ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (880)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Курсови работи (20)
Реферати (4)
Есета (2)
Казуси (2)
Теми (1)
Доклади (1)
Изследвания (1)
Теми за държавен изпит (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (181)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Право (51)
Финанси (49)
Социология (46)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 14 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Социология
„Организационна култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 4, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
От гледна точка на създаването на климат за промяна, културата е само ефективна, ако се прилага към съответната област, която се нуждае от промяна или е свързана с някаква организационен проблем. Някои организации се нуждаят от вътрешни или външни стимули, които да способстват за промяна на културата. Лидерството е важно при определяне на ефективността на културната промяна. Лидерите в организациите са „шампиони” в разбирането и управлението на културата в организацията и на възнаграждане или санкциониране на субкултури в зависимост от това дали те се приведени в съответствие или не с корпор
Социална Мобилност - понятие за социална мобилност и значение на мобилността за функционирането на съвременните общества. Типове социална мобилност. Изследвания на мобилността.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Дефиницията на социалната мобилност е обект на някои дискусии, и въпреки че е налице обща нишка, която преминава през всички тези дискусии, самата дефиниция варира. Има консенсус, че социалната мобилност се отнася до „движения на конкретни лица между периоди съобразно показатели за социално-икономически статус” и че тя има за цел да определи количествено „движението на дадени лица чрез разпределение на икономическото благосъстояние във времето, определяйки доколко зависимо е нечие настоящо икономическо състояние позиция от неговото / нейното минало и свързващо мобилността на хората с общите у
ВЛИЯНИЕ НА МЕДИИТЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В продължение на десетилетия, политиците и обществеността са загрижени за ефектите от насилието в медиите върху деца. Въпреки, че многобройните правителствени и неправителствени доклади показват значителни вредни ефекти от излагането на насилие в медиите, много хора в обществото все още не знаят (или не са убедени) от изследванията, и все още има значителен обществен дебат дали да се вземе на сериозно въпроса за насилието в медиите. Притесненията спорадично се увеличават след стрелби в училища. Тези силно рекламирани събития понякога водят до въвеждането на политически инициативи. Въпреки това
ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛЕСТТА В ТРАДИЦИОННАТА НАРОДНА КУЛТУРА И ХИПЕРМОДЕРНАТА КУЛТУРА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Традиционната медицина постепенно е била изместена в много общества поради натиска на мисионери и правителства, които са възприемали такива практики като нещо забранено. Противно на тези вярвания обаче, традиционната медицина се е доказала като доста ефективна при лечението както на хроничните заболявания, така и на психологически проблеми, особено тези, свързани със стреса, които често произтичат от социално отчуждаване, безпокойство или загуба на самоуважение. Примери за заболявания, повлияни от стреса, са някои видове язви, кожни проблеми и бронхиални разстройства. Традиционната медицина е
Механизъм на социалното действие на правото.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от те бр коментари 0
Едва в края на XIX век, с отделянето на социологията от философията и на правната догматика от социалното действие на правото, става възможно обособяването на научни области като социология на морала, социология на религията и социология на правото. Самите юристи, по думите на Дюркем, Ерлих, Петражицки и др., започват да се чувстват неуютно в тесните рамки на закостенялата правна теория на юридическия позитивизъм. Появяват се първите емпирични правно-социологически изследвания, за да се стигне до знаменитата фраза на основоположника на американската социология на правото Р. Паунд, че вече е к
Социални неравенства в българското общество.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Определянето на социалните отношения като отношения от субектен тип, имащи интегративен характер, не говори достатъчно за тяхното специфично съдържание или обществена субстанция. Общото за участието на хората в обществения процес е, че те участват в обществения процес по различен начин, заемат различно място и имат различна роля. В този смисъл обществената субстанция на социалните отношения е неравенството. Неравенството е резултат от обществения процес (поради разделението на труда и процесите на социална диференциация), но и фактор (предпоставка) за неговото осъществяване. Социалното в най
„Организационна култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от те бр коментари 0
В случая на Японската култура и от гледна точка на „Lean” производството, което вероятно Емилов иска да въведе, то трябва да знае, че промяната на организационната култура не е просто смяна на реда на операционните, производствените процеси и т.н. Такава култура преди всичко подчертава факта, че тя трябва да направи всички хора да се чувстват част от Балкан Подем и Балкан Подем част от тях (собственост). Считам, че най-добре е Емилов да премине към усъвършенстване на традиционната култура. Защото освен всичко подобна култура на “Lean” изисква внедряване още в началото на живот на предприятието
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА СТАРЕЕНЕТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Теориите в модернизационната традиция по този начин са се превърнали в усилия за отчитане на състоянието или поведението на отделните възрастни хора, когато те стареят. Те също така предлагат обяснение на възрастта като културен идеал. Тоест, те предполагат, че символичният смисъл и природа на стареенето също се променят, когато възрастните хора вече не се разглеждат като носители на знание, богатство и възможности. Според по-общият модел на теорията за модернизацията основните принципи, въз основата на които обществото изпълнява основните си функции, ще диктуват значението и местоположението
СОЦИАЛНА НОРМА И ОТКЛОНЕНИЕ. ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социалните норми и ценности протичат чрез посредничеството на двата полюса "отвън навътре". Човек придобива своя структура на нагласите, която е оформена като пряк резултат от влиянието на обективната реалност; той или тя се формира в своето собствено време в специфична социална среда и придобива структура на нагласите, която му позволява да съществува и да действа в тази среда . Социализацията на индивида може да прогресира повече или по-малко успешно. Могат да възникнат конфликтни ситуации между индивида и околната среда, които го заобикалят по време на процеса на социализация. Резултатът м
Понятие за социална мобилност и значение на мобилността за функционирането на съвременните общества. Типове социална мобилност. Актуални изследвания на мобилността.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Увеличаване на социалния престиж: Когато се осъществи вертикална социална мобилност нагоре, човек преминава от нисък социален статус към висок социален статус. По този начин социалната мобилност води до увеличаване на обществения престиж. Развитие на латентните таланти: Социалната мобилност помага да се развие латентна способност, която иначе ще остане пасивна. Ако останем ограничени до настоящия ни статус, позиция, класа или професия, не е възможно да развием нашите латентни способности. Например, ако останем ограничени в професията - земеделие - без да преминем към друга професия, да кажем п
СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА И СОЛИДАРНОСТ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 10-15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Увод излагащ собствената позиция и гледна точка, поставяки въпроса в една от трите доминиращи парадигми: Структурен функционализъм, Символен интеракционизъм, Теория на конфликта 2. Теоретичен модел, който коректно дефинира двете понятия и връзката между тях, в перспективата на избраната парадигма и формулиране на собствената хипотеза (Излагане на тезата) 3. Проверка на теоретичния модел по отношение на практиката, реалността. Има изследвания на Алфа Рисърч отразяващи състояните на Българското общество (2002,2008) (Антитеза) 4. Връщане към теоретичния модел на базата на вече изложените факт
Фирмена култура в „Балкан Подем“ АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Социология, брой страници 5, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всяка компания се определя от своята фирмена култура. Може да се каже, че фирмената култура е ДНК-то на всяка организация, тъй като тя е единственият й уникален идентификатор. Фирмената култура илюстрира ценностите и нормите на организацията, с една дума, нейната „личност”. Корпоративната култура определя начина, по който организацията си взаимодейства с конкурентите и начина, по който служителите й взаимодействат с външния свят и по-специално със своите партньори и доставчици. Това е формулата, която ръководи екипа, както и вдъхновява и мотивира служителите. Фирмената култура е отговорна и заСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни