Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 686 Сортирай по:
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАДЕН ПРОДУКТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП СЛЕДВА ДА СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ НЕГОВАТА ФУНКЦИОНАЛНА СЪЩНОСТ ИЛИ ВЪРХУ ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТОВИЯ МИКС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 8, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
За PS4 може да се каже, че няма някакви особености и новости с оглед на това, че конзолата има дял от 70% от пазара на Европа. Но са налице няколко маркетингови предизвикателства пред Sony и за тях няма лесни отговори. Характеристиките на PS4 Pro и ползите са объркващи в най-добрия случай, дори и за опитните потребители. Не всички игри ще се могат да се играят на PS4 Pro. Някои игри, пускани на PS4 Pro, ще имат по-висока разделителна способност, изискваща 4K / UHD телевизор. Някои игри ще имат HDR цвят, което изисква друг 4K телевизор. Някои игри, пускани на PS4 Pro, ще изглеждат по-добре на с
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Публична администрация, брой страници 9, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Електронното управление е важна иновация за подобряване на доброто управлението и укрепването на демократичния процес. Освен това се признава, че то може да улесни достъпа до информация, свободата на изразяване, по-голяма равнопоставеност, ефективност, растеж на производителността и социално включване . Успешните инициативи за електронно управление предлагат осезаеми възможности, които включват: трансформация на тромавата публична администрация и процесите на предоставяне на услуги, като по този начин се повишава ефективността на правителствата, овластяването и участието на гражданите; укрепва
ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ - КРИВА НА ЛОРЕНЦ И КРИВА НА ЛАФЕР.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 14/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Един от вечните въпроси, стоящи за разрешаване от хората, е равенството и неравенството в разпределението на доходите. От дълбока древност хората са си поставяли въпросите: защо има бедни и богати? Могат ли хората да са равни помежду си? Защо едни получават малки, а други големи заплати и т.н. Хората са различни помежду си по пол, възраст, умствени способности, произход, навици, умения, знания и др. Следователно, немислимо е между тях да има равенство в труда, в разпределението и потреблението на благата. Възможно е да има само равенство във възможностите да се трудят и печелят. Както е изве
ДОГОВОР ЗА ВЛОГ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
С договора за обикновен банков влог банката се задължава да пази предадените й определени парични знаци, ценни книги или други движими вещи срещу възнаграждение (чл. 420, ал. 1 от ТЗ) От легалното определение на този договор следва, че той по своята правна характеристика е договор за правилен влог. Предмет на този договор са индивидуално определени движими вещи. Затова влогоприемателят дължи връщане на същите, а не на други вещи. Страни по този договор са, от една страна, влогоприемателят, който задължително е банка и, от друга страна - влогодателя, който може да бъде всяко физическо или юрид
ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Право, брой страници 10, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В редица случаи едно лице действа в интерес на друго лице от негово име и за негова сметка. Такива са примерно родителите по отношение на своите деца, управителят спрямо дружество с ограничена отговорност, ликвидаторът на прекратено и намиращо се в ликвидация дружество и др. В тези случаи възникват правоотношения между лицето което извършва действията и този, от чието име или за чиято сметка и в чийто интерес се извършват. Основанието за пораждане на тези правоотношения може да бъде договорът - например някой възлага за времето, през което той ще отсъства, на друго лице да управлява неговото
МАКРО-ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ - КЕЙНСИАНСКИ И КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Макроикономическото равновесие е състояние на националната икономика, при което производителите и потребителите не са мотивирани за промяна, защото са удовлетворени от цените и количествата на стоките и услугите, образуващи БВП, а инфлацията и безработицата са в естествени граници. Макроикономическо равновесие изразява баланса между агрегатното търсене и агрегатното предлагане. Уравновесени, тези пазарни сили взаимно се неутрализират и липсва натиск за промяна. Както се вижда на фиг. 1. в т. Е е постигнато макроикономическо равновесие, отразяващо равновесното агрегатно количество (Y0) и равнов
СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ И СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ - ПРОМЯНА НА СЪВКУПНОТО ПРЕДЛАГАНЕ СПОРЕД КЛАСИЦИТЕ.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 12, качен на 10/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Различните схващания за формата на кривата на съвкупното предлагане в кратък срок се изразяват с различни модели на кривата на съвкупното предлагане в зависимост границата, до която може да нараства съвкупното предлагане според промените в цените. Изравняване на кривата на съвкупното предлагане (ASSR) с потенциала една от тези конфигурации на кривата на съвкупното предлагане в кратък срок е показана на фиг. 3. Формата на тази елементарна краткосрочна крива показва, че с покачване на цените, фирмите увеличават количеството на произвежданите крайни продукти, докато се стигне до равнището на пот
ПРАКТИКА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ II.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 10/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Лидерството в кризисна ситуация е много по-различно от лидерството в условията на нормални условия. На пръв поглед г-н Василев може да е лидер, но в кризисни условия и в условията на промяна не считам, че той се справя добре. Казусът показва, че организационния оперативен модел, който осигурява базова линия за безпроблемно функциониране на предприятие Х по време на нормален период се е изпарил по време на криза, като решенията на Василев носят допълнителна несигурност и хаос. - Напрежение и стрес: Във всяка криза лидерите са подложени на стресова и напрегната среда, която ги поставя под ог
ПОЛИТИКА НА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И НЕЙНАТА ОТЧЕТНОСТ НА COCA--‐COLA LTD.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Кока-Кола е изправена пред предизвикателства в областта на здравето и околната среда. Като се има предвид нарастващата загриженост за затлъстяването, компанията е била подложена на критики, поради захарта в напитки. И мащабният бизнес на компанията означава, че се използват значителни количества вода, енергия, пластмаси и други ресурси в процеса на производство. За да се справи с тези проблеми, компанията е разработила широкообхватна стратегия за устойчивост, която се нарича "Живей позитивно" и я е интегрирала с цялостния бизнес план на компанията. Тя обхваща инициативи, свързани с околната ср
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАДЕН ПРОДУКТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП СЛЕДВА ДА СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ НЕГОВАТА ФУНКЦИОНАЛНА СЪЩНОСТ ИЛИ ВЪРХУ ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОДУКТОВИЯ МИКС.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Маркетинг, брой страници 7, качен на 08/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Функционалността на телевизорите LG се налага посредством бързи иновации. Това е тяхното диференциално предимство. LG иска да направи живота на хората по-добър и по-лесен. "Интелигентната технология" позволява на потребителите да правят неща по-лесно и да получават от това по-голямо удоволствие. Потребителите очакват продукти на LG да съдържат най-съвременните технологии, както и че хардуерът и софтуерът ще са усъвършенствани. LG си поставя изключително високи иновативни цели. Това поставя LG пред конкурентите по отношение на технологиите. Основната цел на технологичните процеси по създава
Санкции, ембарго и икономически блокади от 2011 година до днес.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Икономика, брой страници 9, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Наложените санкции по отношение на Либия през 2011 г. бяха оттеглени частично в светлината на свалянето на режима на Кадафи. Някои санкции остават в сила и през март 2014 г. Съветът за сигурност на ООН прие нова резолюция в отговор на незаконните доставки на петрол, забрана на незаконния износ на суров нефт от Либия и разрешаване на инспекции на съмнителни кораби в открито море. Регулаторният фокус се отклони от бившия режим на Кадафи и сега е твърдо насочен върху износа на "незаконен" суров петрол, който осигурява подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи и върху доставката на горива и
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН.
Готови курсови работи / реферати / казуси, по Мениджмънт / Управление, брой страници 8, качен на 06/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Най-фаталният проблем в проекта Балкан е недобрата комуникация и екипност в дейностите. Това се дължи на неадекватната функционална и проектна структура. В резултат може да се посочи, че поради това проектът е неуспешен от самото начало. Затова се налага обединяване на двете структури и работа в екипност с оглед постигането на поставената цел във фиксираната времева рамка и ресурсна база. Фактът, че „функционалните ръководители „изписват” работно време от проект „Балкан”, а „фактически работят по проекти на собствената структура” води до извода е, че те не приемат своята отговорност за проекта


ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 685 )

ВИД
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 686 )
Виж всички ?

КАТЕГОРИЯ
Мениджмънт / Управление ( 144 )
Икономика ( 103 )
Маркетинг ( 97 )
Финанси ( 44 )
Право ( 39 )
Туризъм ( 36 )
Информатика ( 32 )
Счетоводство ( 24 )
Медицина ( 23 )
Логистика ( 16 )
Статистика ( 15 )
Обществено здраве и здравен мениджмънт ( 13 )
Социология ( 11 )
МИО ( 10 )
Педагогика ( 8 )
Публична администрация ( 7 )
Европейска интеграция. ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови курсови работи / реферати / казуси
Real Time Web

Analytics