ФИЛТЪР
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти (484)
Ученици (3)

ВИД
Дипломни работи (251)
Курсови работи (124)
Готови курсови / реферати / казуси (46)
Готови дипломни работи (18)
Теми (13)
Бизнес план (8)
Реферати (6)
Презентации (6)
Казуси (5)
Есета (2)
Изследвания (2)
Доклади (1)
Задачи (1)
Теми за държавен изпит (1)
Поръчай изготвяне на дипломна работа (1)
Поръчай казус (1)

КАТЕГОРИЯ
Туризъм (252)
Счетоводство (64)
Финанси (49)
Маркетинг (23)
Технически и инженерни специалности (21)
Публична администрация (19)
Мениджмънт / Управление (18)
МИО (10)
Пожарна и аварийна безопасност (6)


ПРОМОЦИИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?ЗА ПОРЪЧКИ
За въпроси и запитвания:
Тел.: 
088 7672686
E-mail: info@tetradka.bg

РЕКЛАМА

ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 17 Сортирай по:
Дипломни работи, Туризъм
МАСОВ СПОРТЕН ТУРИЗЪМ (ФЕН ТУРИЗЪМ, СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ НА СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ) В БЪЛГАРИЯ.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 64, качен на 18/09/2015 от i_dobreva бр коментари 0
Като се има предвид взаимодействието на функциите на спорта и туризма, е възможно да се стигне до концептуализация на спортния туризъм, произтичащи от уникалното взаимодействие на дейностите, хората и мястото. Забелязваме, че фокусът е върху "взаимодействие" на дейностите, хората и мястото, като по този начин се набляга на синергичното естество на това явление и то се отдалечава от зависимостта от спорт или туризъм като основен определящ фактор. Тази концептуализация е от значение за терминологията, произтичаща от определенията за спортен туризъм, които са зависими от определенията за спорт
Дипломна работа относно Туристическия Пазар в България /2005г./
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 62, качен на 25/07/2012 от Harsh бр коментари 0
Туристическият пазар представлява производство и потребление на стоки и услуги, свързани със задоволяване на потребността от туризъм. Той, както и пазарът въобще, създава необходимите предпоставки за поддържане на икономическото равновесие в националното стопанство. Независимо от това, че той се подчинява на основните принципи на развитие, произтичащи от общата икономическа същност, туристическият пазар се характеризира с определена специфика на проявление. Тази специфика му придава и частично изразена самостоятелност. Особеностите на проявление на туристическия пазар имат пряко въздействие въ
Възможности за развитие на културно-познавателния туризъм в гр. Добрич.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 71, качен на 05/06/2012 от solala бр коментари 0
Според прогнозите на Световната туристическа организация търсенето на културно-познавателен туризъм до 2020 година ще расте с изпреварващи темпове в сравнение със средните темпове на растеж на туристическото търсене като цяло. Според изследване на Европейската комисия 20 % от туристическите пътувания в Европа са свързани с културно-познавателни мотиви, а 60 % от европейските туристи се интересуват от посещение на културни атракции по време на своята ваканция. Дългото и богато историческо развитие на българските земи обуславя наличието на множество културно-исторически обекти с висока общочов
Потенциалът за развитие на туризма в община Провадия.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 60, качен на 17/05/2011 от admin бр коментари 0
Туризмът е временното придвижване на хората до назначения извън тяхното нормално местоживеене и месторабота,дейностите,които предприемат по време на престоя си в тях,както и съоръженията,създадени за посрещане на техните нужди по време на този престой. Науката туризъм е наука за хората извън тяхната обичайна среда на пребиваване,за съоръженията, които посрещат техните изисквания на пътници и за влиянието, което те имат върху икономическото,физическото и социалното благосъстояние на своите домакини.Това включва мотивацията и опита на туристите, очакванията и приготовленията на живеещите в при
Възможности за развитие на кулинарен туризъм в Родопите.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 123, качен на 17/05/2011 от anni бр коментари 0
Общоприета дефиниция за алтернативен туризъм няма.Според Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажиране на човешкия ресурс. Като такива се посочват: селски, екологичен, планински, приключенски (преходи на кон, с колело, гмуркане, спускане в пещери и други), тематичен - свързан с културно-историческото наследство, виното, традиционната кухня, религията, етнографията, традици
Анализ и Маркетингова стратегия на Туроператор „Астрал“ ЕООД.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 95, качен на 17/05/2011 от jorj бр коментари 0
Туристическата дейност е насочена към предоставяне на услуги. В туризма преобладаващо се извършва покупко-продажба на различни видове услуги, чийто относителен дял значително надхвърля този на стоките. Ето защо туристическият пазар включва основно тези икономически отношения и механизми, чрез които трудът, вложен и изразходван в качеството му на полезно действие при предоставянето на различни услуги, получава обществено признание. Става дума за възникването на икономически отношения между специфични стопански организации, между стопански организации и лица-посредници, присъщи са
Значение, възможности и переспективи за развитие на туризма в област Смолян.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 79, качен на 17/05/2011 от slima бр коментари 0
Туризмът по подобие на селското стопанство се характеризира с голяма пространствена екстензивност. За неговото развитие са необходими големи площи и акватории. Това е резултат най-вече от ареалното /площно/ разпространение на природните рекреационни ресурси. Базата и туристипотоците обаче имат тенденция към концентриране в определени ядра от туристическите пространства, тъй като разпространението им в територията ще оскъпи развитието и ще снижи използваемостта и ефективността на базата. Тази особеност на туризма подчертава неговата зависимост от екологичните условия и от транспорта, който позв
Разкриване потенциала на алтернативния продукт – екстремен туризъм.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 101, качен на 17/05/2011 от yeti_man бр коментари 0
Алтернативният туризъм не е само антипод на масовия туризъм, но и отчита и въздейстието от туристическото преживяване, формите и начина на предлагане на специализираните туристически продукти чрез малки и средни фирми, както и кого облагодетелстват приходите от този вид туризъм. Туристическата мотивация за търсенето на специализиран туризъм се определя като “глобална интегрираща мрежа от биологични и културни сили, които насочват избора за пътуване, поведение и опит. Основната причина, поради която така засилено се заговори за специализираните видове туризъм (в частност тези, свързани с приро
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 59, качен на 17/05/2011 от opdosan бр коментари 0
Историята на туризма е съвкупност от социални, икономически, културни и политически събития, в които основен двигател е мотивацията на хората, които изпитват потребност да възстановяват силите си чрез пътуване, да опознават нови места и хора. Същевременно туризмът става все повече арена на голяма конкурентна борба, в която всяко изоставане от научно-техническото развитие и новите форми на управление, маркетинг и реклама заплашва туристическите фирми с провал. През античността пътуванията извън местожителството са се осъществявали в един ограничен географски периметър. Много често това са били
Проучване на градски туристически обект в България (по примера на “Хотел Хемус 2005”)
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 60, качен на 17/05/2011 от milqna бр коментари 0
Първата година от членството на България в ЕС убедително затвърдява добрите позиции на страната ни по едно от най-печелившите пера на нейната икономика – туризмът. Доказват го и цифрите. През 2007г над 4 милиона чужденци предпочитат да прекарат лятната или зимната си ваканция у нас, което е с +7,40%(за периода Януари-Септември,2007г) повече спрямо 2006г.(прилож.7) Това са общо 4 583 330 чуждестранни граждани(без транзитно преминалите). Най-много са туристите от ЕС, около 70%, като повечето от тях са граждани на Гърция, Германия, Великобритания, Швеция и Финландия. Техният брой спрямо същия п
Възможностите за развитие на туризма.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 81, качен на 17/05/2011 от скакс бр коментари 0
Развитието на отдиха и туризма се основава не само на качествата и предимствата на природните условия и ресурси. Без съмнение, те са много важно и неотменимо условие за туристическата индустрия. Но продължителното историческо и културно развитие на човека и човешките цивилизации са оставили и съхранили редица паметници, обекти и предмети, които винаги ще привличат вниманието и любопитството на човека. Изобщо културната еволюция на човешките цивилизации, достигнатата от тях материална култура постоянно ще поддържат интереса и желанието на човека за пътуване и туризъм. Ето защо антропогенните ре
Специфични особености на хотелиерския мениджмънт.
Дипломни работи, по Туризъм, брой страници 71, качен на 17/05/2011 от kolio_G бр коментари 0
В теорията на мениджмънта са се обособили три основни школи: “Класическа”, “Човешки отношения” и “Организационно поведение”. Те се развиват последователно през първата половина на XX век. Създателите им са вярвали, че ще успеят да открият ключа към най-ефективно достигане целите на организацията. По-късните експерименти и практиката показват, че много от намерените “верни” отговори на основни въпроси от областта на управлението са само от части правилни или са приложими в ограничен брой ситуации. Все пак, всяка от тези школи има значителен принос в развитието на мениджмънта, като и най-съвремеСтр 1 2 ... 2
Поръчка за Разработване на индивидуална
Курсова работа, Дипломна работа, Реферат,
Казус, Презентация, Есе, Доклад, АнализМЕНЮ

Начало
Услуги
КонтактиПОЛЕЗНО

Вашите въпроси
Често задавани въпроси
ОтзивиКОНТАКТИ

Телефон: +359 887 672 686
E-mail: info@tetradka.bg


2024, Всички права запазени. Общи условия / Договор за използване / Политика за защита на личните данни