ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (1283)
Ученици (3)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (855)
Курсови работи (219)
Теми (53)
Казуси (22)
Есета (21)
Реферати (18)
Задачи (17)
Лекции (15)
Пищови (11)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (8)
Коментар (8)
Презентации (6)
Дисертация (5)
Изследвания (5)
Дипломни работи (4)
Теми за държавен изпит (4)
Готови дипломни работи (4)
Анализи (4)
Бизнес план (3)
Доклади (2)
Поръчай есе (2)
Тестове (2)
Уроци (1)

КАТЕГОРИЯ
Икономика (549)
Мениджмънт / Управление (184)
Маркетинг (127)
Право (51)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (33)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 115 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси, Икономика
ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ. СВОБОДНО ПАДАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нобеловият лауреат икономистът Саймън Кузнец твърди, че с развитието на една икономика, естественият цикъл на икономическо неравенство се случва, представен от обърната U-образна крива, наречена крива на Кузнец (виж фиг. 1). От кривата се вижда, че с развитие на икономиката, първо се появява неравенство, след това намалява след определено ниво на средния доход. В началото на развитието, инвестиционните възможности за тези, които вече имат богатство се увеличават многократно така, че собствениците на капитала могат да натрупат богатство. В същото време, има приток на евтина селска работна ръка
LOW COST МОДЕЛЪТ НА АВИОКОМПАНИИТЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 23/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Button и колектив (2008) дефинират нискотарифните превозвачи като такива, които се конкурират въз основа на разходи . Те са в състояние да предложат по-ниски такси за кратки маршрути, тъй като те се занимават със стратегии за намаляване на разходите. Нискотарифният оператор разделя разнообразните услуги, предоставяни от традиционните доставчици. Например, няма сгъваеми седалки и развлеченията по време на полета. Използват се второстепенни летища и се предлага услуга "точка до точка", за да се намали размера на летищните такси и таксите за кацане. Времето за обръщане на въздухоплавателните сред
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 22/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доколкото днес света се обръща към някакъв вид централизиран икономически контрол, в своята концепция Хайек описва това, което той нарича "проблема за рационалния икономически ред." Акцентът на Хайек е как една система на икономически ред може да преодолее проблема, който представлява, че голяма част от информацията, свързана с решенията е разпръсната сред много хора; и то често сред тези, които не са в пряка връзка с вземащия решения. Решението за използването на ресурсите обаче неизбежно ще бъде направено от вземащия решения. Хайек описва планирането като „комплекс от взаимосвързани решения
БИЗНЕС АНАЛИЗЪТ В ИНОВАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повечето хора имат погрешното схващане, че предприемачът се отнася само до създаване на бизнес, със или без партньори, и това са Стив Джобс или Марк Зукерберг. Предприемачеството надхвърля това. Предприемачеството е по същество способността да се разпознават проблемите и възможностите в околната среда и ефективно да се използват наличните ресурси, за да се намерят решения на тези нужди. Това е независимо от това дали човек работи самостоятелно или работи са някого. Ако има способност да разпознава възможности и да предлагате решения, човек е предприемач. Служителите, които имат способността да
ПРИЧИНИ ЗА ФИНАНСОВАТА КРИЗА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В допълнение към ниските лихвени проценти, Фликенщайн и Шийхън (ФШ) правят преглед на вече познатия арсенал от събития и условия, които са допринесли за напомпване на балона на недвижимите имоти: илюзиите за богатство от фондовия балон, "иновативното" финансиране, „лошите” емисии, измамната документацията за заеми, свободните кредитни стандарти, натиска върху оценките на недвижимите имоти, спекулациите от собствениците на жилища и така нататък. Те не споменават законовите изисквания и политическия натиск, които са съществували. ФШ отбелязват положителното отношение на Грийнспан в момента на ра
ФРЕДЕРИК ТЕЙЛЪР.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Фредерик Тейлър е променил начинът, по който мениджмънта разглежда производство чрез използване на научна методология за проучване на работните движения на работниците, като по този начин развива основите на управленското счетоводството. Модерните системи за управленско счетоводство като стандартна себестойност, ABC, теорията на ограничения и стегнато производство отразяват множество поуки от ерата на Тейлър. С развитието на системите за управленско счетоводство през 21 век, някои теоретици прогнозират връщане към Тейлъризма, теория адаптирана за отразяване на съвременния работник с познания
Етапи на интеграцията и механизми за нейното осъществяване.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Процесът на доброволнa, силно институционализирана интеграция, олицетворяващ се от Европейския съюз ("ЕС"), е генерирал интензивна транснационална дейност и е променил политическата и икономическата обстановка в Европа. Без съмнение, ЕС и процеса на интеграция са основите на изключителната отвореност на съвременна Европа, което е в рязък контраст с несигурността преди 1945г. Европейската интеграция е създала ново ниво на управление с ефективен и иновативен институционален дизайн. Вече не се разглежда като нещо забележително това, че държавните глави или правителствените ръководители на двадес
Макро-икономическо равновесие - кейнсиански и класически модел.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 20/07/2023 от те бр коментари 0
Кейнсианската теория е повлияла през 60-те години на 20 век и много икономисти остават Кейнсианци до днес. Но кейнсианското мислене започва да губи влияние през 70-те години , когато кейнсианският модел е изглеждал неспособен да обясни стагфлацията - едновременно с безработицата и инфлацията, които са характерни за този период. Оттогава кейнсианците преосмислят и променят техните възгледи, и нови школи се появяват, за да оспорват тяхната позиция. Интересното е, че някои от тези „претенденти” - монетаристи и школата на рационалните очаквания - поразително приличат класическите икономисти. По-
ВАЕВ 415D РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 16, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Публично-частните партньорства могат да се определят като договорни споразумения между публична агенция и предприятие от частния сектор. Чрез това споразумение, нематериалните и материалните активи на всеки сектор (публичен и частен) се обединяват в предоставянето на услуга или съоръжение, за използване от цялото общество. В допълнение към споделянето на ресурси, всяка страна споделя рисковете и изгодите. Обикновено, общественият сектор е представен от държавни инфраструктури. В частния сектор са предприятията, които са собственост на частни лица или акционери. Някои ясни ползи от публично-ча
СВЕТОВНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДИСБАЛАНСИ В КОНТЕКСТА НА КРИЗАТА ОТ 2008 Г. И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В световната финансова криза не съществува във вакуум, а по-скоро наслагване и тя е тясно свързана с по-широк набор от икономически процеси, които са били достигнали своята критична точка. Има няколко икономически дисбаланса, които не могат да бъдат трайни и е необходимо да бъдат разгледани в средносрочен план с оглед ефективно възстановяване на световната икономика. Първо, това е дисбалансът между финансите и реалната икономика, който има два важни аспекти. Финансовият сектор е спрял да играе основна ролята в посредничество между спестяванията и инвестициите, както и по отношение на прехвърля
КАЗУС ВАЕВ 415D РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 17, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Решаваща роля за растежа и конкурентоспособността на европейските градове играят публично-частни партньорства (ПЧП), които често са в помощ за материализиране на различни градски проекти за развитие, като се има предвид, че управлението на градското пространство включва аспекти на икономическо и социалното развитие, ефективна реконструкция, устойчивост и опазване на околната среда. Публично-частни партньорства (ПЧП) се разглеждат като основен подход в предоставянето на обществени инфраструктурни проекти и обществени услуги през последните години. Основно проекти, които изискват големи първонач
НЕОМЕРКАНТИЛИСТИЧНАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ДИСБАЛАНСИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 13, качен на 20/07/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
С ипотечна криза в САЩ от 2007-8, причинена от неконтролираният бум на цените на недвижимите имоти и потреблението, които са захранени от прекаленото изобилие на капитали и ниски лихвени проценти, целият свят започна борба с поредица от дълбоки и привидно несвързани финансови и икономически кризи. Но това не само Съединените щати и Европа бяха засегнати. Глобалната криза също така ускори натиска върху реформите, които се случваха в Китай - преход от изключително небалансиран модел на растеж към някакъв по-устойчив в дългосрочен план. Но относно глобалното въздействие от историческа гледнаСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни