ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (857)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (834)
Курсови работи (14)
Готови дипломни работи (6)
Теми (3)
Реферати (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (177)
Маркетинг (125)
Икономика (115)
Право (50)
Медицина (50)
Финанси (49)
Туризъм (43)
Информатика (36)
Счетоводство (29)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Педагогика (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 25 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Медицина
УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В АПТЕЧНАТА ПРАКТИКА – ФАРМАЦЕВТ – БОЛЕН.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фамацевтите трябва да носят отговорност за своето поведение, особено при избора на съобщението, което се доставя на пациентите, както и за начина, по който то се доставя.7 За да помогнете на фармацевтите да осигурят ефективна комуникация, имайте предвид следните принципи: откровенност, поддържане на опростена комуникация, кратка и специфична, и в заключение, обобщаване . Бъдете откровени. Отношението на фармацевта ще повлияе както на лоялността на пациента, така и на резултата от терапията. Искреността, топлото и открито отношение ще окажат огромно влияние върху пациента и на качеството на от
ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА ОТ ХРАНИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна отговорност на регулаторния орган по лекарствата е да подсигури популяризирането и предлагането на пазара на лекарствени продукти да бъде в съответствие с предварително одобрената информация за продукта, да гарантира, че употребата на лекарствата е рационална и че целият персонал, помещения и практики, използвани за производство, съхранение, разпространение, продажба и доставка на тези продукти са в съответствие с изискванията. Така се осигурява едно постоянно съответствие на продуктите със стандартите, до момента на използване или приемане. Тъй като носят отговорност в областта на об
Критичен анализ на документа "Cost-effectiveness of amlodipine compared with valsartan in preventing stroke and myocardial infarction among hypertensive patients in Taiwan"
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документът представлява фармакоикономически анализ, изготвен от мултидисциплинарен екип, на базата на който се оценява дали цялостното въздействие, качество и безопасност на едно лекарство си струва цената при конкретна ситуация. Използван е един от четирите основни фармакоикономически метода за анализ - методът цена-ефективност (cost-effectiveness). Той се използва за сравнение на различни начини на лечение, при които резултатите от лечението се представят в една и съща немонетарна (естествена) единица. Клиничният ефект от сравняваните лекарства е различен и се определят вложените средства за
СВЕТОВЕН ЛЕКАРСТВЕН ПАЗАР, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ -ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващото разширяване на достъпа по света предвещава основен пропуск в капацитета за доставка на здравеопазването, където допълнителният пациентски достъп се разширява по-бързо от персонала, инфраструктура и източници на финансиране. До 2020 г. ще се наблюдава значителна промяна в бюджетирането, на което се основава управлението на разходите, отделно от другите разходи за здравеопазване. Развиващите се икономики ще се съсредоточат върху осигуряване на достъп и основни лекарства на нуждаещите се, за да затворят пропуските. Взаимоотношенията с доставчиците в повечето части на света ще са об
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите на здравословно хранене не са рецепта, а те по-скоро са набор от алтернативи, които могат да се съобразени с културни, етнически и лични предпочитания и потенциалните разходите и храната, която е на разположение. Човек трябва да има гъвкавост при вземането на решения за създаване на здравословен модел на хранене, който да отговаря на нуждата от хранителни вещества и да поддържа нормалните калорични граници. Съгласно дефиницията на DSHEA хранителната добавка е продукт, който : - допълва храната, която ядем; - съдържа един или повече хранителни съставки (включително витамини, минерали
РОЛЯТА НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. РОЛЯТА ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА- ПРОСТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОПУСКИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 20, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алма Ата конференцията даде началото на „движението за първични здравни грижи” от професионалисти и институции, правителства и граждански организации, научни работници и местни организации, които са се ангажирали с борба срещу „политически, социални и икономически неприемливи” здравни неравенства във всички страни. В декларацията от Алма Ата са посочени ценностите, които се преследват: социална справедливост и правото на по-добро здраве за всички, участие и солидарност. Налице е било чувството, че напредъкът към тези ценности, изисква фундаментални промени в начина, по който здравните системи
РЕИМБУРСНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правните разпоредби, които се занимават с определянето на цените на лекарства и тяхното реимбурсиране заемат значителна част от системата на фармацевтичната политика. Необходимостта от създаване на правна рамка, свързана с определяне на цените на лекарствата се появява в резултат на постоянното увеличаване на разходите за медицинските продукти в областта на здравеопазването, особено в публичния сектор. Всички европейски страни са изправени пред нарастващи фармацевтични разходи, особено в публичния сектор , имайки предвид, че Европа има сравнително по-голямо покритие на публично финансираните
ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът, които е приложен е систематичен преглед на литературата в различни секции, уеб сайтове, книги и академични списания за проучвания. Чрез целенасочено търсене в базите им данни е селектирана информацията, отнасяща се до част от методите, използвани в обратната логистика във фармацевтичната промишленост. Прегледът на литературата и първичните данни показват, че обратната логистика е трудна за практикуване в смисъл, че отнема време и влияе отрицателно върху финансите на компанията. Тя също така е трудоемка, тъй като се извършва от служители, които биха могли да бъдат използвани за други п
Реимбурсиране в други страни на ЕС по отношение на България.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Биологичните препарати са сложни, базирани на протеини лекарства, използвани при различни заболявания, включително диабет (инсулини), възпалителни заболявания и рак. Те се произвеждат в живи организми, като бактерии, дрожди, животни или растения. Въвеждането на биологични вещества е основен пробив в лечението на многобройни състояния, но лекарствата често са скъпи . Биоподобен е биологичен продукт, който е одобрен за използване въз основа на висока прилика с оригиналния биологичен продукт, известен като референтен продукт, и който не показва клинично значими разлики по отношение на безопасност
Определение и същност на технологиите в здравеопазването. Видове ЗТ, регулация и управление. Сфери и цели на приложение.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 20 век здравните системи са разработени на различни нива и в различна степен на сложност, отразявайки различните политически и социалните условия във всяка страна. Независимо от тяхното разнообразие, всички системи обаче споделят обща причина за тяхното съществуване, а именно подобряване на здравето на цялото население. За постигането на тази цел, здравната система е приела серия от функции, от които най-значими са финансиране и предоставянето на здравни услуги. Тъй като наличните ресурси са ограничени, предоставянето на здравни услуги включва вземане на решения. Необходими са решения з
РИСКОВИ СИТУАЦИИ - МОРАЛЕН РИСК, ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСК.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Несигурността в потребителите към заболяванията и свързаните с тях загуби ще доведат до търсене на здравно осигуряване. Поради трудността да се знае точното естество на заболяването и оттам подходящото лечение, съществува асиметрия в информацията между потребителя и осигурителя, което води до морален риск. Хората, обхванати от здравната осигуровка могат също да повлияят на търсенето на здравни грижи, защото осигуровката изкривява действителната цена, която хората плащат за получаване на здравни услуги. В резултат на това хората могат да прекаляват в използването на медицински ресурси (Manning
Здравна политика базирана на доказателства.
Готови курсови / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Идеи и идеологии са основен фактор за внедряване на доказателствата в политиката. Идеите формират нечия система от вярвания. Един от най-политически модели, модела на коалиция, е особено полезен в илюстрирането тази това . Този модел подчертава, че всяка политическа подсистема има актьори, които формират коалиции основани на определени идеологии и идеи. Вместо позициониране един срещу друг на изследователи и политици в два отделни свята, модел на коалиции се състои от политици, бюрократи, социални учени, изследователи и други със сходни вярвания и идеологии във всяка група. Тези убеждения илиСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни