ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (195)

ВИД
Казуси (195)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (64)
Маркетинг (28)
Икономика (22)
Счетоводство (21)
Финанси (14)
Право (10)
Психология (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 195 Сортирай по:
Казуси
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници хх, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространство в Мудъл.
КРЕДИТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС - КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И УСЛОВИЯТА? /по примера на ТБ FIBANK/.
Казуси, по Финанси, брой страници 4, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
За стартиращите предприятия съществуват следните възможности за банково финансиране: Срочни заеми: съществуват различни видове срочни заеми – краткосрочни заеми, дългосрочни заеми и междинни заеми, които предприемачът може да заеме съобразно искане и финансово състояние. Максималният срок за краткосрочен заем може да бъде до 3 години, а за дългосрочен заем - 10-15 години. Има леки вариации в лихвите. Срочните заеми са два вида - обезпечени и необезпечени. При обезпечените заеми обезпечението може да бъде собственост, бизнес сграда или машина и обикновено ще има по-ниски лихвени проценти от н
КАЗУС ПО ВАЕВ 533 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО и ВUBВ 508 D СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Казуси, по Счетоводство, брой страници 3, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Доставени са съгласно фактура материали с покупна стойност 8 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20 %. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой съгласно фактура транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката в размер на 320 лв. Материалите са заприходени в склада. /Предприятието използва с/ка Доставки/. Дт с/ка Доставки - 8 800 Дт с/ка ДДС
КАЗУС ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мисля, че компанията и нейните продукти нямат нужда от представяне. Те се свързват в иновативност и творчество. Нещо повече, продуктите на Apple са ориентирани към потребителите. Следващото поколение смартфон на Apple несъмнено ще бъде хедлайнер. Промените са в почти всяко едно отношение, физическия дизайн, качеството на екрана и сензорите в него. Apple никога не оповестява информация за бъдещите си продукти, но в исторически план те винаги са имали процесори от последно. Така, че iPhone 8 ще се захранва от чипсет от следващо поколение, "Apple A11". Тази нова система на процесора се очак
Казус за текущо оценяване по курс „Анализ на риска“ и „Риск мениджмънт“.
Казуси, по Финанси, брой страници 10+, качен на 01/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете данни за цената на 10 произволни акции и изчислете без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел: Доходност, средна стойност на доходността, ранг, средно линейно отклонение, стандартно отклонение и дисперсия, асиметрия и ексцес. Изберете първите два инструмента и изчислете (без да използвате вградените пакети (Data analysis) в Ексел) ковариацията и корелацията. Изчислете бета коефициентите на акциите и намерете очакваната им доходност чрез модела МОКА. Намерете данни за 5 облигации и изчислете доходността до падежа, дюрацията. Качете файла в отвореното пространст
Международната експанзия на франчайзите за храни през 2017 г.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 4, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
FFCo е възприела подход за кобрандиране в своята продуктова политика. Така например Cold Rock Express, най-достъпният брат на Cold Rock, заема ко-брандираното пространство заедно с Video Ezy и Souvlaki Hut. Компанията търси нови и иновативни начини да увеличим присъствието на марка по безброй начини. Нещо повече, компанията се обръща и към продуктови партньорства включително с други търговци на дребно. Моделът на веригите за бързи хранене с използване на франчайз помага на франчайзополучателите да инвестират своите разходи. Продуктовата политика на FFCo е насочена към стоки, които взаимн
КАЗУС ПО МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно данните от АТКearney 2017, 2016 и 2015 година България не присъства в индекса. Последната класация за страната е през 2014 година. Съгласно нея България е на пътя на средния растеж, където бавната реформа след падането на комунизма първоначално е възпрепятствала растежа на търговията на дребно. Пазарната позиция на България може да се оцени като „заседнала“ или с други няма развитие и затова тя е отпаднала от класацията. През 2016 г. потребителите от ЕС-28 разполагат със средно 16 153 евро на човек, което е +0,7% (номинално) по-висока покупателна способност в сравнение с предходната
Семестриален казус № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Казуси, по Счетоводство, брой страници 2, качен на 24/10/2020 от admin бр коментари 0
1. Счетоводните амортизации не са признават за данъчни цели 2. Начислени лихви за просрочени авансови вноски се посочват в увеличение 3. Установените липси вина на МОЛ не са признат разход за данъчни цели 4. Компенсаруемите разходи не се признават за данъчни цели 5. Дарение в полза на БЧК е признат разход. Командировъчните на чуждестранно физическо лице не оказват влияния върху данъчната основа. 6. Съгласно чл.117 трябва да се признае еднократно намаление в годината на назначаване (изминали са 12 мес). Намалението е 12х600 + 12х102 = 7200 + 1224 = 8424 Данъчна основа на корпоратив
Казус по основи на маркетинга: Дъвки Colgate.
Казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Пазарът на дъвки регистрира спад от 1% по текущи цени и 2% в обемно изражение през 2016 г., за да достигне 15 040 тона и 489,4 милиона долара; това е незначително подобрение в стойността в сравнение с 2015 г., докато ръстът на обема продължава да се влошава. Wrigley Canada и Cadbury Adams Canada остават доминиращи играчи на пазара на дъвки през 2016 г., съответно с дял от 49% и 47%, като по-малките играчи ще получат оставащия дял. Основните търговци предприемат решителни мерки за ограничаване на разходите, за да поддържат своята рентабилност. Например Wrigley Canada е обявила в началото на 201
Моделиране и анализ на решения.
Казуси, по Mоделиране и анализ на решенията, брой страници 5, качен на 18/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ще се приложи метод на моделиране, чиято цел е да се минимизират възможно най-много максималните разходи. Също така, ще се въведе и матрица на решенията, която предоставя вероятностните вход-изход, представени по степен на приоритет. В основата на матрицата са оптимистични, песимистични и варианти на минимално съжаление. Крайния вариант трябва да бъде насочен към максимизиране на очакваната полза. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЩЕ Е СЪСТАВЕН МОДЕЛЪТ? Моделът ще се изготви за едногодишен период. РАЗРАБОТЕТЕ МОДЕЛ ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ. Изходните данни за състоянията на средата са: - Равно на пъл
КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 12/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Под комуникацията не трябва да се разбира само говорене и слушане, а и разбиране на цялото послание. Така че един успешен ръководител на проекти трябва да може да увеличи максимално ефективността на комуникацията в рамките на екипа. Той трябва да може да общува с всички заинтересовани страни на съответните нива. Той трябва да може да представи и предаде визията на проекта на всеки участник и член на екипа. Целият екип трябва да може да визуализира крайния резултат, за да работи за постигане на обща цел. Редовното отчитане на напредъка и състоянието на проекта е от решаващо значение за усп
Казус №8 по инвестиционен мениджмънт.
Казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 27/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се изчислят еднократните разходи за двата варианта, по периоди и общо за проекта I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ в нaчaлото 740 000,00 лв. 720 000,00 лв. в крaя нa I год. 1 800 000,00 лв. 1 200 000,00 лв. в крaя нa II год. 360 000,00 лв. 280 000,00 лв. Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. 2. Да се изчислят разходите по финансирането на проекта (плащанията по кредита) и среднопретеглената цена на финансирането: I ВAРИAНТ II ВAРИAНТ Общи разходи 2 900 000,00 лв. 2 200 000,00 лв. Рaзмер нa бaнков кредит (60% от Общите рСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни