Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 12 Сортирай по:
Решени задачи по статистика за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на малка търговска фирма анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: За да помогнете на фирмата изпълнете дадените по-долу задачи. 1. Да се оценят месечните продажби, чре
КУРСОВА РАБОТА ПО „СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“ (повече от 72 стр.). Задачите от сборника.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 81, качен на 05/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
При образуването на групите в номенклатурата на Хармонизираната система се използва принципа на последователността на обработка на стоките – от суровината към получаването на полуфабрикати и готови изделия. Групирането на стоките се извършва на ниво позиции и подпозиции. Като правило от позициите ил
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 31, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръководството на малка търговска фирма анализира продажбите в един от своите магазини по месеци за последните 4 години. Месечните продажби изразени в хиляди лева са представени в следната таблица: 350 450 450 400 380 320 510 380 410 420 380 480 410 330 500 390 440 420 300 340 360 470 380 290
ДОМАШНО № 2 по статистика за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 8, качен на 13/01/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
По литературни данни може да се очаква, че съществува връзка между броя на изпушваните дневно цигари и коефициента на интелигентност IQ. Следващите данни са събрани за 15 пушачи. Намерете r и r2. Анализирайте резултата. Брой цигари IQ (кодиран) Брой цигари IQ (кодиран) Брой цигари IQ (кодиран) 7
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 8, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фармацевтична компания за лекарства произвежда един от продуктите си в 250 ml-ова бутилка. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Партидата се състои от 200000 бутилки. Пълен - 100% - ов контрол е скъп и затова в цеха за бутилиране се прави извадка. Таблица №
Вариант № 46 по дисциплината: Статистика
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 22, качен на 02/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Динамични (времеви) статистически редове – те представляват изменението в развитието на изследваните явления във времето. Те са резултат от групировка по време. Тези редове отразяват измененията настъпващи във времето в обема на съвкупността или във обобщаващите статистически характеристики (изменен
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 39, качен на 19/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Завод за производство на козметични продукти има метрологичен проблем. Произвежданите 300 ml-ови флакони с шампоан не винаги отговарят на количествените изисквания. Отделът по качеството е задължен да прави метрологичен контрол на всяка партида готов продукт. Партидата се състои от 10000 бутилки. Пъ
КУРСОВА РАБОТА по Статистика.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 22, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Спрямо кой количествен признак статистическото разсейване във вашата ГС е най-голяма? Спрямо признака месечна работна заплата статистическото разсейване е най-голямо – 132,74 лв. 7. Формирайте случайна извадка с връщане с обем 30 от вашата ГС и регистрирайте стойността на един от количествените приз
КУРСОВА РАБОТА по БИЗНЕС СТАТИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 29, качен на 25/03/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма разработва нова поточна линия, която ще пълни кофички с кисело мляко. За да проверят дали производствения стандарт /от 400 гр./ се спазва, е направена извадка от 30 кофички и е измерено съдържанието на кисело мляко в тях /величината X/. Получени са следните данни: X  {397, 397, 399, 401, 3
Статистическо изследване на посещенията на чужденци в България по месеци и по страни за периода от 2000-2013г.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 18, качен на 07/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наблюдава се следната тенденция: от месец януари до месец август се наблюдава тенденция на бързо повишаване на броя на туристите-чужденци у нас (техният брой се увеличава повече от 4 пъти), като пикът се достига през месец август. След това през месеците септември – декември се наблюдава тенденция к
Изследване на тенденцията на развитие на износа на РБ към Чехия за периода 2010-2012 година
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 44, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Характеризирайте чрез подходящи статистически измерители и методи географската или стоковата структури на износа или вноса на Република България през периода 2000-2012 г. по години или за периода; 2007-2012 г. по тримесечия или 2010 – 2012 г. по месеци. Решение: Представените стойности в таблица 1
ДОМАШНО № 3 статистика
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намерете 95%ДИ, ако x  21 и  3.2 sx . Интерпретирайте смисъла на така изчисления доверителнен интервал. ? [Гл. 7, 8] 2. Дадени са два доверителни интервала за един и същ параметър (21.2; 31.6) и (23.6; 29.2), които са изчислени върху една и съща случайна извадка. Не е известно кой от тези интервалПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 606 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 458 )
Курсови работи ( 62 )
Задачи ( 58 )
Теми ( 10 )
Анализи ( 5 )
Лекции ( 3 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 3 )
Изследвания ( 2 )
Уроци ( 1 )
Пищови ( 1 )
Казуси ( 1 )
Тестове ( 1 )
Поръчай задача ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Статистика ( 160 )
Мениджмънт / Управление ( 81 )
Икономика ( 73 )
Маркетинг ( 52 )
Финанси ( 32 )
Туризъм ( 26 )
Право ( 24 )
Медицина ( 22 )
Информатика ( 21 )
Счетоводство ( 16 )
Логистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
МИО ( 9 )
Социология ( 7 )
Педагогика ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96703499 написани страници
 558259098528 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 4 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

От mira_k@xxx...
на 04.03.2018г 16:18:46
Първо искам да ви благодаря, защото на двете курсови работи които ми изготвихте имам оценки 6,00 и 5,50 :)

От kateto@xxx...
на 04.03.2018г 16:15:39
Искам да ви благодаря за хубавата дипломна работа към която имах и защита със презентация. Подготвих се по нея и наистина разработената тема от вас е много добра!

От kali_peichev@xxx...
на 21.11.2017г 17:55:43
Май вече на ти трябва да започнем да си говорим :))))) Толкова теми ми написахте, че трябва да напиша вашето име на дипломата си :))) Страхотни сте.

От korandor@xxx...
на 17.11.2017г 18:32:56
Благодаря и със сигурност ще ползвам отново помощта Ви

2018, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Статистика
Real Time Web
Analytics