ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (745)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (746)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (157)
Икономика (109)
Маркетинг (108)
Финанси (47)
Право (43)
Туризъм (41)
Информатика (34)
Медицина (25)
Счетоводство (25)
МИО (16)
Логистика (16)
Статистика (15)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Социология (11)
Педагогика (8)
Психология (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 746 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси
АРГУМЕНТАЦИЯ. ВИДОВЕ АРГУМЕНТИ; АРГУМЕНТИ И КОНТРААРГУМЕНТИ. ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯ. КАК ДА БЪДЕМ УБЕДИТЕЛНИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по , брой страници 6, качен на 27/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
По същество аргументът е общуване, който включва различни гледни точки. Първоначалната гледна точка е иск и това искане може да бъде отхвърлено с друго искане. Исковете са подкрепени с доказателства, които също могат да бъдат посочени като основания. Един индивид конструира аргумент, който представя неговата позиция и по този начин той обяснява на другите доказателствата, които да довели до тяхната позиция (твърдението и основания, които те използват, за да подкрепят това). А насрещната претенция предизвиква първоначалната позиция, като предоставят допълнителни доказателства или информация. То
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА – ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната финансова криза се явява катализатор на процесите, започнали през 2009 г., и проявили се през 2010 г. в ИПС, а икономисти, приемат дълговата криза в ЕЗ за последна фаза на световната финансова и икономическа криза в Европа. Двете кризи се характеризират с общ климат на изключително ниско доверие на финансовите пазари в ЕС, особено в ЕЗ (Паскалева, 2015, с. 244). Изследвания на Bulow и Rogoff (1989) и Reinhart и Rogoff (2009) потвърждават възгледа сред икономистите, че глобалните икономически фактори, включително цените на суровините и основните лихвени проценти, имат значимо влияние
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ - ИНТЕГРИРАНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнес и управленски системи. Електронно управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на напредналите държави. Естествена цел на България като член на Европейския съюз е да развива електронното управление на ниво, съответстващо на средните показатели в ЕС. Електронното управление е управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки, административните процеси, обслужване и взаимодействието с потреб
Решения на задача по Бизнес изчисления за НБУ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 9, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
ЕТ е отчел оборот от 450 000 лв. за 2016 г. Определете на колко е възлизал оборотът на ЕТ за предходната година, ако той сега е: а/ с 25% в повече; б/ с 10% по-малко. ЗАДАЧА 2. Да се определи каква сумарна лихва ще се натрупа от сумите вложени в банка и олихвявани с проста лихва, при условията дадени в следната таблица: № Сума Годишен лихвен процент Лихвено време в месеци 1 30 000 5,8 % 4 2 5 000 5,4 % 6 3 14 000 5,2 % 9 4 10 000 4,6 % 3 5 20 000 4,2 % 7 Пресметнете и общо набраната сума, след прибавяне на сумарната лихва. ЗАДАЧА 3. Вложена е сумата от 70 000 лв., която се олих
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (ПО ПРИМЕРА НА ДОМИНОС ПИЦА).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 11, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Начинът, по който компаниите комуникират със заинтересованите страни по време на кризисно събитие, бързо се променя с оглед на 24-часовия отворен достъп до Интернет, Facebook, Twitter и YouTube. Практиците по връзки с обществеността и други специалисти по комуникациите се опитват да излязат с послания и да поддържат контрол върху потока от съобщения в рамките на този динамичен пейзаж. Както обяснява Шилер (2007), в периоди на криза, докато корпоративните специалисти по комуникациите подготвят изявления, клиентите едновременно блогуват, изпращат електронна поща и публикуват снимки на ярост и от
Отвън-навътре в процеса на
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/02/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Качеството на вътрешната организация става все по-важно за съществуването и евентуалния успех на дадено предприятие. В същото време организацията трябва да има потенциала да притежава или развива способности, знания и динамични компетенции, за да се превърне в ефективна организация и за да може да поддържа устойчиво конкурентно предимство. Съвременните организации се нуждаят от усъвършенствано лидерство и предприемачество. Балансирано и добре разработено гъвкаво управление, наречено също модела за оперативна ефективност , е от съществено значение за такива организации. Разработката има за це
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 18, качен на 26/01/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Структурираното интервю, което използва поведенчески въпроси, помага на интервюиращия да идентифицира потенциалното представяне на кандидата въз основа на критични компетентности, идентифицирани за тази позиция . Базираните на компетентност поведенчески интервюта са широко използвани за интервюиране за работа, има доказателства, че както стандартизацията, така и използването на поведенчески въпроси увеличават психометричните свойства на интервютата. - Назначаване на персонала За новопостъпилият служител се определя ментор, който го въвежда в дейността и спецификата на компанията. Той го
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S на ДИЕЛ СПОРТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът на McKinsey 7S предоставя полезна рамка за оценка на това доколко служители работят в подкрепа на изпълнението на стратегията на компанията и за анализиране на силните и слабите страни на организацията. Консултантската фирма McKinsey определя стратегията като един от седемте елемента, които са налице единствено в най-добре управляваните компании. Компонентите на 7S модела могат да бъдат разделени на две категории: стратегията, структурата и системите могат да се разглеждат като "хардуер" на успеха, докато Стил, Персонал, Умения и Споделени ценности могат да се разглеждат като "софтуер"
Анализ на продуктовата политика на фирма „Мес-ко” ЕООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 17, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Използвайки принципите на портфейлния анализ , Бостънската консултантска група (БКГ) разработва матрица, характеризираща връзката между темпа на ръста на пазара и пазарния дял, контролиран от фирмата. В основата на методиката е залегнала концепцията за „кривата на натрупания опит“, съгласно която доходът на фирмата е функция от контролирания от нея дял на пазара. БКГ матрицата има две ключови оси - “Пазарен дял” и “Пазарен ръст”. В зависимост от това дали пазарният дял или ръст на даден продукт е нисък или висок, той се отнася към някоя от двете оси. Така продуктът попада на специфично място
УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В WAL-MART.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 14/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Walmart използва ценова стратегия на ежедневно ниската цена (EDLP). В действителност рекламите "Всекидневна ниска цена" често се срещат в магазините на Walmart. Целта на тази ценова стратегия е да привлече колкото се може по-голям поток от клиенти. Тази стратегия подкрепя общата бизнес стратегия на Walmart, която е лидерство на разходите. Компанията има ниски разходи и ниски цени. Големият обем от продажби обаче позволява на Walmart да генерира печалби. По този начин, в маркетинговия микс, компонентът на ценообразуването е основният фактор за конкурентоспособността на Walmart . Промоционалния
АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КАМПАНИЯ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кампанията е насочена предимно към Китай, като китайските туристи са се увеличили в Австралия с над 20% през 2012 година, така че това е най-голямото нарастване от всички целеви пазари. Това е най-големия пазар по разходи и определено има най-голямата траектория на растеж за следващите пет или шест години. Китайският потребител е много добре насочен към Австралия; те мислят, че е страхотно място за почивка. Това е антидот за много неща там, ако се сравнят живеещите в Шанхай и живеещи в Австралия. Кампанията използва и социалните мрежи като Facebook, където феновете са достигнали три милиона,
Управление на маркетинга в търговията на дребно.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 9, качен на 10/11/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бизнес мисията на Lidl е да предлага на клиентите висококачествени продукти на евтини цени. Евтините цени са възможно, поради големи обеми, с които компанията търгува, логистични решения и тясното ценообразуване, заедно с плоската организационна структура. Lidl обикновено обикновено оперира самостоятелно, но понякога включва и партньорства. Днес повечето от магазините на Lidl разполагат със собствена пекарна, където произвежда пресни хлебни продукти. Основното предложение на Lidl за потребителите са несравнимо ниските цени. Високо съотношение качество-цена определя конкурентната позиция на тъСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни