Вид абонамент: безплатенТЪРСЕНЕ
   Сайтът и Вашата информация са защитени със SSL (Виж "Има защита" в адрес бара на браузъра)
Още една причина да изберете нашата пълнотекстова база данни от курсови, дипломни работи, реферати, есета и много други.За поръчки и въпроси:      
0889 156 178
E-mail: info@tetradka.bg
ОТКРИТИ МАТЕРИАЛИ 64 Сортирай по:
Управлението на дълготрайните активи.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 73, качен на 24/05/2011 от sps бр коментари 0
Съгласно чл.14, ал.1 от Закона за счетоводството “активите са дълготрайни /дългосрочни/, когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи повече от дванадесетмесечен период…” Освен в счетоводното и даначното законодателство, по конкретно в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, с
СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 61, качен на 24/05/2011 от po_li бр коментари 0
В зависимост от функционалното им предназначение за дейността на предприятието, стоково - материалните запаси се систематизират в отделни групи. Най – често срещана класификация е както следва:  продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за прод
ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 120, качен на 24/05/2011 от фред бр коментари 0
В глава три разглеждам съвременните аспекти на отчетния процес за кредитите на Едноличните търговци като представям счетоводната политика на ТБ “Юнионбанк” АД и счетоводната политика по отношение на едноличните търговци на същата банка, какви са възможностите за позитивни изменения в отчетния процес
Анализ на материалните запаси във фирма "Хан Крум" АД гр.Крумовград.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 79, качен на 19/05/2011 от admin бр коментари 0
Осъществяването на дейността на всяка икономическа структура неизменно е свързано със създаването и осигуряването на съответната организация.Многообразието на стопански дейности обуславя и разнородността и многобройността на активите, които са основна градивна единица на материалната база на предпри
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИСКАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА ФИРМАТА ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 37, качен на 11/05/2011 от admin бр коментари 0
дипломна по финансов мениджмънт. Технологията на корпоративното подоходно облагане в нашата страна се регламентира със Закона за корпоративното облагане. Чрез неговото въвеждане в националната данъчна практика се цели: • да се създаде оптимална организация на облагане диходите на юридическите лица
Анализ на финансовото състояние на Астика АД , Хасково.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 40, качен на 11/05/2011 от maxxwell бр коментари 0
Осигуряването на стабилност и просперитет на всяка една фирма, независимо от формата на собственост, при която тя съществува, е неотменно изискване в условията на свободна пазарна икономика. Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на фирмата да създава пари и парични еквивале
Системи за финансово управление и контрол като обект на външен одит.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 87, качен на 11/05/2011 от cheu6 бр коментари 0
В зависимост от принадлежността на контролните органи и от субектите, които го извършват одитът бива: вътрешен, външен и независим. Когато се осъществява от органите на Сметната палата това е външен одит и обхваща средствата, свързани с държавния и общински бюджети, извънбюджетните средства и други
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА В ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 71, качен на 12/04/2011 от galq бр коментари 0
Разлика има в постановките на МСС 21 и СС 21 по отношение на курса, по който следва да се извърши оценката на валутата при покупка или продажба. финансовите средства, излезли от групата на паричните средства по банковите сметки и постъпили в касата на предприятието. Например предприятието изтегля в
Aнализ на финансовия резултат.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 73, качен на 12/04/2011 от hpr бр коментари 0
Практическата реализация на критерия за ефективност при финансовия анализ се постига чрез използване на система от норми, нормативи, лостове, регулатори, показатели, икономически граници. Те са взаимно свързани и изразяват и характеризират степента на развитие и разпределение на ресурсите, степента
АНАЛИЗ НА КАПИТАЛА И КАПИТАЛОВАТA СТРУКТУРА НА „ТЕКСТИЛ ГРУП” ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ПЕЧАЛБАТА И РЕНТАБИЛНОСТТА
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 65, качен на 28/03/2011 от tutinka бр коментари 0
Капиталът е най-важният източник за финансиране на дейността на предприятията. Той е икономическа категория с първостепенно значение за съществуването и развитието на всяка стопанска единица. Интересно е да се отбележи, че както цялата счетоводна наука търпи промени и се развива под влиянието на кон
Подобряване използването на дълготрайни активи. Пример със София БТ АД.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 60, качен на 28/03/2011 от frinka бр коментари 0
ДМА са икономическата форма на средствата на труда, които предприятието притежава. Средствата на труда са тези елементи на имуществото на предприятието, с помощта на които работниците въздействуват върху предметите на труда /суровини, материали и др./, за да създават готова продукция. Към тях се отн
СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА В БАНКИТЕ.
Дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 90, качен на 18/03/2011 от jansee бр коментари 0
Търговските банки извършват широк спектър от дейности, като техните основни функции са: приемане на депозити и предоставяне на кредити, търговия с чужда валута, операции на паричния и финансов пазар, посредничество при разплащанията между стопанските субекти и други. Също така те държат значителни пСтр 1 2 3 4 5 6

ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребителско име:
Парола:

ФИЛТЪР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Студенти ( 1002 )
Ученици ( 17 )

ВИД
Курсови работи ( 375 )
Дипломни работи ( 251 )
Лекции ( 84 )
Готови дипломни работи ( 57 )
Задачи ( 51 )
Теми ( 46 )
Готови курсови работи / реферати / казуси ( 19 )
Тестове ( 17 )
Доклади ( 16 )
Казуси ( 15 )
Теми за държавен изпит ( 12 )
Пищови ( 11 )
Реферати ( 10 )
Презентации ( 9 )
Поръчай изготвяне на курсова работа. ( 9 )
Учебници ( 6 )
Коментар ( 6 )
Уроци ( 5 )
Документи ( 4 )
Изследвания ( 3 )
Бизнес план ( 2 )
Дисертация ( 2 )
Поръчай задача ( 2 )
Есета ( 1 )
Анализи ( 1 )
Поръчай изготвяне на дипломна работа ( 1 )
Упражнения ( 1 )

КАТЕГОРИЯ
Счетоводство ( 829 )
Финанси ( 49 )
Маркетинг ( 23 )
Технически и инженерни специалности ( 21 )
Публична администрация ( 19 )
Мениджмънт / Управление ( 18 )
Туризъм ( 17 )
МИО ( 10 )
Пожарна и аварийна безопасност ( 6 )

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ

 Мрежа от повече от 50 автора по различна тематика
 96724898 написани страници
 798159289307 написани думи
 В процес на работа 1 дипломни работи и 3 курсови работи

ВАЖНО
За всеки качен от Вас 
материал получавате
90 дни безплатен достъп


ОТЗИВИ
От dobcho@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:30
Задачите са получени, много ви благодаря за точността

От emilia983@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:24
Много благодаря! Успешен ден! (Свищов)

От ianica@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:15
Здравейте, Благодаря Ви много - всичко е предадено на време. Страхотни сте!

От margo98@xxx...
на 23.02.2019г 23:38:02
Извинявам се ако сте ме разбрали погрешно. Избрах да работя с Вас, т.к. работите отговорно и коректно. Прочетох в сайта за възможност за отстъпка и затова Ви попитах. След като казахте, че ще ми направите реших да се възползвам. Тъй като и преди съм работила с вас знам,че работите професионално и не правите компромиси с качеството.

От kalinka_s3e@xxx...
на 03.04.2018г 22:53:46
Страхотни сте! Много благодаря!

2019, Всички права запазени. Общи условия Договор за използване. Политика за защита на личните данни.
Дипломни работи, Счетоводство
Real Time Web
Analytics