ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (840)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (14)
Готови дипломни работи (6)
Теми (3)
Реферати (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Право (50)
Медицина (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 25 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Медицина
Определение и същност на технологиите в здравеопазването. Видове ЗТ, регулация и управление. Сфери и цели на приложение.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 11/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
През 20 век здравните системи са разработени на различни нива и в различна степен на сложност, отразявайки различните политически и социалните условия във всяка страна. Независимо от тяхното разнообразие, всички системи обаче споделят обща причина за тяхното съществуване, а именно подобряване на здравето на цялото население. За постигането на тази цел, здравната система е приела серия от функции, от които най-значими са финансиране и предоставянето на здравни услуги. Тъй като наличните ресурси са ограничени, предоставянето на здравни услуги включва вземане на решения. Необходими са решения з
Реимбурсиране в други страни на ЕС по отношение на България.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 10/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Биологичните препарати са сложни, базирани на протеини лекарства, използвани при различни заболявания, включително диабет (инсулини), възпалителни заболявания и рак. Те се произвеждат в живи организми, като бактерии, дрожди, животни или растения. Въвеждането на биологични вещества е основен пробив в лечението на многобройни състояния, но лекарствата често са скъпи . Биоподобен е биологичен продукт, който е одобрен за използване въз основа на висока прилика с оригиналния биологичен продукт, известен като референтен продукт, и който не показва клинично значими разлики по отношение на безопасност
ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАТНАТА ЛОГИСТИКА ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 8, качен на 01/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Методът, които е приложен е систематичен преглед на литературата в различни секции, уеб сайтове, книги и академични списания за проучвания. Чрез целенасочено търсене в базите им данни е селектирана информацията, отнасяща се до част от методите, използвани в обратната логистика във фармацевтичната промишленост. Прегледът на литературата и първичните данни показват, че обратната логистика е трудна за практикуване в смисъл, че отнема време и влияе отрицателно върху финансите на компанията. Тя също така е трудоемка, тъй като се извършва от служители, които биха могли да бъдат използвани за други п
РЕИМБУРСНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ЕС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 13, качен на 17/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Правните разпоредби, които се занимават с определянето на цените на лекарства и тяхното реимбурсиране заемат значителна част от системата на фармацевтичната политика. Необходимостта от създаване на правна рамка, свързана с определяне на цените на лекарствата се появява в резултат на постоянното увеличаване на разходите за медицинските продукти в областта на здравеопазването, особено в публичния сектор. Всички европейски страни са изправени пред нарастващи фармацевтични разходи, особено в публичния сектор , имайки предвид, че Европа има сравнително по-голямо покритие на публично финансираните
РОЛЯТА НА ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ЗЪБОЛЕКАРИ. РОЛЯТА ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА- ПРОСТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ РЕАЛНОСТ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОПУСКИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 20, качен на 12/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алма Ата конференцията даде началото на „движението за първични здравни грижи” от професионалисти и институции, правителства и граждански организации, научни работници и местни организации, които са се ангажирали с борба срещу „политически, социални и икономически неприемливи” здравни неравенства във всички страни. В декларацията от Алма Ата са посочени ценностите, които се преследват: социална справедливост и правото на по-добро здраве за всички, участие и солидарност. Налице е било чувството, че напредъкът към тези ценности, изисква фундаментални промени в начина, по който здравните системи
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 10, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделите на здравословно хранене не са рецепта, а те по-скоро са набор от алтернативи, които могат да се съобразени с културни, етнически и лични предпочитания и потенциалните разходите и храната, която е на разположение. Човек трябва да има гъвкавост при вземането на решения за създаване на здравословен модел на хранене, който да отговаря на нуждата от хранителни вещества и да поддържа нормалните калорични граници. Съгласно дефиницията на DSHEA хранителната добавка е продукт, който : - допълва храната, която ядем; - съдържа един или повече хранителни съставки (включително витамини, минерали
СВЕТОВЕН ЛЕКАРСТВЕН ПАЗАР, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ -ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Продължаващото разширяване на достъпа по света предвещава основен пропуск в капацитета за доставка на здравеопазването, където допълнителният пациентски достъп се разширява по-бързо от персонала, инфраструктура и източници на финансиране. До 2020 г. ще се наблюдава значителна промяна в бюджетирането, на което се основава управлението на разходите, отделно от другите разходи за здравеопазване. Развиващите се икономики ще се съсредоточат върху осигуряване на достъп и основни лекарства на нуждаещите се, за да затворят пропуските. Взаимоотношенията с доставчиците в повечето части на света ще са об
Критичен анализ на документа "Cost-effectiveness of amlodipine compared with valsartan in preventing stroke and myocardial infarction among hypertensive patients in Taiwan"
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 9, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документът представлява фармакоикономически анализ, изготвен от мултидисциплинарен екип, на базата на който се оценява дали цялостното въздействие, качество и безопасност на едно лекарство си струва цената при конкретна ситуация. Използван е един от четирите основни фармакоикономически метода за анализ - методът цена-ефективност (cost-effectiveness). Той се използва за сравнение на различни начини на лечение, при които резултатите от лечението се представят в една и съща немонетарна (естествена) единица. Клиничният ефект от сравняваните лекарства е различен и се определят вложените средства за
ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ЛЕКАРСТВА ОТ ХРАНИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основна отговорност на регулаторния орган по лекарствата е да подсигури популяризирането и предлагането на пазара на лекарствени продукти да бъде в съответствие с предварително одобрената информация за продукта, да гарантира, че употребата на лекарствата е рационална и че целият персонал, помещения и практики, използвани за производство, съхранение, разпространение, продажба и доставка на тези продукти са в съответствие с изискванията. Така се осигурява едно постоянно съответствие на продуктите със стандартите, до момента на използване или приемане. Тъй като носят отговорност в областта на об
УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В АПТЕЧНАТА ПРАКТИКА – ФАРМАЦЕВТ – БОЛЕН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 11, качен на 30/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фамацевтите трябва да носят отговорност за своето поведение, особено при избора на съобщението, което се доставя на пациентите, както и за начина, по който то се доставя.7 За да помогнете на фармацевтите да осигурят ефективна комуникация, имайте предвид следните принципи: откровенност, поддържане на опростена комуникация, кратка и специфична, и в заключение, обобщаване . Бъдете откровени. Отношението на фармацевта ще повлияе както на лоялността на пациента, така и на резултата от терапията. Искреността, топлото и открито отношение ще окажат огромно влияние върху пациента и на качеството на от
Правно регулиране на фармацевтичната практика в Япония.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Регулаторният орган на фармацевтичната практика в Япония - Комисията по храните и лекарствата (FDA) не е добре известен на останалата част на света. Японското министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи (MHLW) е сложна организация. Неговият предшественик, Министерството на здравеопазването и социалните грижи (MHLW), е прилагал много от сегашните регламенти и решения. Фармацевтичният регулаторен орган на Япония е Бюрото за безопасност на храните и фармацевтичните продукти (PFSB) към MHLW. Това е мястото, където официално се вземат решенията за одобрение на заявленията за лекар
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЦИОНАЛНОСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНАТА УПОТРЕБА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Медицина, брой страници 12, качен на 08/02/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Рационалното използване на лекарства изисква „пациентите да получават лекарства, подходящи за техните клинични нужди, в дози, които отговарят на техните собствени индивидуални изисквания за достатъчен период от време, на най-ниската цена за тях и тяхната общност” . Нерационалното използване на лекарствата е проблем и за да го разреши през 1985г. Световната здравна организация (СЗО) е свикала международна конференция в Найроби, Кения . Есенциалните (основни) лекарства са един от инструментите за борба с влошеното здраве. Чрез увеличаване на достъпа до основни лекарства и тяхното рационално изпСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни