Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 10 Сортирай по:
BAEB 559D Самостоятелна работа: Теория на организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 17/03/2020 от Rossen бр коментари 0
BASF има вътрешен отдел, наречен "Научни изчисления", който е компетентния математически център. Отделът се състои от интердисциплинарен екип с познания по математика, статистика, химия, физика и количествена икономия. Докато със сигурност има други звена и лица в рамките на всяка бизнес единица на BASF, всички те прилагат предимно един конкретен метод или приложение. За разлика от тях, експертите от Научния изчисления разполагат с обширен методологичен набор от инструменти. Той им дава възможност да изберат най - подходящия подход за решаване на конкретен проблем и за създаване на специализир
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-фаталният проблем в проекта Балкан е недобрата комуникация и екипност в дейностите. Това се дължи на неадекватната функционална и проектна структура. В резултат може да се посочи, че поради това проектът е неуспешен от самото начало. Затова се налага обединяване на двете структури и работа в екипност с оглед постигането на поставената цел във фиксираната времева рамка и ресурсна база. Фактът, че „функционалните ръководители „изписват” работно време от проект „Балкан”, а „фактически работят по проекти на собствената структура” води до извода е, че те не приемат своята отговорност за проекта
КУРСОВ ПРОЕКТ по BAEB 559D Самостоятелна работа: Теория на организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 12/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Имаше спекулации, че BASF и Bayer биха могли да се опитат да отделят своите предприятия за лекарства в едно предприятие. В свят, който все повече се доминира от фирми като Glaxo-Wellcome, AstraZeneca и Merck, германските фирми могат да получат сериозно конкуретно предимство. При това сливане BASF е наистина логичен партньор. Твърди се, че новото лекарство против затлъстяване от BASF, Meridia, би допълнило продуктовата линия на Bayer по отношение на лекарствата за понижаване на холестерола и лечението на диабета. Анализ на задачите за увеличаване на пазарния дял Изхождайки от глобалното търсе
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 31/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Намирането на едно единствено решение за проекта Балкан не може да доведе до възстановяване на плавното завършване на проекта. Затова се налага адекватното комбиниране на някои от посочените по-горе алтернативи. По моя преценка, първо е необходимо ясно договорно определяне на правата и задълженията на проектния ръководител и приемането на солидарната отговорност. Това ще подобри средата за вземане на решения. Въпреки, че се изискват значими разходи, трябва да се приеме и конкретна проекта структурна йерархия, която ще донесе до точно определяне на ролите и отговорностите на всички замесени уч
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 5, качен на 09/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният проблем в проекта Балкан е липсата на ясна организационна структура в управление на проекта. Това е най-ясно изразено от факта, че Матеев няма власт над функционалните ръководители, а всъщност той съставя отчети и доклади, като за описаните дейности, срокове, разходи и т.н. той е отговорен пред ръководството на компанията. За проекта Балкан от съществено значение е екипната работа. Но такава няма. Всяко от функционалните звена работи по свои собствени проекти, което означава, че липса споделяне на всички проблеми, пречки в екип така, че да се намери най-добрия начин за изпълнение на
Моделът за проектиране на целево-адаптивни организации (по примера на Спекта Ауто ООД).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 04/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Високо ефективните организации притежават способност да идентифицират характеристики, които им дават възможност да се адаптират към икономическите, социалните и други промени, които рутинно се случват около тях. Тези характеристики могат да бъдат: - Способността за всички служители, отдели и групи в рамките на една организация да си сътрудничат ефективно - Способността всички служители на всички нива да работят в мрежа с други хора извън организацията и да придобиват нови източници на полезна информация. Това включва изграждане на мрежи с клиенти и други заинтересовани страни, външни експерт
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 23/08/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-очевидното предимство на програмната структура е, че има ясна разграничителна линия между правомощията като в проекта Балкан ръководителя на проекта може да бъде програмен мениджър на единица. Асистентът ръководител може да бъде програмен мениджър по внедряване на компютъризиране дейностите, което е част от проекта Балкан. По този начин на организация на проекта Балкан няма да е нужно да се преговаря с други програмни единици за ресурси, тъй като персонала необходими за проекта е налице по същата програмна област. Стъпка 6: План за внедряване Както г-н Матеев, така и неговия асистент тр
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тези предизвикателства включват: липса на комуникация от типа лице-в-лице, трудности при изграждането на доверие и взаимоотношения и липсата на общи правила. Симптомите на този проблем са следните практики в проекта Балкан: 1. пряка комуникация: лице в лице комуникация – както казуса показва тя се използва много рядко, преди всичко по повод на завишени разходи и неспазване на сроковете. В тази връзка липсата на планиране на комуникациите е от значение не само за контакта между г-н Матеев и директора / отдела за управление на проекта, но и между функционалните ръководители и г-н Матеев като п
ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Комуникационната стратегия трябва да се планира на различни нива. Оперативното планиране в проекта Балкан трябва да се развие в действия и мерки спрямо целевите групи като функционалните ръководители и техните потребности. Стратегическото планиране се определят направлението на оперативните действия. Фокусът е в бъдещето и в дългосрочните промени и резултатите. Тактическото планиране на комуникацията включва картографски ресурси, бюджетиране, кооперация и анализ, насоки за действия и правила за комуникация при криза. Това е начин за внедряване на стратегическия план в оперативни действия.
Приложение на модела “Отвън навътре” в Walmart.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 09/01/2017 от tetradka.bg бр коментари 0
Качественото изследване на случай е уместно в бизнес изследвания, когато целта е да се изследва един феномен, използвайки различни източници, като финансови отчети, архиви и оперативни отчети. Анализът на случай е препоръчителен, когато изследователят има за цел да проучи случая от много гледни точки и да ги тълкува, и да ги интегрират в една теоретична рамка (Ghauri & Gronhaug, 2005). Единичните случай дават възможност за провеждане на изследване в дълбочина, като той може да се анализира от различни перспективи. Данните за Wal-Mart Stores са извлечени от годишните доклади и корпоративния сайПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1265 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 341 )
Казуси ( 60 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Есета ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Мениджмънт / Управление, ТЕОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА BAEB 533
Real Time Web

Analytics