ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (856)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (795)
Курсови работи (33)
Готови дипломни работи (13)
Теми (5)
Дипломни работи (4)
Реферати (3)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (2)
Есета (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (168)
Маркетинг (117)
Икономика (111)
Педагогика (70)
Право (49)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (28)
Медицина (25)
МИО (20)
Логистика (19)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Социология (12)
Психология (9)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 8 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Педагогика
ПАРАДИГМА НА АКТИВНОТО УЧЕНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 9, качен на 09/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Chen и Honomichl (2008) са съгласни, че ученето за откриване е конструктивистко по природа . Това учене е метод, който изисква от учениците да се занимават с познания и активно изследване за придобиване на знания. От гледна точка на класната стая, то се отнася до вид програма, където учениците са мотивирани да търсят активно и да анализира идеи, отговори или планове, представени по време на учебната сесия. Това учене се случва, когато учениците не получават необходимата информация, която им помага да разберат основните идеи или когато учениците не са въведени в учебния материал. В други случа
Интерактивността в часа на класа (3-4 клас)-метод на обучение.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 25, качен на 10/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според действащите в България образователни стандарти часът на класа се организира веднъж седмично от класния ръководител. За целта той трябва да изготви годишен план за провеждането му. В новия Закон за предучилищното и училищното образование, който замени Закона за народната просвета, е записано, че часът на класния се използва „за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление”. Той може да се ползва и в блок от часове в зависимост от проблематиката и потребностите на учениците. В началото
Сексолого–педагoгически проблеми през периода на пубертета и юношеството.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 15, качен на 15/02/2015 от tetradka.bg бр коментари 0
Пубертетът е сбор от дълбоки хормонални промени, предизвикващи ясно изразени изменения в ръста, гърдите, окосмяването, външните и вътрешните полови органи. Тази телесна метаморфоза настъпва на различна възраст у различните народи, семейства и индивиди от едно и също семейство . В тази фаза е характерно бързото увеличаване на ръста у подрастващите. У момичетата израстването е най – интензивно към 13-та година. За две години при тях ръстът може да се увеличи с 20 см. Изразено е израстването на крайниците. Изостава това на гърдите и на таза. В резултат се нарушава хармоничността на тялото, коет
ЕКИПНА РАБОТА В СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 13, качен на 26/06/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Съгласно Petrie et al. (2010) „всички социални педагози трябва да се чувстват, че са напълно приети като част от екипа. Колегите трябва да дават подкрепа в процеса на адаптация към една нова среда, нова работа и нов екип. Мениджърите описват, че успешен екип се създава от служители с добра комбинация от умения и опит”. Първият елемент, който създава чувство за кохерентност в екипа е споделена ценностна база. Някои от социалните педагози отбелязват, че има нужда да се възстановят или повторят ценностите, които членовете на персонала трябва да споделят на продължаваща основа. Те се отнасят до то
Същност и определение на психотерапията. Хуманистичен възглед за психотерапията като помощ за развитието на човека.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 13, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първоначално използвана като лечебен похват, психотерапията непрекъснато разширява сферата си на приложение. Днес същата се прилага както за терапия на патологични разстройства, така и в психозоматиката, за подобряване на социалното функциониране, в бизнес отношенията и образователната практика, при семейни и междугрупови дисфункции. Изхождайки от казаното по-горе могат да се определят някои изисквания към определението напсихотерапията: - Да не е клинично подчинена и да отразява по-широк от лечението аспект на прилагане; - Да почива на общопсихологически и приемливи за различните школи (по
Смущения във възпитателния процес. Психолого-педагогически симптоми при неправилно формиране на личността на ученика и възпитанието на „трудните деца”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
В основата на смущенията в поведението са смущенията в усвояването и неспазването на социални норми за поведение, което води до деформиране на връзката личност – социална среда. Предположението, че в основата на психичните смущения е недостатъчното възпитателно въздействие, не се потвърждава практически. Напротив, за много от децата със смущения в поведението се изразходва повече педагогическа „енергия”. Причина за смущенията могат да бъдат и отделни тежки и потискащи преживявания, стресове и конфликти. Сами по себе си тези фактори могат са смутят дейностите, но в нормалния случай те отзвучава
Квалификация на учителя и качество на образованието.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 13, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
След десетилетия на игнориране на учителите и намесата във всеки аспект на образованието, в опит да се създаде значима промяна, ефективна образователна реформа, вече не сме в състояние да игнорираме изследванията, които показват, че учителите са може би най-важната променлива в образователното уравнение. Търсенето на "висококвалифицирани преподаватели" е довело до все по-нарастващите изисквания за сертифициране, както на предмета на преподаване, така и на педагогиката като цяло. Но сравняването на качеството на учителите с квалификацията на учителите не е имало прогнозираните резултати. Наци
КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО-СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Педагогика, брой страници 14, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
В литературата съществуват най-различни определения на понятието „качество”, които съвпадат по най-важните си елементи. Например във някои речници по философия философски речници качеството се определя като „ … съществена определеност на предмета, по силата на която той е даденият, а не някой друг предмет и се отличава от другите предмети” . Именно качеството отразява устойчивото взаимоотношение на съставните елементи на обекта, които характеризират неговата специфика, даваща възможност да се отличава един обект от другите. Качеството би могло да се разглежда като комплексно понятие, което се


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни