Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 673 Сортирай по:
ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА В ТУРИЗМА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Логистика, брой страници 10, качен на 26/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съответствие с логистичния микс (правило 7R) целта на логистичното управление на туристическия поток е да предостави на всички туристи в точното количество в определено време на точното място с максимална сигурност и да се осигури необходимите висококачествени услуги. Освен това някои автори предлагат да се разпределят потоците от клиенти, закупуващи туристически продукти и потоци от туристи, които консумират придобити туристически продукти . Материалният поток в туризма съчетава потока от услуги, предоставяни на туриста в съответствие с туристическия ваучер, т.е. потоци, които съпътстват п
БАНКОВО ИНКАСО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 8, качен на 02/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Банковите сделки принадлежат към абсолютните търговски сделки съгласно чл.1, ал.1, т.7 от ТЗ. Техни характеристики са, че страните по тези сделки са банки и основното задължение е парична престация. Както посочих и по-горе, нормативната регламентация на банковите сделки се съдържа в ТЗ. Подзаконовите актове са всички такива на БНБ като / Наредба № 3 и др./. Банковите сделки са групирани в категории: изключителни и неизключителни. Изключителните са тези, които се сключат единствено от банка, а неизключителните – от други субекти. Те също биват активни , пасивни и посреднически /комисионни/.
СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ / КЛУБНИ КАРТИ НА ДВА СУПЕРМАРКЕТА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 02/11/2019 от tetradka.bg бр коментари 0
Дванадесет месеца след началото на схемата на Tesco Clubcard през 1995 г., статистиките са показали, че притежателите на Clubcard за започнали да харчат 28% повече в Tesco и 16% по-малко в Sainsbury. Sainsbury е отговорил с въвеждането на схема за лоялност Nectar през 2002 година. Съгласно данните от Nielsen, публикувани в края на 2016 г., британските потребители са сред най-големите почитатели на картите за лоялност, но и те са потребителите с най-малко вероятност да ги използват. От анкетираните от Nielsen само 51% са казали, че при равни условия, те ще купят от търговец на дребно, който п
ARE YOUR HIGH EXPECTATIONS HURTING YOUR TEAM? RON CARUCCI.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 02/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Управлението на високите стандарти на лидера може да означава, че са налице лидери, които успяват и други които не успяват да го постигнат. Това е един вид позитивен и отрицателен перфекционизъм. Много е трудно да се предпишат конкретни стъпки или процедури да се избегнат отрицателните ефекти за лидера от това да бъде перфекционист. Като емоционално състояние то разграничават индивидите един от друг . Положителният перфекционизъм включва високо ниво на лични стандарти и се опитва да постигне най-доброто, докато отрицателния перфекционизмът се състои от притеснения на индивидите за грешки, стра
ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В TELENOR.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 15, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повишената глобализация и международната търговия, бързият технологичен напредък, променящите се етични ценности на бизнеса и изискванията на заинтересованите страни, по-голямото разнообразие на работното място, променящите се трудови отношения и други подобни са само някои от проблемите, пред които са изправени организациите и лидерите. Много изследователи твърдят, че липсата на гъвкавост и неспособност за учене и адаптиране към околната среда са сред най-критичните фактори, които възпрепятстват организационния успех. Една от причините за това внимание е функционалността на организационната к
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В PWC - БЪЛГАРИЯ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 7, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Финансово-счетоводна консултантската фирма PWC е много добре утвърдена на пазара, но през 2016 г. за първи път фирмата е използвала един конкретен процес като ръководство при внедряване на своята нова стратегия. Целта на организационната промяна е запазване на конкурентоспособността на PWC. Организацията е започнала пътуване през постоянно променящата се среда на пазара към постигането на конкурентоспособност. По време на това пътуване организацията трябва да адаптира промените, пред които е изправена, затова е интересно да се проучат как промените са управлявани. Преходът на PWC включва в
ОБЗОР НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 23, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта и принципите на отвореното образование са насочени към подготовката на учениците за пълноценно и ефективно участие в публични и професионални области в пазарна среда. Даването на образователната система на качествата на отворената система води до фундаментална промяна в нейните свойства в посока на по-голяма свобода при планиране на обучението, избор на място, време и в прехода към принципа на образованието през живота. На практика тази система се изпълнява чрез използване на мрежови технологии. Първоначално мрежовите технологии за обучение са широко разпространени сред представителите н
Мястото на България в международния пазар на аутсорсинг услуги.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 13, качен на 29/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта е да се характеризира състоянието на аутсорсинг индустрията в България, както и да се разкрият потенциалните възможности за растеж. В съответствие с поставената цел, изложението има следната логика: 1) разглежда се развитието в ретроспекция на аутсорсинга в страната; 2) анализират се основаните фактори, които са допринесли за този ръст; 3) анализират се ключовите подсектори в индустрията; и 4) изведени са ключовите ефекти за икономическото развитие на страната. Използваните изследователски методи включват: критичен анализ на специализираната литература и преглед и синтезиране на сп
КУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 9, качен на 27/10/2019 от те бр коментари 0
Технологията на производство на ресторантьорския продукт включва последователност от операции – от сключването на договорите за осигуряване на необходимите хранителни суровини и продукти, тяхната доставка, студената или топлинна кулинарна обработка на продуктите, порционирането им, последователното поднасяне на ястията и напитките на клиентите и консумацията, до разплащането и изпращането на клиентите. Процесът на обслужването в заведението за хранене се състои от няколко стъпки: • посрещане и настаняване на госта; • поднасяне на листа с менюто; • подробно консултиране на клиента за съдъ
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА МЕКСИКО.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Туризъм, брой страници 9, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Туристическата индустрия е най-голямата и най-разнообразната в света. Много страни разчитат имено на нея като първичен източник за генериране на приходи, заетост, растеж на частния сектор и развитие на инфраструктурата. Развитието на туризма се насърчава особено сред развиващите се страни по света, когато други форми на икономическо развитие, като например производството или износ на природни ресурси не са икономически изгодни. Причините, хората желаят да пътуват, са сложни и разнообразни. Транспортирането до, от и в рамките на части на света, някога смятани за далечни, е станало по-достъпно
СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В БИЗНЕСА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 10, качен на 26/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Участието на служителите е била съществен елемент от процеса на TQM в Девня цимент. Служители, мениджъри и не-управленски състав са поели отговорност за работа ориентирана към кръстосаните функционални системи и процеси, които да осигурят клиентска стойност. Успешното участие на служителите се е очаквало да бъде установено в рамките на стратегическия контекст, в който се постигат подобрения, докато мениджърите, осигурявайки оперативност на дейностите, е било необходимо да съгласуват стратегиите на организацията както и между отделните нива в организацията. Това привеждане в съответствие се е п
ЕВРОПА НА НЯКОЛКО СКОРОСТИ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 10, качен на 21/10/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Практическата реализация на идеята за „Европа на няколко скорости” ще означава запазване на сериозните разлики в почасовото залащане на служителите в източната и западната част на Съюза и, като следствие от това, на различните социални стандарти, като неслучайно участниците в срещата на Вишеградската група рязко се обявиха против „двойните стандарти” по отношение качеството на хранителните продукти в западната и източната част на ЕС. След като Великобритания напусне ЕС, съществуват различни мнения за бъдещето на Европа и тези дискусии главно се оформят около въпроса за институционалната стру


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 672 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 673 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 141 )
Икономика ( 99 )
Маркетинг ( 95 )
Финанси ( 44 )
Право ( 37 )
Туризъм ( 36 )
Информатика ( 31 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Европейска интеграция. ( 6 )
Публична администрация ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси
Real Time Web

Analytics