Cookie consent management tool
ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (932)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (874)
Курсови работи (28)
Реферати (16)
Задачи (3)
Лекции (3)
Теми (2)
Доклади (2)
Готови реферати (2)
Дипломни работи (1)
Казуси (1)
Презентации (1)
Готови дипломни работи (1)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (186)
Маркетинг (131)
Икономика (116)
Логистика (81)
Право (52)
Финанси (50)
Туризъм (47)
Информатика (38)
Счетоводство (33)
Медицина (27)
МИО (22)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
История (6)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 21 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Логистика
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА В ТУРИЗМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съответствие с логистичния микс (правило 7R) целта на логистичното управление на туристическия поток е да предостави на всички туристи в точното количество в определено време на точното място с максимална сигурност и да се осигури необходимите висококачествени услуги. Освен това някои автори предлагат да се разпределят потоците от клиенти, закупуващи туристически продукти и потоци от туристи, които консумират придобити туристически продукти . Материалният поток в туризма съчетава потока от услуги, предоставяни на туриста в съответствие с туристическия ваучер, т.е. потоци, които съпътстват п
ЛОГИСТИКА В ТУРИЗМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Все по-голяма популярност придобива и бързо развиващото се оnline резервиране. Възможността то да бъде осъществено от дома или от офиса го прави изключително привлекателно и предпочитано от все повече потребители. Разработени с цел да обслужват крайния клиент, тези информационно-резервационни системи значително съкращават времето за резервация в която и да е част на света. В тях са интегрирани две подсистеми - информационна и резервационна, насочени главно към маркетинг и дистрибуция на туристическите продукти. Информационната подсистема осъществява представянето, промоцията и рекламата на тур
Е-ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Интернет на нещата - от гледна точка на клиента – е предложил решение през 2013 г. , от което Volvo се е възползвала като идеята е била развита в сътрудничество на Audi с DHL и Amazon през 2014 г. Тези компании са предложили доставка на малки колети директно в багажника на клиента, напълно премахвайки на ангажираността на клиентите в логистичния процес. Куриера е получавал специален код на мобилния си телефон, за да отвори багажника на автомобила на правилния клиент. Роля са имали технологиите за локализация, които въз основа на GPS система са позволявали на куриера да проследи колата. Пакети
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Транспортът е основен сектор за икономическо развитие на Европейския съюз. Според европейската статистика сухоземният транспорт генерира около 11% от БВП на ЕС и в него са заети почти 16 млн. човека. Обществото и икономиката изискват европейска транспортна услуга, която да осъществява свободното движение на хора и стоки с висока степен на сигурност, безопасност, екологичност и комфорт. В резултат от множеството проекти, които се изпълняват, през последните години транспортът се превръща в един от динамичните и бързо развиващи се сектори на българската икономика с водеща роля за социалното и ик
ОСОБЕНОСТИ НА РЕЧНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Мястото на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в общите транспортни операции в страните от Европа силно варира както между страни така и в рамките на отделните граници на държавите. Количеството на стоки транспортирани по ВВТ обикновено е доста скромно в сравнение с другите режими на сухопътен транспорт. През 2013-2014 ВВТ в Европейския съюз (ЕС) е реализирал товоропоток от 1446 млн. Белгия, Германия и Холандия имат дял от 80% от този трафик. В Русия обема на товарите, превозвани от ВВТ през 2013 г. е достигнал 153,4 милиона тона (за разлика от 108,9 през 2012г.). От тях вътрешен превоз - 131.6 м
ОСОБЕНОСТИ НА ХУМАНИТАРНАТА ЛОГИСТИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на веригата за доставки и оперативните изследвания (SCM / OR) разпознават това, моделирайки системен подход с помощта на аналитични инструменти като прогнозиране, симулация, оптимизация, теория на игрите и т.н. Въпреки това, съществува необходимост от разширяване на сегашните и развиване на нови модели и методологии за SCM / OR, за да се отчетат специфичните предизвикателства на хуманитарните операции. За да се постигне това, трябва да се признае и да се отговори на основните предизвикателства пред хуманитарната логистика: 1. Висока несигурност в търсенето. Две земетресения от сх
Логистика и устойчива икономика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Логистиката ще окаже влияние върху бъдещото развитие на интермодалния транспорт, както и ще предостави набор възможности и предизвикателства. Изискванията към обслужването са най-голямото предизвикателство за интермодалния транспорт. Логистиката ще допринесе до все по-строги изисквания спрямо услугите и до пазар на все по-голям брой малки пратки, който интермодалния транспорт е загубил почти напълно. Въпреки това, увеличаване на обема на товарните потоци транспортирани на дълги разстояния с по-добро планиране и координация чрез информационни и комуникационни средства може да доведе до увелича
ВЗАИМОВРЪЗКИ ЛОГИСТИКА, ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 9, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Логистичните процеси подобряват общите бизнес взаимоотношения, затова предоставящите логистични компании трябва да насочат своите усилия спрямо цели обединяващи и разменящи знания. В икономическа среда с постоянно увеличаващи се логистични разходи, управлението на дейностите по логистика е предизвикателна задача. Поради финансово ограничените ресурси и липсата на инвестиции в логистични технологии, иновациите могат да бъдат ключат към подобрена ефикасност в логистичните дейности. За да изпълни със съдържание връзките с иновационните процеси и предприемачеството са необходими – ангажираност, сп
Логистика и зелени технологии
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Съвременната логистиката се състои от няколко основни елемента и действия, които трябва да бъдат осъществявани последователно и да бъдат комбинирани адекватно, за да се постигне оптимална логистика. Тази „оптималност” може да се изрази под формата на икономии на разходи, време или под формата на енергийни спестявания. Съвременните средства за транспорт, оборудване, модерни складове и концепции като „just-in-time” (“точно-на-време”) и “door-to-door” (“от-врата-на-врата”) са ключови елементи на съвременната логистика. Комбинирането на всички елементи е въпрос на управление на веригата за доста
Логистика и устойчива икономика.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от tetradka.bg бр коментари 0
На сухопътния товарен транспорт се падат около 60% от общите емисии на газове от логистика и транспортния сектор, с над 1500 мегатона на CO2-еквивалентни емисии Оценявайки емисиите на т/км, въздушният транспорт днес е все още с най-голям дял при отделяне на въглерод, дори и самолетите от ново поколение се очаква да горят с до 20% по-малко гориво (виж фигура 3). Най-въглеродоефективните видове транспорт са железопътният и окенаския транспорт. Емисионните фактори са представени в количество въглероден диоксид на kg/ton-km Източник: WEF, 2009 г. През последното десетилетие, емисиите
Логистика в глобализиращия се свят – национални и кроскултурни феномени.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 6, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-очевидната причина, поради глобалната логистика получават доминантно внимание е в думата: цена. Логистичните разходи представляват по-голям процент от продажбите. В действителност, те представляват повече от 10% от приходите от продажби за най-дружествата; и съответно разходите за логистика, започват да ерозират . Тези разходи се реализират съгласно вътрешни и външни фактори. Вътрешно, засилващата се тенденция към глобални източници е довело до голямата сложност на мрежата. Изключително бързия характер на този преход е принудил логистичните мрежи и центрове за дистрибуция да асимилират тов
Логистика и зелени технологии.
Готови курсови / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 8, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Увеличаването на мощностите и разходите за гориво, както и на разходите свързани с изходни материали, които се използват в изграждането на инфраструктура и нейното функциониране дават шансовете за търсене на зелени алтернативи, които могат да доведат до значително намаляване на цената. Намаляване на мощностите консумирани от IT апаратите, енергийно ефективното осветление и охлаждане, заместващите енергийни източници и рециклиране могат да подпомогнат развитието на финансовите резултати на компаниите. - Притесненията на корпорациите относно емисиите на парникови газове Много корпоративни полСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни