ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (537)
Ученици (3)

ВИД
Курсови работи (217)
Готови курсови работи / реферати / казуси (111)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (20)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (542)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 542 Сортирай по:
Икономика
АНТИ-КАРТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕК.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 8, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Разпоредбите на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз забраняват и обявяват за несъвместими с общия пазар всички споразумения между организации, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които могат да засегнат търговията между държавите-членки и които възпрепятстват, ограничават или нарушават конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Споразуменията между предприятия, решенията на асоциации и съгласувани практики могат да бъдат групирани в концепцията за Антантата. Картелите са споразумения между два или повече икономически оператора, насочени към нару
ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Закрилата при уволнение е израз на социалната защита на правото на труд. Нейното предназначение е да търси социална справедливост при уволнението. Уредена е основно в разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Закрилата е предварителна, тъй като предхожда извършването на уволнението. В изброените в разпоредбата на чл. 333 КТ случаи уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Тя е относителна, тъй като може да бъде преодоляна чрез получаване на съгласие от съответния орган. Както искането на разрешение от стр
КАЗУСИ ПО МАКРОИКОНОМИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 9, качен на 10/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
От нулевия ред на таблица 1 се вижда, че домакинството има независим личен разполагаем доход и разходи от 700 лв. Това се равнява на направените от домакинството разходи, дори то да няма постъпления като месечен разполагаем доход. Тези разходи могат да са спестявания, заеми и пр. и са представени в колона 3 на таблицата. Да разгледаме първи ред, където е показан вариант 1А на месечно потребление. Тук разполагаемият бюджет на домакинството е 800 лв., личните потребителските разходи са 700 лв., а спестяванията – 100 лв. Получава се равенството: PDI = C + S = 700 + 300 = 1 000 След тов
Големите петролни компании - спад в цените.
Есета, по Икономика, брой страници 4, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понижението на цената на суровия петрол се отразява положително на потребителите, които могат да напълнят своите автомобили с по-евтино гориво. Индустриите, които разчитат на петрол като транспорт, производители на потребителски стоки и хранително-вкусовата промишленост също получават ползи от тези по-ниски цени. Ниските цени на петрола, обаче, не са добри новини за всички. Те могат да навредят на големите петролни компании, които от своя страна негативни резултатите да се отразят негативно и на други части на икономиката. Производителите на петрол и компаниите, които подкрепят енергийния сект
Новата икономика, новите професии, новото неравенство.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 8, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Много е написано за връзката между неравенството и икономическото развитие, но теорията остава неубедителна. Когато доходите са по-концентрирани в ръцете на няколко отделни лица, това може да доведе до по-малко търсене от страна на населението и по-малко инвестиции в образованието и здравеопазването, което ограничава дългосрочния растеж. В същото време определено ниво на неравенство дава на богатите средства за започване на бизнес и създава стимули за увеличаване на производителността и инвестициите, насърчавайки икономическата активност. Първоначалните равнища на неравенство също имат значени
Международна търговия на Сирия.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 8, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като център на ислямския халифат, Сирия обхваща район, който през вековете свидетелства за нашествия и окупации, от римляни и монголи до кръстоносци и турци. Страната на плодородните равнини, високите планини и пустини е дом на различни етнически и религиозни групи, включително кюрди, арменци, асирийци, християни, друзе, алавити шиити и арабски сунити, последните от които съставляват мнозинството от мюсюлманското население. Съвременната Сирия е придобила независимост от Франция през 1946 г., но е преживяла периоди на политическа нестабилност, поради противоречиви интереси на тези различни етн
Бизнес наблюденията в промишлеността като източник на информация за стопанската конюнктура. Сравнителен анализ между Германия и Финландия.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 14, качен на 31/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Използването на производствените мощности във Финландия за периода 2005-2007г. е сравнително стабилно. През 2007г. е на лице най-висока степен на утилизация на производствените мощности за Финландия - 86,8%. Последният най-голям спад с най-критична точка е през 2009г. – 63,9%. Той съвпада с този на Германия. След 2010 г. започва отново нарастване. През 2012г. -2013г. макар и малък е на лице спад, но той е за кратко време, защото още на следващата година- 2013 г. се наблюдава нарастване. 2. Осигуреност на производството с поръчки в промишлеността в Германия и Финландия през 2005-2017 г.
БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ: ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.
Реферати, по Икономика, брой страници 4, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според всеобхватната оценка от Глобалния индекс на конкурентоспособността / GCI / за 2014-15 и 2015-16 г. България е позиционирана на 54 място (от 140 страни) в сравнение с 62 място през 2012-13 г . По-специално, по критерии "Макроикономическа среда" страната е на 53 място. Въпреки това, по "Инфраструктура" страната е на 72 място; а именно критерии "Технологична готовност" (38) е много по-благоприятна от този по отношение на ефективността на пазара на труда (68). Според изследването на GCI петте най-проблемни фактори за бизнес средата в България са: (1) достъп до финансиране; (2) корупция; (3
КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 12, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През периода 2014-2020 г. България ще управлява седем оперативни програми по кохезионната политика на ЕС. От тях две програми (транспорт, околна среда) ще бъдат финансирани от Европейския регионален фонд за развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, два (иновации и конкурентоспособност, регионално развитие) ще бъдат финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), две програми (развитие на човешките ресурси, добро управление) ще получат финансиране от Европейската социална мрежа (ЕСФ), включително инициативата за младежка заетост и една програма (наука и образование) ще бъде финансирана
ПРИЧИНИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО В МОДЕРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. КЪДЕ Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ВИСОКИТЕ ДОХОДИ - ВИСОКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ИЛИ УМЕНИЕТО ДА СЕ ПРИСВОЯВА?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 17/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
"Принципи на икономиката" на Алфред Маршал 1890 г. се счита за най-важната крачка към появата на неокласическата икономика. Маршал обяснява цената като пресечна точка на кривите на търсенето и предлагането. Въвеждането на различни пазарни периоди е било важно нововъведение на Маршал. Той разглежда търсенето и предлагането като стабилни функции. Той твърди, че предлагането е по-лесно да се променя за по-дълги времеви хоризонти и по този начин става по-важен определящ фактор за цената в дългосрочен план. Въз основа на класическата традиция, неокласическата теория подчертава ролята на неравномер
ЦЕНОВА ЕЛАСТИЧНОСТ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДОВЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 02/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Еластичността е концепция в икономическата теория, която се появява доста късно, но бързо се превръща в един от основните. Общата концепция на еластичност в икономиката идва от областта на природните науки. Първо, понятието "еластичност" е било използвано през XVII., като химика и физик Робърт Бойл (1626-1691) изучаване на свойствата на газовете (известния закон на Бойл). Икономическото определение на еластичността за първи път е дадена от Алфред Маршал през 1885 г. Английският учен не е измислил тази концепция, а използва на постиженията на английските класици (Адам Смит и Дейвид Рикардо) и
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
Курсови работи, по Икономика, брой страници 10, качен на 30/03/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китай е най-голямата икономика в света за втора поредна година. Тя е реализирала 21,3 трлн. долара икономическа продукция. Европейският съюз е на второ място, като генерира $ 19,2 трилиона. Заедно Китай и ЕС генерират 33,9% от световната икономическа продукция от 119,4 трлн. Долара. Съединените щати са паднали на трето място, като са реализирали 18,6 трлн. долара. Трите най-големи световни икономики в света са произвели 59 трилиона долара. Това е почти половината от световната икономика. Никоя друга икономика дори не е близо до никоя от тези три. Четвъртата по големина икономика е Индия, кояСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни