ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (627)

ВИД
Готови дипломни работи (221)
Курсови работи (165)
Готови курсови работи / реферати / казуси (108)
Казуси (28)
Дипломни работи (23)
Теми (19)
Бизнес план (8)
Реферати (7)
Лекции (7)
Презентации (7)
Дисертация (6)
Доклади (6)
Есета (5)
Поръчай изготвяне на курсова работа. (4)
Анализи (3)
Изследвания (2)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)
Книги (1)
Проекти (1)
Пищови (1)
Тестове (1)
Биографии (1)

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг (431)
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 25 Сортирай по:
Готови дипломни работи, Маркетинг
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА АМУЕЙ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 63, качен на 11/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
При прехода от конкуренция в производството към сферата на комуникациите, вече не е достатъчно качеството на стоките или услугите, за да се отговори на нуждите и изискванията на клиента. В този смисъл основната цел на маркетинга е в създаването и развитието на отношенията с потребителите. Комуникациите предоставят конкурентното предимство на тези предприятия, които се стремят основно към намиране и установяване на персонализирани отношения, идентифициране и задоволяване на потребностите чрез създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиентите. На преден план е способността на компанията да
Проблеми в управлението на вътрешната и външна среда на Хилтън.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 46, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетингът e еволюирал в резултат на икономически и бизнес натиск, поради необходимостта от съсредоточаване върху приемането на набор от управленски мерки с оглед на удовлетворяване на нуждите на клиентите. Еволюцията на маркетинга в хотелиерската индустрия е подобна на тази във всяка друга индустрия. Основната причина за поява на маркетинга в хотелиерския бизнес е нарастването на броя на гостите / пътуванията / туристическия поток, които се нуждаят от настаняване и увеличаването на конкуренцията в услугите по настаняване. Освен това хотелската индустрия се е превърнала във все по-голям марк
Разработване на маркетингов план на Сдружение „Празнични герои“ Holiday Heroes.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 65, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
ВЪВЕДЕНИЕ. Цел и задачи Предмет и обект на изследване ПЪРВА ЧАСТ ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКА 1. Литературен обзор върху проблемите на маркетинговото планиране 1.1. Същност, място и значение на маркетинговото планиране 1.2. Същност на понятията Корпоративна социална отговорност и Маркетинг с кауза 2. Процес на маркетинговото планиране 2.1. Основни етапи в Маркетинг Мениджмънта 2.2. Принципи и етапи на разработване на маркетинг план 2.3. Ситуационен анализ SWOT 2.4 Поставяне на маркетингови цел и задачи ТАКА ОК ЛИ Е да е тази точка ? Видях в конспекта по маркетинг сега ,че съм
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФИРМА. ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ КАНАЛИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИМСТВА НА КАНАЛОВИЯ КОНТРОЛ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 73, качен на 11/06/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Друг изтъкнат изследовател на същата проблематика Дейвид Мърс, се придържа към концепцията, че третият елемент на маркетинговия микс - пласментьт трябва да се отъждествява със съвкупност от дейности по логистиката, по проектирането, изграждането и упра¬влението на каналите за реализация, а също и по потребителското обслужване и покупката . В този контекст той приема, че мястото на потребителското обслужване е преди покупката и по този начин омаловажава неговата следпродажбена роля. Повечето от продуктите се консумират извън мястото им на производство. Първото нещо, което трябва да бъде реше
Анализ и оценка на пазара на продукт Екто на Лукойл АД.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 66, качен на 24/03/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Областта на брандинга се очерта като основен приоритет за мениджмънта в последните 25 години. В действителност, марката е едни от най-ценните нематериални активи за всяка компания . Името на търговската марка е свързано с рекламата, клиентите, оценката на качеството, опитът с продукта и други полезни характеристики, чрез които пазарът се свързва с продукта. Клиентите навсякъде реагират на митове и метафори за определени образи, които им помагат да определят своята лична и национална идентичност в рамките на контекста на световната култура и ползите от продукта. Силните световни марки играят
Бранд мениджърът в организацията /по примера на Лукойл /.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 57, качен на 13/02/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Keller дава по-широка перспектива, като прави разлика между определението за марката, дадено от AMA и концепцията за брандинга. Той добавя материални и нематериални елементи на марката, рационални и емоционални елементи на марката, както и символични елементи на марката, които диференцират и идентифицират марката. Следователно, дефиницията на Keller представя по-цялостна гледна точка: „Марката, следователно, е повече от продукт, защото може да има измерения, които я различават по някакъв начин от други продукти, предназначени за задоволяване на същите нужди" . Van Gelder признава управленски
Маркетингова политика на хотелски комплекс “Спа- хотел Девин".
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 71, качен на 24/07/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Обекта на дипломната работа е маркетинговата политика, а предмет – маркетинговата политика на хотелиерската услуга. За да се постигне тази цел, разработката трябва да реши следните задачи: - Да разгледа теоретичните аспекти на маркетинга и неговото приложение от гледна точка на хотелиерството; - Да се анализират особености на маркетинговата политика и нейните елементи в хотелиерството; - Да се интерпретират теоретичните постановки през призмата на дейността на спа-хотел „Девин”. - Да се отправят препоръки към маркетинговата дейност на предприятието.
Рекламна стратегия на Lucy Fashion.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 88, качен на 30/08/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
Съдържанието на втория етап в рамките на рекламната стратегия е изборът на рекламни обекти. За какво трябва да рекламира едно предприятие? По принцип всички пазарни постижения, като продукти, асортимент в търговията, програми за обслужване на клиентите или предприятието като едно цяло могат да бъдат предмет на рекламна политика. Ако рекламният обект е самото предприятие като цяло, говорим за фирмена рекламна политика(реклама на институции). Рекламира се предприятието като носител на определена производствена концепция, за да се създадат преференции при потенциалните клиенти. Определянето на ре
ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА МЕЖДУНАРОДНА КАМПАНИЯ ЗА ВИРУСЕН МАРКЕТИНГ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 77, качен на 29/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Предаването „от уста на уста” е стара концепция в областта на маркетинга и се отнася до форма на междуличностно общуване сред потребителите относно техните лични преживявания с фирма или продукт . Тя е сложно явление и като цяло не е нещо, което може да се контролира директно . Независимо от това, предаването „от уста на уста” е от голямо значение за организациите, тъй като е хиляди пъти по-мощен инструмент от конвенционалната търговия по параметрите брой продажби и време за вземане на решение за покупка от потребителите . Pruden и Vavra (2004) посочват, че изразът „от уста на уста” е най-висо
Организация на рекламна кампания на фармацевтична компания Софарма АД.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 62, качен на 09/08/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Следователно, управленческото решение за избор на канал за разпространение на рекламата, съставът, структурата, архитектониката, ресурсите, размерите като например, дължината на разпространение на рекламата се явяват необходими принципни условия и важни мероприятия, които трябва да бъдат извършени от висшето ръководство на фармацевтичното предприятие . Фиг. 1.5. е показано сложното взаимодействие на основните функции и операционните процедури на участниците в каналите за разпространение на рекламата. При тази организация и/или юридическо и физическо лице влизат, решават определени специфични
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА APPLE.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 54, качен на 19/06/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
Целта на настоящата дипломна работа бе да изследваме маркетинговата стратегия на Apple Inc и да докажем, че иновацията би могла да се използва умело като стратегическо оръжие на конкурентния пазар, за да изведе една компания на върха. За целта прегледахме на кратко историята на компанията, както и нейните успехи и провали, които неминуемо повлияват върху избора на маркетингови стратегии. Разгледахме как тези стратегии повлияват продажбите, пласмента, надеждността, потребителската удовлетвореност и очакване, както и цялостното търговско възприемане на компанията и продуктите и. Проучихме четири
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НА APPLE.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 58, качен на 14/06/2016 от tetradka.bg бр коментари 0
За да разберем конкурентното предимство, с което Apple превъзхожда всички останали, е необходимо да разгледаме внимателно историята на компанията. Прави ни впечатление, че Стив Джобс и съдружниците му създават иновативни продукти, които до този момент не са известни на потребителите, а качеството и уникалността на тези продукти извежда компанията до върха на високо-конкурентния технологичен пазар. 11Фактът, че дори Microsoft използва част от откритията на Apple говори сам по себе си, че дори конкурентните компании се учат и взаимстват от иновациите на Apple . Apple подписва договор за няколкоСтр 1 2 3 ... 3
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни