Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 13 Сортирай по:
Съвременни подходи при оценката на риска – същност, дефиниции.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 9, качен на 04/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обектът на общественото здравеопазване са различните форми, подходи и дейности при решаване проблемите със здравето. Оценката на риска за общественото здраве е свързана с превенция на епидемиите и разпространение на заболяванията, защита срещу рисковете на околната среда, превенция на травмите и и
Превенция и психопрофилактика на професионалния стрес.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 04/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Понятието „стрес” започва да се среща все по-често през втората половина на 20 в. Първоначално то се появява в научните издания, а по-късно навлиза и в популярния език. Коренът на думата стрес е в латинското distringere – спъвам, затруднявам. Днес понятието „стрес” на популярен език и в най-общ смис
Организационно поведение и организационна култура в здравната организация.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 04/09/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Според O'Reilly и Chatman “култура е система от споделени ценности, определящи какво е важно и норми, определящи нагласи и поведения, които ръководят нагласите на потребителя и поведение”. Както Schein предлага: "Организационна култура е моделът на споделени основни предположения - измислени, открит
Насоки на здравната политика в България в процеса на реформа.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 04/09/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Здравната политика е част от общата политика на държавата. Тя се обуславя от ясно определени обществени цели, потребности и интереси, като здраве и здравно благополучие на населението, и се определя като система на дългосрочни стабилни решения, свързани с опазване и възстановяване здравето на насел
Актуални социално – медицински проблеми в условията на здравна реформа.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 10, качен на 04/09/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Здравната политика е част от общата политика на държавата и се обуславя от ясно определени обществени цели, потребности и интереси, а именно здраве и здравно благополучие за населението. Определя се като система на дългосрочни стабилни решения, свързани с опазване и възстановяване здравето на насел
Финансиране на здравеопазването.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 8, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тези два широки подхода за финансиране на здравеопазването - пазар и правителство - предлагат различни предимства и недостатъци и те не са перфектни във всички аспекти. Всички общества трябва да направят избор между това колко широко да се осигури достъп до основни и напреднал грижи, колко да плащат
Социологическият метод в социалната медицина
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Социалната медицина разглежда здравето на трудово ниво и се определя като нетрадиционна наука, чиито предмет на изучаване е общественото здраве като цялостна система и се подчинява на специфични закономерности. 1. Социалната медицина като наука – развитие, предмет, основни задачи функции, взаимовръ
Природа на стреса, стрес и дистрес. Теории за стреса. Личност и стрес.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Навлизайки в епохата на глобални промени при все по-големите експерименти на природата и научно-техническата революция, човечеството е в период на криза и обновление. Този глобален тласък напред продуцира деформации в различни сфери на социално-психичните структури. Днес потребностите на съвременния
Правата на човека като интегрална част от здравеопазването
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 10, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според коментар Обща 14 на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права правото на най-висок стандарт на здравеопазването се характеризира с следните специфични ръководни принципи: Универсалност - универсалност по отношение на правото на здраве предполага, че всеки човек трябва да има
Оценка на риска от съвременен биологичен и химичен тероризъм
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Друг сценарий който всеки от нас може да предположи е, че биологично или химическо оръжие може да бъде дадено на терористична организация от една държава, която симпатизира на мотивите и целите на терористите. Тази теза за заплаха е получила популярност в САЩ, където администрацията на Буш-младши св
Маркетинг в здравните услуги.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 11, качен на 27/04/2014 от тер бр коментари 0
Маркетинговата концепция е артикулирана за първи път през 1950г. Webster (1988) отбелязва следното: Старата маркетинговата концепция израстна от нуждата да обслужва клиенти, поради условията създадени в следствие ефекта Втората Световна Война и растеж в населението. Тези потребители станаха бенефици
ИЗМЕРИТЕЛИ НА ЗДРАВЕТО И БОЛЕСТТА (КОЕФИЦИЕНТИ; ОТНОШЕНИЯ; ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЯЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, БОЛЕСТНОСТ, ЛЕТАЛИТЕТ)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Обществено здраве и здравен мениджмънт, брой страници 8, качен на 27/04/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ефективното социално-медицинско изследване предполага съчетаването на различни методи, без да се подценяват или надценяват някои от тях. В по-ранните периоди от развитието на социалната медицина са използвани главно статистическият, историческият, социологическият и икономическият методи. Те се наСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 602 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 601 )
Курсови работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 113 )
Икономика ( 93 )
Маркетинг ( 82 )
Финанси ( 44 )
Право ( 31 )
Туризъм ( 30 )
Информатика ( 27 )
Медицина ( 23 )
Счетоводство ( 22 )
Логистика ( 15 )
Статистика ( 14 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 14 )
Социология ( 11 )
МИО ( 9 )
Педагогика ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Обществено здраве и здравен мениджмънт
Real Time Web
Analytics