да задоволи потребителското търсене на пазара. Фирмата разработва три стратегии - реалистична, оптимистична и песимистична. 1. Реалистичен вариант - да се увеличи цената на изделието, с което търсенето на пазара и производствения капацитет на фирмата ще се изравняват; 2. Оптимистичен вариант - сключване на договор с подизпълнител, който да подпомогне производството. Това ще доведе до намаляване на печалбата на фирмата от единица
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 5, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще се приложи метод на моделиране, чиято цел е да се минимизират възможно най-много максималните разходи. Също така, ще се въведе и матрица на решенията, която предоставя вероятностните вход-изход, представени по степен на приоритет. В основата на матрицата са оптимистични, песимистични и варианти на минимално съжаление. Крайния вариант трябва да бъде насочен към максимизиране на очакваната полза. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЩЕ Е СЪСТАВЕН МОДЕЛЪТ? Моделът ще се изготви за едногодишен период. РАЗРАБОТЕТЕ МОДЕЛ ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ. Изходните данни за състоянията на средата са: - Равно на пъл
„Моделиране и анализ на решения” КАЗУС 2015 – 16
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 05/04/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Този казус представя проблемна ситуация, която се дефинира с понятието „неопределеност“. Неопределеността е по отношение на бъдещите състояния на околната среда (природата), понеже те могат да заемат различни положения със съответното ниво на вероятност. За такъв случай на вземане на решение („неопределеност“), най-ефективен е алгоритъма „матрица на полезността“. Този алгоритъм се прилага при спазването на следното задължително условие:не трябва състоянията на природата да настъпват едновременно. Това е изпълнено, ако ∑р=1.
КАЗУС 2015 – 16.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 6, качен на 17/03/2017 от те бр коментари 0
На най-високо ниво и точност според зададеното условие е възможно да се предрешават резултатите от предприетите действия. Затова средата на решение е от типа определеност. Тя съществува, защото състоянието се посочва за всяка от взаимноизключващите с е варианта, че търсенето и предлагането на производствения капацитет ще се изравнят- в първия вариант; ще доведе до намаляване на печалбата на единица продукция - при втория вариант; ще се увеличат производствените разходи за изход на съществуващия производствен капацитет – в трети вариант. Така определената среда позволява да бъдат предоставени
КУРСОВА РАБОТА ПО Дисциплина “Моделиране на решенията и анализ”
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 8, качен на 14/01/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяко решение има положителен ефект върху едни аспекти от организацията и негативен върху други. В конкретния казус се изисква от анализатора да предвиди явленията и резултатите от действията които предприема, от което следва, че характера на средата , в която трябва да се вземе решение е определеност. Тя е налице тогава, когато причините за явленията и резултатите от действията могат да бъдат предвидени. 2. За какъв период от време ще е съставен моделът? Моделът ще е сътсавен за перод от 5 години, защото икономическия живот на всеки от проектите е 5 години . 3. Какъв метод за моделиране ще


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни