ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (265)

ВИД
Готови дипломни работи (221)
Готови курсови работи / реферати / казуси (25)
Курсови работи (14)
Теми (3)
Реферати (1)
Дисертация (1)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (58)
Медицина (50)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 6 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Медицина
Проучване на законодателната рамка за промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти и практиката на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 53, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Националната здравна стратегия 2014-2020 , приета от Министерския съвет на Република България на 21.09.2013 г. произтича от обнародваните през последното десетилетие няколко взаимодопълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в Република България. Тя е израз на очертаващия се консенсус, както между експертите в областта на здравеопазването, така и между институционализираните и неформалните структури на гражданското общество относно необходимостта от рязък прелом в здравната политика за трансформиране на здравната система с акцент върху промоцията на здраве и проф
ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 61, качен на 09/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обект на изследване е начина на финансиране на здравеопазването в три страни от Европейския съюз. Затова използваната методология е тази на сравнителния анализ, която ще се изложи в следващата точка на настоящата глава. Тя се основава на измерения, конкретни анализи, основани на микро-данни и констатации както от литературата, така и от конкретни изследвания относно финансирането на здравеопазването. Трябва да се посочи, че финансирането на здравеопазването в България е резултат от множество държавни и частни финансови ресурси, най-важните от които са НЗОК и плащания със собствени средства. НЗ
Морални аспекти на устойчиво развитие на здравеопазването.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 51, качен на 24/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Здравеопазването е сложна система, която включва в себе си дейности по управление, финансиране и предоставяне на здравни услуги, целящо подобряване на здравния статус на населението на страната. Съвременната здравна система се базира на принципите на солидарността, правото на избор и ефективност при изразходване на ресурсите на системата и по своята същност има както социални, така и икономически характеристики. Ролята на държавата в здравеопазването в повечето страни все още е първостепенна, въпреки че тенденциите в света са към все по-голямо либерализиране на пазара на здравни услуги и въвеж
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ - ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 64, качен на 16/11/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Децентрализацията е централен принцип в здравните реформи на много европейски страни. Тя се разглежда като ефективно средство за стимулиране на качеството на здравните услуги, за по-добро разпределение на средствата според нуждите, за ангажиране на обществеността при вземането на решения относно приоритетите и за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването. Децентрализацията освен това предоставя възможности на лекарите да увеличат своя доход посредством работа с местни управленци или ръководители на частни лечебни заведения. Децентрализацията е прехвърляне на правомощия или раз кон
РЕСУРСИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. РАБОТЕН ПОТЕНЦИАЛ.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 50, качен на 28/09/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Частното осигуряване може да предостави известна финансова защита чрез обединяване на рискове и преразпределението им между здрави и болни лица и домакинствата, но предвид отсъствието на държавни субсидии – не между бедни и по-заможните. Така, че плащанията със собствени средства следователно по-вероятно ще имат пряко въздействие върху финансовото състояние на домакинството и може да тласне домакинствата към бедност. Според Световната здравна организация система, в която плащанията със собствени средства представляват повече от 20 процента от общите разходи, не може да се очаква да защити хора
Хронични неинфекциозни заболявания.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 61, качен на 06/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Поддържането на здравето на населението и на всеки отделен човек е от съществено значение за всяко цивилизовано общество. То определя нивото на смъртност и раждаемост, продължителност на живота, и размера на населението. За съжаление, демографската ситуация в България остава доста сериозна (Оганов, 2007; Кателницкая и др, 2008; Marc Suhrcke и др., 2008). Висока смъртност в България е отбелязана от много епидемиологични проучвания. От 1992 г. до 2003 г. населението на България е намаляло с около 300 000 хиляди души. Ако тази тенденция продължи, през следващите 50 години може да се очаква намаля


Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни