ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (853)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (855)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (184)
Маркетинг (127)
Икономика (115)
Право (51)
Финанси (49)
Туризъм (46)
Информатика (36)
Счетоводство (33)
Медицина (27)
МИО (22)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Педагогика (9)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 855 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси
РОЛЯ НА МАРКЕТИНГА ЗА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 15/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Могат да се разкриват се следните седем тенденции, които авиокомпаниите използват, за да увеличат предпочитанията към марката и ангажираността на клиентите. Не е изненадващо, че в 21 век тактическото изпълнение на тези тенденции е посредством социални медийни мрежи и мобилни устройства (смартфони и таблети). Едно е сигурно, че авиокомпаниите започват да разбират понятието „свързан пътник” и търсят новаторски начини за създаване на лоялност към марката. Тези седем тенденции са : 1. Микро събития - организирани събития на борда, вариращи от модни ревюта до голф предизвикателства и продуктови п
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА EPAY.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 11/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Няма универсална дефиниция или разбиране за културата, нито за организационната култура. Като цяло, както е посочено от Knapp (2006) организационната концепция за култура е адаптация на антропологичната концепция. Изследователи в академичния сектор са дали различни начини за определяне на организационната култура. Louis (1980) определя организационната култура като набор от разбирания или значения споделяни от група хора, които до голяма степен са „мълчаливи“сред членовете и са ясно релевантни и отличителни за конкретна група, като те също се предават на новите членове. Това определение предп
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 11/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Ролята на изпълнителния мениджмънт е да гарантира, че той институционализира очакванията, че мениджърите ще водят непрекъснатото усъвършенстване на техните екипи и че им е отделено време да водят инициативи за подобряване. Иновациите трябва да са очакване на всички работници и да обхващат отговорността на всички мениджъри. Въз основа на моя опит, мениджърите не се отчитат систематично за непрекъснато усъвършенстване на екипите си. Освен това повечето смятат, че иновативността и творчеството са характерни за няколко избрани и че е необходимо да се случват само на най-високите нива в организаци
КУРСОВА РАБОТА ПО КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ХОРАТА (по примера на Zendesk Inc.)
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 12, качен на 08/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
Конфликтите са всекидневен феномен във всяка организация. Конфликтите са невъзможни за избягване, но е възможно да се управляват по начин, който симптомите се разпознават навреме. Необходимо е непрекъснато проследяване на организационните сигнали, които посочват за тяхното съществуване. В случай, че не се реагира своевременно, това може да доведе до ситуация, при който самият конфликт управлява организацията. Преди всичко, проблеми се случват в тези организации, където бизнесът зависи пряко от сътрудничество, работа в екип и креативност, и там където се преследват единствено резултати, хората
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА ПИЦА ХЪТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 6, качен на 07/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
McKinsey 7S е полезен начин за визуализация от мениджърите на ключовите компоненти, които трябва да се обмислят, когато се въвежда в изпълнение стратегия в организацията . Концепцията на стратегията е обяснява защо някои фирми с много различни подходи към своята индустрия постигат успех, докато други, които следват подобни подходи, не са били еднакво успешни. Силните страни на модела на McKinsey 7S са неговата способност да опише седемте променливи, признавайки значението на взаимовръзките, които съществуват сред всички седем променливи, и неговата обща форма го прави приложим както за произво
КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ОДЕСОС АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 17, качен на 07/06/2024 от тетрадка.бг бр коментари 0
При анализа на капиталовата структура се анализират и краткосрочните задължения. Те включват краткосрочните задължения на предприятието от рода на задължения към свързани предприятия, задължения за получени банкови и търговски кредити, задължения към доставчиците, към бюджета, към персонала, евентуално получени аванси и т.н. Краткосрочните задължения дават представа за способността на предприятието да отговаря за своите дългове. Въпреки разнообразния им състав, те могат да бъдат систематизирани в две групи – търговски задължения и начисления за разходи. Според Георги Тодоров краткосрочните з
Приемане на Конституцията на Република България. Постижения и слабости.
Готови курсови / реферати / казуси, по Право, брой страници 7, качен на 08/03/2024 от reni бр коментари 0
Основен недостатък на конституцията е липсата на държавническа концепция за развитието на страната. Това е конституция на прехода, чиято задача е да гарантира такова държавно устройство, което да легитимира пред света политическия преход и трансформацията на старата политическа власт в нова. В нея обаче не са достатъчни конституционните гаранции за спазването на индивидуалните и малцинствени права на българските граждани. А разпоредбите, които дават възможност за ограничение на основни човешки права, не са достатъчно конкретни. Това дава възможност за различни тълкувания. Венецианска комисия
ИЗГРАЖДАНЕ НА БРАНД УЕЛИ – ПРАХОВЕ ЗА ПРАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 14/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Брадирането ще бъде извършено от външна агенция след като компанията ми завърши с инженеринга и мърчандайзинга на продуктите. Така ще започне да се събира мозайката около идентичността на марката, за да се кристализират качествата на продукта в една популярно изображение. Основният лозунг около който рекламната агенция може да работи е „О, Уели прави океан от пяна“. "Този лозунг може да се превърне в основен елемент на брандинга и маркетинга на Уели. Много е важно, опаковката на праха да предаде извънредната сила на новия продукт. Предлагам кутията да излъчва концентрични пръстени с ярък оранж
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА Blue Bottle Coffee Company.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Моделът 7-S е ефективен начин за анализиране на една организация. Архитектите на модела, всички консултанти в McKinsey & Company, предлагат дадена организация да бъде разбрана като динамична връзка между седем ключови елемента: Стратегия, Структура, Системи, Споделени ценности, Стил, Служители, Способности. Основна предпоставка на модела е, че много проблеми на производителността се коренят в липсата на съответствие между различните стилове на управление. Впоследствие, във високопроизводителните организации различните S-елементи следва да бъдат подредени, взаимосвързани и да работят заедно. Им
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА BRITISH AIRWAYS (BA).
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 07/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
УЧР в ВА насърчава индивидуалното обучение чрез достъп до две основни програми за обучение - "Принцип на отвореното обучение" и "Върховен полет". С тези две програми повечето от служителите са станали по-квалифицирани, за да се справят с или да отговорят на неочаквани бизнес обстоятелства. За да се подобри връзката между възнаграждението и изпълнението ВА е въвела схема "Схема за оценка на изпълнението", чрез която отделът по УЧР може оценява резултатите на служителите. Тази система помага за: > Постигане на значителна промяна в организационната култура. > Идентифициране на най-силните и най
АНАЛИЗ ПО МОДЕЛА 7S НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 06/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 80-те години Том Питърс и Робърт Уотърман разработиха модела McKinsey 7s и той се използва за анализиране на фирмата. Меки и твърди компоненти съставляват модела McKinsey. Твърдите елементи на модела са система, структура и стратегия. Когато се сравнят с меките елементи, те са по-лесни за управление и идентифициране . От друга страна, основата на организацията са меките компоненти и те са по-трудни за управление с оглед постигане на устойчиво конкурентно предимство. Стратегията е строго развит план за успешно конкуриране на пазара и за постигане на устойчиво конкурентно предимст
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЛАГАЩИ МСС /КОНКРЕТНО ПРИЛАГАНЕТО НА МСС 1 И МСС 7/.
Готови курсови / реферати / казуси, по Счетоводство, брой страници 11, качен на 04/10/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Връзката между двата стандарт е изискване на МСС 1 Представяне на финансови отчети параграф 66, буква г) да се класифицира като текущ актив, когато: "... активът е пари в брой или паричен еквивалент (съгласно определението в МСС 7), освен ако активът не е обект на ограничения за обмен или уреждане на задължение за най-малко дванадесет месеца след отчетния период. " Това е много специфично изискване, което не е възможно да се оцени и анализира въз основа на информацията за разглежданите предприятия, защото е важно да се разбират ефектите на всичко ограничения, които са поставени върху времетоСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 72
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни