Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (86)
Ученици (29)
Кандидат студенти (24)

ВИД
Теми (51)
Курсови работи (26)
Готови курсови / реферати / казуси (6)
Реферати (5)
Готови дипломни работи (5)
Презентации (3)
Дипломни работи (1)
Доклади (1)
Казуси (1)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай казус (1)

КАТЕГОРИЯ
История (101)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 101 Сортирай по:
История
ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ И КАКЪВ ИЛИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ И КАКЪВ Е НЕОБХОДИМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА СЛАБО РАЗВИТИТЕ И НАПРЕДНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по История, брой страници 9, качен на 08/07/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Епохата на глобализацията може да бъде в контраст с пътя на развитие, преследван през предходните десетилетия, който като цяло е бил по-интуитивен. Преди 1980 г. много държави умишлено са приели политики, предназначени да изолират икономиките им от световния пазар, за да се даде възможност на местните индустрии да се развият до степен, до която биха могли да бъдат конкурентоспособни. Политиката на развитие чрез заместване на вноса например често се е свързвала със защитни тарифи и субсидии за ключови индустрии. Изискванията за ефективност на чуждестранните инвестиции също са били обичайни. Тез
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА САЩ 1945-1989.
Готови курсови / реферати / казуси, по История, брой страници 9, качен на 28/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наблюдава се значителна промяна в икономиката на САЩ през 60-те години като основна причина е било увеличаването на федералните дефицити. През 1960 г. президентът Дж. Ф. Кенеди е обявил своята програма "Нова граница", която е съчетала целите на вътрешната и външната политика; за вътрешните дела, това е означавало данъчни и социални реформи и граждански права. Той също така е увеличило федералните разходи за отбрана, финансирани от американското правителство, знаейки, че това ще означава федерални дефицити. След убийството на Кенеди през 1963 г. неговият наследник Дж. Б. Джонсън е обявил "война
Скулптурна украса от Велики Преслав в периода IX - XI век
Готови дипломни работи, по История, брой страници 80, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Велики Преслав - втората столицата на България не само бележи един нов етап в развитието на държавата, но и се отличава със своите великолепни ансамбли, вплели най-модерната за съвремието си техника с оригиналността на преславските майстори. Чрез нейното устрояване България ознаменува влизането си в семейството на европейската християнска цивилизация и поема ролята на неин устой за Източна Европа. Успоредно с това в периода IX - XI век Велики Преслав става и книжовен център за развитието и разпространението на славянската писменост. С името на столицата Велики Преслав се свързва и името на
Димитраки Хаджитошев.
Готови дипломни работи, по История, брой страници 58, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
С унищожаването на българската държава турците премахват институциите, чрез които тя урежда до тогава административния, стопанския, политическия и културния живот на българския народ. В подножието на Врачанаския Балкан, върху наносния конус на р. Лева при излаза от живописния пролом Вратцата се намира град Враца. По времето на падането на града в ръцете на турците са преброени около 1500 души. По-късно турският хронист Евлия Челеби говори за Враца като град от 1500 къщи и близо 2000 души население, сред което турците са много малко. Челеби говори за съществуването на девет джамии, четири мюсю
Местното управление и самоуправление в България от Освобождението до 1944 г.
Готови курсови / реферати / казуси, по История, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 1901 г. XІ ОНС приема нов Закон за административно-териториалното деление на държавата, според който се установява модел с 12 окръга (Бургаски, Варненски, Видински, Врачански, Кюстендилски, Плевенски, Пловдивски, Русенски, Софийски, Старозагорски, Търновски, Шуменски) и 71 околии. Що се касае до общините, според данни на Статистическия годишник, през 1911 г. в България е имало 80 градски и 2041 селски общини; в тези 2041 селски общини били включени 3840 села и 1096 махали . Влияние върху развитието на местното управление и самоуправление имат и трите войни от началото на ХХ век, в коит
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ В СРЕДНОВЕКОВЕН ЗАПАД.
Курсови работи, по История, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
След ренесанса на 12-ти век, средновековна Европа претърпява радикална промяна в скоростта на нови изобретения, иновации в начините за управление на традиционните средства за производство и икономически растеж. Периодът се характеризира с голям технологичен напредък, включително въвеждането на барута, изобретяването на вертикални вятърни мелници, очила, механични часовници и значително подобрени мелници за вода, строителни техники (готическа архитектура, средновековни замъци) и селското стопанство като цяло. Развитието на водните мелници от древния им произход е впечатляващо и се разпростира
ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ В ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И КОНСТИТУЦИИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХIXВ. (СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ)
Курсови работи, по История, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният закон е акцентирал на решаващата роля на държавата в икономиката. Правото на социализация на частната собственост е установено за държавата. Ограниченията на икономическите и социалните отговорности на държавата са били ограничени от мащаба на нейното икономическо развитие и наличието на финансови източници. Към края на 70-те години политическата и икономическата ситуация в Турция отново е била сложна. На фона на нарастващата вълна на терор в страната отново е извършен държавен преврат. В резултат на референдума на 7 ноември 1982 г. е била приета нова Конституция на Турската републик
ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ И КРАЯТ НА ЗАПАДНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ВАРВАРСКИТЕ КРАЛСТВА.
Готови курсови / реферати / казуси, по История, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Вълна след вълна варварски племена са преминали през Римската империя. Групи като визготи, вандали, саксонците, франки, остроготи и ломбарди са преобърнали империята, като в крайна сметка са извадили от нейната цялост области, в които са се установили. Англите и саксонците са населили британските острови, а франките Франция. През 476 г. К. К. Ромул, последният от римските императори на Запад, бил свален от германския лидер Одоаер, който станал първият варвар, който е управлявал Рим. Редът, който Римската империя е донесъл в Западна Европа в продължение на 1000 години вече не съществувал повече
Писмеността като социокултурен феномен.
Готови курсови / реферати / казуси, по История, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Главната цел на курсовата работа е да се открои цялостната визия за мястото, ролята, функциите и значението на писмеността като основен и незаменим носител на социокултурната памет на човечеството. През IV - ІІІ хилядолетие пр. н. е. в Южна Месопотамия и по течението на река Нил в Африка, а по-късно в Крит и долината на Инд възникват първите държави и империи. В резултат от колективната мислов¬на нагласа на тези първи организирани общества се появяват и условия за диференциация между тях. Диференциацията на цивилизациите е специфичен социокултурен феномен, со-циална конфигурация, която при
Културният живот във Филипопол през Римската епоха.
Готови дипломни работи, по История, брой страници 45, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на изследването са римските архитектурни структури, разположени на територията на Филипопол в периода І-ІІІ век - границите между градското ядро и градската периферия, уличната мрежа, групите от обществени ансамбли. Предмет на изследването са културните средища, които несъмнено са присъствали във Филипопол, но не са пощадени от историческите превратности. Във фокуса на изследването са културните, спортните и артистичните прояви в обществените сгради през римската епоха. За да се изпълни горепосочената цел, са поставени следните задачи: 1. Да се разгледат историческото развитие и особ
КАЗУС ПО ИСТОРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ
Поръчай казус, по История, брой страници 4-8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изводи и заключения за промяната на оценките от чисто-икономически към комплексно-институционални: Всеки тип икономическо развитие води до икономически растеж, но не всеки растеж води до икономическо развитие. Седем години след като страната ни стана равноправен член на Европейския съюз може да се направи извод, че страната ни е изостанала значително в икономическото си развитие и качеството на живот в сравнение с другите членове на ЕС. Държавата ни е затруднена и при равнището на демокрация и управление на държавата. Индекса за възприятие на корупцията показва, че нашата страна е една от на
Паисий Хилендарски и “История славянобългарска” – история и съвремие.
Готови дипломни работи, по История, брой страници 60, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Паисий Хилендарски е олицетворение на прехода от българско средновековие към епохата на националноосвободителното културно и политическо движение. Създаването на „История славянобългарска” по времето и при условията, в които той живее, е изключителен граждански и книжовен подвиг. Подтикван от неподправен патриотизъм и тревога за съдбата на българския род и език, чрез своята „книжица”, като възкресява славното минало на българите, Паисий се стреми да събуди народностното им съзнание, да им внуши, че имат основание за високо национално самочувствие и гордост. Аргументите за това той черпи от слаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 9
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни