ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (537)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (217)
Готови курсови работи / реферати / казуси (111)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (20)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (542)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 542 Сортирай по:
Икономика
АНАЛИТИЧНО СРАВНЕНИЕ НА ДОБРИ И ЛОШИ КОНТРОЛИНГ ПРАКТИКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Контролингът е една сравнително нова, но доказала своята необходимост управленска концепция, насочена към дългосрочно развитие на бизнес предприятията. Като самостоятелна функция на управлението той се свежда до проверка на това как се изпълняват предварително набелязаните цели. По своята същност контролингът представлява система за управление, ориентирана към бъдещето на фирмата. Той използва методите за управление на разходите и оптимизиране на приходите чрез формиране на центрове за печалба и изготвяне на система за гъвкаво ценообразуване. Предписвайки технологията за планова работа от гле
ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 13, качен на 04/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Самото име на тази интеграционна форма говори, че има трансфор¬мация на Зоната за свободна търговия в Общ пазар. При нея държавите формират общо пазарно пространство. То осигурява свободно движение на стоките, услугите и на производствените фактори, разположени на тази тери¬тория. Общият пазар възниква в резултат на широкото икономическо сътруд¬ничество и високото политическо доверие между участващите страни. Като цяло Общият пазар означава сближаване на националните законодателства, норми и стандарти, т.е. настъпва интеграция на икономическите и институ-ционалните фактори, влияещи на неговото
ПРОБЛЕМЪТ „МОНОПОЛИЗАЦИЯ” В БЪЛГАРИЯ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Трудно е да се определи наличието на чист монопол в страната. Но относно естествените монополи това е състояние на стоков пазар, където има едно предприятие, което може да упражнява неограничена пазарна мощ като резултатът е значителни икономии от мащаба при производството на някои продукти. Това е икономически оправдано и социално приемливо, тъй като тази власт е компенсирана чрез икономия на ресурси. Естественият монопол възниква в резултат на разликата в технологичната ефективност, често в съответствие с търсенето на пазара, а не като последица от действията на конкурентите. По тази причина
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според автора финансовата криза и последващото глобално забавяне в икономическия растеж се коренят основно във фискалната политика, провеждана по време на президентството на Буш и в решенията, взети от Федералния резерв. Стиглиц говори също за провала на опитите за справяне с рецесията през месеците след сриването на Уолстрийт от 2008 г. Накрая, той очертава различни схеми за евентуалното бъдеще на американската икономика, енергично предлагайки дълбока промяна в политиката. В съответствие с общото отношение на Стиглиц към икономическата политика, книгата съдържа предложения за задравяване на б
ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ - КРИВА НА ЛОРЕНЦ И КРИВА НА ЛАФЕР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 02/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стандартната теория на оптималното данъчно облагане предполага, че трябва да бъде избрана данъчна система така, че да се максимизира социалното благоденствие. Литературата за оптималното данъчно облагане обикновено третира социалния плановик като утилитарен, т.е. функцията за социално благосъстояние въз основа на ползите за хората в обществото. Тази социална функция е нелинейна. Нелинейността позволява да се формират по-равномерно разпределение на полезността или обратно. Изборът на пазарен модел определя данъчната тежест. Либералният модел позволява на държавата да налага минимални данъци и е
ЕВРОПА НА НЯКОЛКО СКОРОСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 31/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Последните събития в шенгенското пространство имат твърде много прилики с минали епизоди в Еврозоната. Те отразяват някои неприятни закономерности на политическите процеси на ЕС. Неотдавнашната история на Шенген напомня за два случая в еврозоната: отслабването на стабилността и Пакта за растежа и тълкуването на член 125 ("Нобайл Клауза") относно взаимната финансова помощ. И в двата случая правилата бяха "ре-интерпретирани", за да се даде на суверенитета в еврозоната много по-голяма свобода на действие. Това е изисквало съгласието на Германия. В случая с Пакта за стабилност и растеж Германия бе
КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (програмен период 2014-2020 г.)
Курсови работи, по Икономика, брой страници 11, качен на 27/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Добра практика в развитието на ППЗС е проекта: Полу-пазарна ферма Istrate Fănică, в окръг Васъл, Румъния. Проектът е финансиран чрез мярка 141 - "Подпомагане на полупазарните Земеделски стопанства”. Бенефициент е Istrate Fănică. Към момента на попълване на предложението за финансирането Istrate Fănică притежава полупазарното стопанство, формирано от 0,46 хектара земеделска земя, животни и птици. Информирайки се за възможности, които европейските програми предлагат като безвъзмездна помощ за тези, които желаят да развият бизнес в селскостопанския сектор, стопанството кандидатства по проект Pod
ДЕБАТЪТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КАПИТАЛИЗМА В КОНТЕКСТА НА ГОЛЯМАТА РЕЦЕСИЯ ОТ 2007 – 2009 Г.” (ПОЛ МЕЙСЪН. ПОСТКАПИТАЛИЗМЪТ)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 9, качен на 27/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банковата криза, която започна през 2007 г. и се превърна в глобална криза през 2008 г. вероятно представлява повратна точка в историята на капитализма. Освен, че е най-сериозната икономическа криза, пред която пазарно-ориентираните капиталистически икономики се изправиха след 1929 г., тя е и социална криза, тъй като Международна организация на труда прогнозира, че безработицата ще се увеличи до 212 млн. пред 2019 г. Според Организацията по храна и земеделие, с намаляването на доходите на бедните домакинства, то международните цени на хранителните стоки ще останат високи, броят на недохранени
Принципи на икономиката /BAEB003D/ Вариант №1.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 24/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Представете си, че имате строителна фирма. Анализирали сте внимателно пазара и знаете, че при цена от 120,000 лева ще продавате 800 жилища на година. Освен това, знаете, че при цена над 120,000 лева/жилище никой няма да иска да закупи жилище от Вашата фирма, защото паралелно тече програма на местните власти за предоставяне на общински жилища (със същото качество) на цена от 120,000 лева. Знаете, че при всяко намаление на цената със 20,000 лева, Вие ще можете да продавате още 200 жилища (напр. при цена от 100,000 лева ще продавате 1000 жилища; при цена от 80,000 лева – 1200 жилища и така нататъ
ИНФЛАЦИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ. ВИДОВЕ ИНФЛАЦИЯ. ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 2000-2010 Г.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 23/07/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Инфлацията като целеви феномен е част от човешкия живот в продължение на хиляди години. Икономисти и политици са инвестирали значителни усилия за разбиране на причинно-следствената връзка и последиците от движенията на общото ценово равнище. Като една от основните функции на цените е координиране на пазарните взаимодействия, събиране на познания за инфлационните движещите сили, както и за прогнози за бъдещите движения на цените. Всички те са от решаващо значение както за отделните икономически агенти, така и за икономическата политика като цяло. 1. Определение и измерване. Терминът "инфлация
КАПИТАЛИЗМЪТ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 19-20 ВEК.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 19, качен на 26/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Балканите поемат пътя към капиталистическото развитие късно и бавно, но не успяват да избегнат последиците от него. Районът въобще не се развива по същия начин като западния капитализъм. Историята на северна Италия, Англия и части от Германия и Франция показва ранно развитие на търговията, а заедно с нея и на градовете, университетите, протестантските религии и преобразуването на селското стопанство. Независимо дали са успели да станат пълноценни капиталистически сили, в тези страни се случват фундаментални промени в обществените отношения, особено към края на феодалното господство и премахван
Европа на няколко скорости.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 25/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Още през далечната 1974 г., в отговор на проблемите, съпътстващи влизането на Великобритания в процеса на европейската интеграция, германският канцлер Вили Бранд въвежда понятието „Европа на няколко скорости”, наричана още „Европа на две скорости” ("Европа с променлива геометрия" или "ядро на Европа" в зависимост от формата, която ще използва на практика). То съдържа в себе си идеята, че различните части на Европейския съюз трябва да се интегрират на различни нива и с различни темпове в зависимост от политическата ситуация във всяка отделна страна. Всъщност в момента Европа на няколко скоростиСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни