ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (875)

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси (817)
Курсови работи (28)
Реферати (16)
Задачи (3)
Лекции (3)
Теми (2)
Доклади (2)
Готови реферати (2)
Дипломни работи (1)
Казуси (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (174)
Маркетинг (123)
Икономика (111)
Логистика (81)
Право (50)
Финанси (48)
Туризъм (42)
Информатика (35)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (10)
Педагогика (8)
Публична администрация (7)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (7)
Европейска интеграция. (6)
Философия (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 21 Сортирай по:
Готови курсови работи / реферати / казуси, Логистика
ОСОБЕНОСТИ НА ХУМАНИТАРНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 08/10/2022 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на веригата за доставки и оперативните изследвания (SCM / OR) разпознават това, моделирайки системен подход с помощта на аналитични инструменти като прогнозиране, симулация, оптимизация, теория на игрите и т.н. Въпреки това, съществува необходимост от разширяване на сегашните и развиване на нови модели и методологии за SCM / OR, за да се отчетат специфичните предизвикателства на хуманитарните операции. За да се постигне това, трябва да се признае и да се отговори на основните предизвикателства пред хуманитарната логистика: 1. Висока несигурност в търсенето. Две земетресения от сх
ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 23/10/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мястото на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в общите транспортни операции в страните от Европа силно варира както между страни така и в рамките на отделните граници на държавите. Количеството на стоки транспортирани по ВВТ обикновено е доста скромно в сравнение с другите режими на сухопътен транспорт. През 2013-2014 ВВТ в Европейския съюз (ЕС) е реализирал товоропоток от 1446 млн. Белгия, Германия и Холандия имат дял от 80% от този трафик. В Русия обема на товарите, превозвани от ВВТ през 2013 г. е достигнал 153,4 милиона тона (за разлика от 108,9 през 2012г.). От тях вътрешен превоз - 131.6 м
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 08/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Транспортът е основен сектор за икономическо развитие на Европейския съюз. Според европейската статистика сухоземният транспорт генерира около 11% от БВП на ЕС и в него са заети почти 16 млн. човека. Обществото и икономиката изискват европейска транспортна услуга, която да осъществява свободното движение на хора и стоки с висока степен на сигурност, безопасност, екологичност и комфорт. В резултат от множеството проекти, които се изпълняват, през последните години транспортът се превръща в един от динамичните и бързо развиващи се сектори на българската икономика с водеща роля за социалното и ик
Е-ЛОГИСТИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 03/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интернет на нещата - от гледна точка на клиента – е предложил решение през 2013 г. , от което Volvo се е възползвала като идеята е била развита в сътрудничество на Audi с DHL и Amazon през 2014 г. Тези компании са предложили доставка на малки колети директно в багажника на клиента, напълно премахвайки на ангажираността на клиентите в логистичния процес. Куриера е получавал специален код на мобилния си телефон, за да отвори багажника на автомобила на правилния клиент. Роля са имали технологиите за локализация, които въз основа на GPS система са позволявали на куриера да проследи колата. Пакети
ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 02/09/2021 от тетрадка.бг бр коментари 0
Все по-голяма популярност придобива и бързо развиващото се оnline резервиране. Възможността то да бъде осъществено от дома или от офиса го прави изключително привлекателно и предпочитано от все повече потребители. Разработени с цел да обслужват крайния клиент, тези информационно-резервационни системи значително съкращават времето за резервация в която и да е част на света. В тях са интегрирани две подсистеми - информационна и резервационна, насочени главно към маркетинг и дистрибуция на туристическите продукти. Информационната подсистема осъществява представянето, промоцията и рекламата на тур
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА В ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 26/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съответствие с логистичния микс (правило 7R) целта на логистичното управление на туристическия поток е да предостави на всички туристи в точното количество в определено време на точното място с максимална сигурност и да се осигури необходимите висококачествени услуги. Освен това някои автори предлагат да се разпределят потоците от клиенти, закупуващи туристически продукти и потоци от туристи, които консумират придобити туристически продукти . Материалният поток в туризма съчетава потока от услуги, предоставяни на туриста в съответствие с туристическия ваучер, т.е. потоци, които съпътстват п
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 8, качен на 09/04/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
През последното десетилетия в основата на стратегиите за устойчиво икономическо развитие са страгиите за глобално развитие на градовете. Те, от своя страна, се базират на признаването на влиянието на климатичните и природни промени върху икономическото развитие. Процесите на икономическият растеж и урбанизацията през последните три десетилетия доведоха до извеждане на милиони жители на планетата от клопката на бедността и подобриха възможностите за избор и благосъстояние на мнозина. В същото време, тези процеси доведоха до огромно увеличение на обема на транспорта, замърсяване на въздуха, задр
ВЗАИМОВРЪЗКИ ЛОГИСТИКА, ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 7, качен на 24/01/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Супермрежовата логистиката се очаква да доведе до логистика от ново поколение, чиято основна цел е координиране на глобалните вериги за доставки, които интегрират производствени предприятия и логистични услуги. Много от компании са в състояние да се възползват от новите бизнес възможности – 4PL доставчици, фирми със специална експертиза в сложни или специални услуги и дори малките местни доставчици на логистични услуги. На базата на модулни, гъвкави и конфигурируеми логистични услуги, концепцията за логистиката като услуга въвежда ново поколение бизнес модели, които засягат целия логистистич
Логистика и зелени технологии /иновации/.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 7, качен на 19/12/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Подобряването на мобилността, като същевременно се намалят задръстванията, авариите и замърсяването е общо предизвикателство за всички градове. Според Европейската комисия, задръстванията в и около градовете струват почти 100 милиарда евро всяка година - или 1% от БВП на ЕС. Градската мобилност отчита около 40% от всички емисии на CO2 в автомобилния транспорт и до 70% от другите замърсители . Следователно градове са изправени пред драматични предизвикателства през следващите десетилетия относно управлението на транспортните системи, като пътуванията продължават да се увеличат успоредно с разви
ЛОГИСТИКА И УСТОЙЧИВA ИКОНОМИКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 7, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният източник на отрицателни въздействия в областта на логистиката, разбира се, е нейната транспортна функция. Въпреки това чрез приемането на широка логистична гледна точка е възможно да се оценят възможностите за реорганизация на транспортната функция, както и оперативните й ограничения. Всъщност показателите често отразяват глобалните транспортни въздействия (като например общия транспорт спрямо тон-км) или производителността на даден вид транспорт (CO2/T-км за всеки режим). Те не отчитат начина, по който логистичните практики комбинират транспортните възможности. Това е концепцията
ПРОБЛЕМИ НА ЛОГИСТИКАТА В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН АСПЕКТ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 30/10/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Икономически и структурните условия постоянно се изменят. Затова компаниите трябва да извършват текуща оценка и оптимизиране на дистрибуционните стратегии за осигуряване на най-високо ниво на услуги с оглед намаляване на разходите. Обхвата на тези промени и необходимост за консолидация се различават между различните видове логистични операции и продукти. Въз основа на растежа в размер на доставките (икономии от мащаба) или броят на складове (по-малки разстояния) балансирането се извършва между транспортните и разходите за складиране. Фиг.1. Общи логистични разходи Източник: Prologis Resea
Логистика и зелени иновации.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 29/07/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Както и при много други области на човешката дейност, "зеленината" се е превърнала в лозунг в транспортната индустрия в края на 1980 и началото на 1990-те години. Тя се роди в резултат на осъзнаване на проблемите на околната среда и по-специално с широко прокламираните въпроси като киселинни дъждове, фреони и глобалното затопляне. Доклада на Световната комисия за околната среда (1987) и създаването на устойчивост на околната среда като цел за действия на международно равнище, дадоха на зелените въпроси значителен тласък в политическата и икономическа област. Транспортният отрасъл е с голям прСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни