ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1036)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (119)
Теми (51)
Реферати (19)
Есета (8)
Казуси (7)
Лекции (4)
Доклади (3)
Готови дипломни работи (3)
Дипломни работи (2)
Изследвания (2)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (2)
Теми за държавен изпит (1)

КАТЕГОРИЯ
Психология (231)
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Психология
КАК ПСИХОЛОГИЯТА ПОМАГА ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО СТАТУКВО В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 8, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че са вплетени редица проблеми, свързани с психичното здраве, включително депресия, ADHD и болестта на Алцхаймер, ролята на храненето за психичното здраве на нациите все още не е напълно разбрана. Потенциалните причини за това са липсата на информираност за научни доказателствата, скептицизъм относно тяхната достоверност и / или липсата на интерес в различни лечения. Към това се добавя сложното взаимодействие на факторите, които могат да засегнат психичното здраве. Дори да се ограничим до нарастващия набор от изследвания, които илюстрират връзката между диета и чувства и поведения, ст
РЕЗЮМЕ НА «ЧОВЕКЪТ - СОЦИАЛНО ЖИВОТНО»
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 6, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Арънсън обяснява социалното разбиране за съответствието и обсъжда с помощта на експерименти и практически примери факторите, които определят степента на съответствие на реакцията на даден индивид в обществото по даден въпрос. Арънсън също дискутира своята генерична визуализация като положителна или отрицателна характеристика на хората и начините, по които тя може да повлияе на резултатите. Основното му твърдение е, че хората са склонни да се движат заедно с тълпата като цяло, защото ако не го направят, им се предлага социална съпротива. Те могат да променят своето лично мнение в полза на мнози
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА СВОБОДАТА? ОБОСНОВЕТЕ РОЛЯТА МУ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ИНДИВИДА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 7, качен на 13/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Свободното решение е свързано със съзнателното мислене , което се отнася до решението и самооценката, т.е. "самоотразяването". Разбира се, саморефлексията не е необходима характеристика на съзнанието изобщо. Съзнателно означава да мога да осъзная решението, което правя интуитивно, без да мисля за собствените си нужди или да отразявам мисловни реакции. Самоотразяването се използва като чадър за конкретни начини на мислене, които (a) могат да се появят само в съзнанието и (б) да доведат до свобода. Това включва процеси като умствена симулация, търсене на събития и рефлективна аргументация. Това
ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА АНТРОПОЛОГИЯ НА ФРАНЦ БОАС. ШКОЛАТА "КУЛТУРА И ЛИЧНОСТ".
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 13, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Преди Боас, антропологията като предмет не е нищо повече от разнообразие от антропометрични, езикови, етнографски и археологически данни за еволюцията на човека. Расата и езикът, или расата и културата, разбирани като фази от същата еволюция, се третират като присъщо взаимосвързани. Културата е определена по същество като израз на рационалното мислене на човешкия ум и се счита за едно хуманистично и еволюционно явление, което се проявява от цялото човечество, но в различна степен. Културните различия или прилики се обясняват с различия или сходства в расовите фактори, с географските фактори ил
ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НАУКАТА СРАВНИТЕЛНО-КУЛТУРНА ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК. СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОРПОРАТИВНИЯ АНАЛИЗ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 12, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Сравнително-културната психология исторически се е развивала от естествените научни изследвания в психологията и антропологията, и стои в противовес на херменевтичните изследвания в тези области . Тя продължава да се развива успоредно с допълнителните перспективи на културната психология и местните психологии и се прилага международно за решаване на редица практически въпроси, Термините „сравнително-културна психология“, „междукултурна психология“ и „културна психология“ са различни, но донякъде и размити концепции, чиито елементи и характеристики частично се припокриват. Методологически, с
ПСИХИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПУБЕРТЕТА (ФИЗИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ, ФИЗИЧЕСКИ АЗ-ОБРАЗ).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 11, качен на 03/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Половото съзряване не е главната промяна нито на психиката, нито на физиологията в периода на физиологичното съзряване (11-14 /±1г./). Такава е усвояването на поведение с физически качества на възрастен човек. Затова главната физиологична промяна е увеличаването на физическите възможности до такива като на възрастните. Половото съзряване е един от елементите на тази промяна, макар с него често да се нарича цялото ранно юношество. Еволюционният смисъл на половата зрялост е възможността най-адаптивните качества на отделните индивиди да бъдат добавяни към генетичната програма на вида. Настъпване
КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ МЛАДИТЕ ХОРА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 13, качен на 15/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като всеки посредник, видеоигрите са канал за комуникация, чийто ефект варира в широки граници по отношение на съдържанието на конкретната игра. Експериментали и мета-аналитични данни показват, че играта на видеоигри с насилие увеличава агресията, враждебността и агресивните мисли , . Игри с положително съдържание показват положителни ефекти. Например, игри с танци могат да помогнат на децата да загубят тегло , , . Видео играта е електронна игра, която включва използването на потребителски интерфейс за генериране на визуална обратна връзка посредством монитор. Електронните системи, които се
ВЛАСТ И ВЛИЯНИЕ. ПОДЧИНЕНИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 8, качен на 04/10/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Изграждането на личностна власт произтича от личните особености на мениджъра, а не на неговата позиция в йерархията на властта. Три личностни характеристики, експертен опит, политическа грамотност и харесване, имат потенциал за подобряване на личностната власт в една организация. Най-очевидното е изграждането на експертиза. Допълнителна експертиза може да бъде придобита в резултат на специализирано обучение и образование, участие в професионални асоциации и участие в ранни етапи на проекти. Честър Бърнард разглежда „съгласие на управлявания”, вместо правата в резултат на собствеността. Той твъ
ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЕДУАРД ХОЛ ЗА ОПИСВАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ЯПОНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 8, качен на 01/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Японецът вярва, че е избраник на боговете в уникалността на своето място в света. Самите японци наричат страната си Nihon Koku, Nippon Koku, или само Nihon или Nippon. Тези имена всъщност означават нещо, което европейците казват за Япония – „Източниците на Слънцето” или „Страната на Изгряващото Слънце”. Това е страната, в която пиенето на чай е церемония, подреждането на цветята във ваза е икебана, а старателното изписване на буквите е цяло изкуство, наречено калиграфия. Нищо чудно, че имат пословица, която гласи – Бързаш ли, заобиколи. Древната история според японските митове превръща импера
ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО – ЕДНА НЕВЪЗМОЖНА ЛЮБОВ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 10, качен на 19/05/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че изучаването на престъпното поведение и теориите на престъпленияте да имат значителен принос за взаимовръзката им (Grisso, 1991; Hess, 1996; Loh, 1981 г.), пресечната точка на психологията и правото се превърна в широка и все по-сложна поддисциплина на психологията (Melton, Huss, и Tomkins, 1998; Wiener 1997). Просто казано, всичко, което попада в обхвата на пресечната точка на психологията и правната система може да счита в рамките на психологията и на правото. Неяснотата на това определение дава възможност за много широко и все по разширяващо се поле, което е ограничено само от в


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни