Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 23 Сортирай по:
ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът, които е приложен е систематичен преглед на литературата в различни секции, уеб сайтове, книги и академични списания за проучвания. Чрез целенасочено търсене в базите им данни е селектирана информацията, отнасяща се до част от методите, използвани в обратната логистика във фармацевтичната пр
РЕИМБУРСНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 13, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правните разпоредби, които се занимават с определянето на цените на лекарства и тяхното реимбурсиране заемат значителна част от системата на фармацевтичната политика. Необходимостта от създаване на правна рамка, свързана с определяне на цените на лекарствата се появява в резултат на постоянното увел
РОЛЯТА НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. РОЛЯТА ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА- ПРОСТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОПУСКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 20, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алма Ата конференцията даде началото на „движението за първични здравни грижи” от професионалисти и институции, правителства и граждански организации, научни работници и местни организации, които са се ангажирали с борба срещу „политически, социални и икономически неприемливи” здравни неравенства въ
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 10, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите на здравословно хранене не са рецепта, а те по-скоро са набор от алтернативи, които могат да се съобразени с културни, етнически и лични предпочитания и потенциалните разходите и храната, която е на разположение. Човек трябва да има гъвкавост при вземането на решения за създаване на здравос
СВЕТОВЕН ЛЕКАРСТВЕН ПАЗАР, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ -ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващото разширяване на достъпа по света предвещава основен пропуск в капацитета за доставка на здравеопазването, където допълнителният пациентски достъп се разширява по-бързо от персонала, инфраструктура и източници на финансиране. До 2020 г. ще се наблюдава значителна промяна в бюджетирането
Критичен анализ на документа "Cost-effectiveness of amlodipine compared with valsartan in preventing stroke and myocardial infarction among hypertensive patients in Taiwan"
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документът представлява фармакоикономически анализ, изготвен от мултидисциплинарен екип, на базата на който се оценява дали цялостното въздействие, качество и безопасност на едно лекарство си струва цената при конкретна ситуация. Използван е един от четирите основни фармакоикономически метода за ана
ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА ОТ ХРАНИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна отговорност на регулаторния орган по лекарствата е да подсигури популяризирането и предлагането на пазара на лекарствени продукти да бъде в съответствие с предварително одобрената информация за продукта, да гарантира, че употребата на лекарствата е рационална и че целият персонал, помещения
УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В АПТЕЧНАТА ПРАКТИКА – ФАРМАЦЕВТ – БОЛЕН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фамацевтите трябва да носят отговорност за своето поведение, особено при избора на съобщението, което се доставя на пациентите, както и за начина, по който то се доставя.7 За да помогнете на фармацевтите да осигурят ефективна комуникация, имайте предвид следните принципи: откровенност, поддържане на
Правно регулиране на фармацевтичната практика в Япония.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Регулаторният орган на фармацевтичната практика в Япония - Комисията по храните и лекарствата (FDA) не е добре известен на останалата част на света. Японското министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи (MHLW) е сложна организация. Неговият предшественик, Министерството на здравеопаз
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЦИОНАЛНОСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА УПОТРЕБА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рационалното използване на лекарства изисква „пациентите да получават лекарства, подходящи за техните клинични нужди, в дози, които отговарят на техните собствени индивидуални изисквания за достатъчен период от време, на най-ниската цена за тях и тяхната общност” . Нерационалното използване на лекар
Безопасност на храните.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Безопасността на храните съставлява всички условия и действия, необходими за гарантиране на безопасността на храните на всички етапи. Това се отнася до условията и практиките за предотвратяване на замърсявания и заболявания с хранителен произход. Безопасността на храните е много важно за здравето.
Развитие на предприемачеството в здравеопазването - цели и приоритети.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 17/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ръстът на производителността е изключително трудно да се измери в здравеопазването . Точната оценка на производителността изисква добра крайна оценка. Здравето е трудно да се измери и още по-трудно да се разпадне на медицински и не-медицински фактори. Като резултат, официални данни са много по-добриСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 623 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 601 )
Курсови работи ( 12 )
Готови дипломни работи ( 5 )
Теми ( 3 )
Реферати ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 113 )
Икономика ( 93 )
Маркетинг ( 82 )
Медицина ( 45 )
Финанси ( 44 )
Право ( 31 )
Туризъм ( 30 )
Информатика ( 27 )
Счетоводство ( 22 )
Логистика ( 15 )
Статистика ( 14 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 9 )
Педагогика ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Медицина
Real Time Web
Analytics