ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1439)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Курсови работи (356)
Казуси (66)
Теми (41)
Дипломни работи (18)
Готови дипломни работи (17)
Реферати (17)
Есета (14)
Лекции (14)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (10)
Задачи (9)
Бизнес план (8)
Презентации (8)
Анализи (6)
Поръчай казус (2)
Доклади (2)
Теми за държавен изпит (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Конспекти (1)
Учебници (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (776)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Право (51)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 181 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Мениджмънт / Управление
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА Blue Bottle Coffee Company.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-S е ефективен начин за анализиране на една организация. Архитектите на модела, всички консултанти в McKinsey & Company, предлагат дадена организация да бъде разбрана като динамична връзка между седем ключови елемента: Стратегия, Структура, Системи, Споделени ценности, Стил, Служители, Способности. Основна предпоставка на модела е, че много проблеми на производителността се коренят в липсата на съответствие между различните стилове на управление. Впоследствие, във високопроизводителните организации различните S-елементи следва да бъдат подредени, взаимосвързани и да работят заедно. Им
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА BRITISH AIRWAYS (BA).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
УЧР в ВА насърчава индивидуалното обучение чрез достъп до две основни програми за обучение - "Принцип на отвореното обучение" и "Върховен полет". С тези две програми повечето от служителите са станали по-квалифицирани, за да се справят с или да отговорят на неочаквани бизнес обстоятелства. За да се подобри връзката между възнаграждението и изпълнението ВА е въвела схема "Схема за оценка на изпълнението", чрез която отделът по УЧР може оценява резултатите на служителите. Тази система помага за: > Постигане на значителна промяна в организационната култура. > Идентифициране на най-силните и най
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 80-те години Том Питърс и Робърт Уотърман разработиха модела McKinsey 7s и той се използва за анализиране на фирмата. Меки и твърди компоненти съставляват модела McKinsey. Твърдите елементи на модела са система, структура и стратегия. Когато се сравнят с меките елементи, те са по-лесни за управление и идентифициране . От друга страна, основата на организацията са меките компоненти и те са по-трудни за управление с оглед постигане на устойчиво конкурентно предимство. Стратегията е строго развит план за успешно конкуриране на пазара и за постигане на устойчиво конкурентно предимст
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МЕДИЦИНАТА С ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПРОФИЛ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 30/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на качеството в здравеопазването се състои от три основни дейности: качествен дизайн, подобряване на качеството и контрол на качеството. Това включва всички видове дейности, насочени към създаване на нова система за висококачествена работа, като например подобряване на качеството на съществуващата система и контрола на качеството (определяне на стандарти, одит, мониторинг, за самооценка, за обратна връзка, решения за контрол, за осигуряване на качеството, процес (пре) дизайн) В съвременното здравеопазване се наблюдава нарастване на сложността и динамиката на производствените проц
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА БЕЛСТРОЙ ООД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 19/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Културата е социално явление, което зависи от действията на хората и техните взаимодействия и се проявява преди всичко на ниво поведение. Следователно, две организации, дори работещи в едни и същи условия, могат да имат различни култури. Организационната култура може да служи като ефективен инструмент, който осигурява фокуса на персонала върху по-висока производителност и по-високо качество на работа. Създаването и поддържането на такава култура, която би увеличила влиянието на хората, работещи в организацията, спомагаща за повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност, е една от на
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА OLX.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Представената в книгата "В търсене на високи постижения" от бившите консултанти на McKinsey Томас Й. Питърс и Робърт Х. Уотърман, рамката очертава съзвездие от взаимосвързани фактори, които влияят върху способността на организацията да се променя. Липсата на йерархия сред тези фактори предполага, че значителен напредък в една част от организацията ще бъде труден без да се работи върху останалите. Около 30 години по-късно, 7-S остава важен инструмент за разбиране на сложността на организациите. Моделът може да се използва за : - Анализ на доколко добре е разположена дадена организация, за да
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА BRITISH AIRWAYS.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 14, качен на 08/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
British Airways е най-голямата международна авиокомпания в Обединеното кралство, която извършва международни и вътрешни превози на товари, а спомагателните услуги на British Airways Group се състоят от British Airways, British Airways Holidays Limited, BA Connect Limited, Deutsche BA, и British Asia Airways. След приватизацията през 1987 г. British Airways продължават да се развива, тъй като конкуренцията на пазара е насочена към намаляване на емисиите на парниковите газове. Освен това BA има повече от 280 самолета, които са главно джетове на Airbus и Boeing и има повече от 40 000 служители, к
КУРСОВА РАБОТА ПО КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ХОРАТА (по примера на Zendesk Inc.)
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конфликтите са всекидневен феномен във всяка организация. Конфликтите са невъзможни за избягване, но е възможно да се управляват по начин, който симптомите се разпознават навреме. Необходимо е непрекъснато проследяване на организационните сигнали, които посочват за тяхното съществуване. В случай, че не се реагира своевременно, това може да доведе до ситуация, при който самият конфликт управлява организацията. Преди всичко, проблеми се случват в тези организации, където бизнесът зависи пряко от сътрудничество, работа в екип и креативност, и там където се преследват единствено резултати, хората
МОДЕЛЪТ 7S
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
За да бъде една организация успешна има седем вътрешни факторa, които трябва да бъдат съгласувани. Това се постига чрез Mckinsey 7s модела. Това е полезен и удобен метод, който може да се използва за набелязване и проучване на промените, настъпващи в рамките на организацията. В основата на този модел е теорията, че тези седем елемента трябва да бъдат организирани по такъв начин, че те взаимно да се допълват. Този модел има предимства като например той може да се използва, за да се определи какво трябва да се коригира, какво да се ускори или да се прави по време на кризи. 1. Обект на изследван
ПРОЕКТ: ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на промените може да играе важна роля в периода на преход на предприятието. В тази връзка, проблемите пред „Х” до голяма степен се обуславят от неприемането на нова стратегия в кризисни условия. Причината за това е авторитарното управление на г-н Василев, който пренебрегва функциите на Съвета на Директорите. Оттук и промените в производствените мощности и промените в състава на персонала би следвало да произтичат от приета на Съвета на Директорите стратегия на предприятие Х. Едноличното вземане на решения от г-н Василев относно оперативното и финансово функциониране на предприятие
МОДЕЛЪТ 7S ПО ПРИМЕРА НА Немско училище София (НУ).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Структурата описва разделението и координацията на задачите. Тя включва роли, отговорности и взаимоотношения; как организация е структурирана и реда от отговорности. Структурата на НУ е йерархична по природата. Директорът се занимава с всички финансови решения на организацията. Заместник-директорът има отговорност да ръководи екипа от учители, да се грижи за техните ежедневни операции в предоставяне на грижи и образование. На следващо място са отговорниците, които са натоварени с подпомагане на заместник-директора. На следващо място са учителите, които взаимодействат директно с децата и технитСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни