Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 28/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитите страни се нуждаят от надеждни средносрочни планове за стабилизиране и намаляване на съотношението на публичния дълг. Това трябва да е на първо място. Но твърде бързо консолидирането може да навреди на възстановяването и да влоши перспективите. Така че предизвикателството е икономическото развитие да се движи между опасността от загуба на доверие и подкопаването на растежа. Втората "R" е реформа. Реформата е за полагане на основите на по-стабилно икономическо бъдеще утре. Приоритет тук е реформата на финансовия сектор. От друга страна, съществува широко съгласие за по-високи станда
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ПОНЯТИЕ, ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ПОЛИТИЧЕСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО И РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 13, качен на 02/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобализацията на световната икономика започва в средата на 80-те години на 20 век, но придобива нови последователи и се възражда през 90-те години и сега продължава да бъде силно явление, въпреки че е изправена пред предизвикателствата на концепциите за регионализация и национализация. В специализираната литература , някои автори използват термина глобализация. Други автори разглеждат термините глобализация и световна интеграция като част от цялото, или дори глобализацията като стъпка в световния процес. Дефарже в своя труд „Мондиализация до края на границите” посочва, че френската литерату
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК – МАКРОРИСК И МИКРОРИСК, МОНИТОРИНГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 22, качен на 20/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
За понятието „политически риск" също липсва единна и общоприета дефиниция, макар че то се среща често в литературата по международен бизнес, международен мениджмънт и международни финанси, и въпреки над четиридесетгодишното развитие на изследователското и приложното поле на политическия рисков анализ. Съгласието относно съдържателното значение на политическия риск е ограничено най-общо до: „влиянието на нежелани последици от политическата дейност върху икономиката и финансите", като в практически план се подразбира „държавна намеса в бизнес операциите” . В теоретичната литература по проблемите
КАПИТАЛЪТ КАТО ФАКТОР В ИКОНОМИКАТА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 19/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Човешкият капитал подобрява икономическия растеж чрез създаването на положителен ефект за растеж върху общата факторна производителност на дадена икономика. Милър използва данни от 83 държави, които доказват, че „човешкият капитал има значителен ефект върху производството, когато той е включен като фактор на производството. Включването на човешкия капитал в производствената функция намалява еластичността на изход по отношение на труда в сравнение с производствената функция, без човешки капитал” . Това показва положителна връзка между инвестициите в човешкия капитал и общата факторна производит
РОЛЯ И МЯСТО НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА РЕГУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 08/02/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Международните организации представляват нов и комплексен феномен с нарастващо значение в съвременните международни отношения . В международно правната доктрина те се определят като безспорен субект на съвременното международно право. Общоприето е международните организации да се причисляват към категорията на несуверенните, вторични или производни субекти . Техният международноправен статус не се гради върху държавния суверенитет, а върху споразумения между суверенни субекти. Не съществува общоприето определение за международна организация. Една група автори подчертават институционалния посто
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 13, качен на 01/02/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Международните икономически отношения в последните десетилетия на ХХ век се активират поради продължаващата либерализация, все по-широкото навлизане на информационните технологии в икономическата дейност, ускорената размяна на стоки, движението на капитали, хора, услуги и технологии. Деветдесетте години на ХХ век са времето на интензивната глобализация. С краят на Студената война са премахнати всички спънки пред навлизането на световната търговия и капиталовите потоци. Това дав възможност на международната конкуренция да нахлуе в националните икономики. Икономическата власт се насочва от държ
ОСНОВНИ РИСКОВЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДЕЛКИ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО МИНИМИЗИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 06/09/2015 от admin бр коментари 0
Това е от значение за Европейския паричен съюз. В един паричен съюз, пазарният дял влияе върху оптималната валута на фактуриране на своите износители. Износителите от еврозоната са, следователно, по-вероятно да фактурират в евро в рамките на ЕПС, отколкото да издават фактури в съответващата им местна валута преди ЕПС. Обобщавайки, фактурирането в местна валута е предпочитано в случай на пазарна мощ на износителя (чрез диференциация на продуктите) и висок пазарен дял на страната на произход в страната на вноса. 4. Обзор на литературата Вместо да измества валутния риск да своите контрагенти,
Джоузеф Стиглиц. Глобализацията и недоволните от нея.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 16, качен на 02/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В книгата се казва твърде малко за редица важни аспекти на икономическата глобализация - преките чуждестранни инвестиции, мултинационалните корпорации, имиграция и търговията и развитието. Не се споменава аутсорсинга, както и книгата не разглежда конкретните механизми, чрез които глобализацията изглежда да насърчава неравенството. Тя помага да се легитимират тревогите на недоволните от глобализацията. Книгата е критична от гл.т. на организацията на световната капиталистическа система. Но докато критиката на Стиглиц е смела и често убедителна, тя не е систематичен и в много отношения не е мно
Джефри Сакс. Краят на бедността.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 16, качен на 26/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
В тази глава Sachs предлага осем неща, които могат да попречат на развитието на една страна: 1) Капанът на бедността - самата бедността като причина за икономическа стагнация - Основният проблем за най-бедните страни е, че самата бедност може да е капан. Когато бедността е много екстремна, бедните не са в състояние - от само себе си - да се измъкнат от бъркотията. Това е така, защото, когато хората са крайно мизерстващи, цялата енергия отива в оцеляването и няма капацитет да запази нещо за бъдещето. 2) Физическа география - Да бъдеш без излаз на море или разположен в планинска местност може
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 16/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната търговия се срина в резултат на финансовата и икономическа криза. Световната икономическа криза е намалила търсенето драстично, което от своя страна доведе до намаляване на международните цени на суровините. Между рекорда от юли 2008г. и май 2009г., стойността на световната търговия намалява рязко с 37%, от които 16% се дължи на спад в цените (виж фигура 3). Износът е спаднал във всеки регион на света. Източник: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of CBP Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, “World-trade monitor”, 2009. Между ноПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 801 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 61 )
Дипломни работи ( 10 )
Готови дипломни работи ( 7 )
Теми ( 6 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 4 )
Казуси ( 2 )
Реферати ( 1 )
Доклади ( 1 )
Есета ( 1 )
Коментар ( 1 )
Лекции ( 1 )
Презентации ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 149 )
МИО ( 107 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, МИО
Real Time Web

Analytics