Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 16 Сортирай по:
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА В ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 26/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съответствие с логистичния микс (правило 7R) целта на логистичното управление на туристическия поток е да предостави на всички туристи в точното количество в определено време на точното място с максимална сигурност и да се осигури необходимите висококачествени услуги. Освен това някои автори предлагат да се разпределят потоците от клиенти, закупуващи туристически продукти и потоци от туристи, които консумират придобити туристически продукти . Материалният поток в туризма съчетава потока от услуги, предоставяни на туриста в съответствие с туристическия ваучер, т.е. потоци, които съпътстват п
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 8, качен на 09/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последното десетилетия в основата на стратегиите за устойчиво икономическо развитие са страгиите за глобално развитие на градовете. Те, от своя страна, се базират на признаването на влиянието на климатичните и природни промени върху икономическото развитие. Процесите на икономическият растеж и урбанизацията през последните три десетилетия доведоха до извеждане на милиони жители на планетата от клопката на бедността и подобриха възможностите за избор и благосъстояние на мнозина. В същото време, тези процеси доведоха до огромно увеличение на обема на транспорта, замърсяване на въздуха, задр
ВЗАИМОВРЪЗКИ ЛОГИСТИКА, ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 7, качен на 24/01/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Супермрежовата логистиката се очаква да доведе до логистика от ново поколение, чиято основна цел е координиране на глобалните вериги за доставки, които интегрират производствени предприятия и логистични услуги. Много от компании са в състояние да се възползват от новите бизнес възможности – 4PL доставчици, фирми със специална експертиза в сложни или специални услуги и дори малките местни доставчици на логистични услуги. На базата на модулни, гъвкави и конфигурируеми логистични услуги, концепцията за логистиката като услуга въвежда ново поколение бизнес модели, които засягат целия логистистич
Логистика и зелени технологии /иновации/.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 7, качен на 19/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подобряването на мобилността, като същевременно се намалят задръстванията, авариите и замърсяването е общо предизвикателство за всички градове. Според Европейската комисия, задръстванията в и около градовете струват почти 100 милиарда евро всяка година - или 1% от БВП на ЕС. Градската мобилност отчита около 40% от всички емисии на CO2 в автомобилния транспорт и до 70% от другите замърсители . Следователно градове са изправени пред драматични предизвикателства през следващите десетилетия относно управлението на транспортните системи, като пътуванията продължават да се увеличат успоредно с разви
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВA ИКОНОМИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 7, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният източник на отрицателни въздействия в областта на логистиката, разбира се, е нейната транспортна функция. Въпреки това чрез приемането на широка логистична гледна точка е възможно да се оценят възможностите за реорганизация на транспортната функция, както и оперативните й ограничения. Всъщност показателите често отразяват глобалните транспортни въздействия (като например общия транспорт спрямо тон-км) или производителността на даден вид транспорт (CO2/T-км за всеки режим). Те не отчитат начина, по който логистичните практики комбинират транспортните възможности. Това е концепцията
ПРОБЛЕМИ НА ЛОГИСТИКАТА В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН АСПЕКТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономически и структурните условия постоянно се изменят. Затова компаниите трябва да извършват текуща оценка и оптимизиране на дистрибуционните стратегии за осигуряване на най-високо ниво на услуги с оглед намаляване на разходите. Обхвата на тези промени и необходимост за консолидация се различават между различните видове логистични операции и продукти. Въз основа на растежа в размер на доставките (икономии от мащаба) или броят на складове (по-малки разстояния) балансирането се извършва между транспортните и разходите за складиране. Фиг.1. Общи логистични разходи Източник: Prologis Resea
Логистика и зелени иновации.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 29/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Както и при много други области на човешката дейност, "зеленината" се е превърнала в лозунг в транспортната индустрия в края на 1980 и началото на 1990-те години. Тя се роди в резултат на осъзнаване на проблемите на околната среда и по-специално с широко прокламираните въпроси като киселинни дъждове, фреони и глобалното затопляне. Доклада на Световната комисия за околната среда (1987) и създаването на устойчивост на околната среда като цел за действия на международно равнище, дадоха на зелените въпроси значителен тласък в политическата и икономическа област. Транспортният отрасъл е с голям пр
Проблеми на логистиката в национален и международен аспект.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 07/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Специализираната литература предлага значителни доказателства, свързващи подобренията в областта на транспорта и логистиката директно с подобряване на износа. Ефектите са особено силни, когато вносителите имат достъп до множество доставчици на високо заместими стоки. Сравнявайки продажбите на производителите на подобни продукти, Hummels изчислява, че износители с 1 на сто по-ниски транспортни разходи ще се радват на 5-8 процента по-висок пазарен дял. Limbo and Venables изчисляват, че разлики в качеството на инфраструктурата представляват 40 процента вариации в транспортните разходи за крайбр
Логистика и зелени иновации (технологии).
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 07/02/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
По принцип се възприема, че зелените иновации спомогнат за засилване на екологичните показатели, за минимизиране на отпадъци и постигне на икономии на разходи, и следователно, допринесат за ефективност и взаимодействие между бизнес партньорите и техните водещи корпорации. Има много фирми, които правят значителни усилия за интегриране на зелени иновации. Мотивацията и движещи сили за приемане зелени иновации са разглеждани в няколко изследвания. Въпреки това, повечето от тях се фокусират върху производствените сектори. Има някои обяснения защо производствените фирми трябва да се анга
Логистиката в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 11, качен на 15/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кроскултурният мениджмънт в областта на логистиката е нова сфера на дейност и изследване. В областта на логистиката, ролята на междукултурна перспектива като начин за изостраня на чувствителността на мениджърите спрямо културното многообразие и междукултурните измерения в основата бизнес и организационното представяне изглежда да е своя зародиш . В момента теориите за управление в логистиката са концентрирани върху техническите и организационните аспекти на този въпрос, ако се предположи, че има само една парадигма на оптималното управление на логистиката. Операциите и стратегиите са основна
Логистика и зелени технологии.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 8, качен на 15/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Увеличаването на мощностите и разходите за гориво, както и на разходите свързани с изходни материали, които се използват в изграждането на инфраструктура и нейното функциониране дават шансовете за търсене на зелени алтернативи, които могат да доведат до значително намаляване на цената. Намаляване на мощностите консумирани от IT апаратите, енергийно ефективното осветление и охлаждане, заместващите енергийни източници и рециклиране могат да подпомогнат развитието на финансовите резултати на компаниите. - Притесненията на корпорациите относно емисиите на парникови газове Много корпоративни пол
Логистика в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 6, качен на 04/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-очевидната причина, поради глобалната логистика получават доминантно внимание е в думата: цена. Логистичните разходи представляват по-голям процент от продажбите. В действителност, те представляват повече от 10% от приходите от продажби за най-дружествата; и съответно разходите за логистика, започват да ерозират . Тези разходи се реализират съгласно вътрешни и външни фактори. Вътрешно, засилващата се тенденция към глобални източници е довело до голямата сложност на мрежата. Изключително бързия характер на този преход е принудил логистичните мрежи и центрове за дистрибуция да асимилират товСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 763 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 705 )
Курсови работи ( 27 )
Реферати ( 16 )
Задачи ( 3 )
Лекции ( 3 )
Теми ( 2 )
Доклади ( 2 )
Готови реферати ( 2 )
Дипломни работи ( 1 )
Казуси ( 1 )
Презентации ( 1 )
Готови дипломни работи ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 149 )
Икономика ( 106 )
Маркетинг ( 98 )
Логистика ( 75 )
Финанси ( 44 )
Туризъм ( 41 )
Право ( 40 )
Информатика ( 34 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Философия ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Логистика
Real Time Web

Analytics