Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 149 Сортирай по:
BAEB 559D Самостоятелна работа: Теория на организацията.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 11, качен на 17/03/2020 от Rossen бр коментари 0
BASF има вътрешен отдел, наречен "Научни изчисления", който е компетентния математически център. Отделът се състои от интердисциплинарен екип с познания по математика, статистика, химия, физика и количествена икономия. Докато със сигурност има други звена и лица в рамките на всяка бизнес единица на BASF, всички те прилагат предимно един конкретен метод или приложение. За разлика от тях, експертите от Научния изчисления разполагат с обширен методологичен набор от инструменти. Той им дава възможност да изберат най - подходящия подход за решаване на конкретен проблем и за създаване на специализир
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИО ОТ ПРОЕКТИ НА ФИРМА НТЗ ЛОГИСТИКС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 22/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Критериите за подбор са много важни при създаването на портфолио от проекти. Стратегическото съответствие и финансовата стойност на проекта тежат повече, но могат да бъдат силно повлияни от управленското поведение. Някои мениджъри се фокусират повече върху финансовите методи, докато някои се фокусират повече върху маркетинга. Успехът на китайския пазар е бил толкова важен, че и финансовите стойности на проектите са били подчинени на други стратегически цели. В регион А, поради твърде много проекти и недостатъчни ресурси за тяхното изпълнение, подборът на проектите е започна преди оферти. Хора
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Работещата система за управление на изпълнението може да се изгради въз основа оценка въз основа на организационните ценности – трябва да се използват основните организационни ценности на фирмата като въпроси в системата за управление. Въпросите, базирани на ценностите, могат да бъдат еднакви за всички служители в компанията - позицията е без значение в този случай. Организационните ценности трябва да се споделят от всички служители. Използването на базирани на ценностите въпроси помага да се обедини онова, което се счита за релевантно в компанията. Пример: Ако основната ценност на компания е
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В ТЕРЕМ АД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 20/02/2020 от те бр коментари 0
Важно е да се разберат основните предположения, които водят до решенията за капацитета в Терем АД. Настоящата система за планиране няма способност да планира производствения капацитет. Тя предполага, че капацитетът е безкраен. Тъй като това не е така, графики за капацитет се разработват, за да се избегне приемането на работа, с която ще се надвиши капацитета на магазина и т.нар. Puget Sound се използва за планиране на тази работа. В Puget основно се планира времето за изпълнение. С други думи, съществуват методи за приспособяване на решения относно дългосрочния и краткосрочния капацитет. Комит
ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ И УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 20/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В изграждането на стратегическите решения мениджмънтът на Siemens винаги се опитва да получи възможно най-добрия поглед за ситуацията. Този поглед може да се състои от информация получена от хора в организацията или от хора със специални умения в тази област. Провеждат се дискусии с мениджъри от по-висше ниво, като се прави анализ на алтернативни варианти като се оценява дългосрочния ефект от това.. Що се отнася до краткосрочно ориентираните решения мениджърът обикновено използва своята интуиция и не се прилага някакъв конкретен процес на вземане на решения. Решенията се вземат по различен на
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 10/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерството в кризисна ситуация е много по-различно от лидерството в условията на нормални условия. На пръв поглед г-н Василев може да е лидер, но в кризисни условия и в условията на промяна не считам, че той се справя добре. Казусът показва, че организационния оперативен модел, който осигурява базова линия за безпроблемно функциониране на предприятие Х по време на нормален период се е изпарил по време на криза, като решенията на Василев носят допълнителна несигурност и хаос. - Напрежение и стрес: Във всяка криза лидерите са подложени на стресова и напрегната среда, която ги поставя под ог
ПОЛИТИКА НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И НЕЙНАТА ОТЧЕТНОСТ НА COCA--‐COLA LTD.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кока-Кола е изправена пред предизвикателства в областта на здравето и околната среда. Като се има предвид нарастващата загриженост за затлъстяването, компанията е била подложена на критики, поради захарта в напитки. И мащабният бизнес на компанията означава, че се използват значителни количества вода, енергия, пластмаси и други ресурси в процеса на производство. За да се справи с тези проблеми, компанията е разработила широкообхватна стратегия за устойчивост, която се нарича "Живей позитивно" и я е интегрирала с цялостния бизнес план на компанията. Тя обхваща инициативи, свързани с околната ср
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-фаталният проблем в проекта Балкан е недобрата комуникация и екипност в дейностите. Това се дължи на неадекватната функционална и проектна структура. В резултат може да се посочи, че поради това проектът е неуспешен от самото начало. Затова се налага обединяване на двете структури и работа в екипност с оглед постигането на поставената цел във фиксираната времева рамка и ресурсна база. Фактът, че „функционалните ръководители „изписват” работно време от проект „Балкан”, а „фактически работят по проекти на собствената структура” води до извода е, че те не приемат своята отговорност за проекта
ARE YOUR HIGH EXPECTATIONS HURTING YOUR TEAM? RON CARUCCI.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 02/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на високите стандарти на лидера може да означава, че са налице лидери, които успяват и други които не успяват да го постигнат. Това е един вид позитивен и отрицателен перфекционизъм. Много е трудно да се предпишат конкретни стъпки или процедури да се избегнат отрицателните ефекти за лидера от това да бъде перфекционист. Като емоционално състояние то разграничават индивидите един от друг . Положителният перфекционизъм включва високо ниво на лични стандарти и се опитва да постигне най-доброто, докато отрицателния перфекционизмът се състои от притеснения на индивидите за грешки, стра
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В TELENOR.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повишената глобализация и международната търговия, бързият технологичен напредък, променящите се етични ценности на бизнеса и изискванията на заинтересованите страни, по-голямото разнообразие на работното място, променящите се трудови отношения и други подобни са само някои от проблемите, пред които са изправени организациите и лидерите. Много изследователи твърдят, че липсата на гъвкавост и неспособност за учене и адаптиране към околната среда са сред най-критичните фактори, които възпрепятстват организационния успех. Една от причините за това внимание е функционалността на организационната к
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В PWC - БЪЛГАРИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Финансово-счетоводна консултантската фирма PWC е много добре утвърдена на пазара, но през 2016 г. за първи път фирмата е използвала един конкретен процес като ръководство при внедряване на своята нова стратегия. Целта на организационната промяна е запазване на конкурентоспособността на PWC. Организацията е започнала пътуване през постоянно променящата се среда на пазара към постигането на конкурентоспособност. По време на това пътуване организацията трябва да адаптира промените, пред които е изправена, затова е интересно да се проучат как промените са управлявани. Преходът на PWC включва в
ОБЗОР НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта и принципите на отвореното образование са насочени към подготовката на учениците за пълноценно и ефективно участие в публични и професионални области в пазарна среда. Даването на образователната система на качествата на отворената система води до фундаментална промяна в нейните свойства в посока на по-голяма свобода при планиране на обучението, избор на място, време и в прехода към принципа на образованието през живота. На практика тази система се изпълнява чрез използване на мрежови технологии. Първоначално мрежовите технологии за обучение са широко разпространени сред представителите нСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1265 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 341 )
Казуси ( 60 )
Теми ( 40 )
Дипломни работи ( 18 )
Готови дипломни работи ( 14 )
Есета ( 14 )
Лекции ( 14 )
Реферати ( 13 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 10 )
Задачи ( 9 )
Бизнес план ( 8 )
Презентации ( 7 )
Анализи ( 6 )
Доклади ( 2 )
Поръчай казус ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Конспекти ( 1 )
Учебници ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 714 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Мениджмънт / Управление
Real Time Web

Analytics