ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1036)
Ученици (2)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (834)
Курсови работи (124)
Готови дипломни работи (18)
Дипломни работи (17)
Теми (13)
Бизнес план (8)
Реферати (6)
Презентации (6)
Казуси (5)
Есета (2)
Изследвания (2)
Доклади (1)
Задачи (1)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)

КАТЕГОРИЯ
Туризъм (249)
Мениджмънт / Управление (177)
Маркетинг (125)
Икономика (115)
Право (50)
Финанси (49)
Информатика (36)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Педагогика (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 43 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Туризъм
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 8, качен на 25/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Клиентът, конкуренцията, промяната и външната среда правят услугата на хотелите по-гъвкава и пълна, което изменя управлението от ориентирано около обслужването към концентриране върху процесите. Реинженерингът на бизнес процесите (BPR) се е превърнал в мощен начин за непрекъснато оптимизиране на бизнес процесите (BP) и подобряване на основната конкурентоспособност на хотелите . Сега много организациите са приложили BPR за подобряване на техните услуги. И все пак липсата на ефективни инструменти за прилагане прави трудно постигането на желаните резултати. Технологията Workflow може да подобри к
BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основната цел на Drupal е разработване на система за управление на съдържанието на туристическа дестинация Базел, която да дава възможност на заинтересованите страни в туризма (например МСП) да намерят платформа / пространство в Интернет. Drupal интегрира съдържание от различни източници: туристически фирми, неструктурирана информация в интернет (например социални медии, блогове), DMOS и местни институции. С Drupal всяка заинтересована страна може да филтрира, листва, агрегира, добави и интегрира съдържание, свързано с туризма, идващо от различни, хетерогенни уеб сайтове (например частни уеб
ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕГОВАТА УСПЕШНА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
С превръщането на Интернет в опция за потребителите за търсене и покупка на онлайн услуги за пътуване малко са изследвани въпросите относно стратегиите за ценообразуване. Наличието на информация по отношение на цена и продукт в онлайн средата може да предизвика промяна в потребителското поведение, като клиентите стават все по-информиран и търсят най-добрата оферта. Интернет значително намаляване на разходите за търсене. По този начин, ценова чувствителност се очаква да нарасне в онлайн среда, поради лекотата на възможностите за сравнения на цените в интернет . Има много научни изследвания, кой
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туристическата индустрия се стреми да намери отговор на предизвикателствата, свързани с осигуряването на достъпа на хората с увреждания. Въпреки че има още много какво да се направи, преди да се премахнат всички затруднения и бариери, много икономики вече са направени сериозни крачки към подобряването на достъпа до туристическите услуги за лица с увреждания. Добра практика в достъпността на туризма е такава, която е може да се възпроизведе, прехвърли или адаптира: инициатива, проведено успешно и с осезаемо въздействие върху подобряването на туристическите преживявания на хората. Идентифици
АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ХОТЕЛ ТРИТЕ ДЕЛФИНА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Условията, в които функционират съвременните организации се характеризират с широко развитие и приложение на нова техника, технологии, комуникационни и информационни системи. Въпреки това човешкият фактор заема водещо място като основна производителна и творческа сила в организацията. Дейностите по набиране и подбор на персонал имат водеща роля в процеса на привличане на кандидати, с необходимите за организацията образование, опит, квалификация, способстващи за подобряване на качеството на продукцията. С цел усъвършенстване на управлението на човешките ресурси, ръководствата на много организ
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Терминът културен туризъм (КТ) обединява в себе си широк спектър от потребителски туристически услуги, формиращи разбирането за отличителните характеристики на следните човешки дейности : • културно-историческо наследство; • съвременно изкуство; • ежедневен стил (мода) на съществуване на човека; • бизнес - практики, обезпечаващи културата на дес- тинациите и др. Културният туризъм се нарича преместване на хората извън пределите на мястото на тяхното постоянно место¬живеене, мотивирано от пълен или частичен интерес към културни събития, музеи, исторически забележителности художествени гале
ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ В АЗИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-новите данни от IATA показват, че въпреки неотдавнашната слабост в търговска дейност на развиващите се азиатски пазари, както и по-бавния от очаквания растеж в Китай, това не е оказало отрицателно въздействие на международните превозвачи. Международният въздушен транспорт бележи ръст от над 7.9% в региона през ноември 2015 в сравнение със същия период на миналата година. Огромният вътрешен пазар на Китай продължава да расте като приходите от пътници се увеличат с 8.4% за 2015г. спрямо 2014г. Печалбите на авиокомпаниите за Азиатско-тихоокеанския регион се очакват да нараснат от $ 5,8 милиа
ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕГОВАТА УСПЕШНА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от admin бр коментари 0
Според Касиди и Гилдинг (2007) продължаващото се увеличение на цената в сектора на хотелиерството може да постави туристическата индустрия в конкурентна криза, като се има предвид, че храните, транспорта и забавленията все още не се включват в пакетите . Също така е важно да се има предвид, че секторът на туризма в България не е по никакъв начин имунизиран от последиците на международната икономическа криза и тероризъм. Липсата на насоки по отношение на ценообразуването усложнява проблема, пред които са изправени мениджърите при определянето на цените за различните видове услуги по настаняване
ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ: СЪДЪРЖАНИЕ И ПАРАМЕТРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Голям брой изследвания показват, че днешните хазартни технологии и места се възползват от нормалните реакции на хората спрямо наградите и от когнитивните им пристрастия, чувство за риск . Някои икономисти твърдят, че хазартът представлява покупката на стока за нематериален отдих, като закупуване на билет за кино . Въпреки това, тъй като комарджиите очакват или се надяват на нещо осезаемо като пари, хазартът не може да се оприличи с гледане на филм, а по-скоро на покупка на луксозен часовник или кола. Ценността на дейността се дължи отчасти, поради социалното желание за получаване на редки мате
Луксозен дизайн и мода в туризма.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Цезар Риц е отворил първия наистина луксозен хотел в света в Париж през 1898 г. Той е работил в хотелиерския бранш от 15 годишна възраст. През 1867 г. той заминава за Париж в търсене на работа, където той е бил нает като сервитьор в модерния ресторант Voisin. Там той обслужва нуждите и вкусовете на богатите и известните. На 22 г. той е станал мениджър на Гранд National Hotel в Люцерн, Швейцария, и е въвел промени, които са направили хотела един от най-елегантните в Европа. След 11 сезона, той става мениджър на Savoy Hotel в Лондон. Той е направил хотела културен център за висшето общество. Зае
ИСТОРИЯ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Историците казват, че генезиса на хранителните услуги датира от древни времена. Улични търговци и публични готвачи (кетъринг) са били лесно достъпни в Древен Рим. Средновековни туристи вечеряли в ханове, механи, манастири и странноприемници. Колониална Америка продължава тази традиция под формата на регламентирани „Publick Houses”. Ресторантът, какъвто го познаваме днес, се казва, че е бил допълнителен продукт на Френската революция. Модерна услуга за извън домашно хранене е продукт на индустриалната революция. Напредъкът в технологията е предоставил възможност за масово производство на хранит
КАК НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА ПРОМЕНЯТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Силната конкуренция на международните пазари и важната роля на туризма в развитието на българската икономика налагат този отрасъл бързо да се променя, съобразявайки се с процесите на еволюция на информационното общество, бума на интернет технологиите и виртуалните мрежи. Тези процеси започват да събуждат нови модели на поведение у много участници в сферата на туризма. Новата медийна среда осигурява възможност за обратна връзка с потребителите на туристически услуги, предоставя алтернативни начини за маркетинг и промоция и променя съществуващите в момента традиционни стереотипи на работа. ПотСтр 1 2 3 4 ... 4
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни