ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (813)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (815)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (20)
Логистика (20)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 815 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси
ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЛАКШМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 03/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
В потребителския маркетинг, в основата на всяка марка, е концепцията за позициониране, уникалното предложение за продажба и уникалното и убедително конкурентно предимство. Лашми трябва да определи позиционирането си и след това да я предаде чрез своите продукти, услуги, цена, дистрибуция и комуникацията. Позиционирането е разликата, която създава предпочитанието за марката. Когато става дума за лукс, уникалността е това, което е важно, а не сравнение с конкурент. Луксът е израз на вкус, на творческа идентичност; луксът казва: "това е, което съм", а не "това зависи" - което предполага позициони
Понятие за социална мобилност и значение на мобилността за функционирането на съвременните общества. Типове социална мобилност. Актуални изследвания на мобилността.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Социология, брой страници 13, качен на 26/09/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Увеличаване на социалния престиж: Когато се осъществи вертикална социална мобилност нагоре, човек преминава от нисък социален статус към висок социален статус. По този начин социалната мобилност води до увеличаване на обществения престиж. Развитие на латентните таланти: Социалната мобилност помага да се развие латентна способност, която иначе ще остане пасивна. Ако останем ограничени до настоящия ни статус, позиция, класа или професия, не е възможно да развием нашите латентни способности. Например, ако останем ограничени в професията - земеделие - без да преминем към друга професия, да кажем п
КАМПАНИЯ НА МАНДЕВ ООД СРЕЩУ ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 24/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кампанията ще насочва родителите към интервенция в рамките на по-голямата общност и социална среда. Кампанията ще предоставя здравни послания, насочени към контрол от родителите върху храненето и физическата активност, както и управлението на семейното хранене и физическата ктивност. Стратегията за използване на родители като агенти на промяната в детското затлъстяване се подкрепя и от последните проучвания. Родителското затлъстяване е свързано с по-ниски шансове за успех в програмите за превенция на затлъстяването и програми за намаляване на теглото. Изследователите идентифицират екологични
ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ И КРАЯТ НА ЗАПАДНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ВАРВАРСКИТЕ КРАЛСТВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по История, брой страници 7, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Вълна след вълна варварски племена са преминали през Римската империя. Групи като визготи, вандали, саксонците, франки, остроготи и ломбарди са преобърнали империята, като в крайна сметка са извадили от нейната цялост области, в които са се установили. Англите и саксонците са населили британските острови, а франките Франция. През 476 г. К. К. Ромул, последният от римските императори на Запад, бил свален от германския лидер Одоаер, който станал първият варвар, който е управлявал Рим. Редът, който Римската империя е донесъл в Западна Европа в продължение на 1000 години вече не съществувал повече
КАК ПСИХОЛОГИЯТА ПОМАГА ДА СЕ ПРОМЕНИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО СТАТУКВО В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Психология, брой страници 8, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Въпреки, че са вплетени редица проблеми, свързани с психичното здраве, включително депресия, ADHD и болестта на Алцхаймер, ролята на храненето за психичното здраве на нациите все още не е напълно разбрана. Потенциалните причини за това са липсата на информираност за научни доказателствата, скептицизъм относно тяхната достоверност и / или липсата на интерес в различни лечения. Към това се добавя сложното взаимодействие на факторите, които могат да засегнат психичното здраве. Дори да се ограничим до нарастващия набор от изследвания, които илюстрират връзката между диета и чувства и поведения, ст
Бизнес статистика.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Статистика, брой страници 14, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фирма „ЛуксШу” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на дейността през последните години със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целите на анализа е изготвено следното задание: • Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки; • Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски; •
СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС № 2 ПО ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 1, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
1. Със счетоводните амортизации се увеличава, а с данъчните се намалява счетоводния финансов резултат. 2. Съгласно ЗКПО начислените лихви за просрочени публични задължения не се признават за данъчни цели. 3. Не се признават липси по вина на МОЛ.
ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мястото на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в общите транспортни операции в страните от Европа силно варира както между страни така и в рамките на отделните граници на държавите. Количеството на стоки транспортирани по ВВТ обикновено е доста скромно в сравнение с другите режими на сухопътен транспорт. През 2013-2014 ВВТ в Европейския съюз (ЕС) е реализирал товоропоток от 1446 млн. Белгия, Германия и Холандия имат дял от 80% от този трафик. В Русия обема на товарите, превозвани от ВВТ през 2013 г. е достигнал 153,4 милиона тона (за разлика от 108,9 през 2012г.). От тях вътрешен превоз - 131.6 м
ПРОУЧВАНЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ НА МАЛЪК БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социалните медии играят жизненоважна роля в маркетинга и създаването на връзки с клиентите. С ограничените бариери за навлизане, малките предприятия започват да използват социалните медии като средство за маркетинг. За съжаление, много малки фирми се борят да използват социалните медии и нямат никаква стратегия. Като резултат, без основно разбиране за предимствата на социалните медии и как да се използват за ангажиране на клиенти, безброй възможности се пропускат. Целите на изследването е да се получи първоначално разбиране за това как малкия бизнес чрез използване на социалните медии може да
Смяна на бизнес модела във веригите за бързо хранен: FAST FOOD срещу FAST CASUAL.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Концепцията на Fast Casual, въз основа на която този модел превъзхожда Fast Food има следните особености: - По-високи цени, $ 7- $ 15 за хранене. - По-висококачествен храна. - По-здравословна храна, поне така се възприема. - Използване на свежи продукти. - По-приятна и разчупена атмосфера и декори. - Не се предлагат пластмасови прибори и чинии в някои от обектите за хранене - Възможно е клиент да си поръча алкохол. Концепцията на Fast Casual е успешна, защото нейната идея е да накара клиентите да преживеят своето присъствие, а не просто място да получават бързо обслужване и бърза храм
Глобалните иновационни процеси през призмата на транснационалните корпорации /научно есе/
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В заключение на разглежданата тема могат да се направят следните изводи: 1. ТНК са част от процесите на глобализация и интернационализация. 2. Иновационните процеси в икономиката са пряко свързани с развитието на ТНК. 3. Съществува пряка връзка между ТНК и потоците на ПЧИ, което важи в особена сила за България, защото е невъзможно съществуването и развитието на тези компании, без да има интерес от странта на инвеститори в съответната държава. Тук може да се посочи мнението на Джеф Имелт, изпълнителен директор на GE. Той прави коментар относно проектите на компанията в различните държави,
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ФИРМА БРОКА ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Птицефермата е с капацитет за производство на 2100 пилета бройлери и включва 2 брудера, 4 птичарника и 1 кланица, специално помещение за разфасоване, склад и административен офис. Конструираните съоръжения са добре изолирани и разполагат с уреди за отопление, вентилационна и осветителна система с възможност за контрол на осветеността (в различните етапи от своето съзряване птиците се нуждаят от различно количество светлина). Температурата, влажността, вентилацията и осветителния режим ще бъдат строго регулирани. Върху постелята на птиците над 6-седмична възраст може да се разпръсне ситен чакълСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 68
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2022, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни