ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (221)

ВИД
Готови дипломни работи (221)

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство (58)
Финанси (33)
Маркетинг (25)
Туризъм (18)
Мениджмънт / Управление (17)
Педагогика (13)
МИО (7)
Медицина (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 0887 672 686

E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 221 Сортирай по:
Готови дипломни работи
РАЗРАБОТВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ СТ.АНДАРТИ (КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА) КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 100, качен на 24/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
По своето естество организационната култура е личността на организацията. Организационната култура е система от споделени вярвания на членовете на организацията, която до голяма степен определя как те действат. Културата на организацията е наложителна за успеха на организацията и контролира начина, по който служителите се държат както между тях, така и с хората извън организацията. Естеството на корпоративната култура, която съществува в дадена компания, определя степента, до която се реализират желаните резултати от служителите. Фокусирането върху изграждането и поддържането на организационна
Креативни подходи в публичната комуникация.
Готови дипломни работи, по Комуникации / Етикет / Бизнес преговори, брой страници 60, качен на 22/10/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Потребителите намират ценност в SNS, защото те най-често публикуват личния си живот и различни мнения. Тези публикации могат да предоставят валидиране на лицата, когато те получават отзиви от своите онлайн приятели. „Очакванията са, че SNS ще удовлетворят социално-емоционалните потребности, а не информационните нужди, и те свързват хората по един по-пряк и междуличностен начин“ . Проучването установява значението на социално-емоционалната обратна връзка намирайки, че SNS имат значително влияние върху поведението на дадено лице в онлайн среда. SNS може да се използва и за изразяване на романти
СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ХОРА В АКТИВНА ВЪЗРАСТ.
Готови дипломни работи, по Психология, брой страници 71, качен на 13/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Хората се разглеждат своето поведение на хранене като въпрос на оцеляване, обикновено на всекидневна база. Това означава, че човек трябва да направи избор за това какво да яде, кога и колко. Въпреки, че за разлика от нашите предци, чиято основна задача е била да търсят някаква храна, която да осигурява енергия и хранителни вещества, днес тези решения стават все по-трудни. По-конкретно в западните общества, храната е изобилна, евтина и се предлага в голямо разнообразие. Освен това яденето е фундаментално възнаграждаващо поведение и поради това е свързано с настроението и емоциите . В съвременн
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО /ПО ПРИМЕРА НА ”НЕДЕЛЯ-49” ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН/.
Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 63, качен на 12/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В настоящите условия счетоводството у нас се е превърнало в един от най-важните елементи на управленския процес. Това е така, защото чрез него се проследява развитието на дадено предприятие и се очертават неговите бъдещи тенденции. По мнение на Душанов, И. „Счетоводството е едновременно функция и средство за управление”. Счетоводството се осъществява в рамките на обособените в организационно, административно и имуществено отношение отчетни единици, наречени предприятия. Организацията на счетоводството се определя от изискванията на нормативните актове, от технологичната и организационна ст
УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В КОРАБОПЛАВАНЕТО. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЖИВОТ НА БОРДА. ОБУЧЕНИЕ И ПРАВОСПОСОБНОСТ НА КОРАБНИЯ ЕКИПАЖ.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 68, качен на 12/09/2020 от admin бр коментари 0
Системата на корабоплаването е жизненоважна за световната търговия и играе ключова роля в глобалната икономика включително в подкрепа на икономическия растеж. Докато основата на икономиката на корабоплаването остава до голяма степен с непроменена - корабоплаването е движено от законите на търсенето и предлагането, още от най-ранната морска търговия в Месопотамия преди 5 000 години - корабите и търговската инфраструктура постоянно се развиват в силно индустриализирания свят . Световният флот се е увеличил по брой, размер и специализация. Технологичните разработки на корпусни, задвижващи и товар
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА АМУЕЙ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 63, качен на 11/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
При прехода от конкуренция в производството към сферата на комуникациите, вече не е достатъчно качеството на стоките или услугите, за да се отговори на нуждите и изискванията на клиента. В този смисъл основната цел на маркетинга е в създаването и развитието на отношенията с потребителите. Комуникациите предоставят конкурентното предимство на тези предприятия, които се стремят основно към намиране и установяване на персонализирани отношения, идентифициране и задоволяване на потребностите чрез създаване на дългосрочни взаимоотношения с клиентите. На преден план е способността на компанията да
Предизвикателства при българските фермери за преминаване от конвенционално към биофермерство.
Готови дипломни работи, по Мениджмънт / Управление, брой страници 55, качен на 09/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Тенденциите включват пазарни въпроси за биологичните производители , политически последици и възможността за развитие на селските райони . Изследванията са насочени и към по-индивидуално ниво, където се обхващат причините за преминаване . За целите на тази теза основен акцент ще бъде поставен върху прехода към биологично земеделие и индивидуалните нагласи на фермерите. Преминаването към биологично земеделие е дълъг процес. Той обхваща периода, през който земеделския стопанин замени съществуващата си (конвенционална) практика с органичен / био / еко тип управление. През този период трябва да
Взаимодействие на училището с фактори на външната среда.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 83, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
А. Ангелов разглежда вътрешната среда на всяка една организация като съвкупност от вътрешните променливи или фактори, притежаващи взаимна връзка и зависимост. Основните компоненти на вътрешната среда на организацията той определя, както следва : • Цели – това е най-важният от т.нар. вътрешни фактори и се дефинира като желан резултат или някакво конкретно крайно състояние, към което се стреми групата; • Организационна структура – тя представлява съвкупност от връзки и взаимоотношения между отделните нива на управление и отделните функционални области. Те са построени във форма, която да дав
Проблеми в управлението на вътрешната и външна среда на Хилтън.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 46, качен на 05/09/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
Маркетингът e еволюирал в резултат на икономически и бизнес натиск, поради необходимостта от съсредоточаване върху приемането на набор от управленски мерки с оглед на удовлетворяване на нуждите на клиентите. Еволюцията на маркетинга в хотелиерската индустрия е подобна на тази във всяка друга индустрия. Основната причина за поява на маркетинга в хотелиерския бизнес е нарастването на броя на гостите / пътуванията / туристическия поток, които се нуждаят от настаняване и увеличаването на конкуренцията в услугите по настаняване. Освен това хотелската индустрия се е превърнала във все по-голям марк
РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ / ПО ПРИМЕРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /
Готови дипломни работи, по Публична администрация, брой страници 67, качен на 11/02/2020 от тетрадка.бг бр коментари 0
В началото на 20 век само няколко организации (предимно военни), провеждат индивидуални атестации. Атестациите са били изключение. Освен това, за дълъг период от време на хората не е било позволено да се поставят под въпрос работата на държавните служители. Тъй като понятието за социални услуги не е съществувало (до 1950г. само няколко страни имат програми за борба с бедността и инициативи в областта на безопасността на храните, социалната сигурност или опазване на околната среда), повечето съществуващи "обществени услуги" са в областите на данъците, транспорта, здравеопазването, контрола, вое
Проучване на законодателната рамка за промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти и практиката на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Готови дипломни работи, по Медицина, брой страници 53, качен на 04/11/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
Националната здравна стратегия 2014-2020 , приета от Министерския съвет на Република България на 21.09.2013 г. произтича от обнародваните през последното десетилетие няколко взаимодопълващи се здравни стратегии и концепции за развитие на здравната система в Република България. Тя е израз на очертаващия се консенсус, както между експертите в областта на здравеопазването, така и между институционализираните и неформалните структури на гражданското общество относно необходимостта от рязък прелом в здравната политика за трансформиране на здравната система с акцент върху промоцията на здраве и проф
Разработване на маркетингов план на Сдружение „Празнични герои“ Holiday Heroes.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 65, качен на 18/08/2019 от тетрадка.бг бр коментари 0
ВЪВЕДЕНИЕ. Цел и задачи Предмет и обект на изследване ПЪРВА ЧАСТ ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКА 1. Литературен обзор върху проблемите на маркетинговото планиране 1.1. Същност, място и значение на маркетинговото планиране 1.2. Същност на понятията Корпоративна социална отговорност и Маркетинг с кауза 2. Процес на маркетинговото планиране 2.1. Основни етапи в Маркетинг Мениджмънта 2.2. Принципи и етапи на разработване на маркетинг план 2.3. Ситуационен анализ SWOT 2.4 Поставяне на маркетингови цел и задачи ТАКА ОК ЛИ Е да е тази точка ? Видях в конспекта по маркетинг сега ,че съмСтр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2021, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни