ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (327)

ВИД
Готови дипломни работи (221)
Курсови работи (61)
Готови курсови работи / реферати / казуси (16)
Дипломни работи (10)
Теми (6)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Казуси (2)
Реферати (1)
Доклади (1)
Есета (1)
Коментар (1)
Лекции (1)
Презентации (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
МИО (113)
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 7 Сортирай по:
Готови дипломни работи, МИО
СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ БИЗНЕС / ПО ПРИМЕРА НА СОФАРМА АД/.
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 59, качен на 20/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В специализираната литература съществуват множество дефиниции на понятието стратегически съюз. Независимо от това в настоящия момент, най-точната и всеобхватна дефиниция на стратегическите съюзи е предложената от Parkhe (1993), според който “...стратегическите съюзи представляват относително трайни междуфирмени споразумения за сътрудничество, включващи потоци и връзки, в които се използват ресурси и/или управленски структури от независими организации за съвместното постигане на индивидуални цели, свързани с корпоративната мисия на всяка от фирмите” . Накратко, стратегическите съюзи са споразум
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МАКЕДОНИЯ КЪМ ЕС (2014)
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 96, качен на 13/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Източно-европейското разширяване в много аспекти се различава от предходното разширяване поради големия брой присъединяващи се страни, а също така и от степента на достиженията на общностното право. Законодателството на ЕС, което трябва да бъде транспонирано и изпълнено е много по-обширно в сравнение с това от предишното разширяване. Овен това системните разлики между „старите” и „новите” членове е много повече, тъй като при предишното разширяване новите са имали добре установени пазарни икономики. Европейският Съвет реши, че присъединяването на тези държави към ЕС ще се проведе тогава, когато
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ЕС И NAFTA /2012/
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 61, качен на 14/04/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Развитието на интеграционните процеси съставлява един от най-важните елементи на международните отношения във втората половина на 20 век и началото на 21 век. Към днешна дата те са се превърнали в неразделна част от съвременния свят и световната икономика. Икономическата интеграция завзема на нови региони по земното кълбо, и на прага на XXI век може да се нарече т. нар. нов регионализъм. Регионалните споразумения, които са създадени през 1990 г., са изключително разнообразни. Те работят в различни области на международните отношения, и често са регионални в преносен смисъл смисъл на думата. Ис
ФОРМИ НА ПЛАЩАНИЯ ПРИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ.
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 69, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Акредитивът в широк смисъл на думата представлява ангажимент на една банка, поет по нареждане на неин клиент, да постави на разположение на трето лице (бенефициент) определена сума пари и да плати сумата, ако бенефициентът изпълни определени условия. В зависимост от условията, които бенефициентът трябва да изпълни, се различават: - нестоков (нарича се още "свободен”, "чист", "безусловен" или "Касов”) акредитив - документарен (стоков) акредитив Нестоковият акредитив е ангажимент на банка да плати в определен срок наведнаж или на части на едно лице, или фирма сума до посочен разм-ер срещу
ОСОБЕНОСТИ В ТЕХНИКИТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ БАРТЕРНИ СДЕЛКИ
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 94, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Първо, законодателите са подсигурили западните компании с изобилие от специални и често силно дискриминиращи облекчителни мерки, някои от които влизат в сила дори и при липсата на доказателства за търпени вреди. И второ, под заплахата от законови санкции, западните бартерни търговци полагат големи усилия да не допускат продажба на дъмпинг или внезапно увеличение на обема на внасяните стоки. Всичко това служи за силното намаляване на конкуренцията на вътрешния пазар от страна на внасяне по бартера 2 Паралелен бартер или насрещни покупки ( Paralel bartet / Counterpurchase ). Паралелният барте
ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 84, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Целта, която си поставям с тази разработка е доказване на тезата, че външнотърговската политика се влияе от редица фактори, като най-съществен в настоящия момент е факторът криза, както и формулиране на тази основа мерки за възстановяване на сектора. Задачи на разработката: 1. Анализ на параметрите на външната политика на Европейския съюз; 2. Анализ на външнотърговската политика на Република България в условията на глобална криза за периода 2005-2010 г.; 3. Формиране на изводи от направения анализ. Методи на изследване: В хода на разработката са използвани следните методи на изсл
Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз
Готови дипломни работи, по МИО, брой страници 129, качен на 15/02/2012 от admin бр коментари 0
Политическите критерии за присъединяване, на които следва да отговарят страните-кандидатки, формулирани от Европейския съвет в Копенхаген през месец юни 1993 г. гласят, че тези страни трябва да са постигнали “стабилност на институциите, гарантиращи демокрация, правова държава, спазване на правата на човека и зачитане и закрила на малцинствата.” В Становището си от 1997 г. относно молбата на България за членство в ЕС Комисията заключва : “България е изградила демократични институции и тяхната стабилност вече изглежда сигурна. Те трябва да бъдат укрепени чрез практика, която е по-тясно обвър


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни