Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 18 Сортирай по:
МЕТОД НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на стопанската дейност е изисквало развитието и на някои форми на контрол върху качеството на отчетната информация. През 1299 в английския кралски двор се инициира учредяването на поста контрольор (одитор). Трябва да се отбележи фактът на появата на двойния запис, което значително е улесн
Семестриален казус № 2.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 01/01/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Назначен служител с месечна заплата 500 лв. и вноски за социално и здравно осигуряване за сметка на работодателя – 140 лв. Служителят отговоря на изискванията за ползване на облекчение от работодателя, като към месец април 2016 г. са изминали 12 месеца от назначаването му.
Анализ на финансовите резултати и рентабилността на „СИНЧЕЦ ММ”ЕООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 23, качен на 08/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Анaлизът нa финaнсoвото cъстoяние нa фиpматa нe мoжe дa бъде осъщeствeн сaмо с един пoказaтел, кoлкoто и знaчим и обoбщaвaщ да е тoй. Неoбхoдимо е дa се изпoлзва систeма от пoказaтели, кoито ще рaзкрият нaй-тoчно финaнсовoто съcтояниe, нo въпpоcът зa избoр зaвиси oт мнoжeство фaктоpи, нaй-вeче oт
ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА НА СОРТОВИ СЕМЕНА АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 14, качен на 08/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Счита се, че финансирането с акции и облигации е по-скъпо от банковите заеми, тъй като придобиването на акции и облигации изисква по-висока възвръщаемост за поетия риск. Поради това корпоративните ценни книжа имат по-висок риск от кредитния риск на банките. Реинвестираната печалба в предприятията (с
АНАЛИЗ НА SFAS 2 И СВЪРЗАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА САЩ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 10, качен на 20/07/2018 от tetradka.bg бр коментари 0
В днешния бързо променящ се свят, който все повече разчита на технологиите, инвестициите за научни изследвания (R & D) са по-важни от всякога за икономическото бъдеще на компании и държави. Настоящото финансово отчитането на разходите за научна и изследователска дейност изискват тяхното признаване к
КАЗУС за курсова работа по Анализ на финансови отчети на студенти с нечетен факултетен номер.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 4, качен на 27/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Всички изчислени коефициенти характеризират финансовата устойчивост на предприятието. В резултат на резултатните коефициенти за текущата и предходна година могат да се изведат следните изводи: 1) Коефициент на концентрация на СК: Делът на собствениците на капитала в общия размер на стопанските сред
КАЗУС за курсова работа по Бизнес анализ на студенти с четен факултетен номер.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 6, качен на 28/09/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
1/. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал за 2013г. Коефициент на финансова автономност (К на финансов риск) = Собствен капитал/Привлечен капитал = 41 500 / 41500 =1 Привлечен капитал = дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви + финансирания
Свитък от решени изпитни материали по счетоводни стандарти, счетоводен анализ, бюджетно счетоводство, практико - приложни задачи и тестове.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 30+, качен на 04/03/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Задача № 1 / стр. 6 1. Дт. сметка Обезценка на Материални запаси / Кт. сметка Други приходи – 2000 лв. 2000 лв. в (намаление) на ФР (финансовия резултат) за данъчни цели; отражение по сметка Отсрочени данъци – в Дт. -200 лв.; 2. Дт. сметка Разчети по гаранции (Провизии) / Кт. сметка Каса или
Свитък с изпитни материали (Решения на 7 задачи)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 20, качен на 20/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Със средства от разплащателната сметка са изплатени задължения към разни доставчици в размер на 2 000 лв. Писмо на търговската банка № 9232353. 2. Изплатени са задължения към разни доставчици с краткосрочен заем от Търговска банка “Биохим” в размер на 1 000 лв. Писмо на търговска банка № 3234324
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ЦЕСИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 18, качен на 19/10/2016 от те бр коментари 0
Ако приемем, че задължението на дружество В, което е цедирано в полза на дружество Б произтича от примерно 5 фактури от по 1 000 лв, където към датата на договора за цесия не са платени и всяка от тях е издадена с последна дата на всеки календарен месец, считано от м.01. т.г. и за всяка отделна факт
Решение на казус по счетоводство за студентите с четен факултетен номер.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 8, качен на 11/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Б. През м. април в предприятието са извършени следните стопански операции: 1. Получени са вземанията от клиентите. Сумите са постъпили по разплащателната сметка. 2. Изплатени са задълженията към персонала, средствата са преведени по дебитните карти. 3. Изплатено е част от задължението към лизинго
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “ФАЗЕРЛЕС” АД ЗА ПЕРИОДА 2009-2013г. И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО МУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 25, качен на 19/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на анализ в моят курсов проект е “Фазерлес” АД, която е публична компания. Предмет на дейност на дружеството е производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто- и железопътни транспортни услуги, авторемонтни услуги и др. От нСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1283 )
Ученици ( 16 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 489 )
Курсови работи ( 373 )
Лекции ( 84 )
Дипломни работи ( 65 )
Готови дипломни работи ( 56 )
Задачи ( 51 )
Теми ( 46 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Казуси ( 15 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 826 )
Мениджмънт / Управление ( 87 )
Икономика ( 79 )
Маркетинг ( 60 )
Финанси ( 37 )
Право ( 26 )
Туризъм ( 26 )
Медицина ( 22 )
Информатика ( 21 )
Логистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Статистика ( 12 )
МИО ( 9 )
Социология ( 7 )
Педагогика ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96722898 написани страници
 558159289397 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

От mira_k@xxx...
на 04.03.2018г 16:18:46
Първо искам да ви благодаря, защото на двете курсови работи които ми изготвихте имам оценки 6,00 и 5,50 :)

От kateto@xxx...
на 04.03.2018г 16:15:39
Искам да ви благодаря за хубавата дипломна работа към която имах и защита със презентация. Подготвих се по нея и наистина разработената тема от вас е много добра!

От kali_peichev@xxx...
на 21.11.2017г 17:55:43
Май вече на ти трябва да започнем да си говорим :))))) Толкова теми ми написахте, че трябва да напиша вашето име на дипломата си :))) Страхотни сте.

От korandor@xxx...
на 17.11.2017г 18:32:56
Благодаря и със сигурност ще ползвам отново помощта Ви

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Счетоводство
Real Time Web
Analytics