ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (815)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 817 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси
ОСНОВНИ РИСКОВЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДЕЛКИ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО МИНИМИЗИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 08/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рискът се разбира като възможност за загуби при настъпване на нежелано събитие под влиянието на негативни фактори. По този начин рискът е не само икономическа категория, която се характеризира с вероятността от загуби по време на международни сделки, но и е вероятностна категория, която показва несигурността на риска и несигурността на участниците в резултата от сделките. Това означава, че понятието риск-шанс означава шансът да се получат ползите от един от контрагентите в сделката за сметка на други, а не само рискът от загуба. Организациите използващи тази концепция трябва да анализират риск
ОСОБЕНОСТИ НА ХУМАНИТАРНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 08/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на веригата за доставки и оперативните изследвания (SCM / OR) разпознават това, моделирайки системен подход с помощта на аналитични инструменти като прогнозиране, симулация, оптимизация, теория на игрите и т.н. Въпреки това, съществува необходимост от разширяване на сегашните и развиване на нови модели и методологии за SCM / OR, за да се отчетат специфичните предизвикателства на хуманитарните операции. За да се постигне това, трябва да се признае и да се отговори на основните предизвикателства пред хуманитарната логистика: 1. Висока несигурност в търсенето. Две земетресения от сх
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЛАКШМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 03/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
В потребителския маркетинг, в основата на всяка марка, е концепцията за позициониране, уникалното предложение за продажба и уникалното и убедително конкурентно предимство. Лашми трябва да определи позиционирането си и след това да я предаде чрез своите продукти, услуги, цена, дистрибуция и комуникацията. Позиционирането е разликата, която създава предпочитанието за марката. Когато става дума за лукс, уникалността е това, което е важно, а не сравнение с конкурент. Луксът е израз на вкус, на творческа идентичност; луксът казва: "това е, което съм", а не "това зависи" - което предполага позициони
Понятие за социална мобилност и значение на мобилността за функционирането на съвременните общества. Типове социална мобилност. Актуални изследвания на мобилността.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 13, качен на 26/09/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Увеличаване на социалния престиж: Когато се осъществи вертикална социална мобилност нагоре, човек преминава от нисък социален статус към висок социален статус. По този начин социалната мобилност води до увеличаване на обществения престиж. Развитие на латентните таланти: Социалната мобилност помага да се развие латентна способност, която иначе ще остане пасивна. Ако останем ограничени до настоящия ни статус, позиция, класа или професия, не е възможно да развием нашите латентни способности. Например, ако останем ограничени в професията - земеделие - без да преминем към друга професия, да кажем п
КАМПАНИЯ НА МАНДЕВ ООД СРЕЩУ ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 24/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кампанията ще насочва родителите към интервенция в рамките на по-голямата общност и социална среда. Кампанията ще предоставя здравни послания, насочени към контрол от родителите върху храненето и физическата активност, както и управлението на семейното хранене и физическата ктивност. Стратегията за използване на родители като агенти на промяната в детското затлъстяване се подкрепя и от последните проучвания. Родителското затлъстяване е свързано с по-ниски шансове за успех в програмите за превенция на затлъстяването и програми за намаляване на теглото. Изследователите идентифицират екологични
ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ И КРАЯТ НА ЗАПАДНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ВАРВАРСКИТЕ КРАЛСТВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по История, брой страници 7, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Вълна след вълна варварски племена са преминали през Римската империя. Групи като визготи, вандали, саксонците, франки, остроготи и ломбарди са преобърнали империята, като в крайна сметка са извадили от нейната цялост области, в които са се установили. Англите и саксонците са населили британските острови, а франките Франция. През 476 г. К. К. Ромул, последният от римските императори на Запад, бил свален от германския лидер Одоаер, който станал първият варвар, който е управлявал Рим. Редът, който Римската империя е донесъл в Западна Европа в продължение на 1000 години вече не съществувал повече
КАК ПСИХОЛОГИЯТА ПОМАГА ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО СТАТУКВО В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 8, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че са вплетени редица проблеми, свързани с психичното здраве, включително депресия, ADHD и болестта на Алцхаймер, ролята на храненето за психичното здраве на нациите все още не е напълно разбрана. Потенциалните причини за това са липсата на информираност за научни доказателствата, скептицизъм относно тяхната достоверност и / или липсата на интерес в различни лечения. Към това се добавя сложното взаимодействие на факторите, които могат да засегнат психичното здраве. Дори да се ограничим до нарастващия набор от изследвания, които илюстрират връзката между диета и чувства и поведения, ст
Бизнес статистика.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 14, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма „ЛуксШу” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на дейността през последните години със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целите на анализа е изготвено следното задание: • Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки; • Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски; •
СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Със счетоводните амортизации се увеличава, а с данъчните се намалява счетоводния финансов резултат. 2. Съгласно ЗКПО начислените лихви за просрочени публични задължения не се признават за данъчни цели. 3. Не се признават липси по вина на МОЛ.
ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мястото на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в общите транспортни операции в страните от Европа силно варира както между страни така и в рамките на отделните граници на държавите. Количеството на стоки транспортирани по ВВТ обикновено е доста скромно в сравнение с другите режими на сухопътен транспорт. През 2013-2014 ВВТ в Европейския съюз (ЕС) е реализирал товоропоток от 1446 млн. Белгия, Германия и Холандия имат дял от 80% от този трафик. В Русия обема на товарите, превозвани от ВВТ през 2013 г. е достигнал 153,4 милиона тона (за разлика от 108,9 през 2012г.). От тях вътрешен превоз - 131.6 м
ПРОУЧВАНЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ НА МАЛЪК БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социалните медии играят жизненоважна роля в маркетинга и създаването на връзки с клиентите. С ограничените бариери за навлизане, малките предприятия започват да използват социалните медии като средство за маркетинг. За съжаление, много малки фирми се борят да използват социалните медии и нямат никаква стратегия. Като резултат, без основно разбиране за предимствата на социалните медии и как да се използват за ангажиране на клиенти, безброй възможности се пропускат. Целите на изследването е да се получи първоначално разбиране за това как малкия бизнес чрез използване на социалните медии може да
Смяна на бизнес модела във веригите за бързо хранен: FAST FOOD срещу FAST CASUAL.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Концепцията на Fast Casual, въз основа на която този модел превъзхожда Fast Food има следните особености: - По-високи цени, $ 7- $ 15 за хранене. - По-висококачествен храна. - По-здравословна храна, поне така се възприема. - Използване на свежи продукти. - По-приятна и разчупена атмосфера и декори. - Не се предлагат пластмасови прибори и чинии в някои от обектите за хранене - Възможно е клиент да си поръча алкохол. Концепцията на Fast Casual е успешна, защото нейната идея е да накара клиентите да преживеят своето присъствие, а не просто място да получават бързо обслужване и бърза храмСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 69
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни