Вид абонамент: безплатен
Tetradka.bg - Курсова работа, Дипломна работа, Реферат


ТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 23 Сортирай по:
Маркетинг на социалните медии.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 86, качен на 26/01/2015 от тетрадка.бг бр коментари 0
Cоциалните медии промениха начина, по който бизнесът комуникира ежедневно, социалните медии предоставят нови възможности за сътрудничество, участие, интерактивност и ангажираност. Ето защо, социални медии в съвременния корпоративния свят се явяват стратегически комуникационен партньор, предоставят нова и уникална възможност на бизнес организациите да ангажират целевите си групи в разговори. Свидетели сме на новата дигитална ера, в която потребителите са все по-активни, а не пасивни лица. Социалните медии промениха бизнес комуникациите, като ги улесниха и разшириха неимоверно техния обхват.
Политическия маркетинг – същност и специфика в България.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 85, качен на 04/10/2014 от tetradka.bg бр коментари 0
Възникването на маркетинга е свързано със зараждането и раз-витието на стоково-паричните отношения. Изследователите посочват като най-ранна дата 1650 година, когато един от членовете на фамилията Мицуи в Япония открива голям магазин, където различните стоки се продават на отделни щандове. Те се произвеждат и доставят след предварително проучване на потребностите и желанията на купувачите. Така или иначе, в този период акцентът се поставя върху производството. С настъпването на търговската ера и с нейния разцвет през XIX век акцентът се измества в посока на продажбата. Това е свързано с начало
Имената на знаменитости в ролята им на търговски марки или в тяхна подкрепа.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 129, качен на 04/09/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
“Търговската марка е комплекс от потребителски очаквания, удовлетворени в продължение на дълъг период от време.” Друг термин равнозначен на търговска марка най-вече на запад е брендът. Макар двете думи да се използват като синоними, маркетолозите правят разлика между тях. Търговската марка се разбира по тясно, като юридически термин, тоест думата която може да бъде защитена по съответното законодателство с юридически монопол, недопускащ някой друг да използва същата дума в търговската си дейност. От своя страна брендът се разбира по-ширко, възприема се като маркетингов термин. “Брендът тов
ИНТЕРНЕТ В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 61, качен на 19/05/2014 от тетрадка.бг бр коментари 0
E-правителство, което е предложено като решение за подобряване на бизнес комуникацията между бизнес и властта се отнася до доставката на [правителството] информация и услуги онлайн чрез интернет или други цифрови средства и могат да включват възможности за онлайн политическо участие (Mossberger, Tolbert и Stansbury 2003). E-правителство притежава качеството за подобряване на предоставянето на много видове обществени услуги, включително онлайн транзакции, и за разпространение на информация за функционирането на правителството. Тя може да се подобри комуникацията между гражданите и държавата, би
ВИЗУАЛНИЯТ МЪРЧАНДАЙЗИНГ В МАГАЗИН “H&M” – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 53, качен на 08/10/2013 от тетрадка.бг бр коментари 0
Повече места за продажба на модни стоки предлагат свободен достъп до асортимента, което означава, че всеки клиент не трябва да запитва персонала в магазина за помощ и може независимо да достигне предлаганите продукти. Последствие на това е, че потребителите не се повлияват от поведението на персонала, а това, което наистина инма влияние върху тях е стоката, която е изложена. Визуалният мърчандайзинг е естетствен елемент на всеки един модерен магазин или обект и се характеризира с пряк контакт между стоката в продажба и клиента; той помага на клиетите по-лесен достъп до стоките изразяващ се в
Маркетингова стратегия на фирма
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 93, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Избора на позициониране на дейността не е случаен, а в следствие на редица фактори: липса на конкуренти от областта, основно до момента на пазара се е предлагала продукция на производители от други части на страната, транспортните им разходи за доставка са оскъпявали продукцията, предлагана на крайния потребител. Близост до Черноморските ни курорти. Тук е приложена маркетинговата тактика за разполагане на производството до целевия пазар. На 16 август 1994 година Сервет Байсалман, заедно със своите двама съдружници, които са негови роднини в България регистрират фирма “МИЛЕНИУМ” – ООД. Името н
Маркетингов план на фирма
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 128, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Разработването на настоящия план има за цел съставянето на маркетингов план за развитие на дейността на фирма . "Перпетум" АД, /© Lines Holding Group/, част от "БББ Груп" АД. Стремежът е да се представи картина на процеса, който допринася за разработването на жизнеспособен маркетингов план. Този процес дава възможност на маркетинговите специалисти в организацията да вземат информирани решения за най- подходящите маркетингови пътища към печалбата и другите цели. Маркетинговото планиране е структуриран процес на проучване и анализиране на сегашната ситуация, включваща пазарите и клиентите, ра
Маркетингов план на винопроизводител
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 113, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Лозарството и винарството имат вековни традиции в България. Нашата страна е сред първите двадесет известни и авторитетни лозаро- винарски страни със силно присъствие на най- реномираните световни пазари. Екипът ни ще предложи на вниманието на ръководството на ЛВК”Винпром” АД гр.Търговище настоящата разработка – Маркетингов план за 2002 и 2003г. за висококачествено бяло сухо вино Шардоне Търговище. Ние сме мотивирани от факта, че отрасъла като цяло е печеливш, но за сметка на това успяват да съществуват само онези организации, които са наложили своето име на пазара, ползват се с известност
Маркетингов план на Premier Agency
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 78, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Premier Agency е в договорни отношения с печатните и електронни медии в национален и регионален мащаб. На всеки клиент Premier Agency предлага персонален сервиз и индивидуален подход, както и индивидуален маркетинг и медиа анализ. Клиентите й са елитни и водещи фирми и организации от различни браншове на националната икономика, които влагат поне 15 000 лева месечно за реклама. Историческо развитие От създаването си през 1992 година в град Варна Premier Agency работи като представителство за Варна и региона на в. “Пари” и Информационната борса “Алиса”, в която участват повечето от
Маркетинг в хотелиерството.
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 106, качен на 15/02/2012 от tetradka.bg бр коментари 0
Маркетингът определено участва в управленската дейност на фирмите - планиране, организиране, ръководство и контрол на всички дейности, свързани с реализацията на стоките. На базата на събраната и анализираната маркетингова информация се определят целите, избира се фирмена стратегия и пр. Характерно за маркетинговата управленска дейност е, че тя винаги е насочена към бърза адаптация и пълно приспособяване на фирмената дейност към изискванията на вече проученото потребителско търсене. Към тази функия се отнася маркетинг - микса, с неговите четири основни елемента - продукт, цена, дистрибуция и
Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в “ЗП-България” ЕООД – гр. София
Готови дипломни работи, по Маркетинг, брой страници 96, качен на 15/02/2012 от admin бр коментари 0
Днес стопанските субекти функционират в условията на сложния и труден преход от един към друг модел на икономическа система. Непрекъснатият спад на производството, загубата на работни места, увеличаващата се безработица са настоящата реалност в българската индустрия. В подобна трудна обстановка поведението на стопанските ръководители е преобладаващо контурно, тактическо, насочено към оцеляване. Много високата степен на несигурност (на фирмите, на мениджърите, на персонала) блокира мисленето, създава чувство на безпомощност. Високото равнище на неудовлетвореност на потребностите на хората в слоСтр 1 2

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 597 )

ВИД
Готови дипломни работи ( 212 )
Курсови работи ( 161 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 98 )
Дипломни работи ( 23 )
Казуси ( 21 )
Теми ( 19 )
Бизнес план ( 8 )
Реферати ( 7 )
Лекции ( 7 )
Презентации ( 7 )
Дисертация ( 6 )
Доклади ( 6 )
Есета ( 5 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 4 )
Анализи ( 3 )
Изследвания ( 2 )
Теми за държавен изпит ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Поръчай казус ( 1 )
Книги ( 1 )
Проекти ( 1 )
Пищови ( 1 )
Тестове ( 1 )
Биографии ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Маркетинг ( 408 )
Счетоводство ( 57 )
Финанси ( 33 )
Туризъм ( 18 )
Мениджмънт / Управление ( 14 )
Педагогика ( 12 )
МИО ( 7 )
Медицина ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96736900 написани страници
 978109033420 написани думи
 В процес на работа 3 дипломни работи и 6 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dangerous955@xxx...
на 21.03.2020г 21:33:28
Заплаща ли се . ако искам да пратя заглавие на казус?

От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

2020, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Готови дипломни работи, Маркетинг
Real Time Web

Analytics