ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1006)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Задачи (65)
Курсови работи (64)
Теми (10)
Анализи (5)
Лекции (3)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (3)
Казуси (2)
Изследвания (2)
Уроци (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Поръчай задача (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (181)
Статистика (174)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Право (51)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 16 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Статистика
КУРСОВА РАБОТА ПО „СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“ (повече от 72 стр.). Задачите от сборника.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 81, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
При образуването на групите в номенклатурата на Хармонизираната система се използва принципа на последователността на обработка на стоките – от суровината към получаването на полуфабрикати и готови изделия. Групирането на стоките се извършва на ниво позиции и подпозиции. Като правило от позициите или подпозициите се отделят един или няколко вида продукция, които имат най-голям оборот в световната търговия, а за останалите видове се предназначава обобщената класификационна групировка "други". При построяването на стоковите подгрупи, позициите и подпозициите всяка група използва свой комплекс от
Решени задачи по статистика за НБУ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на малка търговска фирма анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: За да помогнете на фирмата изпълнете дадените по-долу задачи. 1. Да се оценят месечните продажби, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. Пресметнете същите оценки от т.1, като този път използвате групираните данни. 3. Постройте диагр
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на търговска фирма трябва да анализира изминаваното разстояние от своите търговски пътници, в рамките на един месец. Подбрана е извадка от данни за 50 служители на фирмата, като общото разстояние в км., изминато от тях е представено в следната таблица: 1. Да се оцени преминатото от търговските пътници разстояние, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно р
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е случайно, че основателят на съвременната теория за управление на качеството Е. Деминг е работил в продължение на много години в Бюрото за преброяване на населението, и се е занимавал с въпросите на статистически данни. Той определя голямото значение на статистически методи за управление. За да се получи високо качество на продуктите, мениджмънтът трябва да знаете за точността на съществуващото оборудване, за да приведе в съответствие точността на избрания процес с качеството на продукта и да оцени стабилността на процеса. Решението на тази задача се извършва чрез математическа обработка
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА 2017/2018 год.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 26, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Да се оцени възрастовия показател на служителите на фирмата, чрез пресмятане на следните извадкови характеристики: а) Средно аритметично; б) Медиана; в) Мода. 2. Групирайте данните от таблицата и представете честотното им разпределение в табличен и графичен вид. 3. Постройте полигон на относителното кумулативното честотно разпределение на данните и предскажете приблизително каква е възрастта на 50% от служителите. 4. Определете разсейването във възрастовия показател на служителите, чрез пресмятане на оценките: а) Средно абсолютно /линейно/ отклонение; б) Дисперсия; в) Стандартно
Бизнес статистика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма „ЛуксШу” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на дейността през последните години със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целите на анализа е изготвено следното задание: • Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки; • Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски; •
ДОМАШНО № 3 статистика
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете 95%ДИ, ако x  21 и  3.2 sx . Интерпретирайте смисъла на така изчисления доверителнен интервал. ? [Гл. 7, 8] 2. Дадени са два доверителни интервала за един и същ параметър (21.2; 31.6) и (23.6; 29.2), които са изчислени върху една и съща случайна извадка. Не е известно кой от тези интервали е 95% и кой – 99%. Може ли да се определи, кой от тези интервали е 95%ДИ и кой – 99%ДИ без наличието на друга информация? Обосновете отговора. [Гл. 7, 8] 3. Преподавател по статистика вярва, че средната успеваемост по този предмет е 74 точки от 100 възможни. За една случайна извадка от 25 студенти
Изследване на тенденцията на развитие на износа на РБ към Чехия за периода 2010-2012 година
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 44, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Характеризирайте чрез подходящи статистически измерители и методи географската или стоковата структури на износа или вноса на Република България през периода 2000-2012 г. по години или за периода; 2007-2012 г. по тримесечия или 2010 – 2012 г. по месеци. Решение: Представените стойности в таблица 1 отразяват стойността на износ на суровини и материали и енергийни ресурси на Република България за периода 2010-2012 г., по месеци, към Чешката република. І. ИЗХОДНА ПОСТАВНОВКА Ще разгледаме следните величини: 1. Абсолютен прираст – абсолютният прираст (∆Y) е разликата между размер
Статистическо изследване на посещенията на чужденци в България по месеци и по страни за периода от 2000-2013г.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 18, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наблюдава се следната тенденция: от месец януари до месец август се наблюдава тенденция на бързо повишаване на броя на туристите-чужденци у нас (техният брой се увеличава повече от 4 пъти), като пикът се достига през месец август. След това през месеците септември – декември се наблюдава тенденция към намаляване на броя на туристите-чужденци, като в края на годината се наблюдава намаление повече от 3,6 пъти. Следователно изводът, които може да се направи е, че през летните месеци туристическите посещения в страната са значително по - големи от останалите месеци на годината. Зимният туризъм т
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 29, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма разработва нова поточна линия, която ще пълни кофички с кисело мляко. За да проверят дали производствения стандарт /от 400 гр./ се спазва, е направена извадка от 30 кофички и е измерено съдържанието на кисело мляко в тях /величината X/. Получени са следните данни: X  {397, 397, 399, 401, 398, 403, 400, 399, 397, 403, 401, 398, 397, 398,405, 406, 393, 403, 400, 402, 401, 404, 398, 401, 393, 404, 401, 400, 398, 400}. След направените подобрения на поточната линия са избрани по случаен начин 40 кофички и също е измерено съдържанието в тях /величината Y/. Получени са следните данни: Y
КУРСОВА РАБОТА по Статистика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 22, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спрямо кой количествен признак статистическото разсейване във вашата ГС е най-голяма? Спрямо признака месечна работна заплата статистическото разсейване е най-голямо – 132,74 лв. 7. Формирайте случайна извадка с връщане с обем 30 от вашата ГС и регистрирайте стойността на един от количествените признаци по всяка единица, попаднала в извадката. Съхранете данните от вашата извадка в статистическа таблица. Визуализирайте (чрез двойка образи-първичен и вторичен)формираната извадка. Изчислете количествените и параметри. № Трудов стаж 1 4 -8,4 70,56 2 6 -6,4 40,96 3 11 -1,4 1,96 4 20 7,
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 39, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Завод за производство на козметични продукти има метрологичен проблем. Произвежданите 300 ml-ови флакони с шампоан не винаги отговарят на количествените изисквания. Отделът по качеството е задължен да прави метрологичен контрол на всяка партида готов продукт. Партидата се състои от 10000 бутилки. Пълен - 100% - ов контрол е скъп и затова в цеха за разфасоване на шампоана се прави извадка от 60 флакона. Резултатите от измерванията на количеството шампоан във флаконите са дадени в таблицата. 296.7 301.5 297.3 301.4 300.5 300.5 300.3 298.8 301.4 301.6 297.9 297.9 300.6 304.4 303.2 301.4 302Стр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни