Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 12 Сортирай по:
Организационни аспекти на изграждане на учителския колектив в детската градина.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 77, качен на 01/07/2018 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бързите и глобални промени в съвременното общество поставят нови изисквания към об¬разованието на младите хора, а оттам и към учителската професия. Освен да препо¬дава знания, от учителя все повече се изисква да развива ключови умения у децата да придобиват знания самостоятелно, вместо само да запам
Значение на междукултурната комуникация в международното обучение / The Importance of Intercultural Communication in International Education.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 61, качен на 28/12/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0
Communication is the essence of human interaction and learning. It is a basic human right and essential to our quality of life as a social species. Communication is a process of exchanging information and meaning across space and time between humans and other living organisms and information syst
Емоционалната интелигентност и субективно благополучие при учителите.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 31, качен на 04/03/2016 от тетрадка.бг бр коментари 0
В съвременния свят интелектуалните способности вече не са единствените, които имат значение за добрата професионална и социална реализация на личността. В най-добрия случай емоционалната интелигентност допринася с около 20% към факторите, които предопределят успеха в живота, което означава, че делъ
Кариерно развитие на учителите в предучилищните заведения.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 73, качен на 14/08/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
За да определим проблема в разработката си ще разгледаме актуалното състояние на кариерното развитие в предучилищните и училищните заведения. • 5 професионално-квалификационни степени (ПКС) • Обучението и присъждането на ПКС се извършва от специализираните институти за повишаване на квалификаци
Организационни аспекти на изграждане на учителския колектив в детската градина.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 72, качен на 14/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Бързите и глобални промени в съвременното общество поставят нови изисквания към образованието на младите хора, а оттам и към учителската професия. Освен да преподава знания, от учителя все повече се изисква да развива ключови умения у децата да придобиват знания самостоятелно, вместо само да запаме
Представи на учениците (9-12 клас) за успешна кариера.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 66, качен на 07/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Корените на успешната кариерна реализация се откриват още в най-ранна възраст от личностното развитие. Детските възприятия и усещания детерминират усвояването на различни социални роли, които най-често допадат и се отдават на подрастващите. Последващите фактори на социализация, които заемат главно м
Типични възпитателни дефицити при учениците от начална училищна възраст.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 50, качен на 07/07/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Периодът на ранното училищно обучение се характеризира със специфични за него особености, които го отличават от останалите възрастови периоди. В контекста на детайлните анализи на училищното обучение и личностното формиране този период следва да се приема за уникален по своята същност, по трайните е
Съпоставка между управлението на образователната система на България и САЩ.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 92, качен на 22/06/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
Синергетиката е все още предизвикваща противоречиви коментари интердисциплинарна наука, диференцирана не много отдавна. Тя има за предмет на изследване образуването и саморегулацията на устройства и структури, които са далеч от състоянието на равновесие. Нейната задача в началото е била да осигури п
Критерии за оценка на качеството в образователния процес.
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 66, качен на 24/12/2013 от tetradka.bg бр коментари 0
Под система от критерии за оценка на качеството на резултатите от образованието се разбира структурната цялост от научни, методологически, нормативно-правни, организационни, технологически и материално-технически показатели, които обезпечават оптималното изпълнение на оценъчните тенденции на управле
Превенция на изоставянето на детето и мерки за реинтеграция. Услуги и помощи. (2012)
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 57, качен на 03/05/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Регламентацията на обществените отношения, свързани със закрилата на детето е базирана на принципите, определени в българската Конституция - ”Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.” и чл. 47, според който ”Отглеждането и възпитанието на децата до пълноле
Превенция на разпространението и употребата на упойващи вещества в институции/емпирична част/
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 37, качен на 09/08/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Анкета – в корена на понятието стои латинското quaestio–питам. Анкетата е източник на информация– лицата отговарят съобраязно своите ценности и нагласи. Този метод е традиционен, лесен и удобен. Допуска непрякост и формализация. Осъществява се непременно с инструмент- анкетен въпросник(анкетна карта
Превенция на разпространението и употребата на упойващи вещества в институции/теория/
Готови дипломни работи, по Педагогика, брой страници 43, качен на 09/08/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Увод Употребата на наркотични вещества е един от най-големите проблеми на съвременното общество. Актуалността на този проблем се налага от силния социален отзвук и от все по-честата употребата и разпространение сред ученици и подрастващи. Основната цел, която авторът си поставя в настоящата диплоПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 266 )

ВИД
Готови дипломни работи ( 210 )
Курсови работи ( 33 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 7 )
Теми ( 5 )
Дипломни работи ( 4 )
Реферати ( 3 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 2 )
Есета ( 1 )
Дисертация ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Педагогика ( 68 )
Счетоводство ( 57 )
Финанси ( 33 )
Маркетинг ( 23 )
Туризъм ( 18 )
Мениджмънт / Управление ( 14 )
МИО ( 7 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96730120 написани страници
 907149001348 написани думи
 В процес на работа 2 дипломни работи и 5 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови дипломни работи, Педагогика
Real Time Web
Analytics