ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (832)

ВИД
Готови курсови / реферати / казуси (834)

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление (177)
Маркетинг (125)
Икономика (115)
Право (50)
Финанси (49)
Туризъм (43)
Информатика (36)
Счетоводство (29)
Медицина (25)
МИО (21)
Логистика (21)
Статистика (16)
Социология (14)
Обществено здраве и здравен мениджмънт (13)
Психология (11)
Комуникации / Етикет / Бизнес преговори (8)
Педагогика (8)
Философия (7)
Публична администрация (7)
Европейска интеграция. (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 834 Сортирай по:
Готови курсови / реферати / казуси
УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА: PACE STERLING
Готови курсови / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 6, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Алтернативните решения на Pace Sterling са следните: Първо, може да се прекрати спонсорството на шампионата, като целта е професионалната голф-организация (PGO) да накара Дорвър Хил да позволи на жени да членуват. Предполага се, че PGO има нужда от спонсорството т.е. иска не дългосрочни отношения с Pace Sterling. Ако се прекрати спонсорството, това действие ще предостави стимул на аудиторията да счита компанията за социална. Също така, жените в Pace Sterling ще имат причина да се чувстват ценени, понеже компанията ще подкрепи публично недискриминационни действия. Но поддържането на WRO ще влош
Опишете възможните начини за комбиниране на различните източници за финансиране на фирмата.
Готови курсови / реферати / казуси, по Финанси, брой страници 11, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Изборът на оптимална стойност и конкретен метод за финансиране на инвестициите, които са най-подходящи за настоящата икономическа ситуация, се извършва въз основа на различни критерии. Такива критерии са : данъчни облекчения, разходи за привличане на определен източник, наличност, жизнен цикъл на предприятие и конкретен инвестиционен проект, рискове, ефективност и т.н. Основният недостатък на съществуващите методически подходи като правило е тяхната ориентация към един единствен критерий. В същото време, ако се избере най-оптималният източник на финансиране, като се вземат предвид абсолютно вс
ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ. СВОБОДНО ПАДАНЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 11, качен на 26/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Нобеловият лауреат икономистът Саймън Кузнец твърди, че с развитието на една икономика, естественият цикъл на икономическо неравенство се случва, представен от обърната U-образна крива, наречена крива на Кузнец (виж фиг. 1). От кривата се вижда, че с развитие на икономиката, първо се появява неравенство, след това намалява след определено ниво на средния доход. В началото на развитието, инвестиционните възможности за тези, които вече имат богатство се увеличават многократно така, че собствениците на капитала могат да натрупат богатство. В същото време, има приток на евтина селска работна ръка
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 8, качен на 25/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Клиентът, конкуренцията, промяната и външната среда правят услугата на хотелите по-гъвкава и пълна, което изменя управлението от ориентирано около обслужването към концентриране върху процесите. Реинженерингът на бизнес процесите (BPR) се е превърнал в мощен начин за непрекъснато оптимизиране на бизнес процесите (BP) и подобряване на основната конкурентоспособност на хотелите . Сега много организациите са приложили BPR за подобряване на техните услуги. И все пак липсата на ефективни инструменти за прилагане прави трудно постигането на желаните резултати. Технологията Workflow може да подобри к
LOW COST МОДЕЛЪТ НА АВИОКОМПАНИИТЕ.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 23/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Button и колектив (2008) дефинират нискотарифните превозвачи като такива, които се конкурират въз основа на разходи . Те са в състояние да предложат по-ниски такси за кратки маршрути, тъй като те се занимават със стратегии за намаляване на разходите. Нискотарифният оператор разделя разнообразните услуги, предоставяни от традиционните доставчици. Например, няма сгъваеми седалки и развлеченията по време на полета. Използват се второстепенни летища и се предлага услуга "точка до точка", за да се намали размера на летищните такси и таксите за кацане. Времето за обръщане на въздухоплавателните сред
КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (по примера на Каменица)
Готови курсови / реферати / казуси, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 10, качен на 23/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Стратегията за КСО е едно от най-големите конкурентни предимства на Карлсберг. На първо място, научните изследвания показват, че стратегията за КСО е свързана с подобряването на имиджа и репутация. Също така е показано, че потребителите са по-склонни да преминат към продукти, които са свързани с добра кауза. Освен това, да бъдеш добър корпоративният гражданин насърчава потребителите да станат посланици на марката и да се ангажират с поведение на застъпничество, като маркетинг от типа "от уста на уста". Други предимства, които Карлсберг може да спечели от своята стратегия за корпоративна социал
РЕЗЮМЕ НА КНИГАТА «ЧОВЕКЪТ - СОЦИАЛНО ЖИВОТНО»
Готови курсови / реферати / казуси, по Психология, брой страници 6, качен на 22/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
В Глава 5 се разглежда когнитивния дисонанс и самооправдаването. Каква роля, ако има такава, играят познанията за себе си от възбудата и намаляване на когнитивния дисонанс? Съществуват различни гледни точки в теорията за това как когнитивния дисонанс влияе на върху несъответстващото поведение. Според Арънсън познаванията за себе си представят стандарти или очаквания, които улесняват дисонантната възбуда. Перспективата, че когнициите за човек служат като очаквания за поведение първоначално са се развили от модел на Арънсън. Според него, хората заържат очакванията за компетентно и морално пове
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО.
Готови курсови / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 5, качен на 22/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Доколкото днес света се обръща към някакъв вид централизиран икономически контрол, в своята концепция Хайек описва това, което той нарича "проблема за рационалния икономически ред." Акцентът на Хайек е как една система на икономически ред може да преодолее проблема, който представлява, че голяма част от информацията, свързана с решенията е разпръсната сред много хора; и то често сред тези, които не са в пряка връзка с вземащия решения. Решението за използването на ресурсите обаче неизбежно ще бъде направено от вземащия решения. Хайек описва планирането като „комплекс от взаимосвързани решения
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА БЕЛСТРОЙ ООД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 19/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Културата е социално явление, което зависи от действията на хората и техните взаимодействия и се проявява преди всичко на ниво поведение. Следователно, две организации, дори работещи в едни и същи условия, могат да имат различни култури. Организационната култура може да служи като ефективен инструмент, който осигурява фокуса на персонала върху по-висока производителност и по-високо качество на работа. Създаването и поддържането на такава култура, която би увеличила влиянието на хората, работещи в организацията, спомагаща за повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност, е една от на
ФИЛОСОФИЯ НА МАРКСИЗМА.
Готови курсови / реферати / казуси, по Философия, брой страници 10, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Философията на марксизма е възниквала през 40-те години на XIX век. Нейните теоретични източници са най-значимите философски, икономически и социално-политически теории в края на XVIII - XIX век и по-специално, немската класическа философия, чиито представители са Хегел и Фойербах, класическа буржоазна политическа икономия (Адам Смит, Дейвид Рикардо), утопичните социалисти (Сен-Симон, Фурие, Оуен) и писанията на френските историци от епохата възраждането (Тиери, Гизо, Минет). Появата на марксистката философия е допринесла за големите постижения в областта на природните науки: законът за запазв
ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА ЗДРАВНА УСЛУГА НА ОПТИМУС КЕЪР АД.
Готови курсови / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 10, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Оценката на удовлетвореността на потребителите включва събиране на данни, които дават информация за това колко доволни или недоволни са клиентите от обслужване на здравното заведение. Също така, данните могат да бъдат използвани за да се разберат причините за нивото на удовлетвореност. Тази информация може да бъде събрана и анализирани по много различни начини. Оценката на удовлетвореността на потребителите ще се извърши въз основа на въпросник. Оценката на удовлетвореността на клиентите е мотивирано от желанието да се постави фокус върху клиентите в центъра на организацията. Оценката на удо
СЛУЧАЯТ ПАНАМАГЕЙТС.
Готови курсови / реферати / казуси, по Журналистика, брой страници 9, качен на 16/09/2023 от тетрадка.бг бр коментари 0
Документите в Панама наистина са шокиращи по отношение на техния обхват. Това са общо 11,5 милиона записа и те са пълни с отчети за незаконни дейности на милиардери, трафиканти на наркотици, политици, професионални спортисти и известни личности. Футболистът Лионел Меси и известният актьор Джаки Чан са сред тях. Има поне 128 държавни служители и политици, включително краля на Саудитска Арабия, шест члена на Камарата на лордовете в Обединеното кралство и министър-председателите на Пакистан и Исландия. Повече от двеста души с американски адреси са се появили в тези документи. В много случаи са биСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 70
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2023, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни