ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (186)

ВИД
Казуси (186)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (64)
Маркетинг (24)
Икономика (22)
Счетоводство (19)
Финанси (11)
Право (10)
Психология (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 186 Сортирай по:
Казуси
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 5, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще се приложи метод на моделиране, чиято цел е да се минимизират възможно най-много максималните разходи. Също така, ще се въведе и матрица на решенията, която предоставя вероятностните вход-изход, представени по степен на приоритет. В основата на матрицата са оптимистични, песимистични и варианти на минимално съжаление. Крайния вариант трябва да бъде насочен към максимизиране на очакваната полза. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЩЕ Е СЪСТАВЕН МОДЕЛЪТ? Моделът ще се изготви за едногодишен период. РАЗРАБОТЕТЕ МОДЕЛ ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ. Изходните данни за състоянията на средата са: - Равно на пъл
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под комуникацията не трябва да се разбира само говорене и слушане, а и разбиране на цялото послание. Така че един успешен ръководител на проекти трябва да може да увеличи максимално ефективността на комуникацията в рамките на екипа. Той трябва да може да общува с всички заинтересовани страни на съответните нива. Той трябва да може да представи и предаде визията на проекта на всеки участник и член на екипа. Целият екип трябва да може да визуализира крайния резултат, за да работи за постигане на обща цел. Редовното отчитане на напредъка и състоянието на проекта е от решаващо значение за усп
Казус №8 по инвестиционен мениджмънт.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ в нaчaлото 740 000,00 лв. 720 000,00 лв. в крaя нa I год. 1 800 000,00 лв. 1 200 000,00 лв. в крaя нa II год. 360 000,00 лв. 280 000,00 лв. Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането: I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. Рaзмер нa бaнков кредит (60% от Общите р
КАЗУС ВUBВ 501D ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Безопасността на жените е в основата на предлаганите от Always дамски превръзки. Материалите, които се използват са винаги внимателно подбирани, за да бъде сигурен крайния продукт. Всички продукти се оценяват от независими експерти, включително лекари, учени и здравни власти. От 1983 г. фокусът на продуктите на Always е бил винаги комфорта и защитата, а в основата им е безопасността. Безопасността на жените, които използват дамски връзки е всичко. На следващо място мога да посоча, че продуктите не водят до алергии или дразнене на кожата. Включително аромата на самите превръзки не е дразнещ.
Казус по теория на риска за НБУ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 24/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Борсов код Падеж Номинал Купон Брой пл. Чиста цена (% от номинала) Текущ купон Лихвена конвенция номинал на 100 лв Цена на 100 лв Дата на закупуване Доходност до падежа дюрация BI6A 15.5.2015 1000 100 5,00% 4 100,00% 100 5,00% ACT/360 1.5.2011 5,00% 3,64 TXVA 29.9.2014 1000 100 8,00% 1 100,00% 100 8,00% ACT/365 1.5.2011 7,97% 2,99 X26A 19.5.2014 943 94,3 8,50% 2 100,00% 94,3 8,50% ACT/360 1.5.2011 9,01% 2,65 5V2A 18.10.2013 600 60 8,00% 1 105,60% 63,36 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,56% 2,24 6N3A 15.12.2013 600 60 8,00% 1 105,00% 63 8,00% ACT/365 1.5.2011 10,96% 2,4
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 21/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният въпрос за компанията при международната експанзия на бизнеса трябва да бъде избора на точния партньор. Като това включва познаване на неговите културни ценности и особености включително на потребителите на новия пазар. Затова факторите на средата могат да се определят въз основа на отговорите на няколко въпроси, съгласно които може да се прецени дали продължението на стратегията на кобрандирането ще бъде добра на международния пазар: • Предлага ли ко-брандинга бизнес стойност? - Кобрикантът ще увеличи трафика за различни часове от деня? Т.е. какви са навиците на потребителите на но
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /ПО ПРИМЕРА НА ТБ БАКБ/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите земеделски производители БАКБ АД предоставя кредит за покупка на земеделска земя. Кредитът има за цел да предостави заем на малки / маргинални земеделски стопани, включително земеделски производители, за да закупят земеделски земи. Инвестиционният заем е предназначен за закупуване на земеделска земя от първа до шеста категория. Изисквания по отношение на земеделския производители са: - Трябва да е регистриран през последните най-много през последните 6 месеца; - Не трябва да има просрочени данъчни задължения. По тази кредитна линия могат да кандидатства както земеделци та
КАЗУС: Eat Cheap & Easy
Казуси, по Маркетинг, брой страници 1, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С оглед ограничения бюджет е целесъобразно компанията да използва Facebook, който предоставя невероятна възможност за връзка с клиентите. Относно сегментирането е трудно да се отговори на въпроса, ако компанията досега не е провеждала онлайн кампании. Защото самите онлайн кампании или оптимизиране на търсенето в Google може да даде насоки за основните потребители на Eat Cheap & Easy. Страницата на Eat Cheap & Easy трябва да има следните основни компоненти: 1. изображение – трябва да се използва максимално качествено изображението на корицата. Може да се използва 851x351 пиксела. Трябва да с
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ СЧЕТОВОДСТВО /редовна сесия/.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въз основа на посочените данни определете дали предприятието да произвежда компонент или да го доставя. Предприятие възнамерява да внедри нов продукт, за който е необходим продукт „А“. Необходимите седмични количества са 400 единици. Компонентът може да се осигури чрез: • Доставка с доставна цена 150 лв. • Собствено производство при следните разходи за единица: - Преки материални разходи 70 лв. - Преки трудови 4 човекочаса по 7лв. за човекочас - Променливи непреки 8лв. машиночас - Необходимо машинно време 2 машиночаса. Постоянните разходи са 600 лв. седмично. Предприятието н
Казус по управление на проекти.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 01/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Със сигурност комуникацията със служителите в Z ще намали съпротивлението им. Ръководството трябва да направи срещи и обучения, на които всеки служител ще има възможност да говори, да даде своя принос и да окаже влияние върху промените, които Z преследва. В усилията за промяна, приносът на всеки служители най-вероятно ще повлияе на това как ще се приложат промените на ниво отдел. Затова трябва да се търси от висшите ръководители на Z обратна връзка от персоналa . Възможно е също така да се създаде лидерски екип от двете компании, който да ръководи промените в методологиите. Тези екипи е добр
БРАНДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 5, качен на 13/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ежегодната кампания на групата Publicis обикновено генерира много шум по социалните медии. За Publicis Groupe е жизненоважно да може да определи количествено обхватът на една кампанията и да получи конкретно разбиране за това кои елементи от кампанията са отговорили най-добре на нейната аудитория. Компанията се интересува от реакцията на обществеността, но и също така и от нивото на постигнато взаимодействие с кампанията. Количественото определяне на социално- медийните усилия помага за оценка на успеха или неуспеха на една корпоративна кампания, но също така това допринася и за изграждането
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обратната връзка трябва да бъде дадена по начин, който най-добре ще отговори на ефективността. Тъй като хората реагират по-добре на представената по положителен начин информация, отзивите трябва да бъдат изразени по положителен начин. Това не означава, че информацията трябва да бъде представена със суперлативи. Тя трябва да бъде точна, фактическа и пълна. Когато се представя, обаче, обратната връзка е по-ефективна, когато се подчертае това, което служителят е направил правилно и след това се идентифицира какво трябва да се направи в бъдеще. Някои видове обратна връзка се проявяват естествено,Стр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2020, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни