Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (969)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (874)
Курсови работи (61)
Дипломни работи (10)
Готови дипломни работи (7)
Теми (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Казуси (2)
Реферати (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Коментар (1)
Лекции (1)
Презентации (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (186)
Маркетинг (131)
МИО (119)
Икономика (116)
Право (52)
Финанси (50)
Туризъм (47)
Информатика (38)
Счетоводство (33)
Медицина (27)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
История (6)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 22 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, МИО
КОМПЛЕКСНИТЕ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Комплексните външнотърговски отношения в съвременния бизнес изискват използване, приложение и познаване на глобалните вериги за доставки. Използването на глобални доставки за намаляване на разходите и растеж на пазарите са станали стратегически решения в международния бизнес на много компании през последните години. Макар да има огромно развитие във външнотърговските отношение, предизвикателството и рискът при управлението на по-дълги, по-сложни вериги за доставки се увеличават. Област, която поражда особена загриженост, е разпространението на международните регулаторни търговски изисквания. Т
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитите страни се нуждаят от надеждни средносрочни планове за стабилизиране и намаляване на съотношението на публичния дълг. Това трябва да е на първо място. Но твърде бързо консолидирането може да навреди на възстановяването и да влоши перспективите. Така че предизвикателството е икономическото развитие да се движи между опасността от загуба на доверие и подкопаването на растежа. Втората "R" е реформа. Реформата е за полагане на основите на по-стабилно икономическо бъдеще утре. Приоритет тук е реформата на финансовия сектор. От друга страна, съществува широко съгласие за по-високи станда
ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Като цяло глобалният растеж продължава, но той е бавни темпове. По-специално, развитите страни са изправени пред анемично и неравномерно възстановяване, с неприемливо висока безработица. Финансовите рискове се увеличават. И отново - без колективни, смели действия, съществува реален риск големите икономики да се свият, вместо да се движат напред. И докато много развити икономики са изправени пред тази ситуация, много нововъзникващи пазари са изправени пред твърде голям инфлационен натиск, силен кредитен ръст, увеличаващ се дефицит по текущата сметка. Страните с ниски доходи преживяват разумен
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ ПРЕЗ ВТОРИЯ МАНДАТ НА БАРАК ОБАМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Китай отдавна се счита за "черна кутия" за Съединените щати. Стратегическите отношения между двете страни се характеризират с недоверие и несигурност. От американска перспективата, нарастването на Китай е както възможност, така и заплаха. Политиката във Вашингтон е усложнена от липсата на яснота относно баланса на властта между китайското цивилно правителство, комунистическата партия и военните, както и техните съответни интереси и цели. Това е довело до преобладаващата политика на САЩ на ангажиране и хеджиране на рисковете. От гледна точка на Китай също има несигурност по отношение на намерен
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА - ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Не е достатъчно обаче въпросът да се ограничава само до деривати и да не се посочи като причина за кризата световната парична и кредитна система. Това е прекомерно отделяне на финансовата сфера от нуждите на производство и продажбата на стоки и услуги, които постепенно са се развивали след Втората световна война. Най-важният процес, стимулиран от настоящата криза, е бил финансирането на световната икономика. Ако през 50-те години във финансовия сектор са били създавани 3,9% от БВП на Съединените щати и 3,0-4,1% от БВП на повечето европейски страни, то в средата на 2000-те години, тези показате
Сравнение между Европейски съюз, Европейска асоциация за свободна търговия, Европейското икономическо пространство
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта на Договора за ЕИП е да създаде хомогенно Европейско икономическо пространство. Цялото съответстващо законодателство на ЕС в областта на единния пазар е интегрирано в Договора за ЕИП, така че да се прилага в цялата ЕИП, като се гарантира еднаквото прилагане на законите, свързани с единния пазар. Договорът за ЕИП предвижда включване на законодателството на ЕС във всички области на политиката на единния пазар. Това обхваща четирите свободи, т.е. свободното движение на стоки, услуги, лица и капитали, както и правилата за конкуренцията и държавните помощи, но и следните хоризонтални политик
Основни тенденции при международната трудова миграция. Ефекти за страните на емиграция и държавите на имиграция.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първо, емигрантите обикновено могат да бъдат самооценявани по положителен начин въз основа на образование. Тъй като е вероятно да се предположи, че по-образованите хора са склонни да бъдат по-политически ангажирани и да допринасят повече за обществените политически дебати, емиграцията вероятно ще се отрази негативно върху качеството на политическите институции. В същото време, перспективите за миграция могат да повишат стимулите на хората да инвестират в личното си образование като средство за максимизиране на вероятността за емиграция, при положение, че те ще се възползват от по-високите запл
СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА – ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Световната финансова криза се явява катализатор на процесите, започнали през 2009 г., и проявили се през 2010 г. в ИПС, а икономисти, приемат дълговата криза в ЕЗ за последна фаза на световната финансова и икономическа криза в Европа. Двете кризи се характеризират с общ климат на изключително ниско доверие на финансовите пазари в ЕС, особено в ЕЗ (Паскалева, 2015, с. 244). Изследвания на Bulow и Rogoff (1989) и Reinhart и Rogoff (2009) потвърждават възгледа сред икономистите, че глобалните икономически фактори, включително цените на суровините и основните лихвени проценти, имат значимо влияние
Комплексните външноикономически операции в съвременния международен бизнес.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 14, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобалните доставки (global sourcing) представляват снабдяване със стоки или услуги от независими доставчици или дъщерни предприятия в чужбина за потребление на вътрешния пазар или в трета страна. Наричани още глобално снабдяване или глобални покупки, в тесен смисъл те се тълкуват като по-познатата бизнес-операция внос, а в по-широк обхващат и входящите потоци от стоки и услуги в резултат от аутсорсинг, производствено коопериране, в т.ч. субконтракт, и др. Въпреки че глобалните доставки са установена международна бизнес-практика от 80-те години на ХХ век, те получават нов импулс на сегашния ет
МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФИНАНСОВ БИЗНЕС – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
От МВФ се изисква не просто да подпомага извадеше в кризи държави в името на стабилизирането на финансовите пазари, а да съдейства за справяне с бедността и гарантиране на устойчивото и еманципативно човешко развитие във всички негови измерения. Неговите противоречиви идеологическi подходи след 70-те години, заедно с „йерархичната организационна структура, която се използва за налагане на преобладаващите възгледи за света на всички нива на институцията" карат демократичните критици да прозират във фонда таена близост с частни финансови и корпоративни кръгове. Поради тази причина те, не на посл
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА – СЪЩНОСТ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 15, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Индустриалните корпорации осъществяват дейността си също върху основата на информационни технологични принципи. Информационните предимства постепенно стават приоритет пред тези от структурата на предлаганите основни ресурси и от националния мащаб на производство. Прилага се концепцията за безгранично разширяване на бизнеса, основано върху технологичните структурни промени и върху нарастващата полза за потребителите. Съгласно нея ефективността на индустриалния бизнес има за основа: първо, изключителни права на собственост, вкл. интелектуална; второ, вътрешнофирмени управленски предимства; трет
КОМПЛЕКСНИТЕ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ В СЪВРЕМЕННИЯ МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по МИО, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Според теорията за управление на запасите нужните гаранционни запаси за защита срещу несигурността в търсенето зависят от размера на прогнозната грешка. Следователно поради проблемите с прогнозирането и за да избягнат честата поява на ситуации на дефицит, участниците в ГВД поддържат по-високи нива на запасите. Ако запасите са на сезонни продукти или такива с кратък жизнен цикъл, може да се стигне до значителен брак вследствие на моралното им остаряване. Тези ефекти се подсилват и от трудното координиране на маркетинговите кампании и промоционалните дейности в една разширена мрежа от отдалечениСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни