ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (873)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (850)
Курсови работи (14)
Готови дипломни работи (6)
Теми (3)
Реферати (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (181)
Маркетинг (126)
Икономика (115)
Медицина (52)
Право (51)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (32)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 27 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Медицина
ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА. УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА РИСКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Здравните увреждания, нараняванията и заболяванията, свързани с работното място, причиняват болка и високи разходи както за засегнатите, така и за обществото като цяло. Мерките за здравословни и безопасни условия на труд и насърчаване на здравето на работното място са насочени към предотвратяване на такива случаи. Здравето е състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние, както и овластяване на хората да използват собствения си здравен потенциал и да се справят успешно с изискванията на заобикаляща среда. Такава ясно изразена здравна компетентност сред работниците може да б
РИСКОВИ СИТУАЦИИ - МОРАЛЕН РИСК, ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА; МОРАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ РИСКА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКА; АНАЛИЗ НА КАЗУСИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 29/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моралният риск в здравеопазването е проблем, защото хората са малко склонни да се грижат за здравето си и ще искат да използват здравни услуги все по-често. За икономистите това създава проблем, защото потребителят не осъзнава истинската цена на посещението при лекар. Налице е разлика между високите разходи за предоставяне на тези медицински услуги и цената, която плащат потребителите за здравно осигуряване, което е по-евтино. Това позволява на потребителите да купуват повече здравни грижи, отколкото ако трябва да платят по пазарна цена. Тъй като все повече хора търсят покупка на допълнителни
УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В АПТЕЧНАТА ПРАКТИКА – ФАРМАЦЕВТ – БОЛЕН.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фамацевтите трябва да носят отговорност за своето поведение, особено при избора на съобщението, което се доставя на пациентите, както и за начина, по който то се доставя.7 За да помогнете на фармацевтите да осигурят ефективна комуникация, имайте предвид следните принципи: откровенност, поддържане на опростена комуникация, кратка и специфична, и в заключение, обобщаване . Бъдете откровени. Отношението на фармацевта ще повлияе както на лоялността на пациента, така и на резултата от терапията. Искреността, топлото и открито отношение ще окажат огромно влияние върху пациента и на качеството на от
ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА ОТ ХРАНИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна отговорност на регулаторния орган по лекарствата е да подсигури популяризирането и предлагането на пазара на лекарствени продукти да бъде в съответствие с предварително одобрената информация за продукта, да гарантира, че употребата на лекарствата е рационална и че целият персонал, помещения и практики, използвани за производство, съхранение, разпространение, продажба и доставка на тези продукти са в съответствие с изискванията. Така се осигурява едно постоянно съответствие на продуктите със стандартите, до момента на използване или приемане. Тъй като носят отговорност в областта на об
Критичен анализ на документа "Cost-effectiveness of amlodipine compared with valsartan in preventing stroke and myocardial infarction among hypertensive patients in Taiwan"
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документът представлява фармакоикономически анализ, изготвен от мултидисциплинарен екип, на базата на който се оценява дали цялостното въздействие, качество и безопасност на едно лекарство си струва цената при конкретна ситуация. Използван е един от четирите основни фармакоикономически метода за анализ - методът цена-ефективност (cost-effectiveness). Той се използва за сравнение на различни начини на лечение, при които резултатите от лечението се представят в една и съща немонетарна (естествена) единица. Клиничният ефект от сравняваните лекарства е различен и се определят вложените средства за
СВЕТОВЕН ЛЕКАРСТВЕН ПАЗАР, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ -ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващото разширяване на достъпа по света предвещава основен пропуск в капацитета за доставка на здравеопазването, където допълнителният пациентски достъп се разширява по-бързо от персонала, инфраструктура и източници на финансиране. До 2020 г. ще се наблюдава значителна промяна в бюджетирането, на което се основава управлението на разходите, отделно от другите разходи за здравеопазване. Развиващите се икономики ще се съсредоточат върху осигуряване на достъп и основни лекарства на нуждаещите се, за да затворят пропуските. Взаимоотношенията с доставчиците в повечето части на света ще са об
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите на здравословно хранене не са рецепта, а те по-скоро са набор от алтернативи, които могат да се съобразени с културни, етнически и лични предпочитания и потенциалните разходите и храната, която е на разположение. Човек трябва да има гъвкавост при вземането на решения за създаване на здравословен модел на хранене, който да отговаря на нуждата от хранителни вещества и да поддържа нормалните калорични граници. Съгласно дефиницията на DSHEA хранителната добавка е продукт, който : - допълва храната, която ядем; - съдържа един или повече хранителни съставки (включително витамини, минерали
РОЛЯТА НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. РОЛЯТА ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА- ПРОСТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОПУСКИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алма Ата конференцията даде началото на „движението за първични здравни грижи” от професионалисти и институции, правителства и граждански организации, научни работници и местни организации, които са се ангажирали с борба срещу „политически, социални и икономически неприемливи” здравни неравенства във всички страни. В декларацията от Алма Ата са посочени ценностите, които се преследват: социална справедливост и правото на по-добро здраве за всички, участие и солидарност. Налице е било чувството, че напредъкът към тези ценности, изисква фундаментални промени в начина, по който здравните системи
РЕИМБУРСНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правните разпоредби, които се занимават с определянето на цените на лекарства и тяхното реимбурсиране заемат значителна част от системата на фармацевтичната политика. Необходимостта от създаване на правна рамка, свързана с определяне на цените на лекарствата се появява в резултат на постоянното увеличаване на разходите за медицинските продукти в областта на здравеопазването, особено в публичния сектор. Всички европейски страни са изправени пред нарастващи фармацевтични разходи, особено в публичния сектор , имайки предвид, че Европа има сравнително по-голямо покритие на публично финансираните
ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът, които е приложен е систематичен преглед на литературата в различни секции, уеб сайтове, книги и академични списания за проучвания. Чрез целенасочено търсене в базите им данни е селектирана информацията, отнасяща се до част от методите, използвани в обратната логистика във фармацевтичната промишленост. Прегледът на литературата и първичните данни показват, че обратната логистика е трудна за практикуване в смисъл, че отнема време и влияе отрицателно върху финансите на компанията. Тя също така е трудоемка, тъй като се извършва от служители, които биха могли да бъдат използвани за други п
Реимбурсиране в други страни на ЕС по отношение на България.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Биологичните препарати са сложни, базирани на протеини лекарства, използвани при различни заболявания, включително диабет (инсулини), възпалителни заболявания и рак. Те се произвеждат в живи организми, като бактерии, дрожди, животни или растения. Въвеждането на биологични вещества е основен пробив в лечението на многобройни състояния, но лекарствата често са скъпи . Биоподобен е биологичен продукт, който е одобрен за използване въз основа на висока прилика с оригиналния биологичен продукт, известен като референтен продукт, и който не показва клинично значими разлики по отношение на безопасност
Определение и същност на технологиите в здравеопазването. Видове ЗТ, регулация и управление. Сфери и цели на приложение.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 20 век здравните системи са разработени на различни нива и в различна степен на сложност, отразявайки различните политически и социалните условия във всяка страна. Независимо от тяхното разнообразие, всички системи обаче споделят обща причина за тяхното съществуване, а именно подобряване на здравето на цялото население. За постигането на тази цел, здравната система е приела серия от функции, от които най-значими са финансиране и предоставянето на здравни услуги. Тъй като наличните ресурси са ограничени, предоставянето на здравни услуги включва вземане на решения. Необходими са решения зСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни