Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 11 Сортирай по:
„Организационна култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 5, качен на 16/08/2019 от те бр коментари 0
В случая на Японската култура и от гледна точка на „Lean” производството, което вероятно Емилов иска да въведе, то трябва да знае, че промяната на организационната култура не е просто смяна на реда на операционните, производствените процеси и т.н. Такава култура преди всичко подчертава факта, че тя трябва да направи всички хора да се чувстват част от Балкан Подем и Балкан Подем част от тях (собственост). Считам, че най-добре е Емилов да премине към усъвършенстване на традиционната култура. Защото освен всичко подобна култура на “Lean” изисква внедряване още в началото на живот на предприятието
Социални неравенства в българското общество.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 15, качен на 03/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Определянето на социалните отношения като отношения от субектен тип, имащи интегративен характер, не говори достатъчно за тяхното специфично съдържание или обществена субстанция. Общото за участието на хората в обществения процес е, че те участват в обществения процес по различен начин, заемат различно място и имат различна роля. В този смисъл обществената субстанция на социалните отношения е неравенството. Неравенството е резултат от обществения процес (поради разделението на труда и процесите на социална диференциация), но и фактор (предпоставка) за неговото осъществяване. Социалното в най
Механизъм на социалното действие на правото.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10, качен на 03/08/2019 от те бр коментари 0
Едва в края на XIX век, с отделянето на социологията от философията и на правната догматика от социалното действие на правото, става възможно обособяването на научни области като социология на морала, социология на религията и социология на правото. Самите юристи, по думите на Дюркем, Ерлих, Петражицки и др., започват да се чувстват неуютно в тесните рамки на закостенялата правна теория на юридическия позитивизъм. Появяват се първите емпирични правно-социологически изследвания, за да се стигне до знаменитата фраза на основоположника на американската социология на правото Р. Паунд, че вече е к
ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛЕСТТА В ТРАДИЦИОННАТА НАРОДНА КУЛТУРА И ХИПЕРМОДЕРНАТА КУЛТУРА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10, качен на 23/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Традиционната медицина постепенно е била изместена в много общества поради натиска на мисионери и правителства, които са възприемали такива практики като нещо забранено. Противно на тези вярвания обаче, традиционната медицина се е доказала като доста ефективна при лечението както на хроничните заболявания, така и на психологически проблеми, особено тези, свързани със стреса, които често произтичат от социално отчуждаване, безпокойство или загуба на самоуважение. Примери за заболявания, повлияни от стреса, са някои видове язви, кожни проблеми и бронхиални разстройства. Традиционната медицина е
ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 12, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
В продължение на десетилетия, политиците и обществеността са загрижени за ефектите от насилието в медиите върху деца. Въпреки, че многобройните правителствени и неправителствени доклади показват значителни вредни ефекти от излагането на насилие в медиите, много хора в обществото все още не знаят (или не са убедени) от изследванията, и все още има значителен обществен дебат дали да се вземе на сериозно въпроса за насилието в медиите. Притесненията спорадично се увеличават след стрелби в училища. Тези силно рекламирани събития понякога водят до въвеждането на политически инициативи. Въпреки това
Социална Мобилност - понятие за социална мобилност и значение на мобилността за функционирането на съвременните общества. Типове социална мобилност. Изследвания на мобилността.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 8, качен на 16/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дефиницията на социалната мобилност е обект на някои дискусии, и въпреки че е налице обща нишка, която преминава през всички тези дискусии, самата дефиниция варира. Има консенсус, че социалната мобилност се отнася до „движения на конкретни лица между периоди съобразно показатели за социално-икономически статус” и че тя има за цел да определи количествено „движението на дадени лица чрез разпределение на икономическото благосъстояние във времето, определяйки доколко зависимо е нечие настоящо икономическо състояние позиция от неговото / нейното минало и свързващо мобилността на хората с общите у
„Организационна култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 4, качен на 27/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
От гледна точка на създаването на климат за промяна, културата е само ефективна, ако се прилага към съответната област, която се нуждае от промяна или е свързана с някаква организационен проблем. Някои организации се нуждаят от вътрешни или външни стимули, които да способстват за промяна на културата. Лидерството е важно при определяне на ефективността на културната промяна. Лидерите в организациите са „шампиони” в разбирането и управлението на културата в организацията и на възнаграждане или санкциониране на субкултури в зависимост от това дали те се приведени в съответствие или не с корпор
ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЕДУАРД ХОЛ ЗА ОПИСВАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ФРАНЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 8, качен на 21/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
За повече от 200 години от Френската революция, за Франция разграниченията по раса или вяра трябва да бъдат забравени за доброто на „La France”. Всеки човек е французин, така че няма никакви политически кампании за гласове на етническа основа. Французите са толкова отдадени на идеята за равенство, че са против проучването на населението по раса, етническа принадлежност или религия. Въпреки процъфтяващото население от имигранти от Северна Африка и мюсюлманските страни, Франция все още няма черни или арабски кметове и никакви малцинства не са представени в Народното събрание. Във Франция все още
ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЕДУАРД ХОЛ ЗА ОПИСВАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ЯПОНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 6, качен на 21/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло, японците са срамежливи хора и малко по-формални. В собственото си общество, те са разработили уникален набор от ценности, обичаи и традиции, и те имат правила за почти всяка ситуация. Те се опитват да бъде внимателни и сговорчиви с другите, чужденците. Те уважават всички религии. Японската култура има групова ориентация: алтруизъм, работа в екип и групова сплотеността са тези елементи, които имат ясен акцент в културата на Япония. Индивидуална идентичност се определя от социалната група. Японците показват уважение към другите. Това действа като ключов социален лубрикант. Уважението
Фирмена култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 5, качен на 04/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяка компания се определя от своята фирмена култура. Може да се каже, че фирмената култура е ДНК-то на всяка организация, тъй като тя е единственият й уникален идентификатор. Фирмената култура илюстрира ценностите и нормите на организацията, с една дума, нейната „личност”. Корпоративната култура определя начина, по който организацията си взаимодейства с конкурентите и начина, по който служителите й взаимодействат с външния свят и по-специално със своите партньори и доставчици. Това е формулата, която ръководи екипа, както и вдъхновява и мотивира служителите. Фирмената култура е отговорна и за
СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И СОЛИДАРНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10-15, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Увод излагащ собствената позиция и гледна точка, поставяки въпроса в една от трите доминиращи парадигми: Структурен функционализъм, Символен интеракционизъм, Теория на конфликта 2. Теоретичен модел, който коректно дефинира двете понятия и връзката между тях, в перспективата на избраната парадигма и формулиране на собствената хипотеза (Излагане на тезата) 3. Проверка на теоретичния модел по отношение на практиката, реалността. Има изследвания на Алфа Рисърч отразяващи състояните на Българското общество (2002,2008) (Антитеза) 4. Връщане към теоретичния модел на базата на вече изложените фактПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 736 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 20 )
Реферати ( 4 )
Есета ( 2 )
Казуси ( 2 )
Теми ( 1 )
Доклади ( 1 )
Изследвания ( 1 )
Теми за държавен изпит ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Социология ( 43 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Социология
Real Time Web

Analytics