ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (914)

ВИД
Курсови работи (356)
Казуси (209)
Готови курсови / реферати / казуси (181)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Реферати (17)
Готови дипломни работи (17)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Доклади (2)
Поръчай казус (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (776)
Маркетинг (35)
Счетоводство (23)
Икономика (22)
Финанси (16)
Право (10)
Психология (7)
Mоделиране и анализ на решенията (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 66 Сортирай по:
Казуси, Мениджмънт / Управление
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Считам, че главният проблем за проекта Балкан е неясната организационна структура на проекта, както и неясните права и задължения на неговия ръководител. В комбинация на тези два фактор се засяга цялостното изпълнение на задълженията от всички замесени лица. Това води и до демотивация на основните изпълнители на проекта. Матеев е неясно със своите отговорности като той няма трудовото споразумение, което да определя правомощията на ръководителя на проекта. Като цяло базисния проблем е този с човешките фактори, от които се очаква изпълнение на проекта. В този контекст, неправилно се поставя ак
ИЗПИТЕН КАЗУС: Социални отговорности на мениджмънта. Кои насоки на социалната отговорност на мениджмънта откривате?
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мениджмънтът на „Олга Къмпани" управлява своите бизнес дела по начин, който стои близко до дефиницията на Карол за КСО. Тя обхваща пълен набор от отговорности : икономически, правни, етични и дискреционни. Това се потвърждава и от това, че самият успех на пазара на компанията т.е. нейните икономически функции са в основата на мениджърския стил по отношение на корпоративните социални отговорности. Всички тези отговорности не са отделни, а съставляват един непрекъснат процес, при който те често се преследват едновременно. Ян Ертешек не говори просто за отговорности; а неговата компания знае к
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един ръководител на проект може да има впечатляващи познания в инструментите и технологиите, но да няма способностите за признаване и/или разпознаване на по-горените слабости. Мисля, че ръководителя на проект с оглед изпълнение на своите задължения и постигане на висока производителност трябва да притежава следните характеристики (по-долу посочените трябва да се съдържат във формата за задължителни умения на президента на АВС): 1. Лидерска зрялост 2. Стратегическа информираност 3. Присъствие на изпълнител 4. Ориентация към изпълнение Взети заедно, тези характеристики или умения опред
КАЗУС ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Graamen bank.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес моделът на Грамин Банк може да се опише посредством следните точки:: 1. Той насърчава кредита като човешко право 2. Нейната мисия е да помогне на бедните семейства да преодолеят бедността. Тя е насочена към бедните, особено бедните жени. 3. Най-характерната особеност на кредита е, че той не се основава на никакво обезпечение, или договори. Той се основава на "доверие", а не на правни процедури и система. 4. Предлага се за създаване на самостоятелна заетост и за дейности, генериращи доходи, и жилища за бедните, а не потребление. 5. Банката е инициирана като предизвикателство на
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под комуникацията не трябва да се разбира само говорене и слушане, а и разбиране на цялото послание. Така че един успешен ръководител на проекти трябва да може да увеличи максимално ефективността на комуникацията в рамките на екипа. Той трябва да може да общува с всички заинтересовани страни на съответните нива. Той трябва да може да представи и предаде визията на проекта на всеки участник и член на екипа. Целият екип трябва да може да визуализира крайния резултат, за да работи за постигане на обща цел. Редовното отчитане на напредъка и състоянието на проекта е от решаващо значение за усп
Казус №8 по инвестиционен мениджмънт.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ в нaчaлото 740 000,00 лв. 720 000,00 лв. в крaя нa I год. 1 800 000,00 лв. 1 200 000,00 лв. в крaя нa II год. 360 000,00 лв. 280 000,00 лв. Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането: I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. Рaзмер нa бaнков кредит (60% от Общите р
Казус по теория на риска за НБУ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Борсов код Падеж Номинал Купон Брой пл. Чиста цена (% от номинала) Текущ купон Лихвена конвенция номинал на 100 лв Цена на 100 лв Дата на закупуване Доходност до падежа дюрация BI6A 15.5.2015 1000 100 5,00% 4 100,00% 100 5,00% ACT/360 1.5.2011 5,00% 3,64 TXVA 29.9.2014 1000 100 8,00% 1 100,00% 100 8,00% ACT/365 1.5.2011 7,97% 2,99 X26A 19.5.2014 943 94,3 8,50% 2 100,00% 94,3 8,50% ACT/360 1.5.2011 9,01% 2,65 5V2A 18.10.2013 600 60 8,00% 1 105,60% 63,36 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,56% 2,24 6N3A 15.12.2013 600 60 8,00% 1 105,00% 63 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,96% 2,4
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със сигурност комуникацията със служителите в Z ще намали съпротивлението им. Ръководството трябва да направи срещи и обучения, на които всеки служител ще има възможност да говори, да даде своя принос и да окаже влияние върху промените, които Z преследва. В усилията за промяна, приносът на всеки служители най-вероятно ще повлияе на това как ще се приложат промените на ниво отдел. Затова трябва да се търси от висшите ръководители на Z обратна връзка от персоналa . Възможно е също така да се създаде лидерски екип от двете компании, който да ръководи промените в методологиите. Тези екипи е добр
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обратната връзка трябва да бъде дадена по начин, който най-добре ще отговори на ефективността. Тъй като хората реагират по-добре на представената по положителен начин информация, отзивите трябва да бъдат изразени по положителен начин. Това не означава, че информацията трябва да бъде представена със суперлативи. Тя трябва да бъде точна, фактическа и пълна. Когато се представя, обаче, обратната връзка е по-ефективна, когато се подчертае това, което служителят е направил правилно и след това се идентифицира какво трябва да се направи в бъдеще. Някои видове обратна връзка се проявяват естествено,
МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА - ЗАПЛАХИ И ВЪЗМОЖНОСТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мултикултурни и глобални компании са тези, в които се наблюдават мултикултурни вътрешни операции и взаимодействия. Adler (2002) подчертава, че точно в такава организация мултикултурализмът е очевиден в резултат на широк кръг от външни отношения, както и от вътрешни взаимодействия. Според него в мултикултурализма на мултинационалните и глобалните компании се засяга организационната култура и по този начин се изискват мултикултурни умения от всички лидери и служитело . Организацията може също да се счита за мултикултурна, когато нейните клиенти или партньори са с друга култура. Това се отнася д
Четвърт измерение – предприемачество на равни полови основи.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В България се наблюдава не просто миграция на млади хора, т.нар. изтичане на мозъци, но голяма част от младите, които търсят своята реализацията в чужбина са добре образовани млади жени. Тази тенденция води до липса на квалифицирана работна ръка и тежък дисбаланс на съотношението между половете в трудоспособна възраст в различни региони на страната. Социалното сближаване, икономическата конкурентоспособност и заетостта са под риск. Изходящата миграция на младите жени има двойно отрицателно въздействие върху регионалното демографско развитие: в краткосрочен план, намаляването на младите хора
ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Още с първия въпрос ясно се откроява проблемът с неправилното функциониране на отдел „Човешки ресурси“ в разглежданата компания. Вместо Управителят на предприятието да се занимава с интервюиране на хора и запознаване пряко с проблемите на персонала, това трябва да върши отдел „Човешки ресурси“, чиято работа трябва да се фокусира върху: • Подобряване на ефективността и ефикасността на работата на служителите; • Реорганизация и оптимизация на структурите на предприятието, така че всеки да върши задълженията си според неговата длъжностна характерстика; • Подобряване на комуникацията на работнСтр 1 2 3 4 5 6 ... 6
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни