Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 32 Сортирай по:
КУРСОВ ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 30, качен на 14/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Динамичните методи за анализ на финансовата ефективност, приложени към паричните потоци, изчислени с и без отчитането на влиянието на привлечения капитал, потвърждават, че проектът е финансово ефективен. Проектът трябва да се приеме като финансово ефективен. Изчислете: а/ цената на финансиране с д
КОСВЕНИ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 07/10/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Елементите на механизма на ДДС са „изискуем ДДС“ и „данъчен кредит“. Важността на процедурата по начисляване на данъка се проявява по отношение на първия елемент на ме¬ханизма - изискуемостта на ДДС. Съгласно общото правило за начисляване на данъка от доставчика — при осъществяване на юридическия фа
BACK TO THE ROOTS - ИЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАСТОЯЩАТА ВАЛУТНА СИСТЕМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 29/09/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Глобалната икономика е най-модерната икономическа инфраструктура някога съществувала на планетата Земята. Въпреки това, в някои отношения, това е една система, която се характеризира с една остаряла и непълна визия за себе си. Тя е изпълнил своята визия за повишена производителност, обем на производ
Информационни системи и програмни продукти в банково дело.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 10, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Потребностите за сво¬евременно информационно обслужване непрекъснато нарастват, което налага изграждането на информационни сис¬те¬ми. Създаването и внедряването на тези системи е отговорен и продължителен процес, свързан с изпълнението на голям обем съпътстващи дейности. Същевременно се изисква изме
ПРЕДИМСТВА НА ЛИЗИНГА КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 8, качен на 11/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Има различни източници на финансиране на туристическия бизнес. Развитието на всеки един сектор в икономиката се нуждае от повече и повече инвестиции. Туристическият сектор не е изключение и той със сигурност се нуждае от непрекъснати и огромни инвестиции. България е една развиваща се страна с ограни
Косвените данъци в България – същност и особености.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 11/08/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Данъчната система в България представлява съвкупност от действащи данъчни закони и установените с тях данъци, тяхната организация за определяне на данъчните фактически състави и събития, начините на облагане, ред за събирането им, контрола върху тази дейност и органите на данъчната администрация, ко
ПРЕДИМСТВА НА ЛИЗИНГА КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФИРМАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 13, качен на 28/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лизингът е възможността за МСП да разширят достъпа си до краткосрочно и средносрочно финансиране. От икономическа гледна точка, лизингът може да се определи като „договор между две страни, при който едната страна (лизингодателя) предоставя актив за ползване на друго лице (лизингополучател) за опреде
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ АД – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 18, качен на 15/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Организираните към края на Първата световна война борси в София, Бургас, Русе и Варна са прекратили своето съществуване преди повече от 45 години. Наложеният модел на централизирана планова икономика, определяща кой какво да произвежда, на кого и на каква цена да го продава, е премахнал естествените
ПО СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е ПРОГРЕСИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ПЛОСКИЯ ДАНЪК?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 12/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Идеята, че данъците се отразяват на икономическия растеж се е превърнала в политически спорна и е обект на много дебати в пресата. Това отчасти се дължи има конкуриращи се теории за това, което стимулира икономическия растеж. Някои се придържат към кейнсианската теория, факторите на търсенето, а дру
ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ ИЛИ БРЕМЕ Е ДЪЛГЪТ ЗА СТРАНИТЕ?
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 12, качен на 16/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Перспектива или бреме е дългът? Това е въпрос нееднозначен отговор. Случаят на Португалия ще бъде разгледан в настоящата разработка. Финансовата и икономическа криза в периода след 2008г. представлява уникален пример по няколко причини: нейната дълбочината, скорост и ефект на разпространение. Стран
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФИРМАТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 23/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Основният и оборотен капитал се отличават в начина на прехвърляне на своята стойност в процеса на производството на продукта. Основният капитал през периода на неговото използване чрез механизма на амортизации се прехвърля в частите на продукта, докато окончателно се въплати в нови средства за произ
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 13, качен на 23/10/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Днес, основната употреба на кредитните карти е като платежно средство, а не като източник на кредит. Доминиращо, повечето от половината потребители на кредитни карти ги разглеждат като платежно средство . Също така, удобството на използването на кредитни карти нараства много по-бързо отколкото револСтр 1 2 3

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 808 )
Ученици ( 2 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 458 )
Курсови работи ( 151 )
Дипломни работи ( 49 )
Готови дипломни работи ( 33 )
Лекции ( 25 )
Теми ( 18 )
Реферати ( 17 )
Доклади ( 9 )
Казуси ( 9 )
Пищови ( 6 )
Тестове ( 6 )
Задачи ( 5 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Презентации ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Есета ( 2 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Проекти ( 2 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 2 )
Учебници ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )
Упражнения ( 1 )
Коментар ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Финанси ( 385 )
Мениджмънт / Управление ( 81 )
Икономика ( 73 )
Маркетинг ( 52 )
Туризъм ( 26 )
Право ( 24 )
Медицина ( 22 )
Информатика ( 21 )
Счетоводство ( 16 )
Логистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Статистика ( 12 )
МИО ( 9 )
Социология ( 7 )
Педагогика ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96703499 написани страници
 558259098528 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 4 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

От mira_k@xxx...
на 04.03.2018г 16:18:46
Първо искам да ви благодаря, защото на двете курсови работи които ми изготвихте имам оценки 6,00 и 5,50 :)

От kateto@xxx...
на 04.03.2018г 16:15:39
Искам да ви благодаря за хубавата дипломна работа към която имах и защита със презентация. Подготвих се по нея и наистина разработената тема от вас е много добра!

От kali_peichev@xxx...
на 21.11.2017г 17:55:43
Май вече на ти трябва да започнем да си говорим :))))) Толкова теми ми написахте, че трябва да напиша вашето име на дипломата си :))) Страхотни сте.

От korandor@xxx...
на 17.11.2017г 18:32:56
Благодаря и със сигурност ще ползвам отново помощта Ви

2018, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси, Финанси
Real Time Web
Analytics