ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1402)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (354)
Казуси (65)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Готови дипломни работи (17)
Реферати (17)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (7)
Анализи (6)
Поръчай казус (2)
Доклади (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (765)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 174 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Мениджмънт / Управление
Глобалните иновационни процеси през призмата на транснационалните корпорации /научно есе/
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В заключение на разглежданата тема могат да се направят следните изводи: 1. ТНК са част от процесите на глобализация и интернационализация. 2. Иновационните процеси в икономиката са пряко свързани с развитието на ТНК. 3. Съществува пряка връзка между ТНК и потоците на ПЧИ, което важи в особена сила за България, защото е невъзможно съществуването и развитието на тези компании, без да има интерес от странта на инвеститори в съответната държава. Тук може да се посочи мнението на Джеф Имелт, изпълнителен директор на GE. Той прави коментар относно проектите на компанията в различните държави,
ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ФИРМА БРОКА ООД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 17/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Птицефермата е с капацитет за производство на 2100 пилета бройлери и включва 2 брудера, 4 птичарника и 1 кланица, специално помещение за разфасоване, склад и административен офис. Конструираните съоръжения са добре изолирани и разполагат с уреди за отопление, вентилационна и осветителна система с възможност за контрол на осветеността (в различните етапи от своето съзряване птиците се нуждаят от различно количество светлина). Температурата, влажността, вентилацията и осветителния режим ще бъдат строго регулирани. Върху постелята на птиците над 6-седмична възраст може да се разпръсне ситен чакъл
ИНОВАТИВНИ СПОРТНИ АКСЕСОАРИ ОТ MISSION ATHLETE CARE.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 09/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мероприятията, които Mission Athletecare провежда за изпълнение на своята мисията (Мисията на компанията е да създава решения на проблемите, пред които са изправени спортистите) винаги са ориентирани към използване на спортисти, както в разработването, така и в популяризирането на тези продукти. Нещо повече спортистите стават партньори на компанията. Мисията Athletecare има повече от две дузини продукти в области като грижа за мускулите и краката, слънцезащитни средства и други, като всички са разработени заедно с спортистите, които не само вдъхновяват тяхното създаване, а и са основен маркет
ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИТЕ PEST И SWOT ПРИ АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СРЕДА И СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 17, качен на 24/09/2021 от те бр коментари 0
Норвежката авиокомпания NAS се представя изключително добре в сравнение с предходното десетилетие, а компанията е успяла да постигне стабилни финансови резултати, докато се разширява бързо в Скандинавия и Европа. Въпреки това, пазарът на авиокомпанията се характеризира с ожесточена конкуренция, ниски маржове на рентабилност и непредвидими събития. Икономическата среда в момента е много несигурна, поради икономическото и политическо състояние в ЕС и САЩ. Това поставя под въпрос как компанията може да успее да запази растежа и рентабилността в бъдеще Постоянните високи цени на горивото и несиг
Казус по социално предприемачество: Grameen банка.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Грамин Банк (Grameen означава "селски" или "село" на езика Bangla) има следните цели: разширяване на банковите продукти на бедни мъже и жени; премахване на експлоатацията върху бедните от кредиторите; да се създадат възможности за самостоятелна заетост на множество безработни в селските райони Бангладеш; да донесе на хората в неравностойно положение, най - вече жените от най - бедните домакинства в рамките живот, в който те могат да разбират и управляват себе си; и да се обърне порочният кръг на "ниски доходи, ниски спестявания и ниски инвестиции" с "ниски доходи, предоставяне на кредити, инв
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /Kaufland/
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 24/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на човешките ресурси е най-важният компонент на организациите. Без правилните хора на правилните позиции, никаква стратегия не може да бъде изпълнена. Настоящият доклад предоставя частично разбиране за това какъв трябва да бъде процеса по привличане и подбор. Той трябва да се разглежда в контекста на стратегическото управление на човешките ресурси в Кауфланд. Стратегията по привличане отразява стратегическото виждане за човешките ресурси, което може от своя страна да е отражение на организационните стратегии в областта на човешките ресурси. Стратегическото управление на човешките
Привличане, подбор и кариерно развитие на персонала в „Кауфланд" – България
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Първият подход за набиране на кандидати може да бъде вътрешния подбор, където се използват вътрешните ресурси. С други думи се използват служителите за наемане на нови служители. Този подход е аргументиран, защото той дава възможност да се наеме служител, който ще спести разходи на Кауфланд за външно набиране. Икономията на средства е очевидна с оглед на това, че това ще бъде служител с дългогодишен опит и с проверени и тествани качества. Ако вътрешното набиране се окаже нерезултатно, то тогава може да се пристъпи няма външни източници. При външното набиране трябва да се изготви привлекателн
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В БЪЛГАРИЯ ЕЪР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 14/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
В процеса на управление в България Еър е имало чувство за неотложност сред служителите, участващи в този проект. По-специално, бързото и точно разпространение на цялата необходима информация е довело до установяването на необходимото ниво на разбирателство сред служителите както по отношение на спешността, така и по отношение на значимостта на проекта. Въпреки това, това чувство за спешност идва от външен сигнал, който всъщност е било решението на IATA за въвеждането на електронния билет. Съществувало е и колебание в компанията да следва настоящите промишлени практики, както и бавните темпове
Организационна структура на компанията Евъргрийн.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 13/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съгласно линейната структура, стилът на управление е авторитарен, централизиран с твърде личностен характер на взаимоотношенията ръководител - подчинен. На следващия етап, стилът на управление се е променил към по-демократичен, но се е затегнал контрола – борд на директорите. При тристепенната структура стилът на управление е изцяло либерализиран като се децентрализира управлението. Бордът е продължил са осъществява контрол. На последния етап, при дивизионната структура, стилът на управление е още по-децентрализиран, като контролът е протичал по етапно –директор на дивизия, вицепрезиденти и Бо
ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ МЕНИДЖЪР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 31/08/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Служителите са най-важните ресурси на организацията. Неудовлетворените мениджъри могат да не са ефективни в своята раота. Постоянната рентабилност на дадена организация зависи от удовлетворението на мениджърите и служителите от организационния ангажимент . Удовлетворения мениджър е мотивиран, производителен и без отсъствия. Удовлетворението от работата е отношението на мениджъра към неговата работа и организацията, в която той изпълнява задачите. Удовлетвореността от работата се свързва с заплати, обезщетения, признаване, повишение, колеги и подкрепа на висшия мениджмънт, условия на труд, вид
Изградете система за мотивация в организацията като използвате понятийния апарат, основните идеи от теориите с принос в организационното поведение и прилагате съвременни интегративни подходи
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 10/08/2021 от admin бр коментари 0
Мениджърът на Престиж АД ангажира своите подчинени да подобрят дизайна на своето работно място чрез взаимна дискусия така, че работата да се направи по-интересна, предизвикателна и по-творческа. Но това зависи от личностните характеристики на всеки служител. В Престиж АД подчинените имат две работни места : първо, това което се определя от функциите на проектираното работно място, а другото се определя от самия служител. Мениджърът изисква от служителите да представят план за това, която би било добре да се направи и да се дискутира как това би повлияло на работата на отдела или на компаниятаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни