ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (537)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (217)
Готови курсови работи / реферати / казуси (111)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (20)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (542)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 542 Сортирай по:
Икономика
БИЗНЕС ПРОЕКТ НА ФИРМА СТИЛ МОДА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 30, качен на 08/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
През първата година на функциониране на пазара, компанията ще фокусира своята бизнес стратегия спрямо жени, които търсят онлайн облекла. Онлайн магазинът ClothesWat ще предлага облекла, които ще са не само практични, но и красиви. Клиентите ще могат да закупят дрехи на конкуренти цени. Продукцията ще е на много по-ниски цени, отколкото тази в магазините „офлайн”. Модната линия за настоящата година ще се състои от най-добрите платове и ще се отличава от общия дизайн на пазара на стилни облекла. Друго предимство е, че ClothesWat онлайн магазина няма да работи с всички производители на облекла.
ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ДИСБАЛАНСИ В СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ – РОЛЯТА НА ИКОНОМИКАТА НА САЩ И НА КИТАЙ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 03/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Днес, един от най-забележителните аспекти на световната икономика е големия и нарастващ дефицит по текущата сметка, натрупан от Съединените щати и други икономики. Докато някои анализатори смятат, че тези дефицити ще се влошават бавно с течение на времето, има вероятност, че внезапна промяна в намеренията на инвеститорите на международните финансови пазари могат да причинят остро и разрушително коригиране на тези дисбаланси по текущата сметка . Необходима е корекция на текущата сметка на САЩ с оглед избягване на тези последствия от продължителните външни дефицити. Трябва да има три компонента
СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННОСТТА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 5, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Последните две десетилетия се характеризират с бързи и значителни икономически и социални промени в Източна Европа. Либерализацията и приватизацията са предвиждали създаването на нови работни места и бизнес възможности, но също така са довели до увеличаване на безработицата и разликата в заплатите. Структурните промени силно са засегнали относително негъвкавите пазари на труда, което е довело до спад в заетостта и значителен недоизползване на работната сила. В глобален аспект, неравенството се е увеличило, най-вече поради промени в производителността на пазара на труда. От друга страна, социал
Реализиране на вътрешнотърговски сделки от български фирми.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 7, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната дейност на изследваното дружество - „Света Петка Инвестмънт” ООД гр. Варна е инвестиции в движимо и недвижимо имущество. То е инвеститор в специализирана очна болница, която е победител в конкурса „Сграда на годината” за 2015г,, в категория „Сгради-здравеопазване”. За осъществяването на тази крупна инвестиция дружеството извършва значителни разходи. Договорът за строителство може да бъде разгледан и като вид договор за изработка, чийто предмет се дефинира чрез одобрен инвестиционен проект, а именно: „Договорът за строителство е такъв вид договор за изработка, по силата на който едн
Перспективите за реформа пред пенсионната система на България.
Готови дипломни работи, по Икономика, брой страници 58, качен на 13/01/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Проблемите на състоянието и развитието на пенсионната система фокусират общественото внимание върху необходимостта да се предприемат по-решителни стъпки за реформа. Предизвикателства пред правителствата са относно разработване и реализиране на мерки насочени както към изпълнение на общите европейски приоритети, така и към решаване на специфични за националната пенсионна система проблеми. Финансовата и дългова криза катализираха необходимостта да се предприемат важни, координирани, дефинирани във времето и финансово обезпечени мерки за реформиране на пенсионните системи или за по-радикални мерк
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ БИЗНЕС – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 12/01/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световните финансови пазари са станали свидетели на дълбоки промени през последните няколко десетилетия. Това включва силния растеж на частни капиталови потоци към развиващите се държави. Нетните дългосрочни частните потоци са нараснали от $ 48 милиарда през 1980 г. (58 на сто от общия размер на дългосрочните потоци) до $ 539 милиарда през 2010 г. (82.6 на сто от общия размер на дългосрочните потоци). Доколкото 2007г. е била бурна година за глобалната икономика и за световните финансови пазари, дългосрочните частни капиталови потоци към развиващите се икономики са били $ 460 милиарда евро. Дел
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 12/01/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Когато мислим за бедността в Европа днес, ние рядко я асоциираме с недохранване, мизерия и трудности, изпитвани по време осемнадесети, деветнадесети и ранните години до средата на двадесети век. Много страни от Западна Европа влязоха в социални договори след 1945г., които включват здравеопазване, образование, жилища и социални осигуровки, като средство за противодействие на нивата на абсолютна бедност и за управление на риска. И все пак, все повече през последните 40 години, бедността вече не се възприема, определя и оценява абсолютни, а се прилага като относително понятие. Питър Таунсенд оп
ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 14, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Европейският съюз (ЕС) е политико-икономически съюз на 28 страни-членки, които са разположени предимно в Европа. Чрез стандартизирана система от закони, прилагани във всички държави-членки, ЕС разработва един вътрешен единен пазар. Политиката на ЕС има за цел да се гарантира свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на този вътрешен пазар1, приемане на законодателство в областта на правосъдието и вътрешните работи, поддържане на общите политики на търговията2, селското стопанство3 и регионалното развитие. За малко повече от половин век той е осигурил мир и просперитет в Е
НЕОМЕРКАНТИЛИСТИЧНАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ДИСБАЛАНСИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 13, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
С ипотечна криза в САЩ от 2007-8, причинена от неконтролираният бум на цените на недвижимите имоти и потреблението, които са захранени от прекаленото изобилие на капитали и ниски лихвени проценти, целият свят започна борба с поредица от дълбоки и привидно несвързани финансови и икономически кризи. Но това не само Съединените щати и Европа бяха засегнати. Глобалната криза също така ускори натиска върху реформите, които се случваха в Китай - преход от изключително небалансиран модел на растеж към някакъв по-устойчив в дългосрочен план. Но относно глобалното въздействие от историческа гледна
БВП и връзката му с безработицата.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 7, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поради това, че един от проблемите на макроикономиката е именно БВП и неговата връзка с безработицата, аз се спрях именно на този проблем като тема на моята разработка. От важно значение е да се познава връзката между безработицата и БВП не само за дефинирането на подходяща политика, но и за постигане на макроикономическа стабилност. Измерителя на икономическата активност в конкретна държава е именно Брутния вътрешен продукт. В зависимост от размера на БВП се прави извод за това какъв е стандарта на живот в тази държава. Много икономисти са на мнение, че има взаимовръзка между БВП и динамик
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
С влизането на България и Румъния през 2007 г. ЕС приключи петото разширяване, което започна през 2004 г. ЕС се разшири допълнително чрез абсорбиране на страните от Западните Балкани (като се започне с Хърватия) и по-късно може да стане с Турция. ЕС-27 с 492 милион жители е най-голямата регионална зона за икономическа интеграция, формирайки специфичен вид споразумение за регионална интеграция с максимална икономическа и институционална интеграция, като се започне от митнически съюз до единен пазар и се разширява стъпка по стъпка към икономически и паричен съюз (ИПС) с единна валута - еврото.
Определяне на справедлива стойност на акциите на Оргахим АД при търгово предлагане за закупуване на ценни книжа
Курсови работи, по Икономика, брой страници 30, качен на 12/11/2017 от sladkotomikote@abv.bg бр коментари 0
Акциите на Оргахим АД са само един клас - безналични поименни с право на глас. Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Особени права и привилегии по акциите не са предвидени. Дружеството е с капитал 502815 лв., разпределен в 502815 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. 2.Структура на капитала на Оргахим АД - Русе. Таблица 1 Акционери бр. Акции Дял от капитала Уайтбийм Холдингс Лимитид, Малта 322863 64,21% УПФ Доверие 32063 6,38% OngoinСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 46
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни