Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 128 Сортирай по:
Моделът 7- S: Lufthansa.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 10/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите за анализ на организационните проблеми или организационни промени са много, но само малко могат да анализират една организация толкова изчерпателно като рамковия модел 7S, на McKinsey & Company. Моделът 7S, разработен от консултантите на McKinsey & Company Том Питърс, Робърт Уотърман и Джулиън Филип през 80-те години на миналия век е модел, който се стреми да покаже как седемте предварително дефинирани твърди и меки елементи на една организацията трябва да бъдат приведени в съответствие, за да може тя да достигне ниво на достатъчна ефективност. Това е модел за организационен анализ,
Казус по Управление на проекти.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 26/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Както методологията на Z, така и тази на YAP имат своите предимства и недостатъци, така че считам, че не е възможно да се постигне точна равномерност. Но е явно, че ще трябва да се използват и двете методологии. Необходимостта от различни подходи за управление на проектите може да се види в рамките на организация Z на ниво портфолио от проекти, в зависимост от различните категории проекти по отношение на характеристиките на проекта или дори в зависимост от конкретна фаза на проекта, и по отношение на характеристиките на проекта. Трябва да се отчита уместността на подхода към специфичния проект
КУРСОВ ПРОЕКТ по BAEB 559D Самостоятелна работа: Теория на организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 12/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Имаше спекулации, че BASF и Bayer биха могли да се опитат да отделят своите предприятия за лекарства в едно предприятие. В свят, който все повече се доминира от фирми като Glaxo-Wellcome, AstraZeneca и Merck, германските фирми могат да получат сериозно конкуретно предимство. При това сливане BASF е наистина логичен партньор. Твърди се, че новото лекарство против затлъстяване от BASF, Meridia, би допълнило продуктовата линия на Bayer по отношение на лекарствата за понижаване на холестерола и лечението на диабета. Анализ на задачите за увеличаване на пазарния дял Изхождайки от глобалното търсе
БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЕН ХОТЕЛ НА ДУНАВА (BABB862 СЕМИНАР: РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТНА ИДЕЯ)
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 10/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съобразяване на проекта и неговото изпълнение с най-строгите европейски стандарти за проектиране, изпълнение и експлоатация: хотел „Райско кътче” ще превъзхожда повечето хотели в Оряхово по размер на хотелските помещения и по стандарт на системите за безопасност; Съответствие с най-взискателните критерии за качество на туристическия продукт, обхват на предлаганите услуги и възможност те да бъдат комплексно удовлетворени в рамките на един хотел: новата луксозна хотелска база, високото качество на услугата, перфектните условия за отдих и развлечения на гостите ще дадат възможност це
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 08/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Предоставянето на обратна връзка на колеги и служители предоставя информация за наблюдението по отношение на техния напредъ, както и съвети за решаване на проблеми. Докато даването и получаването на обратна връзка може да бъде деликатен процес, няма съмнение, че той има стойност, за да помогне да се идентифицират и решат проблемите. Продуктивната обратна връзка трябва да се основава на следните правила : 1. Създаване на безопасност. Ако лицето, получаващо обратната информация, не се чувства комфортно, това може да доведе до непродуктивно обратна връзка. Обратната връзка обикновено няма да бъ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ТЕРЕМ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Машинният център поддържа два основни вида клиенти: военни и търговски. Военните програми имат ограничен жизнен цикъл. След фазата на инженерното проектиране, един или повече прототипи се изграждат преди да се получи одобрение за окончателно производство. Прототипният етап е обикновено трудоемък, тъй като работната сила на Центъра се учи как да се направят много точни и сложни части. Обикновено, първо, машините и операторите на Центъра трябва да научат как да прецизират сложните титанови части. В миналото за по-голямата част от машинното обработване е била използвана стомана или алуминий, а ти
КУРСОВА РАБОТА ПО ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 07/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-важните стратегически решения се вземат в централата в Мюнхен. Там има установен орган на контрол, където решенията се преглеждат. Кооперирането също играе роля в този орган, тъй като ръководството е в състояние на паритет с половината от представителите на служителите, а другата половина представлява компанията. Ръководството има принос, както и федерацията на профсъюзите и всички трябва да се съгласят, когато става въпрос за по-големи въпроси. Мениджърът трябва да обсъжда и да информира работния си съвет, преди да вземе решения. Тъй като говоря за регионален офис, мениджърът трябва да ин
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Криза е всяка ситуация, която заплашва или може да навреди на хората или имущество, да прекъсне сериозно бизнеса, да увреди репутацията му и / или да има отрицателно влияние върху стойността на акциите. Проблемите за г-н Василев ще бъдат последица от неговите решения, които са ориентирани спрямо съкращаване на разходи без да се идентифицират отделните кризи и да се планира реакцията. Намаляването на разходите посредством съкращаване на персонал и други не е просто стъпка към съкращаване на щетите от промяната в пазарните условия. Разходите за развойна дейност са неуместно спрени и това заплаш
КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В коментар с моите колеги относно казуса се стигне да заключението, че бизнес начинанието не се нуждае от бизнес план. Това се дължи от една страна на факта, че Иванов използва собствени средства, а от друг той не търси финансиране от банка, поради малкия размер на инвестицията. Всички негови разходи и потенциални приходи могат да бъдат изчислени на ум. А маркетинговата стратегия е ясна – да се наеме сергия / маса и да се продават стоки с марж, който да гарантира желания доход за Иванов. Той няма мечта, затова няма и бизнес план. Предприемаческият дух на Петров, от друга страна, го е накарал
ПОЛИТИКА НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И НЕЙНАТА ОТЧЕТНОСТ НА COCA‐COLA LTD.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 05/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Може да изглежда, че ангажираността на Кока-Кола в КСО е просто реторика, но няма съмнение, че като се има предвид репутацията на Кока-Кола, нейните движения често са внимателно наблюдавани и понякога критикувани. Но неотдавнашните усилия показват, че Coca-Cola прави стъпки в правилната посока, за да убеди своите акционери, потребители и критици, че прави своя бизнес етичен. Сега Coca-Cola се стреми да подобри своя екологичен отпечатък, както и да докаже, че критиците не са наясно с някои въпроси, като се позовава на социалната отговорност повече от всякога. В частност, КСО инициативите на Ко
КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 4, качен на 05/09/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Може да се твърди, че намалението на финансовото представяне на Орион се дължи на несигурната икономическа обстановка и колебливост на пазара за последните 4 години. За последната година има някакво подобрение както в сигурност в политически и икономически аспект, така и в повишение на доверие на потребители / очаквания на бизнес. Трябва да не се забравя, че за няколко години в България се наблюдава дефлация, което беше спирачка за повишаване на цените от търговците. Източник: http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2016_01_bg.pdf Фиг. 2 Основни очаквания по се
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО В КОНДОР 99 ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 03/09/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Структурата на управление на организацията включва: 1) най-високо ниво – МЕНИДЖМЪНТ – той се занимава със стратегическото управление на организацията като цяло; 2) Средните - мениджъри, ръководители на отдели и подразделения, специалисти, които администрират функционалните услуги по управление и производството 3) най-ниско ниво - ръководители на бригади - не са представи на фиг.1, защото те не са част от трайно наетия персонал. Основен обект, който следва да бъде контролиран това са разходите свързани правилното определяне на себестойността на готовите сгради и монтажните работи. СъгласнСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1202 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 653 )
Курсови работи ( 337 )
Казуси ( 54 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Есета ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Поръчай казус ( 2 )
Доклади ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 682 )
Икономика ( 98 )
Маркетинг ( 94 )
Финанси ( 44 )
Право ( 35 )
Туризъм ( 35 )
Информатика ( 31 )
Медицина ( 23 )
Счетоводство ( 23 )
Статистика ( 15 )
Логистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Публична администрация ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics